Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

 


KILDER | SOURCES

Dersom du vil ha en forklaring på noen av kildene, finner du en slik knapp i teksten.
If you need an explanation to some of the sources, you'll find a button like this in the text.

All the information you find on this site is normally a transcript of the original protocol.
There is always a possibility of mistakes, so you should always verify the details by looking at the original.

Skattelistene er avskrift av Skien Byregnskap som starter i året 1630 og går fram til 1643. Da er det et stort tomrom fram til 1660-tallet. Dessverre er det feil i filmingen og mange av listene er meget uskarpe og lar seg ikke tyde. Jeg har forsøkt å tyde det som er mulig. Noen av listene dekker også områder som Porsgrunn, Brevik, Langesund og Kragerø.

The tax-lists are transcribed from the City Accounts of Skien, which start in the year 1630 and continue up to 1643. Then there is nothing more to find until the 1660's. Unfortunately parts of the micro-films are very much out of focus and are not legible. I have tried to transcribe as much as possible. Some of these lists also cover the surrounding district, like Porsgrunn, Brevik, Langesund and Kragerø.

 

SKIEN

Leidang skatten i Skien for året 1599-1600

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1599-1600

Leidang skatten i Skien for året 1621-22

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1621-22

Leidang skatten i Skien for året 1622-23

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1622-23

Stattholderskabets odelsjordebog 1624

 

Allodial matricul for Skien 1624

Leidang skatten i Skien for året 1625-26

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1625-26

Leidang skatten i Skien for året 1626-27

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1626-27

Leidang skatten i Skien for året 1628-29

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1628-29

Leidang skatten i Skien for året 1630-31

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1630-31

Leidang skatten i Skien for året 1631-32

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1631-32

Leidang skatten i Skien for året 1632-33

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1632-33

Leidang skatten i Skien for året 1633-34

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1633-34

Leidang skatten i Skien for året 1634-35

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1634-35

Leidang skatten i Skien for året 1635-36

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1635-36

Leidang skatten i Skien for året 1636-37

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1636-37

Leidang skatten i Skien for året 1637-38

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1637-38

Leidang skatten i Skien for året 1639-40

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1639-40

Leidang skatten i Skien for året 1641-42

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1641-42

Leidang skatten i Skien for året 1642-43

 

Leidang tax-returns for Skien for the year 1642-43

Familie - Landehjelpskatt i Skien for året 1675

 

Familytax for Skien for the year 1675

Krigs-styr skatten i Skien for året 1676

 

War tax for Skien for the year 1676

Smørskatten i Skien for året 1678

 

The butter-tax for Skien for the year 1678

Byskatten i Skien for året 1678

 

Towntax for Skien for the year 1678

Krigs-styr skatten i Skien for året 167

 

War Tax for Skien for the year 1678

Landskatten i Skien for året 1678

 

Ordinary tax-returns for Skien for the year 1678

Landskatten i Skien for året 1679

 

Ordinary tax-returns for Skien for the year 1679

Prinsessestyr-skatten i Skien for året 1680

 

Princess-tax in Skien for the year 1635

Folkeskatten i Skien for året 1681

 

Personal tax in Skien for the year 1681

Folkeskatten i Skien for året 1682

 

Personal tax in Skien for the year 1682

Krigsskatten i Skien for året 1683

 

Wartax for Skien for the year 1683

Kopskatten i Skien for året 1682-83

 

Personal tax for Skien for the year 1682-83

Kopskatten i Skien for året 1684

 

Personal tax for Skien for the year 1684

Kop- og kvegskatt Skien 1671-92

 

Personal tax / Cattle tax for Skien 1671-92

Kop- og kvegskatt Skien 1690

 

Personal tax / Cattle tax for Skien 1690

Fortifications skatt 1691 for Skien/Porsgrunn/Brevik

 

Fortification tax 1691 for Skien/Porsgrunn/Brevik

Manntall for Skien, Porsgrunn, Brevik og Langesund 1712

 

Census-returns for Skien, Porsgrunn, Brevik and Langesund 1712

Brannstyrskatt i forb. med at København og Viborg brant - ca 1730

 

Relief tax in connection with the fire in Copenhagen and Viborg in Denmark - ca 1730

Formueskatt 1743 for Skien.

 

Property tax for Skien 1743

Ekstraskatt for de fattige 1767

 

Extra-tax for the poor 1767.

Taksering av Skien hus og gårder for Brandskatt 1767

 

Valuation of all houses in Skien for the fire-tax 1767

Ekstraskatt for de fattige 1772 - Skien, Porsgrunn, Brevik Langesund

 

Extra-Tax for the poor 1772 - Skien, Porsgrunn, Brevik Langesund

Ekstra Vekter skatt Skien 1804-05 - Original 1 - 2

 

Additional watchman tax 1804-05 for Skien - Original 1 - 2

Skien offentlig skriftemål 1681-1699

Skien public confessions 1681-1699

Scheens Hospital 1719

 

Scheen's Hospital 1719

Scheens Kirches Regnskab 1691

 

Accounts for Skien Church 1691

Skien offentlig skriftemål 1700-1728

 

Skien public confessions 1700-1728

Regnskap over begravelser i Skien 1718-1720

 

Accounts for burials in Skien 1718-1720

 

 

 

 

MILITÆRE KILDER | MILITARY SOURCES

Rulle over baatsmenn og tømmermenn - Bratsberg amt 1665

 

Register of boatswains and timbermen - Bratsberg Amt 1665

Sesjons-rulle av det 2det Smålenske Nasjonale Infanteri regiment 1765

 

Register for the 2nd Smålenske National Infantry Regiment 1765

Hyrelist for offiserer og båtsmenn ombord på defensjons-skipet "Maria" i 1678

 

Pay-list for Officers and boat's men onboard "Maria" in 1678

Sjørulle for det østre vesterlenske regiment - Bamble kompani 1717

 

Sea Roll for Eastern "Vesterlenske" Regmt - Bamble Company 1717

Bidrag til Hærens Bekledning Gjerpen 1808

 

Contribution for the clothing of army personnel - Gjerpen 1808

Bidrag til Hærens Bekledning Osebakken 1808

 

Contribution for the clothing of army personnel - Osebakken 1808

Bidrag til Hærens Bekledning Solum 1808

 

Contribution for the clothing of army personnel - Solum 1808

Westerlehnske Regiment 1711 - Vacante og udygtige

 

Westerlehnske Regiment 1711 - Vacant and incompetent

Westerlehnske Regiment 1711 - Vacante og udygtige - 11 kompagnier

 

Westerlehnske Regiment 1711 - vacant and incompetent - 11 Companies

Cicignons Kompani 1701

 

Cicignon's Company 1701

Grubbe's Kompani 1701

 

Grubbe's Company 1701

Palm's kompani 1701

 

Palm' s Company 1701

Bamble Kompani 1701

 

Bamble Company 1701

Rulle over Skien Borgerkorps 1841

 

Roll for Skien Civil Infantry Corps 1841

 

MATRIKKEL OVER SKIEN BY 1930 | MATRICUL OF THE TOWN SKIEN 1930

Avskrift av matrikkelen er gjort av Stian Høiset. - Transcription done by Stian Høiset.

Intoduksjon / Introduction

Matrikkelen / The Matricul

 

 

BORGERNAVN FRA SKIENSDISTRIKTET | NAMES OF CITIZENS FROM THE SKIEN AREA

A-I

 

J-AA

 

 

GJERPEN AND SKIEN

PRESTEATTESTER OG
KONGEBREV og DIVERSE ANDRE TING

 

VICAR'S CERTIFICATES AND ROYAL WEDDING
PERMISSIONS and VARIOUS OTHER THINGS

Presteattester fra Gjerpen prestearkiv 1783-1879

 

The Vicar's certificates and testimonials from the
church-archives of Gjerpen 1783-1879

Presteattester fra Skien prestearkiv 1793-1831

 

The Vicar's certificates and testimonials from the
church archives of Skien 1793-1831

Kongebrev fra Gjerpen prestearkiv 1835-1889

 

Royal wedding permits from the church-archives of Gjerpen 1835-1889

Oversikt over brukere på alle gårdene i Gjerpen 1592-1661

 

Survey of all the farms in Gjerpen 1592-1661 with names of tenant farmers

Spesifikasjon over Fossum Jernverks jordebok 1775

 

Specification of the properties belonging to Fossum Ironworks 1775

Besigtigelse av Gjerpen kirkegods 1735

 

Survey of the properties of Gjerpen Church 1735

Skien Kirkeregnskap 1730

 

Skien church-accounts 1730

Skien Kirkeregnskap 1754

 

Skien church-accounts 1754

Skien Kirkeregnskap 1783

 

Skien church-accounts 1783

Liste over fattige i Gjerpen 1727

 

List of poor people in Gjerpen 1727

Liste over fattige i Gjerpen 1782

 

List of poor people in Gjerpen 1782

Jordebok 1615

 

Land register 1615

Oversikt over sager i Skien 1688

 

Specification of the sawmills in Skien 1688

Diplomer og avskrifter fra Gjerpen

 

Diplomas and transcripts from Gjerpen .

Sakefallsregister for Gjerpen 1610-1664

 

Index of penalties for Gjerpen 1610 - 1664

Det Kngl. Danske Landhusholdningsselskab - Premierte Telemarkinger.

 

Det Kngl. Danske Landhusholdningsselskab - rewards given to Telemark-people .

Telemark Fylkes Adressebok 1954-55 - SKIEN

 

Telemark County Addressbook 1954-55 - SKIEN

Protocol for Den christelige Dissenter-Menighed
i Skien og Omegn 1860

 

Protocol for Den christelige Dissenter-Menighed
i Skien og Omegn 1860

Beretning om Skien og ladestedene 1730

 

Description of Skien and surrounding areas 1730

Oversikt over personlige tap etter brannen i Skien i 1766

 

Account of personal losses after the fire in Skien i 1766.

Oversikt over oppgjøret etter brannen i Skien 1777

 

The settlement after the big fire in Skien in 1777

Skatteligning for Skien 1946

 

Tax assessment for Skien 1946

Oppmåling av Skiens kirkegårder 1839

 

Survey of Skien's cemeteries 1839

Innsamling til oppbygging av Skiens kirke etter brannen i 1777

 

Fund-raising for the rebuilding of Skien Church after the fire in 1777.

Extraskattytere 1769 for Skien

 

Extraskattytere 1769 for Skien

Oppebørsel av extraskatten Skien 1769

 

Collection of the extratax Skien 1769

Fattigskattmanntal Skien 1768

 

Register of those who paid tax for the poor Skien 1768

By-, Brand-, og skorsteinskatt Skien 1768

 

Town-, Fire-, and chimney-tax for Skien 1768

Skattemanntall Skien 1699

 

Taxregister Skien 1699

Skattemanntall Skien 1743

 

Taxregister Skien 1743

Byskatt Skien 1793

 

Towntax Skien 1793

Tomtefordeling etter brannen i Skien 1886

 

Distribution of sites after the fire in Skien in 1886

Gavebrev til Skien Latinskole 1820

 

Deed of gift to Skien Latin-school

Inkassasjonslister for Ildstedskatt Skien/Porsgrunn 1814

 

Lists for collection of fireplace-tax Skien/Porsgrunn 1814

Manntall over Skien brandfolk 1777

 

List of firemen in Skien 1777

Olje- og gasslykter i Skien 1886-1887

 

Oil- and gaslanterns in Skien 1886-1887

Oppebørsel av ildstedskatt 1812

 

Collection of fireplace-tax in Skien 1812

Regulereing etter brannen på Bratsbergkleive 1854

 

Regulation after the fire at Bratsbergkleiva 1854

Restanselister for vannavgift Skien 1886

 

Overdue payments of water-tax in Skien 1886

Skoleprotokoll Fossum Jernverks skole, Gjerpen 1822-1855

 

School-protocol for Fossum Ironwork, Gjerpen 1822-1855

Skoleprotokoll for Bratsberg faste skole, Skien 1850-1871

 

School-protocol for Bratsberg School in Skien 1850-1871

Brandtaksasjonsforretninger Skien1770-1810

 

Fire-taxation for Skien 1770-1810

Arveskifter - Skien Overformynderi 1688-1693

 

Division of inheritance - Public Guardian 1688-1693

Diverse saker - Skien Overformynderi 1732-1743

 

Various matters - Skien Public Guardian 1732-1743

Diverse saker - Skien Overformynderi 1745

 

Various matters - Skien Public Guardian 1745

Diverse saker - Skien Overformynderi 1746-1748

 

Various matters - Skien Public Guardian 1746-1748

Diverse saker - Skien Overformynderi 1749

 

Various matters - Skien Public Guardian 1749

Diverse saker - Skien Overformynderi 1750

 

Various matters - Skien Public Guardian 1750

Diverse saker - Skien Overformynderi 1751-1752

 

Various matters - Skien Public Guardian 1751-1752

Diverse saker - Skien Overformynderi 1753

 

Various matters - Skien Public Guardian 1753

Diverse saker - Skien Overformynderi 1754

 

Various matters - Skien Public Guardian 1754

Diverse saker - Skien Overformynderi 1756-1757

 

Various matters - Skien Public Guardian 1756-1757

Diverse saker - Skien Overformynderi 1758

 

Various matters - Skien Public Guardian 1758

Diverse saker - Skien Overformynderi 1762-1765

 

Various matters - Skien Public Guardian 1762-1765

Diverse saker - Skien Overformynderi 1766

 

Various matters - Skien Public Guardian 1766

Diverse saker - Skien Overformynderi 1767

 

Various matters - Skien Public Guardian 1767

Diverse saker - Skien Overformynderi 1769-1770

 

Various matters - Skien Public Guardian 1769-1770

Diverse saker - Skien Overformynderi 1772

 

Various matters - Skien Public Guardian 1772

Innkassasjonsliste for fattige Brevik - Langesund 1769

 

List for collection of tax for the poor Brevik - Langesund 1769

Fattigregnskap Skien 1801-1807

 

Accounts for the poor people's tax 1801-1807

Skien Arbeidshus 1808-1809

 

Skien Workhouse 1808-1809

Skien - Fattigbespisningen 1812

 

Skien - Catering for the poor 1812

Reparation av fattigforsørgelsen i Skien 1812-1813

 

Maintenance of the poor in Skien 1812-1813

Skien fattigskatt 1822

 

Skien Poor People's tax 1822

 

SKIEN Kirkebok

Avskrift gjort av / Transcription done by Gard Strøm

Dåp 1659-1679

 

Baptisms 1659-1679

Trolovede og viede 1659-1679

 

Engagements and weddings 1659-1679

Begravelser 1659-1679

 

Funerals 1659-1679

Introduserte kvinner 1659-1679

 

Introduced women 1659-1679

Skriftemål 1659-1679

 

Confessions 1659-1679

Vielser 1716-1842

 

Marriages 1716-1842

Begravelser 1716-1756

 

Burials 1716-1756

 

 

 

Avskrift gjort av / Transcription done by Morten Fleischer

Skien kirkebok 1659 - 1879

 

Skien Parish Register 1659 -189

 

 

 

Avskrift gjort av / Transcription done by Jan Christensen

Begravelser 1755-1791

 

Burials 1755-1791

Begravelser 1792-1814

 

Burials 1792-1814

Døde 1814-1842

 

Dead 1814-1842

Døde 1842-1856

 

Dead 1842-1856

Døde 1856-1865

 

Dead 1856-1865

Døde 1866-1877 

 

Dead 1866-1877 

Døde 1878-1890

Dead 1878-1890 

 


GAMLE SKIENS-AVISER


Avisene er utlånt av Skien Bibliotek og avfotografert av Jan Christensen.

1830

Ugeblad for Skien og Omegn

pdf

1831

Ugeblad for Skien og Omegn

pdf

1832

Ugeblad for Skien og Omegn

pdf

1833

Ugeblad for Skien og Omegn

pdf

1834

Ugeblad for Skien og Omegn

pdf

1835

Ugeblad for Skien og Omegn

pdf

1836

Ugeblad for Skien og Omegn

pdf

1837

Ugeblad for Skien og Omegn

pdf

1838

Ugeblad for Skien og Omegn

pdf

1839

Ugeblad for Skien og Omegn

pdf

1844

Bratsberg Amts Correspondent

pdf

1845

Bratsberg Amts Correspondent

pdf

1846

Bratsberg Amts Correspondent

pdf

1848

Bratsberg Amts Correspondent

pdf

1840

Bratsberg Amtstidende

pdf

1842

Bratsberg Amtstidende

pdf

1844

Bratsberg Amtstidende

pdf

1846

Bratsberg Amtstidende

pdf

1848

Bratsberg Amtstidende

pdf

1854

Bratsberg Amtstidende

pdf

1847

Correspondenten

pdf

1848

Correspondenten

pdf

1849

Correspondenten

pdf

1850

Correspondenten

pdf

1851

Correspondenten

pdf

1853

Correspondenten

pdf

s