Prinsessestyr-skatten 1680Ekstraordinær skatt til dekning av utgifter til utstyr og medgift når en prinsesse skulle giftes bort. Betegnelsen prinsessestyr ble alminnelig fra 1660-årene; tidligere ble de kalt brudeskatt eller frøkenskatt. Prinsessestyr ble siste gang innkrevd ved forordning 4 nov. 1749. Skatten i 1680 ble innkrevd fordi svenskekongen Karl 11 giftet seg med Kristian 5's søster Ulrikke Eleonore. Den 5 år lange, blodige krigen mellom Sverige og Danmark-Norge "Den Skånske krig", ble avsluttet i september 1679, og ekteskapet var en direkte følge av fredslutningen.Extra-ordinary tax to cover expenses for equipment and dowry when a princess should marry. The description "prinsessestyr" became normal from the 1660's; earlier it was called "bride-tax" or "mistress-tax". Prinsessestyr was collected for the last time 4 nov 1749. The tax of 1680 was collected because the Swedish king Karl 11 married Ulrikke Eleonore, the sister of the Danish-Norwegian king Kristian 5. The 5 year old, bloody war between Sweden and Denmark-Norway, called "The Skåne-war", was terminated in September 1679, and the marriage was a direct consequence of the peace-treaty.Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage