Litr C
ad No 440

Scheens Kirkes
Regenskab for 1754


Scheens Kirkes Regenskab fra 1. januarij 1754
til 31 December 1754                                                                                                                        Indtægt                      Restance

Renter af de 400 rdr de Messieurs Simonsønner givet Kirken,
og nu indstaaer hos Seigr Jon A. Jonsen                                                              20-“-“

Renter af de 500 Rdr Afg. Rasmus Simonsøn givet Kirken, og nu
bestaaende hos De Messrs Simon Sønner fra Aar 1753, og 1754                       50-“-“

Renter af de 200 Rdr Kirken laant Byen for 1753, 1754                                     20-“-“

Renter af de 400 Rdr Afg. Peder Baars Arvinger givet og hos
Mr Rasmus Nielsen nu bestaaende, og beregnet fra 29 April 1752
til 29 Ap. 1753                                                                                                  20-“-“
    Rester for 1754                                                                                                                              20-“-“

Renter af de 200 Rixdr 25 s, som staar i Saugen No 21 forhen
tilhørende Mr Bugge, rester for 1752, 53 og 1754......                                       10 rdr                         30-“-3.3/4

Renter af Capital 156 rdr 91 s, hos Mr. Bangstrup for 1753, 1754                     15-2-17

Renter af 35 Rdr 6 s, hos Poul Felbereder fra 25 Maij 1753
til 25 Maij 1754                                                                                                 1-3-“

Wed Blokenes aabning d. 30 Maij og 20 Decbr.                                                30-“-4


Land Skyld


Gierpen Sogn

Breche N 2de Huuder uden Bøxel for 1753 og 54.....2 rd 2 ort                         5-“-“

Eegaasen 2de Huuder med bøxel                                                                      2-3-8

Luxefield 1 huud                                                                                               1-1-“

Høymyr 1 huud med bøxel for 1753                                                                 1-1-16
    Rester for 1754                                                                                                                              1-1-16

Dybedahl 1 tylt hugen bord                                                                               “-2-“


Bamble Sogn

Berg 1 huud uden bøxel for 1751, 52                                                               2-2-“
    Rester for 53 og 54                                                                                                                        2-2-“

Gierstad 1 huud uden bøxel 1752                                                                     1-1-“
Rester for 53, 54   á 5 ort                                                                                                                  2-2-“


Solum og Mælum

Dahl 1 tønde med bøxel for 1752, 53                                                              4-1-8
    Rester for 54                                                                                                                                2-“-16

Schielbred med Nyhuus 7 huuder med bøxel deraf Bruger
    Abraham 3 huuder for 1752, 53, 54  á 4 rdr 1 ort                                       12-3-“
    Halvor 3 huuder for 1754                                                                            4-1-“
    Nyhuus 1 huud af Christen for 1753 og 1754   á 5 ort 16                             2-3-8

Holden og Helgen Sogner

Schiørholt 1 huud med bøxel for 1753 og 54     5 ort 16 s                                2-3-8

Stenstad 1 huud og halvtønden for 1754                                                          3-“-“

Søve 1 huud uden bøxel                                                                                  1-1-“

Namløs 5 Mæhler uden bøxel                                                                          1-2-16

Seufde og Næs herred

Sundshvalen 1.1/2 tønde med bøxel over 2.1/2 tønde                                       3-1-16

Gunnem skylder 8 tønder Havre og halv- Hævre - 5 ort tønden,
deraf bruger
    Halvor Amundsen 2 tønder                                                                           2-2-“
    Tollef Aslachsen 2 tønder Rester                                                                                                     2-2-“
    Halvor Christophersen 2 tønder 1753 og 1754                                              5-“-“
    Gunder Larsen for 1753                                                                                2-2-“
        Rester for 1754                                                                                                                          2-2-“

Hitterdahl

Rui 2 tønder med bøxel for 1753 og 1754                                                         8-2-16

Ramberg 1.1/2 tønde uden bøxel                                                                       3-“-“

Tombte-Leye

Jongaards tobten af Niels A. Weger for 1753, 54                                              8-2-16
Thomas Rusch af Brecheberg Pladsen for 1753, 54  á 5 ort                               2-2-“

Bortfæsted udj dette Aar

Den halve Familie-Stol No 12 til Mr Jon Jacobsen
og i første Fæste bekomet                                                                                5-“-“
    Svarer aarlig 1 rdr

Oppebørsel af Pulpiturene

No 1     Cammer-Raad Hansen ½ deelen for 1753, 1754  á 2 rdr                     4-“-“
             Tolder Lange ½ deelen for 1753, 54                                                    4-“-“
2            Isach Brodahl 1753, 54                                                                      4-“-“
3            Hr Borgemæster Bentsen for 1753, 54  á 5 ort 13 s.                           2-3-2
4           Madame Sl. Von Cappelens for 1753, 54                                            “-2-“
5           og 6 Simonsønner for 1753 og 54 á 1 rd                                              2-“-“
7           Rasmus Nielsen Schousgaard for 1753 og 1754 -
                  1 rd 10 s - rester                                                                                                               2-“-20
8           Friderich Wesseltoft ½ deelen for 1753 og 1754 - 2 rdr                      4-“-“
             ¼-part Madame Klouman for 1753 og 1754 - 1 rdr                            2-“-“
             ¼ part Madame Bredahl for 1753 og 1754 - 1 rdr Rest                                                          2-“-“
9           Petter Adtzlev ½ deelen for 1753 og 1754 - 1 rdr                               2-“-“
             Madame Schveder ½ deelen for 1753                                                1-“-“
                   Rester for 1754                                                                                                               1-“-“
10         Simonsønner ½ part for 1753 og 1754 - 2 rdr                                    4-“-“
             Madame Flod ¼ part 1 ort 8 s                                                           “-2-16
             ¼ Vacant
11         Appotecher Wulff for 1753, 54                                                          2-2-16
12         Elias Winter ½ part                                                                            5-1-“
             Jon Jonsen ½ part for 1754                                                                                                   2-“-“

Familie Stolene

No 1     Hans Regelsen for 1753 og 54 - 2 rdr                                                4-“-“
2           Børre Halvorsen 1753 og 54                                                              4-“-“
3           Hans Smith ½ stol for 1753                                                                “-3-“
                 Rester for 1754                                                                                                                 “-3-“
             Dorthe Trost for 1753 og 54 - 2 ort                                                                                      ¨1-“-“
            Alles Christie 1/6 part                                                                          “-1-8
4           Byskriver Hansen for 1753, 54 á 1 rdr                                                2-“-“
5           Marria Hein 1/6 part for 1753                                                             “-1-8
                Rester for 1754                                                                                                                  “-1-8
            Anne Marria Sommers for 1753 og 54                                                “-2-16
6          Niels Andersen Weyer ½ stol for 53, 54                                              2-“-“
            ½ part vacant
7          Madme Hofgaard ½ stol for 1753, 54 á 1 ort 8 s                                “-2-16
            Madme Peder Chrestensens ½ stol do do do                                      “-2-16
8          Sophie Schiøt ½ part á 2 ort                                                               1-“-“
            Annichen Weyer do for 1753                                                              “-2-“
                Rester for 1754                                                                                                                  “-2-“
            Anne Margrethe Weyer for 1753, 54                                                  1-“-“
            Sophie Wayer for 1754                                                                      “-2-“
9          Ole Rasmusen for 1753 og 54 af et Sæde                                                                             “-2-“
            Ole Rasmusens Datter for 1753 og 54 á 1 ort 8 s                                                                  “-2-16
            Elen sal: Chresten Larsens for 1754                                                                                      “-1-8
10        Erich Smith ½ del for 53, 54 á 1 rdr                                                    2-“-“
            Anders Smith ½  for 1753                                                                  1-“-“
                Resterer for 1754                                                                                                             1-“-“
11        Peder Holst ½ stol for 1753 og 54 á 1 rdr                                          2-“-“
            Iwer Blær ½ do for 1753 og 54 á 1 rdr                                              2-“-“
12        Røsler ½ stol for 1753 og 54 - 1 rdr                                                                                     2-“-“
            Jon Jacobsen ½ stol for 1754                                                                                               1-“-“
13        Madme Bangman ½ stol for 1753, 54   do                                                                            2-“-“
            Mathias Nielsen ½ stol for  do  do  1 rdr                                            2-“-“
14         Madme Peder Pedersens ½ stol for 1753, 54 - 1 rdr                         2-“-“
            Claus Hyls barne ½ for 1754 á 1 rdr                                                                                      1-“-“
15         Madme Lund ½ stol for 1754                                                            1-“-“
            Monsr Sessen ½ stol for  do                                                               1-“-“
16        Frans Levin ½ stol for 1753-54    10 s                                                “-“-20
            Madme Monch 1/6 part  do  do                                                         “-2-16
           Aslev Danielsdatter 1/6 part do  do                                                     “-2-16
           Frue Caspersen for 1753, 54                                                              “-2-16
           Jonfr. Herbst for 1754                                                                        “-1-8
17       Realf Bøyesen ½ stol for 1753, 54                                                      2-“-“
           Petter Bøyesen ½ stol  do  do                                                             2-“-“
18       Diderich Cappelen for 1753 og 54 á 6 ort                                           3-“-“
19       Peder Juul ½ for 1753 og 54  á 1 rdr                                                  2-“-“
           Rector Winter ½  do  do                                                                     2-“-“
20       Madme Hagedorn 1/3 part for 1753 “-“-8
             og 54 Rester                                                                                                                          “-“-8
          Inger Sørensdatter 1/6 part for 1753 og 54                                          “-2-16
          Capt. Brendel 1/6 part                                                                         “-2-16
21      Madme Cudrio for 1753, 54   2 rdr                                                     4-“-“
22      for Sogne Præsten.  Fri
23      Gregers Jensen 5/6 part for 1754                                                         1-2-16
         Elen Henrich Erbos 1/6 part for 1753, 54  -  6 s                                                                       “-“-12
24     Hr Rose 1/3 part fri. Betaler for 1753 og 54  á 1 ort 8 s                        “-2-16
         Ole Sadelmager 1/6 part  do  do                                                           “-2-16
         Rachel Møller  do  do  do                                                                     “-2-16
25     Morten & Rasmus Nielsen for 1753, 54  á 2 rdr                                   4-“-“
26     Nicolaj Koll & Musgaard for  do  do  do                                              4-“-“
27     Ole Stær ½ stol for 1753 og 54 á 1 rdr                                                                                    2-“-“
         Ole Bechman 1/6 part  do  do                                                                                                  “-1-8
28     Halvor Danielsen 1/3 part 1754                                                            “-2-16
         Methe Jwersdatter 1/6 part  do                                                                                                “-1-8
29     Jørgen Lollich ¼ part for 1753 og 54   2 ort                                                                             1-“-“
         Mr Chresten Bruun 1/6 part for 54                                                       “-1-8
30     Hr Byefogd Kragh for 1753 og 54  á 1 rdr                                           2-“-“

Mandfolk Stoelene

1      For den som bar Børne
2      For Magestraten
3      Almindelig
4      Niels Jacobsen Snedker for 1753 og 54                                                                                      “-2-16
        Nicolaj .......ver for 1753 og 54  á 1 ort 8 s                                                                                 “-2-16
        Jacob Katsenberger for 1753 og 54  do                                                                                      “-2-16
        Peder Lambret  do  do                                                                                                               “-2-16
        Jens Nielsen  do  do                                                                                  “-2-16
        Helge Hansen for 1754                                                                             “-1-8
5      Jacob Wedsel for 1753, 54                                                                      “-2-16
        Ole Sadelmager  do  do                                                                            “-2-16
        Ole Bechman  do  do                                                                                                                “-2-16
        Jacob Hartvigsen  do                                                                                “-2-16
        Sivert Doll for 1754                                                                                  “-1-8
6      Simonsønner for 1753 og 54                                                                     “-2-16
        True Pedersen  do  do                                                                                                              “-2-16
        Chresten Clausen  do  do                                                                                                         “-2-16
        Henrick Aarberg  do                                                                                                                “-2-16
        Jens Workum  do                                                                                    “-2-16
        Niels Larsen  do                                                                                      “-2-16
7      Søren Mortensen do                                                                                “-2-16
        Bent schrædder  do                                                                                                                 “-2-16
        Lars Fryd Garver  do                                                                              “-2-16
        Hans Carlsen                                                                                          “-2-16
        Jan Jespersen Høst                                                                                  “-1-8
        Solve Olsen                                                                                                                            “-2-16
        Simen Bruun                                                                                                                           “-2-16
8      Truls Stoelemager                                                                                                                   “-2-16
        Lars Giertsen                                                                                          “-2-16
        Tollev Ellingsen                                                                                                                       “-2-16
        Thomas Skrædder                                                                                                                  “-2-16
        Halvor Halvorsen                                                                                                                    “-2-16
        Gunder Helgesens Søn 1753                                                                    “-1-8
            Rester for 1754                                                                                                                   “-1-8
No 20 Chresten Hansen skoemager for 1753 og 54  á 1 ort 8 s                                                       “-2-16
        Thomas Rusch                                                                                          “-2-16
        Frans Thomesen                                                                                                                      “-2-16
        Lars Knap                                                                                                 “-2-16
        Anders Larsen for 1753                                                                             “-1-8
            Resterer for 1754                                                                                                                 “-1-8
21    Rasmus Holmen for 1753 og 54                                                                 “-2-16
        Lorens skomager for 1753                                                                         “-1-8
        David Garver for 1753 og 54                                                                                                   “-2-16
        Gregers Pareuqe-mager                                                                                                           “-2-16
        Jens Aalborg                                                                                              “-2-16
22    Jon Jacobsen                                                                                                                          “-2-16
        Tollev Smed                                                                                                                           “-2-16
        Hans Thorsen Smed                                                                                  “-2-16
        Jens Danielsen                                                                                           “-1-8
        Paal felbereder                                                                                                                        “-1-8
23    Mr Morlan ½ for 1753, 54                                                                        1-“-“
        Mr Børre Halvorsen  do                                                                             1-“-“
24    Anders Jacobsen                                                                                                                     “-2-16
        Niels Andersen Skaatman                                                                                                        “-2-16
        Lars Sørensen                                                                                                                          “-2-16
        Peder Chrestensen Stær                                                                                                          “-2-16
        Claus Levorsen                                                                                         “-2-16
        Erich Nielsen Berth                                                                                                                  “-2-16
25   Ole Ougensen                                                                                                                           “-2-16
        Stephen Green                                                                                                                         “-2-16
        Hans Daniel Gladser                                                                                                                “-2-16
        Niels Rasmusen Snedker                                                                           “-2-16
        Anders Chrestensen skomager                                                                                                “-2-16
        Rejer Johannesen                                                                                                                    “-2-16
26   Peder Hansen Skomager                                                                                                          “-2-16
        Jens Paalsen                                                                                                                            “-2-16
        Lars Svendske paa Øen                                                                                                          “-2-16
        Hans Olsen Brataas 1754                                                                                                        “-1-8


Qvindfolk Stoelene

1 og 2 er Almindelige
3      Petter Bøyesens pige 1753 og 54                                                                  “-2-16
        Ole Bingholts kone for 1753 og 54                                                                “-2-16
        Frans Thomesens for 1754                                                                                                     “-1-8
4      Morten Bøes Enke for 1753 og 54                                                                                         “-2-16
        Ole Bestiltes Enke                                                                                        “-2-16
        Ole Olsen Dolls Kone                                                                                                            “-2-16
        Mogens Zachariasens kone                                                                          “-2-16
        Anne Wilhelmsdatter 1753                                                                           “-1-8
        Cathrine Niels Jensens for 1753 og 54                                                         “-2-16
5      True Pedersens kone                                                                                                             “-2-16
        Niels Viigværings                                                                                          “-2-16
        Lars Pedersen betienters                                                                                                        “-2-16
        Halvor Halvorsens                                                                                                                 “-2-16
        Anne Hans Adiudantes Datter                                                                                                “-2-16
        Jens Paalsens Datter ved bryggen 1754                                                                                   “-1-8
6      SimenSønner for 1753 og 1754                                                                      “-2-16
        Sorenskrifver Bangs pige 1753                                                                                                “-1-8
        Sara i Gielden for 1753 og 54                                                                                                 “-2-16
        Lars Hansens kone                                                                                                                  “-2-16
7      Tollef Ellingsens                                                                                                                       “-2-16
        Gunnul Jespersens                                                                                                                   “-2-16
        Lars Giertsens                                                                                                 “-2-16
        Anders Mortensens                                                                                          “-2-16
        Peder Larsens kone                                                                                         “-2-16
        Peder Bingholtes                                                                                              “-2-16
8      Jesper Høstes Kone 1753 og 54                                                                      “-2-16
        Johan Rasches                                                                                                 “-2-16
        Lars Pedersens                                                                                                                       “-2-16
        Hellich Olsens                                                                                                                         “-2-16
        Halvor Annunsens                                                                                                                   “-2-16
        Inger Chresten Clasens                                                                                                            “-2-16
        Hans Arnesens pige for 1754                                                                            “-1-8
9      Lars Hansens Kone for 1753 og 54                                                                  “-2-16
        Niels Andersens                                                                                                                      “-2-16
        Jens Madsens for 1753                                                                                      “-1-8
            Rester for 1754                                                                                                                     “-1-8
        Ole Michelsens kone for 1753 og 54                                                                  “-1-8                “-1-8
        Peder Wiigværings                                                                                             “-2-16
        Claus Levorsens                                                                                                 “-2-16
        Gunder Helgesens                                                                                              “-2-16
10     Jens Paalsens  1753  Restr for 54                                                                      “-1-8                 “-1-8
        Truls Krabbes                                                                                                    “-2-16
        Ole Phillepsens                                                                                                                          “-2-16
        Realf Bøyesens pige for 1753 og 54                                                                   “-2-16
        Michel skrædders kone                                                                                                             “-2-16
        Hans Andersens                                                                                                                        “-2-16
        Anne Nielsdatter for 1754                                                                                                            “-1-8
11     Hr. Blochs pige for 1753 og 54                                                                         “-2-16
        Chresten Hansen skomagers kone                                                                                               “-2-16
        Anne Maria Karth for 1753                                                                                  “-1-8
            Rester for 1754                                                                                                                        “-1-8
        Inger Chr. Follestads                                                                                           “-2-16
        Brangstropes pige for 54                                                                                      “-1-8
        Hyckhoffes pige for 54                                                                                          “-1-8
20     Solve Olsens kone for 1753 og 54                                                                      “-2-16
        Christopher Levins for 1753                                                                                  “-1-8
            Rester for 54                                                                                                                              “-1-8
        Rasmus Haalmans for 1753 og 54                                                                        “-2-16
        Iwer carlsens for 1753                                                                                           “-1-8
        Sebiørn Hansens for 1753 og 54                                                                           “-2-16
        Niels Snedkers for 1753 og 54                                                                              “-2-16
        Inger Larsdatter                                                                                                    “-2-16
21     Sven Jørgensens Kone                                                                                                                  “-2-16
        Abraham Hansens for 1753                                                                                  “-1-8
            Rester  54                                                                                                                                  “-1-8
        Anunds Zarcha                                                                                                    “-2-16
        Jens Aalborgs Kone                                                                                             “-2-16
        Anders Abrahamsens                                                                                                                    “-2-16
        David Garvers                                                                                                                               “-2-16
        Henrich Erbos pige                                                                                               “-2-16
22     Ole Andersens Kone                                                                                           “-2-16
        Anders Clausens                                                                                                   “-2-16
        Anders Andersens                                                                                                                          “-2-16
        Jacob Snedkers                                                                                                   “-2-16
        Lars Garvers                                                                                                        “-2-16
        Hans Carlsens                                                                                                      “-2-16
        Jens Workums                                                                                                      “-1-8
23     Peder Hansen Skomagers Kone for 1753 og 54                                                                          “-2-16
        Truls Stolemagers do                                                                                                                    “-2-16
        Hans Thorsens                                                                                                      “-2-16
        Anders Wibes                                                                                                       “-2-16
        Gregers Pareuque Magers                                                                                                             “-2-16
        Jan Jespersens Kone for 1754                                                                               “-1-8
        Anne Johanne Mads Datter  do                                                                              “-1-8
24     Giert Eliæsens for 1753 og 54                                                                              “-2-16
        Thomas skrædders Datter                                                                                                             “-2-16
        Simon Bruuns Kone                                                                                             “-2-16
        Peder Thobiesens                                                                                                 “-2-16
        Niels Krabbes                                                                                                                              “-2-16
        Niels Jonsens Kone for 1753                                                                                “-1-8
            Rester for 54                                                                                                                            “-1-8
        Gregers Jensens pige                                                                                            “-2-16
25     Ole Ougensens Kone for 1753 og 54                                                                                          “-2-16
        Claus Jørgensens                                                                                                 “-2-16
        Michel Gundersens                                                                                              “-2-16
        Anders Danielsens                                                                                               “-2-16
        Halvor Haagensens                                                                                                                      “-2-16
        Paal Felbereder for 1753                                                                                                             “-2-16
            og med detsame opsagt                                                                                    “-1-8
        Peder Lambrets Kone                                                                                                                 “-2-16
26     Niels Wetlesens kone for 1753 og 54                                                                                         “-2-16
        Stephen Greens                                                                                                                           “-2-16
        Lars Thommesens                                                                                               “-2-16
        Søren Pausis                                                                                                                               “-2-16
        Niels Jørgensens                                                                                                                         “-2-16
        Jan Baatolphsens                                                                                                                         “-2-16
        Helge Hansens                                                                                                    “-2-16
27     Lars Andersens                                                                                                                          “-2-16
        Peder Michelsens                                                                                               “-2-16
        Jacob Katsenbergers                                                                                          “-2-16
        Anders Jacobsens                                                                                                                       “-2-16
        Tollef Smeds                                                                                                                               “-2-16
        Maren Besche                                                                                                   “-2-16
        Else Jacob Tyskes                                                                                              “-2-16
28     Lorentz Skoemagers 1753, 54                                                                          “-2-16
        Rector Winters pige  do                                                                                      “-2-16
        Hartvig Snedkers Kone                                                                                      “-2-16
        Jacob Wedsels                                                                                                  “-2-16
        Herman Ludvigsens                                                                                            “-2-16
        Chresten Krabbes                                                                                              “-2-16
29     Hans Daniel Gladser                                                                                                                  “-2-16
        Henrich Warbergs                                                                                                                      “-2-16
        Bent skrædders                                                                                                                          “-2-16
        Jens Paalsen Skomagers                                                                                                              “-2-16
        Rasmus Henningsens                                                                                                                   “-2-16
        Christian Garvers                                                                                                                        “-2-16
        Søren Mortensens                                                                                            “-2-16
30     Jon Jacobsens                                                                                                 “-2-16
        Knud Helgesens                                                                                                                          “-2-16
        Lars Knappes                                                                                                  “-2-16
        Johanne Ewensdatter                                                                                                                  “-2-16
        Tosten Skomagers                                                                                           “-2-16
        Niels Jacobsen Snedkers                                                                                                            “-2-16
        Chatrine Maria Rasch for 54                                                                              “-1-8


Oppebaaret for Begravelser i Kirkens Jord

1754

Jan 26     Erich Smithes Barne Jorden                                                                        “-1-“

Feb. 8     Ole Høges Barne Jorden 1 ort og den store Kloke 1 rdr                              1-1-“
18           Ole Michelsens Barne Jorden                                                                      “-1-“
20           Niels Jørgensens Barne Jorden                                                                    “-1-“

Martj 13 Poul Olsens Barne Jorden                                                                           “-1-“
14           Rolf Johannesens Barne Jorden                                                                   “-1-“
23           For Kirstine Nielsdatter Horden 1 ort
                    2de smaa Kloker 1 rd, det lille Kløde 2 ort                                             2-1-“
26           David Garvers Barne Jorden                                                                      “-1-“
30           Ellef Pedersens Barne Jorden                                                                     “-1-“

April 6     Abraham Mortensen Jorden                                                                      1-“-“
8            Sven Pedersens Barne Jorden                                                                      “-1-“
13          Erich Smithes Barne Jorden                                                                          “-1-“
17          Erich Wallos Barn Jorden                                                                             “-1-“
23          til Bertel Jobsens Søster det store Lig Klæde                                               2-“-“

May 6    Else Peder Larsens Jorden 2de smaa Kloker                                               2-“-“
13         Frans Levins Kiæriste med fuld Ceremonie                                                   6-“-“
14         Zacharias Simonsøns Sl. Kiæriste med fuld
                 Ceremonie, bæste Alter Klæde og Prædikestoelen                                   8-“-“
16         Tobias Johannesens Barne Jorden                                                                “-1-“
17         Svend Jørgensens  do                                                                                  “-1-“

Junij 6   Søren Pauses Barn Jorden                                                                           “-1-“
7          Hellich Olsens Barne Jorden                                                                         “-1-“
10         Hartvig Pettersens Barne Jorden                                                                  “-1-“
25         Torgier Andersens Barne Jorden                                                                  “-1-“
29         Chrestopher Arveschoug barne Jorden                                                         “-1-“
do         Lars Sørensens 2de Børne                                                                           “-2-“

Julij 3    Rasmus Jsachsens Barn Jorden                                                                    “-1-“
5           Aslach Monsen for Sin afg. Kone Jorden                                                    1-“-“
do         Gregers Bensens Barne Jorden                                                                   “-1-“
12         Hans Jensen Møllers Barne Jorden                                                             “-1-“
             Hans Lolliches Barne Jorden                                                                      “-1-“
31         Johan Seifers Barne Jorden                                                                        “-1-“

Aug 9    Kiel Thommesens Barne Joden                                                                  “-1-“
10         Anders Levorsens Barne Jorden                                                                 “-1-“
13         Knut Mathiesens Barne Jorden                                                                  “-1-“
14         Jan Olsens Barne Jorden                                                                           “-1-“
21         Christian Hansens Barne Jorden                                                                “-1-“
22         Torgier Hansens Barne Jorden                                                                  “-1-“
29         Jan Olsens Barne Jorden                                                                          “-1-“

Sept 5   Søren Jensens Enkes Barne Jorden                                                           “-1-“
6            Anders Andersen Kirkens Jord                                                                1-“-“
7           Sivert Nielsens Barne Jorden                                                                    “-1-“
17         Frans Pedersens Barne Jorden                                                                  “-1-“
19         Niels Wiigværing Jorden, 2de smaa Kloker                                              2-“-“
20         Hans Lolliches barne Jorden                                                                      “-1-“
do         Arne Abrahamsens Barne Jorden                                                              “-1-“
do         Rasmus Albretsens Barne  do                                                                   “-1-“
24         Simon Bruuns Barne Jorden                                                                      “-1-“
25         Jan Schiellens Barne Jorden                                                                      “-1-“
do         Uldrich Fr. Cappelens for Sin afdøde Kiæriste, Jorden, med
                forud Ringen og alle Kloker, samt Lig Klædet                                        6-“-“
do         Hans Andersens Barne Jorden                                                                  “-1-“
27         For Maren Andersdatter Jorden                                                               1-“-“

8br 3     Abraham Olsens Barne Jorden                                                                 “-1-“
7           Jørgen Svendsen Jorden                                                                           1-“-“
8           Realf Johannesens Barne Jorden                                                               “-1-“
12         Eschil Jensens Barne Jorden                                                                      “-1-“
do         Lars Braads Barne Jorden                                                                        “-1-“
15         Giert Eliesen Jorden, 2de smaa Kloker
                og det mindste Klæde                                                                          2-2-“
29         Hans Thorsens Barne Jorden                                                                  “-1-“

Novb. 2 Ole Olsens Barne Jorden                                                                        “-1-“
7           Niels Svendsen Jorden                                                                            1-“-“
14         Peder hansen skomagers Barne Jorden                                                    “-1-“
19         Chresten Jacobsens Moder Jorden                                                          1-“-“
26         Paal Olsens Barne Jorden                                                                        “-1-“

Decb 9  Hr. Borgemæster Bentsen haver for sit Barne at begraves,
                og den store Kloke                                                                              2-“-“
             Henrich Erboe for sit afdøde Barne Jorden                                              “-1-“
14         Det store Lig Klæde til Vesseter(?) Aalborg                                            2-“-“
16         Søren Pauses Barne Jorden                                                                     “-1-“
19         Hr. Rosses Barne Jorden og den store Kloke                                          1-1-“


De som haver nydet kirkens Fattig Jord


Tollef Andersens Enkes Liig
Niels Hejestads Barne
Gunder Aas
Niels Ejnarsens Legeme
Fattig fogden Niels Hansen
Jens Nielsen
Marthe Betienters
Halvor Larsens Barne
Lars Jansen
Tollef Olsen fra Hierdahl
Barnet Cornelius Olsen
Peder Evensens Barne
Gunder Bemling
Thor Olsen
Knud Kier
Maren Asker


Udgifter for Kirken Ao 1754

Hans Høyerværdighed Biskoppens Cathedraticum                                              2-“-“
Proustens Penge                                                                                                 2-“-“
Til Missionen i Finland                                                                                        2-“-“
til den Lutherske Kirke i London                                                                        “-1-8
For Wiin og Brøds holdelse                                                                              28-“-“
Den latinske Skolens Huus Leye med Hørernes Løn                                          66-“-“
Hr. Roses Huuse Leye for 1753 og 1754 á 24 rdr aarlig er                               48-“-“
Klokerens Løn og Huus Leye                                                                           28-“-“
Organistens Huus Leye og Løn                                                                          50-“-“
Leye af den Nye Kirkegaard                                                                              8-“-“
Belgetræderens løn                                                                                            4-“-“
Byskrifveren for Regneskabet at indføre                                                             2-“-“
Sæbe til Klokene at smørre                                                                               “-2-“
For at mage Kirken                                                                                           “-2-“
Lyse Kronerne at skure                                                                                     2-“-“
Liin tøyet at Tøe                                                                                                1-“-“
Alterstagerne og Daabe faderne at skure                                                           “-2-12
For  4  ..... talg Lys                                                                                           6-“-“
For Sne at udfeye af taarnet og af hvelvingen og at udkaste                                “-“-8
Chresten Clausen For at slaa igien Lemmen i Spiret med Spiger                         “-“-10
Til det store Bord i Kirken - Spiger                                                                   “-“-3
Eter Hr. Borgemæster Bentsens ordre af dato 29 Martj a:d:
    betalt til Morten Møller                                                                               12-“-3

Til at opsædte Giærdet i mellem Cammer Raad Hansens
    Jorder og gamle Kirke gaard:
2 tyl: spirer med skaatløn                                             1-3-18
og Kiørsel                                                                    “-1-8
2 tylter 7 stk Lnb med opkiørsel                                   “-1-22
For at opsætte                                                             1-“-4                             3-3-4

Nedtaget den S: Port paa Nye-Kirkegaard og i Jern at opsætte, til gaaet
efterskrevne Materialer:
4 stk Malm stolper á 1 ort 8 s                                      “-1-8
9 side seler til Tag                                                         “-3-“
opkiørsel                                                                      “-“-12
spiger 2 ort, Arbeids Løn 1 rdr 2 ort 16 s                     2-“-16                          4-1-12

Efter Hr. Borgermæster Bentsens Ordre af 26 Sept a: d :
    betalt til Seig: Jon A.Jonsen hans tilgode havende for
    Wiin og Brøds Holdelse for Afvigte Aar 1753                                              8-2-14

Til Tollev Ellingsen Mest: smed bestalt for arbeide til den gamle Kirke-
gaards Port, Lige Ledis Afvigte Aar                                                                  1-3-9

Udgifterne                                                              Summa                         281-3-11

hvilken naar fra  drages Jndtegternes Summa som beløber 435 rdr 3 ort 3 s, 
bliver i Behold 153 rdr 3 ort 16 s, Som Kirken faaer hos mig tilgode.

                                                                                        Hans Arnesen

Været for Oberhofretten
den 29de og 30te April 1778
                                testes
                                      Munch

Fremlagt den Kongelig Commision
den 5te Martij 1776
                    test: Christiania utsupra
                                  (Sign.)


© - Jan Christensen