Skien Begravelser 1718-1720

 

Allerunderdanigst Regenschab
ower
Hvormange der ere Døde udj Schieens
Meenighed for afvigte Aar Anno 1718
og Det eftter SougnePræsten og Klocherens Till
mig indgifne Maantlige Forklaringer
(Bilde)

Liister

Tiiden

Nafnet

Standen

 

Januario

 

 

Alle i Furu Kister

D: 6te

Christen Trannes Barn

Fattig

-«-

D: 13de Ditto

Een Soldatt

Fattig

-«-

D: 21 Do

Jens Høstes Kohne

Een Borgerske

-«-

D: 30te Do

Amund Halvorsen

Fattig

 

Februarij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 10de Ditto

Hans Aass

Meged fattig

-«-

D: 13 Do

Halvor Grols Datter

Fattig

-«-

Samme Do

Turvilds Søster

Meged fattig

 

Martij

 

 

J furu Kister

D: 2den

Kirstj Ragga

Meged fattig

-«-

D: 7de Ditto

Jngebret Arntzens Enke

Meged fattig

J Eege Kiste

D: 10de Do

Hendrich Adalær

 

 

Kongl. May.ts: Estatz og Justitz Raad, samt Stifttbefallings Mand over Christiansands Stiftt.

J furu Kiste

D: 11te Do

Malleene Ullefosses barn

Meged fattig

-«-

D: 15de Do

Jens Jacobsen

Een borger

-«-

D: 18de Do

Jnger Svends Daatter

Meged fattig

-«-

D: 27de Do

Kield Davidsen

Fattig

 

Aprill

 

 

Alle i furu Kister

D: 11te

Ole Joensens Barn

Een borger søn

-«-

D: 25de Do

Herman Skredders barn

Fattig

-«-

D: 27de Do

Anne Biøns Daatter

Meged fattig

 

Maij

 

 

Alle i furu Kister

D: 6te Ditto

Hans Sivertz Barn

Een borger søn

-«-

D: 10de Do

Matz Wallebøes Barn

Een Skomager søn

-«-

D: 16de Do

Een Soldatz barn

Meged fattig

-«-

D: 26de Do

Een gammel bonde

Meged fattig

 

Junij

 

 

Alle i furu Kister

D: 4de Do

Hans Andersens Barn

Fattig

-«-

D: 10de Do

Thor Nummes Qvinde

Fattig

-«-

Ditto

Een Soldatz qvinde

Meged fattig

-«-

D: 18de Do

Johannes Svendske

Fattig

-«-

D: 20de Do

Rasmus Thomesens Enke

Een borgerske

-«-

D: 23de Do

Maria Kloeman, Hr. Cancelli Raad Niels Adelaers

Begravelse bekosted af hendis Sviger Søn

-«-

D: 25de Do

Johan Hake

Een borger

-«-

D: 27de Do

Jacob Qvislin

Een Dansk  Skolemester

 

Julio

 

 

Alle i furu Kister

D: 1te

Marthe Jens daatter

Fattig

-«-

D: 3de Do

Niels Tamburs Qvinde

Fattig

-«-

D: 8de Do

Een betlers Qvinde

Meged fattig

-«-

D: 11te Do

Abraham Kiær

Fattig

-«-

D: 22de Do

Michel Olsens Qvinde

Een borgerske

-«-

D: 28de Do

Jens Grams barn

Een borger søn

-«-

D: 29de Do

Rasmus Jorgensens dreng

fattig

-«-

D: 30te Do

Jens Molbaks Daatter

Fattig

 

Augustij

 

 

Alle i furu Kister

D: 10de

Anders Hansens Daatter

Fattig

-«-

D: 11te Ditto

Barrbra Skinner

Meged fattig

-«-

Ditto

Een betler

Meged fattig

-«-

D: 22de Do

Jens Borings Kohne

Een borgerske

-«-

D: 23de Do

Hans Gundersens barn

Fattig

-«-

D: 28de Do

Joen Pettersen

Een fattig borger

-«-

D: 29de Do

Søfren Nielsen

Een flaademand

 

September

 

 

Alle i furu Kister

D: 3de

Peder Simonsen

Borgemester

-«-

D: 4de Do

Jens Molbak

Een Tømerfoged

-«-

D: 25de Do

Lisbet Davids daatter

Fattig

-«-

D: 26te Do

Søfren Nielsens barn

Fattig

-«-

D: 27de Do

Jngebor Norman

Fattig

 

October

 

 

Alle i furu Kister

D: 6te

Thobias Hichmans Søn

Een borgers barn

-«-

D: 11te Do

Haralds Enke

Meged fattig

-«-

Do

Rasmus Nielsens barn

Een borger Søn

-«-

D: 13de Do

Peder Muremesters barn

Fattig

-«-

D: 15de Do

Claus Tems barn

Een borger Søn

-«-

D: 18de Do

Gunild Torgiers daatter

Fattig

-«-

D: 20de Do

Anders paa Øen

Fattig flaademand

-«-

D: 30te Do

Haagens Bruns barn

Een Guldsmeds Søn

-«-

Do

Amund Rosmand

Fattig

 

Nowember

 

 

J furu Kister

D: 4de

Hagedorns varn

Een procurators Søn

-«-

D: 18de Do

Christian Pedersens Barn

Fattig

 

December

 

 

Alle i furu Kister

D: 3de

Claus Steensens Barn

Een Smeds Dattr

-«-

D: 9de Do

Christen Lüder

Fattig

-«-

D: 20de Do

Casper Cuur

Beedemand

-«-

D: 22de Do

Ledvor Mehles Barn

Fattig

-«-

D: 23de Do

Poul Brodahls Kohne

Een borgerske

-«-

D: 29de Do

Christen Pedersen

Een Skomager Svend

-«-

D: 30 Do

Christen Tobiasens Qvinde

Een fattig dlaademand

 

Saaledis Rigtig forfatted, som medføgende Attester allerunderdanigst forklarer, hvoreftter de Fiire Rixdr.
For høuædle og Welbr: Hr: Etatz Raad og Stifttbefallings Mand Adelers Eege Ligkiste til andsvar andføris.

Schieen d: 31de December Anno 1718

Af Allerunderdanigste Ringe Tiener
W. Schiltrøed

 

 

Allerunderdanigst Regenschab
ower
Hvormange der ere Døde udj Schieens
Meenighed for afvigte Aar Anno 1719
og Det eftter SougnePræsten og Klocherens Till
mig indgifne Maantlige Forklaringer
(
Bilde)

Liister

Tiiden

Nafnet

Standen

 

Januarij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 14de

Anne Jens Daatters u-ægte Barn

Uden Liig Ceremonie henbaaren.

-«-

D: 29de Do

Blinde Reyer

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 31te Do

Thone Tollefs Daatter

Udeen Liig Ceremonie

 

Februarij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 10de

Dorthea Aarhuus

Een Borgerske

-«-

Do

Svend Andersen

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 17de Do

Halvor Muremesters Qvinde

Med Liig Ceremonie

-«-

D: 26de Do

Lisbet Thomes Daatter

Een fattig Enke

-«-

D: 29de Do

Halvor Jsaksen

Een Muremester

Befindes alt saaleses Rigtig anført og forklaret, efter 12 stk herved fremlagde SognePresten og Klokerens Maanetlige Forteignelser og Attester, samenhæfted under No 8.

 

Martij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 4de

Marthe Katt(?)

Fattig uden Liig Ceremonie

-«-

D: 9de Do

Maren Thors Daatter

Meged fattig

-«-

D: 11te Do

Halvor Pipil

Meged fattig

-«-

D: 28de Do

Poul Brodahls Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 30te Do

Een gamel Soldat

Meged fattig

 

Aprill

 

 

Alle i Furu Kister

D: 2de

Ole Nirisen

Een gamel Borger

-«-

D: 4de Do

Casper Frandsebs Søn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 5te Do

Amund Juul

Een fattig gl. Mand

-«-

D: 8de Do

Jens Thomesens Qvinde

Fattig Kohne

 

Maij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 1te

Bent Schultz Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 12 te Do

Hans Bagge

Een fattig Mand

-«-

D: 19de Do

Halvor Joensen

Een Arbeidsmand

-«-

D: 23de Do

Erik Søfrensen

Een gamel fattig Mand

-«-

D: 24de Do

Svend Laursen

Een fattig Mand

-«-

D: 25de Do

Olau Prep

Een fattig Qvinde

-«-

D: 26de Do

Olle Wolstad

Een Sorenskriver

 

Junij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 4de

Rasmus Svendsen

Een Arbeidsmand

-«-

D: 9de Do

Hans Wævers Søn

Een fattig Karl

-«-

Do

Hans Broder

Jligemaade fattig

-«-

D: 20de Do

Anders Jørgensens Qvinde

Meged fattig

-«-

D: 30te Do

Niels Haderslef

Underfoged

 

Julij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 9de

Johannes Ælstæde Kohne

Fattig uden Liig Ceremonie

-«-

D: 11te Do

Henning Clausens Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 13de Do

Olle Galte

Een Flaademand

-«-

Do

Christen Walebøes Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 16de Do

Ole Lies Barne

Uden Ceremonie

-«-

D: 23de Do

Anders Trælbaars Qvinde

Fattig

 

Augustij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 12te

Petter Høymans Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 16de Do

Claus Hyls Barn

Jligemaade uden Ceremonie

-«-

Do

Jan Urtegaards Mands Barn

Jligemaade uden Ceremonie

-«-

D: 18de Do

Jens Pedersens Barn

Meged fattig

-«-

D: 24de Do

Peder Svingelers Barn

Fattig

-«-

D: 26te Do

Peder Børresens Barn

Uden Ceremonie

 

September

 

 

J Furu Kister

D: 1te

Joen Rasmussen

Een gammel fattig Mand

-«-

D: 8de Do

Een Soldat

Fattig

 

October

 

 

-«-

D: 3de

Halvor Hansens Barn

Fattig

-«-

D: 6te Do

Sebelle Hans Daatter

Een Tienistepige

-«-

D: 21de Do

Jørgen Offenbergs Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 30de Do

Bpel Haralds Daatter

Meged fattig

 

November

 

 

J Furu Kister

D: 8de

Elias Giertsens Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 30de Do

Børte Snedkers

Meged fattig

 

December

 

 

J Furu Kister

D: 22de

Askoutg Aass

Meged fattig

-«-

D: 28de Do

Prousten Magist.r Nyeborgs Lille Daatter

Uden Liig Ceremonie

               
Saaledis Rigtig forfatted, som medfølgende Attester Allerunderdanigst forklarer.

Schieen d: 31te December Anno 1719

Af Allerunderdanigste
Ringe
Tienner

M. Schiltrøed 

Allerunderdanigst Regenschab
ower
Hvormange der ere Døde udj Schieens
Meenighed for afvigte Aar Anno 1720
og Det eftter SougnePræsten og Klocherens Till
mig indgifne Maantlige Forklaringer
(
Bilde)

Liister

Tiiden

Nafnet

Standen

 

Januarij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 11te

Christen Wallebøes Barn

Henbaaren uden Liig Ceremonie

-«-

D: 15de Do

Søfren Lunds Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 20de Do

Morten Kragheds Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 22de Do

Anders Trælbaars Moder

Een fattig Qvinde

-«-

D: 31de Do

Joen Semb

Een Arbeidsmand

 

Februarij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 5te

Sivert Jversens Barn

Henbaaren uden Liig Ceremonie

-«-

D: 20de Do

Maren Claus Daatter

Een fattig Qvinde

-«-

D: 28de Do

Povel Mikelsens Barn

Uden Liig Ceremonie

Saaledes Rigtig forklaret og anført efter 12 stk herved fremlagde sammenheftede Attester under No 6

 

Martij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 10de

Peder Simonsens Moder

Een gamel Skipper Kohne

-«-

D: 12te Do

Olle Wolstads Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 19de Do

Jørgen Erboes Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 28de Do

Ole Lies Wær Moder

Een Borgerske

 

Aprill

 

 

Alle i Furu Kister

D: 3de

Johanne Margrette Brun

Een gamel Pige

-«-

D: 8de Do

Citzel Bagers Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 17de Do

Thomes Rusch

Een Borger

-«-

D: 18de Do

Ragnild Selge Kohne

Een fattig Qvinde

-«-

D: 19de

Jens Borrings Kohne

Een Borgerske

-«-

D: 30te Do

Hans Christensens Barn

Uden Liig Ceremonie

 

Maij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 6te

Kirsten Fent

Een gamel fattig Qvinde

-«-

D: 8de Do

Arne Jonsens Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 15de Do

Peder Simonsens Enke

Borgemesters Efterleverske

-«-

D: 16de Do

Peder Murmesters Qvinde

Een gamel fattig Qvinde

-«-

D: 23de Do

Jacob Bagge(r)

Een dansk Skoleholder

-«-

D: 24de Do

Gunder Tormosens Kohne

Een fattig Qvinde

-«-

D: 29de Do

Jens Tinstøbers Kohne

Een fattig Qvinde

 

Junij

 

 

Alle i Furu Kister

D: 8de

Anne Mikels daatter

Een Fattig blind Kohne

-«-

D: 15de Do

Joen Bregtisant

Een gl. Skrædder

-«-

D: 21de Do

Thomes Jsaksens Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 30te Do

Quttorm Gundersen

Een gl. Mand

 

Julij

 

 

Alle i Furu Kister

D. 7de

Anders Andersen

Een Saugmester

-«-

D: 18de Do

Een fattig Bondes Qvinde

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 26de Do

Daniel Jensen

Een Tømerfoged

-«-

D: 31te Do

Olle Wragers Barn

Uden Liig Ceremonie

 

Augustij

 

 

-«-

D: 8de

Olle Torkilsens Kirsten

Een gammel fattig Qvinde

-«-

D: 17de Do

Gunder Olsens Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 22de Do

Casper Frandtzens Barn

Uden Liig Ceremonie

 

September

 

 

Er ingen Døde eller Begrafven her i Schieen

 

October

 

 

Alle i Furu Kister

D: 11te Do

Jens Borings Søn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 16de Do

Knud Crageroes Qvinde

Een gamel fattig Kohne

-«-

D: 24de Do

Lars Nielsen

Een Skrædder

 

Nowember

 

 

Alle i Furu Kister

D: 2den

Casper Cuurs Søn

Uden Liig Ceremonie

-«-

Ditto

Gunder Wellings Barn

Een gl. Fattig Mand

-«-

D: 7de Do

Daniel Jensens Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 18de Do

Jens Tiøstelsens Qvinde

Een fattig Qvinde

-«-

D: 19de Do

Jokum Altenbergs Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 22de Do

Daniel Tuftes Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 28de Do

Gunder Alsens Qvinde

Een gl. Fattig Kohne

-«-

Do

Lukas Fahrdrengs Barn

Uden Liig Ceremonie

 

December

 

 

Alle i Furu Kister

D: 2den

Anders Andersens Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 11te Do

Gulbrand Gulbrandsens Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 13de Do

Knud Helgesens Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

Do

Anna Laafmand

Een gl. Fattig Qvinde

-«-

D: 16de Do

Børre Gravers Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

Do

Gunder Pusters Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 20de Do

Giert Eliasens Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 22de Do

Lisbet Jens Daatter

Een fattig Qvinde

-«-

D: 22de Do

Christof:r Smeds Barn

Uden Liig Ceremonie

-«-

D: 23de Do

Knud Hansens Barn

Uden Liig Ceremonie


Saaledis Rigtig forfatted, som medfølgende Attester Allerunderdanigst forklarer.

Schieen d: 31te December Anno 1720

Af Allerunderdanigste
Ringe
Tienner

W. Schiltroed