HENRICK BROCKENHUS'S JORDEBOK 1585Kilde: Lensregnskaper for Bratsberg

Regenschab Aff Bradtzberg leen 1585 - 86 Hennrick Brockenhusis Regenschan Aff Bradtzberg leenn fra thend 10 dag Martii Anno 85 Och tillsame Aars Dagh Jgienn Anno 86 Mønntenn er herwdj beregnid epther som nu gaar, 2 ort 6 sh for 1 dal. Er beregnitt 6 melle wdj 1 tdr korend 12 bissmpd eller 18 setinger er och 1 td. Wdj 1 Nødekrop er Regnit - 8 bissmpd 2 Buchskind er - 1 hudt 4 Giedschind er - 1 hudt 12 forschindt ellir kalffskind for 1 hudt 20 pundt smør er 1 td.
Jordbogenn och Ledinngsbog paa alld thennd wisse renntthe som ligger thill Konng. Mattz. Gaardt Bratzberg och aarligenn wdgiffues aff Kronnenns godtz. Stigttenns Godtz och aff Jord Eigne Bønnder theris garde och Godtz, som liggenndis ehr wdi Bratzbergh Leenn:

GERPPENN SOGENN


Barbergh 5 tdr. Kornn landschuld 20 mrk. smør 40 mrk Mell Kongistegenn øde 3 Hønnss landschuld Bøø Sønndre 6 huder landschuld 1/2 pund smør 1 pund Mell Midbøø 6 huder lanndschulld 1/2 pund smør 1 pund Mell Sølenn Øfre 3 huder landschuld 8 mrk. smør 16 mrk. Mell Tofftte 1 pund Smør 2 pund Mell Sølenn Nordre 6 huder landschuld 8 mrk smør 16 mrk Mell Fossem Sønndre 3 huder lanndschuld 10 mrk Smør 20 mrk Mell Bøø 1 pund 8 mrk Smør 2.1/2 pund Mell Hollm 20 mrk Smør 40 mrk Mell Winnstub 8 mrk Smør 16 mrk Mell Winnstub Middilste 7 mrk Smør 14 mrk Mell Fossegiordt 2 huder landschuld 4 mrk smør 8 mrk Mell Fossem Nordre 8 mrk Smør 16 mrk Mell Hoppestadt 16 mrk Smør 1 pund 8 mrk Mell Winnstub 1 pund smør 2 pund Mell Aass 9 mrk smør 18 mrk Mell Hiønewolld 1/2 pund smør 1 pund Mell Støfflene 2 mrk smør 4 mrk Mell Mo 1/2 pund Smør 1 pund Mell Winnstub 9 mrk Smør 18 mrk Mell Winnstub Sætter 1.1/2 mrk Smør Rossewolld 6 mrk Smør 1/2 pund Mell Foss 1/2 pund Smør 1 pund Mell Kleffuenn 3 mrk Smør 4 mrk Mell Glittenn 3 mrk Smør 8 mrk Mell Lunnd 18 mrk Smør 1 pund 8 mrk Mell Liminngh 4 mrk Smør 8 mrk Meell Liminngh 8 mrk Smør 1/2 pund Meell Hiellenn 4 mrk Smør 8 mrk Meell Duxxerødt 6 mrk smør 1/2 pund Meell Skilbredt 4 mrk smør 8 mrk Meell Bugerødt 4 mrk Smør 8 mrk Mell Sem 4 mrk Smør 8 mrk Meell Merdenn Sønndere 1/2 pund Smør 1 pund Mell Sem 4 mrk Smør 1/2 pund Mell Hiønnie Øffre 4 mrk Smør 8 mrk Meell Hiønne 10 mrk smør 20 mrk Meell Risinngh 8 mrk smør 16 mrk Meell Grinie Sønndere 1/2 pund smør 1 pund Meell Grinie Nordere 1/2 pund smør 1 pund Mell Snellttued 14 mrk Smør 1 pund Meell Snellttued 8 mrk Smør 1/2 pund Meell Mardjer Setterboll 4 mrk smør Borgo 16 mrk Smør Høgset 8 mrk Smør 16 mrk Meell Lij 6 mrk Smør 1/2 pund Meell Ballestad 10 mrk Smør 20 mrk Meell Borge 14 mrk Smør 28 mrk Meell Riss 6 mrk smør 1/2 pund Mell Ackere 7 mrk smør 14 mrk Mell Rome 4 mrk smør 8 mrk Meell Aspedal 2 mrk smør Flotterudt 6 mrk Smør 12 mrk Mell Schiagsrud och Schir Ødegaard 3.1/2 mrk smør Sanndenn 3 mrk smør 4 mrk Mell Beckewadt 8 mrk smør 16 mrk Mell Aarttued 6 mrk smør 1/2 pund mell Egaass 4 smør 8 mrk Meell Løbergh 1.1/2 mrk smør Lanngerudt 11 mrk smør 16 mrk Meell Forwolld 5 mrk smør 10 mrk Meell Dyrekolld 4 mrk Smør 4 mrk Mell Aasterød 1.1/2 mrk smør Grunnderud 5.1/2 mrk smør 8 mrk Mell Ramssaass 2 mrk smør 4 mrk Mell Ennegraff 7 mrk smør 8 mrk Mell Brecke 8 mrk smør 16 mrk Mell Fallchem 16 mrk smør 1 pund 8 mrk Mell Bosserud 2 mrk smør 4 mrk Meell Grunnderudt 5.1/2 mrk smør 1/2 pund Meell Otterolltt 8 mrk Smør 16 mrk Meell Møgellgaardt 4 mrk smør 8 mrk Mell Fielldall 2 mrk smør 4 mrk Mell Sem 4 mrk Smør 8 mrk Mell Aarhuss 4 mrk Smør 8 mrk Mell Kier 8 mrk smør 16 mrk Mell Buxluden 7 mrk smør 14 mrk Mell Fronne 8 mrk Smør 16 mrk Mell Fronne 8 mrk smør 16 mrk Mell Oustad 6 mrk smør 1/2 pund Mell Borgestad 1/2 pund smør 1 pund Meell Mennstad 2 mrk smør 4 mrk Mell Sanndenn Øde 4 mrk smør 8 mrk Mell Sørbø Øde 4 mrk Smør Brecke Nordere 4 mrk Smør 8 mrk Meell
Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage