Skien skifteprotokoll nr. 4 
--------------------------------------------------------------

  

Skien Skifteprotokoll nr 4

  1713-1723  
  Avskrift er gjort etter originalprotokollen på mikrofilm. Tallet i første  kolonne er sidetallet i skifteprotokollen.  
 

1a 1713.11.09 Hans Nielsen udj Breuig Enke: Anne Marie Nielsdatter Barn: Niels 25 år .
4a 1714.01.26 Børte Ammundsdaatter Barn: Halfuor Halfuorsen Jens Halfuorsen .
4b 1714.01.26 Anne Frandsdaatter (død for to år siden) Enkem.:Thomas Nielsen paa Tatterbachen Barn: Børte Tomesdaater 22 år Elenn Tomesdaater 20 år Bodel Tomesdaater 16 år Frands Thomesen ca 12 år .
5b 1714.06.13 Christen Jacobsen Snedker udj Jelden Enke: Aase Kitilsdaater Hennes stesønn: Anders Christensen 18-19 år Deres sønn: Jacob Christensen 12 år .
6b 1713.04.04 Berte Rasmusdaatter Enkem.: Peder Pedersen Muremester Barn med forrige mann Søren Jonsen: Joen 11 år Karen 5 år Barn med Peder: Søren 1.1/2 år "Et Huus paa Snibetorp Beliggende Jmellum Tormoe Simmensen paa dend Nordre og Joen Baggis paa dend Søndre Side."
11b 1714.07.16 Ingeborg Andersdaatter Enkem.: Gunder Larsen Barn: ??? Gundersen 8 år Anne Gundersdatter 4 år .
12a 1712.10.30 Anne Maria Thomesdaatter paa Lunde Avdød ektemann: Johannis Frandsen fra Lundetangen Barn: Thomas 16 år Frands 8 år Inger 5 år "Det er nevnt i skiftet (s 20b) en Casper Frandsen som betalte for enkens begravelse" .
23b 1711.11.17 Christopher Jørgensen Flood, rådmann Enke: Margrete Andersdaatter (Ingen livsarvinger med enka) Hans barn: Kirstine Christophersdaatter Flod (død) g.m. Capitain Matz Poulsen Barn: Anne 7 år, Inger 5 år Anne Christophersdaatter Flod g.m. Cornelius Christensen Catthrine Christophersdaatter Flod g.m. Casper Frandtzen .
37b 1714.12.05 Jacob Tydsk udj Gielden Enke: Ingebor Christensdaatter Barn med 1 kone: Jacob 21 år, Johannes ca 14 år Giertrud ca 23 år Barn med 2 kone: Christen 3.1/2 år, Jacob 4 uker .
38b 1714.11.28 Hans Andersen Bestilt, på Camperhoug Enke: Tore Hansdatter (Ingen barn) Arvinger er den sal. manns brødres barn: Aslach Andersen (eldste bror) Barn: Tomes, bor ved Herre Anders (død) Barn: Hans, Jørgen, Lars Wibeche, bor i Brevik Olle Bestilt Barn: Johanne, g.m. Søren Klocher ved Gjerpen kirke Anne, g.m. Klocheren i Bamble Karen, ugift Maren, gift Margrete, g.m. Christen Nielsen, bor i Skien Simen Bestilt Barn: Else g.m. Ole Olsen Lange Arvingene ga til kjenne at de også hadde to søstre: Gunar ?? Andersdatter g.m. sal. Jackob Gundersen Etterlot seg 2 datterbarn: Niri Dyresen, bor på Fløtterød i Gjerpen Alexander Dyresen, i Kongens tjeneste Kari Andersdatter (død) Barn: Lispet Sørensdatter, bor vest for Kragerø på Haslund .
43a 1712.12.07 Helvig Hansdatter Møller, var gift med sal. Jørgen Pedersen i Langesund Barn: Petter Christian, 5 år Ifuer, 3 år Susanna Margethe 4 år Helvig 6 uker (død straks etter moren) Barn med første mann Christen Pedersen Lund: Hans Christensen Lund, 19 år Christen Christensen Lund Peder Christensen Lund .
57a 1715.02.14 Hermand Grubbe, Capitain i Langesund Enke: Mette Nielsdatter Barn: Claus Hermandsen Grubbe, 25 år Niels 20 år, Hermand 18 år, Mallene (Magdalene) 21 år .
60b 1715.02.14 Niels Pedersen og Marcus Pedersen i Langesund Moren g.m. Nicolay Hammer Bror: Søren Pedersen 16 år .
61a 1713.03.28 Bendt Gierdsen Enke: Ellen Gregersdatter Barn: Giert 9 år, Lars 7 år Sidzel 8 år, Sofia 4 år, Karen 3 år, Johanne Marie 1.1/2 år Enkens bror: Peder Gregersen .
64a 1715.03.05 Jan Poulsen Enke: ? Barn: Jens 6 år .
66a 1714.12.07 Kierstine sal. Olle Corporals Barn: Olle 18 år, Willem 10 år .
69b 1715.08.29 Peder Bingholt Barn: Jan Pedersen Bingholt, gift Hans Pedersen Bingholt, gift med Mette Olsdatter og i Kongens tjeneste til sjøs. Anne Pedersdatter g.m. Daniel Hyl Berte Pedersdatter g.m. Tobias Christensen Catrien Pedersdatter 22 år "Et lidet huus paa østere side af en liden gade til kamperhoug mellem sal. Christen Dyresen og sal. Dyre Engebetsens huuse...." .
72a 1714.06.21 Olle Gundersen Barnebarn: Gunder Olsen, 15 år Barn: Erich Olsen "som 12 à 13 Aar seilet udenlands og formodent ere i lifue" .
75a 1715.11.13 Tore Hansdatter, sal. Hans Bestilts Den avdødes søsken: Ole Hansen Ørewig Juel Hansen, boende i Brewig Avdød bror, som har en sønn Hans Pedersen og en datter Ambor Pedersdatter. Anne Hansdatter (Hennes versønn var Anders Ørewig) Maren Hansdatter, som bor i Brewig. Ambor Hansdatter, (død) Barn: Hans Olsen Kraagerø Mari Olsdatter g.m. Torkild Nielsen i Brekedahlen .
78b 1715.09.22 Hans Nielsen (Gunder Solvesens stifsønn) Arvinger: Bror: Jacob Nielsen, (død) Bror: Abraham Nielsen, 19 år Halvsøster: Guri Gundersdatter, 11 à 12 år Mari Gundersdatter, 8 à 9 år Fremlagt skifte etter hans sal. Moder datert 6.7.1709. Det virker som skiftet er skrevet enda en gang fra side 79b. .
81a 1716.01.24 Margreta, sal Lauridz Swendzens i Brewig Hennes stifdatter: Else Lauridzdatter, forlovet med Claus Nielsen. .
84a 1716.02.20 Inger Toruildsdatter Enkemann: Niels Nielsen Snedcher Barn: Maren, 1.1/2 år .
85b 1715.05.28 Else Pedersdatter, sal Werner Olsens Søstersønn: Peder Gundersen, i Kongens tjeneste Nevnt: Enken Aaste Snekers .
87b 1716.09.21 Inger Olsdatter Enkem.: Jan Prachtesand Avdødes søsken: Olle Olsen i Skien Anders Olsen i Porsgrunn (død) Barn: Ingeborg g.m. Olle Klocker Kiersten Olsdatter i Christiansand .
88a 1715.12.17 Thomes Nielsen på Tatterbachen Enke: Else Olsdatter Avdødes barn med 1 kone: Børte 23 år, Else 22 år, Bodel 17 år Frans 16 år .
89b 1715.05.22 Kiersten Jørgensdatter, sal. Daniel Hendrichsens Barn: Hendrich 10 år, Jørgen 7 år Fimia Evensdatter - Enkens søster (halvsøster ??) Christian Tobiassen gift med barnas tante. .
91b 1716.10.20 Johanne Giertzdatter, sal. Hermand Andersens Barn: Anders 18 år, Christen 14 år Else 23 år, Karen 11 år, Catrine 8 år .
96a 1716.12.08 Anne Sommer, sal. Johan Erboes Barn: Jørgen Erboe 14 år Hellena Johansdatter Erboe 9 år Barnas halvbror: Jørgen Erboe .
101a 1717.01.12 Maren Clausdatter, sal. Bergraad Niels Machelborgs Nevnt: Daniel Turmand af Arendal "fødverge og næste frende til " enkens dattersønn Ifuer Nicholay Turmand. Enkens dattersønn Monsr. Ifuer Sommer .
116b 1716.01.17 Truels Lydersen Møller (død 7 Jan 1716) og avdøde kone Margrete Andersdatter (død 4 Sept 1716) Mannens Søster: Madame Inger Lydersdatter Sønn: Ifuer Hesselberg Mannens Morbror: Albret Møller Nevnt: Pernelle Jacobsdatter g.m. Ludvig Albretsen Blær (hennes svoger var Søren Rasmussen) .
126a 1716.01.24 Magrete sal. Lauritz Swendsens ("suag og gammel kone") Stedatter: Else Lauritzdatter g.m. Claus Nielsen .
128a 1716.10.31 Paul Michelsen Lyde Enke: Gunil Andersdatter Sønn: Jens Poulsen .
128b 1716.12.01 Halvor Olsen Enke: Børte Nielsdatter Barn: Niels 17 år, Børe 15 år, Arne 11 år, Søren 9 år Anne Magrete (død), Catrine 5 år, Johanne 2 år Farbror: Peder Olsen .
132a 1716.04.30 Anne Magrete Halvorsdatter (Se forrige skifte) .
132b 1716.09.08 Ragnild Christensdatter Enkem.: Christopher Mülle Avdødes søsken: Cornelius Christensen (død) Barn: Marte Magrete, Ankatrine, Fimia Søfren Christensen .
133a 1716.07.15 Mætte Jensdatter, sal. Jan Poulsens Barn: Jens Jansen 10 år .
135b 1717.02.25 Johan Curtz Enke: Dorte Søfrensdatter Barn: Søfren Johannesen Curtz 1 år Softe Johannesdatter 11.1/2 år Anne Helvig Johannesdatter 9 år .
137a 1717.02.26 Niels Mortensen Enke: Maren Hansdatter Barn: Hans 14 år, Morten 9 år, Ingebret 8 år Catrine 13 år, Else 10 år .
137b 1717.04.10 Wellem Organist Enke: Hellene Philepsdatter Scheine Barn: Philep 11 år Johane Marie, Bente Catrine .
137b 1717.06.16 Engebret Sifversen fra Brevig og hustru Tore Olsdatter Hans barn i første ekteskap: Gunder, Ellen g.m. Cornelius Zachariassen Hans barn i andet ekteskap: Zifvert 17 år, Jørgen 8 år Karen 20 år, Anne 14 år .
141a 1717.06.08 Catrine Busch Barn: Magister Peder Clod og Rector udj Helsingør scholle Giertrud Clod Fimia, Maren, karen, Inger, Sofie Marcusdøttre .
142b 1717.08.14 Rasmus Thomesen paa Lunde Enke: Maren Erichsdatter Barn: Olle 11 år, Kiersten g.m. Michel Olsen Karen .
147a 1717.10.19 Margrete Giertsdatter Enkem.: Bent Ofvensen "Borger og Handelsmand udj Scheen" Barn: Giert 11 år, Ifver 6 år, Hans 4 år Marie 9 år, Marte 2.1/2 år, Ellen 2 mnd .
149b 1716.07.05 Magdalene Michelsdatter Lübche Barn: Michel Olsen 8 år Karen 14 år, Ellen 12 år, Anne Chatrine 11 år, Inger 9 år .
157a 1717.03.02 Johannes Andersen Krabbe Enke: Inger Trulsdatter Barn: Giert 23 år, Truls 15 år, Cornelis 5 år, Anders 2 år Anne 17 år, Ellen "som er Svag af en Rørende Siuge, som Moderen forstillede at hun gierne Saae kunde nyde nogetmere til hendes underholdning formedelst hendes store svaghed....." Mannens søskenbarn: Peder Olsen .
158a 1717.03.02 Jon Bage Enke: Johane Jensdatter Barn: Jens .
158b 1717.04.10 Halvor Olsen Arvinger: Hans mor og søster .
158b 1717.11.18 Jyte Hansdatter, sal Jacob Jensens Barn: Jens Jacobsen .
159b 1717.08.17 Luchas Tønesen i Brevig Enke: Birte Berentzdatter Hans broderbarn: 2 pigebørn i Holland (Halland) 1 søsterdatter i Bamble heder Maren Hansdatter .
161a 1717.05.20 Petronelle Bart ("i sal hr. Lodvigs huus") Arvinger: Hennes broder: Halvor Nielsen (død) Barn: Niels (myndig), Joen 17 år Giørl, Giertrud Anders Nielsen (død) Barn: Giertrud, Maren Hennes søster: Anne Nielsdatter .
163b 1717.04.08 Karen Olsdatter, sal Jon Amunsens Barn: Anne .
164a 1718.03.17 Anichen Antonisdatter Enkem.: Arne Engebretsen Barn: Michel Dorte .
164a 1718.03.31 Karen Søfrensdatter ("udj Poul Guldbrandsens huus") "Skifte etter ham og den sal. kones arvinger" .
164b 1718.03.31 Ketil Jacobsen Enke: Tore Sørensdatter Barne: Asta Ketilsdatter .
164b 1718.03.31 Hans Kudsch .
164b 1718.03.31 Anders Larsen .
164b 1717.06.23 Else Jensdatter Biege (Buge?)(Bugge?) "udi Stads Misicant Sr. Johan Georg Webers huus" Avdødes søster: Isebele Jensdatter Biege (Buge?) Søsterbarn: Peder og Jens Abelgaa Nevnt: Enkemanns sønn: Erhard Weber Uldrich Weber .
167a 1718.05.18 Anne Sifuertzdatter ("udi Claus Smedz huus huor Hans Olsen Stenhof sig opholder") Enkem.: Hans Olsen Stenhof Barn: Olle 6 år, Hendrich 1 år .
167b 1718.06.14 Frands Thomesen Søstre: Børte Thomsedatter g.m. Jan Olsen Munch på Kongsberg Ellen Thomesdatter Bodel Thomesdatter .
167b 1718.04.08 Christen Clausen paa Siøboden Søster: Fru Bergraad Mechlenborg Fru generalmajor Arnholz Brorsønn: Claus Andersen Rosenhielm .
176a 1718.07.05 Maren Erichsdatter, sal. Rasmus Thommesens Barn: Olluf 17 år Kiersten g.m. Michel Olsen Karen g.m. Henning Clausen Fiche Farbror: Anders Thommesen .
188a 1718.03.23 Inger Svendsdatter ("udi Anders Olsens Huus") Hennes søskenbarn: Jon Asgoutsen .
188a 1718.07.28 Anne Kiøstolsdatter Enkem.: Jørgen Jørgensen Barn: Jørgen .
188b 1713.08.25 Owe Daniel Hichmand ("Bye og Raadstue schrifuer") Enke: Zarche Pedersdatter Barn: Tobias Hichmand 19 år Anne Hichmand 17 år Jida Kirstine Hichmand 10 år Enkens laugverge: Peder Christensen .
200a 1718.08.24 Maren Detlofsdatter ("udj Jubiler Monsr. Jens Borrings huus") Enkem.: Jens Borring Hans stebarn: Detlof Seyersen Biøstrup 19 år Liue Maria Seyersdatter Begges barn: Seyer Jensen Borring 12 år Hans Jensen Borring 10 år .
204b 1718.11.02 Kield Dauidsen paa Blegebakken Enke: Ingeborg Mathisdatter Hennes stifsøn: Søren 23 år .
205a 1718.11.02 Michel Stiansen paa Lunde Enke: Christense Gutormsdatter Hans arvinger: Jon Stiansen, borger i Skien .
205b 1718.11.02 Maren Suendsdatter Enkem.: Jacob Jacobsen Tysch Barn: Christen 2 år og vanfør .
205b 1718.11.14 Anne Hansdatter Enkem.: Tord Nomme Barn: Anders 8 år Anne, Kierstine .
206b 1718.12.03 Maren Aslagsdatter Enkem.: Jacob Wellesen Barn: Jon 3.1/2 år, Anders 1/2 år Børte 20 år, Magrete 17 år, Maria 13 år, Karen Malene 10 år . 207b 1716.01.31 Dauid Jonchim paa Lunde .
217a 1717.01.23 Christopher Mülle (død 15 Januar) ("Hvor da ofverværende Madame sl. Cornelius Christensens som hafde dend sal. Mands Christopher Müles kones Broder, samt Monsr. Isack Læt som hafde dend sal. Mands Kones søster") .
220a 1719.03.28 Luduig Blut ("Blyth") ("fordum Borger til Scheen og boende i Porsgrund") Enke: "dydige" Anne .....? .
243a 1718.11.08 Jørgen Pedersen udj Langesund, handelsmann Enke: "har ikke funnet konens navn" .
247b 1717.09.01 Dauid Jonchim .
248b 1718.03.18 Hans Jacobsen Richert Enke: Maria Petersdatter Rieborg .
250a 1718.04.30 Jens Jacobsen Enke: Pauline Chatrine Poulsdatter Barn: Jacob 2.1/2 år Anne Magrethe 7 år, Chatrine 5 år, Mierstine 3.1/2 år .
254b 1719.03.04 Ammund Børresen paa Snibetorp Barn: Maren g.m. Jørgen Jonsen Ingeborg .
254b 1719.03.11 Halfvor Isachsen og hustru Ellen Søfrensdatter "udj Søren Muremesters huus i Gielden" Barn: Peder 2 år Den avdøde kones far: Søren Muremester .
255a 1719.03.12 Chatrine Andersdatter, "udj skipper Isach Mags huus i Brevig" Hennes barn: Chatrine Petersdatter g.m. Ifver Ifversen Begges barn: Luchas 17 år Anne .
257b 1719.05.12 Chatrina Adamsdatter "udj Peter Hollenders Huus paa Sylterøen udj Brevig" Hans Stifsøn: Petter Tønesen .
259b 1719.02.28 Joen Christensen "udj hermand Hermandsen Schredders Huus i Gielden" Enke: Zarche Laursdatter Barn: Elen Catharine og Joen (lever etter farens død) Iver (mor: Karen Andersdatter) "De skal ha hatt 7 barn" .
260b 1719.02.23 Arne Hansen udj Brewig Enke: Marte Lauritzdatter Barn: Lars 11 år Anne, Gunil, Maren .
263a 1719.08.25 Claus Nielsen udj Brewig Enke: Else Lauritzdatter Barn: Anne .
265a 1719.09.05 Olle Nirisen Enke: Karen Wetlesdatter Barn: Christen 20 år, Marchus 15 år Anne, Inger Enkens verge: Jacob Wetlesen Barnas verge: Anund Nirisen .
267a 1719.09.05 Anne Lauritzdatter "yderst paa Lundetangen paa dend østre side af Lundegaden". Enkem.: Anders Jørgensen Barn: Jørgen .
267b 1719.09.16 Halfvor Halfvorsen Pipil udj Querndahl Enke: Susane Jacobsdatter Barn: Jacob 22 år .
268a 1719.09.16 Christen Gregersen "Intet at skifte" .
268a 1720.02.16 Peder Pedersen Wigværing i Pustervigen Enke: Barbra Christensdatter Barn: Christen 14 år, Hans ?? år . .
269a 1718.05.05 Casper Barnholt Enke: Lisbet Andersdatter ("Ingen livsarvinger") Hans arvinger: Brødre: Henning og Zacharias Barnholts sønner Willem Barnholts søn i Kragerøe som heder Marchus Barnholt Søstre:_ Margrete, Anne Chatrine, Sophie og Dorte Barnholtz døtre Sophia er død og etterladt sig en datter Enkens bror: Peder Norby .
271b 1720.03.13 Cornelius Christensen Enke: Anne Christophersdatter Flood ("framviste Kongebrev for å sitte i uskiftet bo") Barn: Marte 20 år, Margrete 14 år, Anne Chatrine 9 år .
277a 1718.10.02 Kiersten Rasmussen Enkem.: Michel Olsen paa Lundetangen Barn: Ole .
279b 1720.04.06 Ole Andersen i Querndahlen Enke: Wenche Olsdatter ("samt den salige mands fraværende arvinger paa Wig-siden Nembl: Hans fader: Anders Andersen, bor paa Allsboo") .
281b 1720.05.27 Ragnild Christensdatter, ("som holte til udj Peder Arnesens huus ved dend gl. kirchegaard") Arvinger: Rasmus Nielsen i Langesund, ("var gift med avdødes søster datter" Den avdødes moder: Kiersten Karlsdatter .
282a 1720.06.19 Christen Andersen Enke: Anne Lauritzdatter, ("framviiste bevilgning fra Raadstuen i Kiøbenhafns Slot af dato 17 Aug 1715" at hun kunne sitte i uskiftet bo med sine umyndige barn") Barn: Anders 15 år, Lauritz 12 år, Christen 13 år Kiersten, Inger, Helvig, Anne .
287a 1717.07.28 Peder Jensen Enke: Magdalene Jensdatter Barne: Casper Bacher Pedersen .
300a 1720.09.07 Gutorm Gundersen Meen Enke: Karen Wetlesdatter (Ingen livsarvinger) Arvinger: Halvor Gundersen Bechevold (død) Barn: Niels Halvorsen, bor på Bechevold Lars Halvorsen, bor på Bechevold Helge Halvorsen, bor på Bechevold, 18 år Ingebret Halvorsen (død) Barn: Halvor 8 år, Engebret 6 år Aase Halvorsdatter g.m. Lars Larsen Fløtterød Mari Halvorsdatter, ugift Niels Gundersen Bechevold (død) Barn: Helge Nielsen på Høgset Ole Nielsen på Fløtterød Tore Nielsdatter g.m. Anders Simmensen på Ramsåsen Lisbet Nielsdatter, ugift, er på Lie hos Hans. Helge Gundersen Bechevold (død) Barn: Lars Helgesen, 27 år Gunder Helgesen, 25 år Peder Helgesen, 16 år Anne Helgesdatter g.m. en Comediant-spiller Tommes. Gunild Gundersdatter (død) Barn: Mattis Larsen på Løberg Berte Larsdatter g.m. Jonas Bølle Anne Larsdatter, bor på Lie og haver Anders Larsen. Elli Larsdatter, ugift, på Lie Maren Gundersdatter (død) Barn: Christopher Rolfsen, 30 år Guri Rolfsdatter, tjener på Tvetten i Slemdal Marte Rolfsdatter, tjener på Lie hos Anders Lie. Lispet Gundersdatter (død) Barn: Gunder Hansen på Lie Helge Hansen på Aasebachen Ingeborg Hansdatter (død) Barn: Anne Lispet, er hos faderen Lars Sørensen på Aasebachen. Elli Hansdatter (død), var gift med Ole Klasen som er i Kongens tjeneste. Barn: Abraham 7 år, Halvor 5 år .
303a 1719.08.09 Maren Corneliusdatter Enkem.: Peder Hansen i Brewig Arvinger: Avdødes mor: Anne Larsdatter og hennes børn: Barn: Cornelius Corneliussen, som er her i landet. Bodel Corneliusdatter g.m. Monsieur Bonewig Anne Corneliusdatter g.m. Anton Wettermand Margrete Corneliusdatter .
305a 1715.10.10 Rasmus Andersen ved Herre Enke: Margrete Pedersdatter Baad Barn: Christian Rasmussen Schurmann, 5 år Anna Maria Rasmusdatter, 1/2 år .
313b 1714.04.05 Sitze Korne, var gift med sal. Jochum Fent Arvinger: Hans Korne i København Christense Korne (død) Barn: Hendrich Stoch i Christiania Andreas Stoch i Christiania Anna Kierstine Stoch, bor i Herslef i Siæland Christian Bendix Ruhmand, 16 år "er i lære hos sin bror Hendrich" Abel Korne (død) Barn: Erich Bendsøn .
330a 1715.12.17 Elef Jensen i Jelden Enke: Ingeborg Hansdatter Arving: Kiersti Jensdatter, "siges at skal være boende udj Fyen" .
331b 1718.06.01 Sophia Nielsdatter, Jens Høstes kieriste Barn: Niels Jensen Høst, 19.1/2 år Jesper Jensen Høst, 18 år .
334a 1717.05.27 Jacob Larsen Dan Enke: Zara Clausdatter Barn: Lars, 13 år .
334b 1720.06.25 Jan Prachtesant, udj Svend Nielsens hus på Tatterbachen Den sal. mands søsterdatter-sønn: Jens Jonsen .
335b 1721.09.18 Anna Michelsdatter "Etter Daniel Hyls begier, saavelsom Daniel Danielsen Wolf og hans svoger Biøn Svallestuen, som hafuer Daniel Wolfs Søster til Egte, heder Kiersten Danielsdatter. Daniel Hyl har to søstre som skal arve nemblig Johanne Chatrine Christensdatter, nu enke, og Gyre Christensdatter som er gift på Christiansand med Madz Hansen" .
337a 1714.05.23 Elen Sommer, sal Anders Madsens "etter Hans Gregersens begier som morbroder til børnene" Barn: Elsebe Andersdatter Thomas, Matthias, Arnt, Peder, Ifuer Anderssønner. .
340a 1722.01.28 Anders Andersen Enke: Maren Steensdatter Barn: Anders 9 år Gurj "vanfør i det ene laar" Enkens bror: Claus Steensen Smed Barnas farbror: Hans Andersen .
341a 1722.01.28 Daniel Jensen paa Tatterbachen Enke: Maren Olsdatter Barn. Jens 7 år Anne, Aslau .
342a 1722.01.28 Christenze Moresdatter Enkem.: Claus Nielsen Barn: Moritz .
343b 1722.01.29 Jens Jensen, "udj Sr. Niels Andersen Weyers huus etter hans stifsøn" Moren: Pauline Catrine Post Fullsøsken: Jacob Jensen Anne Magrete, Catrine, Kirsten Halvsøsken: Sophie Agnete Nielsdatter .
344b 1722.02.18 Niels Christensen Hafverslef Enke: Maren Andersdatter Mannens datter: Maren .
345b 1718.03.17 Jacob Monsen paa Camperhoug Enke: Maren Andersdatter Barn: Anders 16 år, Ole 14 år "begge hos Ole Skomager udj lære" .
346a 1722.02.24 Søfren Jørgensen Muremester i Gielden Enke: Magrete Jonsdatter Mannens datter: Maren Søfrensdatter .
347a 1722.02.25 Hans Jørgen Michelsen, Børsemager Enke: Anne Maria Albretsdatter Barn: Niels 9 år .
347b 1722.03.10 Hans Jørgensen Rafn Enke: Øllegaard Christiansdatter Barn: Peder Hansen Rafn 21 år Jørgen Hansen Rafn 9 år Magrete Hansdatter Rafn 14 år .
348b 1720.05.10 Mads Pedersen Ørn Enke: ??? "Ingen livsarvinger" .
355a 1722.05.23 Marte Gundersdatter i Follestad Enkem.: Anders Follestad Barn med Oche Follestad: Christian Ochesen .
357b 1722.07.22 Jan Gram Arvinger: Søsken: Jens Larsen Gram, bor i Kiøbenhafn Anne Marie Larsdatter g.m. Jens Riber Abelone Larsdatter g.m. Mads Walleboe .
359b 1722.06.17 Hans Pedersen Næskil, Procurator .
360b 1715.05.05 Marte Evensdatter Ribber, Johan Fentis Barn: Even Johansen Fent Trinche, Ingebor, Magrete, Anne Dorthe, Berte Johannesdøtre Fent .
367b 1716.09.17 Anne Sørensdatter i Jan Haches gaard Barn: Søren Johansen Hache 20 år .
370a 1718.06.30 Johan Hache Barn: Søren Johansen --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2