Skien skifteprotokoll nr. 3Skien Skifteprotokoll nr. 3 1696 - 1713

Avskrift er gjort etter skiftekortregisteret i Riksarkivet. Avskriften er ikke kronologisk, men alfabetisk på fornavn. Tallet i første kolonne er sidetallet i skifteprotokollen. 118 1698.10.07 Aasmund Andersen, muremester Enke: Berte Pedersdatter Barn: Anne, Marte, Karen 600 1713.03.15 Abigael Casparsdatter Enkem.: Jochum Altenburg Barn: Hendrich 099 1697.06.18 Abel Pedersdatter Corne Enkem.: Bent Willumsen Barn: Willum, Erich 196 1699.05.16 Abraham Pettersen Molbøe Enke: Debora Petersdatter Lund Avdødes søsken: Hermand Pettersen Melbøe, Margrete, Anne Marie 357 1700.10.2o Abraham Jacobsen Prep Enke: Maren Hechesdatter Barn: Albret 184 1699.12.15 Alhert Hansdatter Enkem.: Niels Knudsen, skipper fra Langesund Barn: Hans, Maren, Helvig, Anne 570 1710.08.30 Adrian Knudsen Enke.: Kirsten Salvesdatter Barn: Rasmus 11 år, Christen 6 år Anne 8 år, Maria 3/4 år 308 1701.12.16 Anders Aslachsen Enke: Guri Larsdatter Barn: Anders, Hans, Jørgen, Laurs 450 1705.01.30 Anders Amundsen, rorsmand Barn: Olle, Ingeborre g.m. Gunder Laursen 516 1708.08.22 Anders Christensen Enke: Mette Jensdatter Barn: Anders 1 år Anne Spohie 3 år 006 1697.07.26 Anders Cart Enke: Marte Gundersdatter Barn: Olle, Ifver Marte 390 1703.11.08 Anders Edvartsen, skipper Enke: Johanne Samuelsdatter Barn: Samuel Zidsel, Karen 322 1690.04.02 Anders Cornish, raadmand Enke: Magdalena Jesdatter Barn: Hans, Willem, Jesse, Anders Lisbet, Maren, Ester 510 1708.01.31 Anders Jacobsen Skrædder Barn: Marte 603 1712.09.07 Anders Halvorsen Enke: Marichen Lorentzdatter Barn: Jacob, veier og måler Margrete g.m. Jacob Jansen Magdalena Karen g.m. Sognepr. til Holla Giert Meidel 578 1709.05.25 Anders Johansen Høst Enke: Berte Pedersdatter Barn: ?? 592 1712.07.20 Anders Jensen Enke: Daarte Isachsdatter Barn: Anders 13 år, Isach 10 år, Jens 4 år Karen 12 år 559 1707.08.08 Anders Madtzen 571 1710.09.17 Anders Johansen Lim Enke: Maria Halvorsdatter Barn: Maria 13 år, Ingebor 10 år 601 1712.06.14 Anders Pedersen Braad Enke: Karen Andersdatter Barn: 2 døttre som begge er i "Sverrig" 581 1711.03.04 Anders Olsen Enke: Karen Olsdatter Ingen barn 588 1712.06.14 Anders Pedersen Cruse Enke: Maren Nielsdatter Barn: Johannes 3 år, Mons Marie 10 år, Anne Daarte 7 år 347 1702.12.23 Anne Andersdatter Enkem.: Jon Bendsen Barn: Bendt 442 1705.11.05 Anne Elisabet Bæcher Enkem.: Cirurgus Willem Carhof Ingen barn 591 1712.06.03 Anne Christensdatter Enkem.: Jan Hendrichsen Ingen barn 570 1710.08.13 Anne Gullichsdatter Gift med: Ole Hansen (død) Barn: Jens, Anders Ole (død) Barn: Daarte 18 år Anne 13 år Tale 9 år 570 1710.08.30 Anne Eschildsdatter Gift med: Asgout Jonsen (død) Barn: Jon 18 år Kisten 21 år, Karen 18 år, Berte 12 år, Ingeborg 10 år, Anne 8 år 594 1712.08.22 Anne Jørgensdatter Enkem.: Niels Haraldsen Barn: Harald (død) Barn: Hans 7 år, Niels 5 år Søfren (myndig), Hans (myndig) 593 1712.08.09 Anne Ingebretzdatter Enkem.: Knud Mauritzen Barn: Adrian (død) Barn: Rasmus 13 år, Christen 9 år, Peder 7 år Anne 11 år 515 1708.04.30 Anne Nielsdatter Børsen Enkem.: Søfren Christensen Barn: Marte 1.1/2 år 331 1698.12.10 Anne Matzdatter Enkem.: Laurs Olsen, styrmand Barn: Peder Mette 576 1710.11.20 Anne Ochelsdatter Enkem.: Hans Jacobsen Barn: 11 barn 593 1712.08.06 Anne Nielsdatter Enkem.: Anders Jørgensen (hennes anden mann) Barn 2 mann:Paul 12 år Barbro 10 år Barn 1 mann:Niels Hansen 23 år 605 1713.07.11 Anne Olsdatter Gift med: Hans Nielsen (død) Barn: Inger, Pernille 571 1710.09.17 Anders Johanssøn Lien Enke: Maria Halvorsdatter Barn: Maria 13 år, Ingebor 10 år 581 1711.03.04 Anders Olssøn Enke: Karen Olsdatter Ingen barn 559 1707.08.08 Anders Madtzøn 588 1712.06.14 Anders Pedersøn Cruse Enke: Maren Nielsdatter Barn: Johannes 3 år Mari, Marie 10 år, Anne Daarte 7 år 601 1712.06.14 Anders Pedersen Braad Enke: Karen Andersdatter Barn: "2 Døttre som begge er i Sverrig" 591 1712.06.03 Anne Christensdatter Enkem.: Jan Hendrichsen Ingen barn 347 1702.12.23 Anne Andersdatter Enkem.: Jon Bendsen Barn: Bendt 320 1700.10.04 Anne Pedersdatter Enkem.: Olle Andersen Barn: Matz Karen 442 1705.11.05 Anne Elisabet Bæcher Enkem.: Cirurgus Willem carhof Ingen barn 513 1708.03.23 Anne Pedersdatter Clod Barn: Anders Anunsen Clod Peder Anunsen Clod (død) Barn: Per 7 år Marius Anunsen Clod 21 år Barnas morbror: Sr. Marius Clod 156 1699.05.08 Anne Pedersdatter Baad Enkem.: Peder Nielsen Bloch Barn: Jacob Pedersen Bloch(død) Barn: Peder Maren, Anne, Elsebet, Pernille, Kirsten Kirsten g.m. Magnus Christensen Adler Anne Pedersdatter Bloch 596 1712.07.10 Anne Marie Wolfsdatter Enkem.: Commissarie Bertel Schiering Barn: Wolfgang 287 1701.04.19 Anne Marie Ottesdatter von der Heide Enkem.: Rasmus Rasmussen Helle Avdødes søsken: Johanne Ottesdatter von der Heide g.m. Jens Olsen Krag Dorothea von der Heide g.m. Lars Rasmussen, havnefogd Mette Catrine Ottesdatter Otte von der Heide, studiosus Avdødes halvsøsken: Rasmus Jensen Magdalene Jensdatter 399 1704.10.07 Anun Erichsen Enke: Karen Olsdatter (død) Barn: Christen, Mattis Karen 018 1697.03.10 Annichen Hansdatter Enkem.: Niels Jørgensen, (død), fordum sogneprest til Drangedal og Tørredal menighed Avdødes bror: Hans Hansen Avdødes trolovede: Rasmus Kruse 456 1706.04.20 Asgout Jonsen Enke: Anne Eskilsdatter Barn: Jon 12 år, Kiersten 16 år, Karen 12 år, Berte 10 år, Ingebor 6 år, Anne 4 år 236 1700.09.24 Anun Hansen Enke: Kiersti Haraldsdatter Avdødes søster: Maren Hansdatter ("en blind og fattig quinde") 599 1712. Astri Hansdatter Fint Enkem.: Carsten Hansøn Ingen barn 236 1698.05.25 Bendt Willansen på Osebakken ved Porsgrunn Barn: Welem, Erich 592 1712.07.12 Bernt Jonssøn Enke: Daarte Nielsdatter Barn: Jon 14 år Else 21 år, Daarte 11 år 022 1698.01.26 Bent Alfsøn Enke: Maren Andordatter Barn: Aase (død) g.m. Olle Trælborg Barn: Andor Johannes 487 1707.07.12 Berte Ingvoldsdatter Enkem.: Peder Christensen, garver Barn: Christen 10 år, Olle 5 år Anne 14 år 586 1712.04.26 Berte Frantzdatter Enkem.: Poul Michelsen Jyde (g.1 gang med Berte Jensdatter (død) Barn Berte 4 år, Michel 1/2 år Stebarn: Jens 20 år 475 1707.04.04 Berte Olsdatter Enkem.: Arne Sivertzen Barn: Sivert Arnesen Olle Svensen (sligfredsbarn) 277 1701.03.08 Berte Olsdatter Enkem.: Torgier Hansen Barn: Hans Karen 384 1704.01.29 Boel Nielsdatter Enkem.: Peder Anunsen Barn: Niels 528 1709.04.03 Boel Hansdatter Enkem.: Steen Hansen Bruun Avdødes søsken: Eilert Hansen (død) Barn: Bertel Maren, Anne Thomas Jytte g.m. Jacob Jensen Pernille g.m. Christen Pedersen Adam Hansen, guldsmed (halvbror) Margrete Hansdatter g.m. Jonas Paruquemager 584 1711.12.10 Broder Jørgensen, skipper på skipet "St. Anne" 428 1705.05.28 Boye Laursen Riis Arvinger: Moren Wiveche g.m. Laurs Boysen (død) En fullbror og en halvsøster. 602 1712.05.13 Cathrine Christophersdatter Flod Enkem.: Caspar Frantsen Cudrio Barn: Petter 9 år, Frants 5 år 598 1712.05.18 Catharina Marcusdatter Helmers Enkem.: Borgermester Peder Simensen Barn: Simen, Abraham, Caspar Anne, Helvig, Lisbet, Johanne Marie (Alle barna har fått tilført navnet "Hyld") 002 1696.11.20 Christen Calsøn, den ældre Barn: Hans, Cornelius, Søren Ragnild, Fimia, Mechtele 594 1712.08.09 Christen Anderssøn Mæhla Enke: Anne Nielsdatter Ingen barn 594 1712.08.18 Christen Elefssøn Enke: Maren Svendsdatter Barn: Syver 13 år 601 1713.04.04 Christen Dyressøn Enke: Kari Olsdatter Barn: Dyre 9 år, Hans 6 år, Ole 4 år 397 1704.09.18 Christen Jenssøn Enke: Marte Christensdatter Barn: Mætte 354 1700.10.15 Christen Ifversen Hesselberg Enke: Inger Lydersdatter Møller Barn: Iver Rachel, Christence, Inger Margrete 341 1702.08.17 Christen Michelsen Jyte Enke: Karen Jonsdatter Barn: Elsebe 359 1703.03.28 Christen Jonsen, tømmermand Enke: (navn mangler) Barn: Jon, Olle Svend (død) - Barn: Jørgen Børre 476 1707.01.19 Christian Henrichsen Schurmand Enke: Margrete Pedersdatter Baad Barn: Inger g.m. Olle Laursen Schierven Inger Margrete 10 år, Lisbet 9 år, Pernille 7 år, Anne Cathrine 6 år 583 1711.07.21 Christen Mæhn Enke: Boel Bertelsdatter Barn: Kiersten g.m. Hans Andersen Maren 24 år 444 1705.11.13 Claus Tollefsen Enke: Elsebet Olsdatter Barn: Olle Anne Enkens morbror: Frantz Frantzen Cudrioux 362 1703.07.23 Christopher Schultz Enke: Sophie Pedersdatter Duss Barn: Lasse Kiersten 164 1699.06.17 Daniel Torstensen Enke: Gunnil Willumsdatter Barn: Frans Torstensen (død) Barn: Daartte g.m. Abraham Mæhlum Anne g.m. Thomes Nielsen Isach (død), Hans, Jens, Giert, Petter, Tosten Maren 288 1699.07.11 Cornelius Danielsen, skipper Enke: Anne Larsdatter Barn: Cornelius Margrete, Maren, Anne, Boel 356 1703.03.10 Dyre Ingebretsen Enke: Aase Olsdatter Barn: Christen Else 187 1700.01.23 Debora Caldicol (født i England) Enkem: Haagen Svendsen Barn: Richert Artor Bramtj Debora Bramtj 597 1712.09.09 Daarte Enkem: Erich Truelsen 178 1699.09.12 Daarte Barchman Enkem: Michel Poulsen Barn med 1 ektemann: Jochum Jochumsen Casper Jochumsen Claus Jochumsen 347 1703.01.26 Daarte Laursdatter Gift 1 gang med Christen Rasmussen (død) Enkem: Henrich Torgiersen Barn: 1 ekteskap: Søfren 2 ekteskap: Ingen barn 383 1704.01.18 Daarte Fransdatter Enkem: Abraham Mæhlum Barn: Frants, Abraham Else 314 1702.05.03 Ellef Ellefsen Enke: Kristense Olsdatter Barn: Christen, Ellef, Niels, Paul, Anders, Abraham Else 363 1703.08.03 Efven Muremester 518 1708.11.30 Elen Hansdatter Arvinger: Avdødes hel- og halvsøsken 499 1707.06.03 Ellen Christophersdatter Gift 1 gang med Elias (død) Enkem.: Nicolai Hendrichsen Hammer Barn: 1 ekteskap: Gregers, Christopher Karen, Margrete, Daarte, Lisbet, Kierstine, Sussane 2 ekteskap: Jesche Marie Nicolaidatter Hammer 118 1698.12.05 Elen Olsdatter Enkem: Bottel Olsen Barn: Marte 277 1701.03.30 Elen Jensdatter Enkem: Jon Thomesen Arvinger: Barn og barnebarn 333 1702.09.19 Else Daartea Dringelberg gift 1. gang med Wilhelm gift 2. gang med Job Christensen Arveschoug Barn 1 ekteskap: Magrete Wilhelmsdatter Haweritz Marie Sophie Wilhelmsdatter Haweritz Marte Daarte Wilhelmsdatter Haweritz Barn 2 ekteskap: Willem Haweritz 418 1705.01.20 Elias Gregersen, fhv. skipper (bodde ved Stathelle) Enke: Elen Christophersdatter Barn: Gregers, Christopher Maren, Margrete, Daarte, Lisbet, Kierstine, Sussanne 524 1709.02.20 Else Søfrensdatter Enkem: Sven Rasmussen Barn og barnebarn 571 1710.09.01 Else Michelsdatter Enkem.: Capitain Michel Jonassen Angaard Barn: Jonas Alhed 598 1713.01.11 Erich Andersøn Barn: Hans Kristenze, Anne Sibille 521 1709.01.18 Elsebe Jacobsdatter Bloch Enkem.: Truls Lydersen Møller Barn: Lyder Jacob Møller 604 1713.07.04 Even Laurssøn Enke: Femia Jørgensdatter Barn: Inger 12, Karen 8 373 1703.05.13 Eschel Pedersen Enke: Anne Pedersdatter Enkas søster: Anne Maria Pedersdatter g.m. Peder Andersen (død) 101 1696.10.29 Hans Jacobsen Falch, fhv. OberRaadmand Barn: Kierstine g.m. Jens Pedersen Baar 510 1708.01.31 Even Persen Enke: Mallene Hertvigsdatter Barn: Per Johanne 509 1708.01.21 Fimia Olsdatter Enkem.: Snedker Jacob Sørensen Barn: Jens (myndig), Søren 18 522 1709.01.18 Femia Christensdatter Enkem.: Isaach Persen Leth Barn: Christen 200 1699.07.05 Frantz Collein Enke: Sophia Christina Børremand (staves også Bormand) Barn: Joseph, Frans Inger 245 1700.10.12 Femia Willemsdatter Enkem.: Hans Georg Wæber, musicant Barn: Wilhelm, Erhard, Uldrich, Fredrich, Sørren Catharina, maria, Doretea 402 1704.11.12 Giert Cornelsen Trinepol Enke: Anne Rasmusdatter Barn: Jan Barbara, Karen 571 1710.02.21 Frantz Frantzen Coudrio (Se også folio 576) Gift 1 gang med: Anne Tobiasdatter Hichmand Gift 2 gang med: Johanne Simensdatter Barn 1 ekteskap: Frants (studios), Christen, Magdalene g.m. Christen Jensen Barn 2 ekteskap: Anne Daarte 11, Maren 9 364 1703.08.15 Giøe Tordsdatter Enkem.: Niels Hansen, saugdreng Barn: Isaach Inger 117 1698.10.05 Giertrud Matzdatter Enkem.: Mons Eschelsen, smed Barn 1 ekteskap: Jens Halvorsen Børte Halvorsdatter Barn 2 ekteskap: Peder Monsen (død) Johanne Monsdatter 346 1702.10.31 Gurj Laursdatter Gift med Anders Aslachsen (død) Barn: Anders, Hans, Jørgen, Laurs 190 1700.02.08 Gulbrand Anunsen Enke: Maren Andersdatter Avdødes brødre: Halvor Anunsen, Erich Anunsen 567 1710.04.08 Halvor Halvorsen, smed Enke: Berte Amundsdatter 583 1711.10.17 Halvor Anundsen Enke: Olleu Torsdatter Barn: Anund 24 Anne 18 022 1698.01.22 Halvor Rul Enke: Miersten Tollefsdatter Barn: Hans Karen 284 1701.04.18 Halvor Ingebretsen Enke: Inger Thomesdatter Ingen barn 168 1698.09.09 Hans Boesen Barn: Christen 275 1701.02.14 Hans Bastiansen Gift med Karen Jensdatter (død) Ingen barn 013 1697.06.04 Hans Jensen, feltbereder Enke: Maria Petersdatter Avdødes far: Jens Svensen 595 1712.08.23 Hans Erichsen Enke: Anne Jochumsdatter Barn: Anders 20, Erich 15, Jochum 13 (vanfør) 488 1707.04.29 Hans Nielsen, den unge Enke: Johanne Søfrensdatter Barn: Niels, Søfren Lisbet 545 1709.05.02 Hans Jensen Høst, skomager Enke: Wenche Olsdatter Avdødes bror: Johan Jensen Høst 017 1697.08.05 Hendrich Schnel, skomager Enke: Ragnild Jensdatter Stifsønn: Poul Jensen 555 1709.11.09 Helgie Børresen Enke: Else Simensdatter Barn. Børge, Simen Anne 425 1705.06.12 Hendrich Torgiersen Hannæs Gift 1 gang med Zarche Laursdatter Røsager Gift 2 gang med Sophie Pedersdatter Dues Barn 1 ekteskap: Elen Barn 2 ekteskap: Ingen barn 001 1696.11.20 Hendrich Tiesen Gift 1 gang med ?? Gift 2 gang med: Berte Jensdatter Barn 1 ekteskap: Margrete, Marie, Anne, Agnete Ingen barn i 2 ekteskap 244 1700.10.16 Hertwig Giertsen Enke: Johanne Matsdatter Barn: Karen 568 1710.06.03 Hermand Andersøn Enke: Johanne Giertsdatter Barn: Anders 11, Christen 8 Else 17, Karen 4, Catrine 1.1/2 år 464 1706.08.07 Idde Baad Gift med: Peder Lauridsen (død) Enkemannenes svoger: Monsr. Peder Andersen Nordbye og Byskriver Ofve Daniel Hichman 410 1702.04.29 Haagen Svendtzen Gift med: Debora Caldicot (død 1699) Stifbarn: Rickert Bramlj Artehr Bramlj Debore Bramlj 270 1698.12.16 Iver Thommesen Sommers halve mødrenearv 491 1707.08.08 Ifver Grøgaard Christensen Lund (4 år gammel) Moren: Helvig Hansdatter g. 1 gang med Christen Pedersen Lund Barn: Hans, Christen, Peder (Christensen Lund) 2 ekteskap med Jørgen Pedersen Barn: Christian Jørgensen 408 1704.12.17 Ingebor Jørgensdatter Enkem.: Ingebret Olsen Barn: Olle Berte 535 1709.05.24 Ingeborg Arnesdatter Enkem.: Erich Kittilsen Avdødes bror: Jon Arnesen 019 1698.01.12 Ingebret Anunsen Enke: Maren Olsdatter Avdødes søsken: Marte, Sophia, Inger 493 1707.08.24 Ingebor Pedersdatter 559 1699.10.31 Inger Andersdatter Enkem.: Christen Snedker Barn: Christen Karen Anne gift med Jan Christensen Margrete 530 1709.04.16 Ingebret Olsen, saugmester Gift 1 gang med ?? Gift 2 gang med Anne Paulsdatter Barn i 1 ekteskap: Olle (myndig) Berte (umyndig) Barn i 2 ekteskap er døde 591 1712.07.01 Inger Halvorsdatter 553 1709.10.29 Inger Giertsdatter Enkem.: Anders Christensen Barn: Christen Andersen Datterdatter: Kirstine Jørgensdatter 380 1703.02.27 Isebille Green Enkem.: Lars Andersen i Brevig, styrmand Barn: Anders Esebelle g.m. Laurs Olsen Maren, Else 597 1712.12.03 Inger Jonsdatter Enkem.: Peder Bringsholt Barn. Jon (Enroulleret), Hans (Enroulleret) Anne g.m. Daniel Christensen Berte 23, Catrine 21 385 1704.02.13 Jacob Laursen Enke: Live Anunsdatter Barn: Abraham 599 1712.02.05 Jacob Jensen Moren: Jytte Hansdatter 115 1698.09.12 Jacob Pedersen Bloch Enke: Zarche Pedersdatter Jull Barn: Peder Maren, Anne, Elsebet, Pernille, Sarche, Kiersten 273 1698.10.07 Jacob Olsen, Mahler Enke: Sissel Thomesdatter Barn: Olle, Thomes (død) Regina, Maria, Cathrine 443 1705.11.06 Jan Giertsen Trinepol Avdødes far: Giert Camelsen Trinepol g.m. Anne Rasmusdatter Barn: Barbara, Karen 163 1699.06.07 Jacob Sørensen, Snedker Enke: Fimia Olsdatter Barn: Jens, Søren Margrete 539 1709.05.30 Jan Jansen Børs Avdødes bror: Hendrich (død) Barn: Jan, Peder Boel, Pernelle 581 1711.06.06 Jan Hendrichsøn Enke: Anne Christensdatter Ingen barn 106 1695.08.29 Jens Mogensøn, Stift Schriver Enke: Marte Davitsdatter Barn: Magnil, Karen 602 1713.05.30 Jens Andersen Steensrød Enke: Lisbet Giertsdatter 597 1712.10.22 Jochum Chur Barn: Jochum (død) Brødre: Caspar, Claus 427 1705.04.15 Jens Simonsen Barn: Gunder, Petter, Simon Mette g.m. Anders Christensen 586 1712.04.29 Johan Andersen Wiestorph, feldbereder Enke: Maria Pettersdatter Ridberger 588 1712.06.08 Jochum Fent, guldsmed Enke: Zitie Pedersdatter Corne Barn: Hans (studiosus) Catrine g.m. Anders Andersen Stoch Maren 594 1712.04.01 Johan Høst Enke: Ingeborre Frandsdatter Barn: Jens, Anders Margrete (død) Barn: Anders Stabel Pernille g.m. Augustinus Halvorsen Inger g.m. Hans Erichsen Barn: Ingebret 445 1705.02.26 Johan Christopher Nebentang, doctor Enke: Lisbet Hansdatter Barn: Ester (død) g.m. Samuel Bleyl Barn: Jochum Samuelsen Ester, Rusine 523 1709.02.13 Johanne Andersdatter Enkem.: Rasmus Rasmussen i Porsgrunn Barn: Rasmus 2 år, Elen Helene 1 år 563 1708.08.09 Johan Jørgensen Erboe Gift 2 gang med Anne Thomesdatter Sommer Barn 1 ekteskap: Peder, Jørgen Barn 2 ekteskap: Jørgen Erboe Johansen Catharina, Leene 235 1700.09.24 Johanne Laursdatter Enkem.: Olle Jensen Barn: Maria 307 1701.09.22 Johanne Kieldsdatter Gift 1 gang med: Carsten Tygesen Gift 2 gang med: Bertel Nielsen Barn 1 ekteskap: Tyge Inger Barn 2 ekteskap: Inger 569 1708.08.14 Johannes Frantzøn Enke: Anne Maria Thomesdatter Barn: Thomes 12, Frantz 4 Ambor 10, Malene 4, Inger 1 556 1709.10.22 Johanna Ottesdatter von der Heide Enkem.: Jens Olsen Krag Ingen barn 433 1705.08.27 Joen Amundsen Enke: Karen Olsdatter Barn: En datter (navn mangler) 583 1711.07.21 Johannes Jacobsen Enke: Børte Andersdatter Ingen barn 274 1700.05.17 Jørgen Christensen, skomager Enke: Gunhild Laursdatter (datter av Laurs Cornelsen) 592 1712.12.17 Jon Christensen Gift 1 g. med ??? Gift 2 g. med Zaracha Laursdatter Barn 1 ekteskap: Iver 12 Anne g.m. Steen Jensen Barn 2 ekteskap: Jon (død) Elen Catrine 6 158 1699.05.19 Jørgen Pedersen Holst Enke: Ambor Rasmusdatter Barn: Peder g.m. Kirstine Pedersdatter Baadlj Rasmus, Simon g.m. Marta Jørgensdatter Anne g.m. Hans Gregersen 314 1702.02.13 Jørgen Halvordsen Schaatte Enke: Inger Olsdatter Barn: Halvor, Olle, Jørgen, Søren Fimia g.m. Even Laursen Kiersten g.m. Daniel Hendrichsen Rønau 280 1701.04.06 Karen Andersdatter Enkem.: Jon Christensen Barn: Iver Anne 119 1698.12.08 Karen Andersdatter Enkem.: Steffen Olsen, saugmester Barn: Tøger, soldat i København Anders 262 1699.10.04 Karen Clausdatter Enkem.: Michel Bruun Barn: Claus Chatrine 598 1713.01.24 Karen Christensdatter Enkem.: Svend Svendsen Barn: Christopher, Philip Inger g.m. Ofve Olsen, smed 434 1705.10.13 Karen Pedersdatter Enkem.: Jacob Halfvorsen Barn: Pernille g.m. Capelan i Scheen Ludvig Albretsen Blæhr Margrete g.m. Jørgen Holst Barn: Jacob 532 1709.04.24 Karen Hendrichsdatter Enkem.: Giert Jansen Fander Barn: Jan, Laurs, Ditlof Karen 586 1712.03.15 Karen Salvesdatter Enkem.: Ole Lien Barn: Salve 6, Gunder 1.1/2 Margrete 10, Marie 4 533 1709.04.30 Karen Poulsdatter Enkem.: Jan Janssen 588 1714.06.14 Kiersten Andersdatter Enkem.: Truls Krabbe Arvinger: Barn og Barnebarn 007 1697.03.02 Kari Henningsdatter Enkem.: Anund ? Barn: Ingbret Marte, Sophia, Inger 296 1701.08.25 Kiersten Olsdatter Enkem.: Joen Arnesen Barn: Arne, Olle 335 1699.11.04 Kiersten Jesdatter Enkem.: David Davidsen, raadmand Barn: David Joachim 587 1712.05.03 Kiersten Olsdatter Enkem: Ole Gundersen Sønnesønn: Gunder 13 år Sønn: Erich 406 1704.12.10 Kiersten Aattesdatter Enkem.: Hans Bentzen ?? Arvinger: Maren Aattesdatter (død) g.m. Niels Stalberg (død) Barn: 2 stk Johane Aattesdatter g.m. Knud Andersen Berte Aattesdatter g.m. Søfren Søfrensen 586 1712.08.26 Kiersten Solvesdatter Gift 1 gang med Rasmus Pedersen Gift 2 gang med Adrian Knudsen Barn 1 ekteskap: Maren 18 år Barn 2 ekteskap: Rasmus 8, Christen 9, Peder 7 Anne 11 443 1705.11.12 Kiersten Sejersdatter Far: Sejer rasmussen (død) g.m. Maren Detlofsdatter Avdødes søsken: Ditlof Sejersen Brøstrup Live Maria Sejersdatter 453 1706.02.10 Kittil Hansen Enke: Zara Pedersdatter Barn: Friderich 257 1700.11.11 Kiersti Laursdatter Enkem.: Olle Anunsen Barn: Laurs 364 1703.08.11 Lars Cornelsen Wohlum, skomager Enke: Johanne Matzdatter Barn: Hans Cornelius (død) Barn: Cornelius Gunild g.m. Abraham Jonsen Zarcha g.m. Jon Christensen Anne Cathrine (umyndig) 177 1699.10.12 Knud Andersen, saugmester Enke: Maren Olsdatter Barn: Anders 570 1710.08.26 Laurs Gulbrandsen Enke: Anne Gundersdatter Ingen barn 165 1699.07.12 Laurs Andersen i Brevig Enke: Elsebete Gran (Gren??) Barn: Anders Elisabeth, Maren, Else 388 1704.07.04 Laurs Nirisen Enke: Gunild Anunsdatter 009 1697.03.27 Laurs Nielsen Klyberg Enke: Ellen Christensdatter Barn: Niels, Christen 377 1703.08.16 Laurs Svensen (i Brevig) Enke: Margrete Arentzdatter Barn: Else 470 1706.08.08 Laurs Rotchier Enke: navn mangler Barn: Anne, Kirstine, Marie 249 1700.11.02 Lisbet Hansdatter Fent Enkem.: Laurs Cornelsen, skomager Barn: Hans Gunild g.m. Abraham Jonsen Sarche, Anne Catarine 233 1700.08.20 Lisbet Andersdatter Rusch Enkem.: Abraham Jonsen Barn: Joen, Anders, Per Karen, Elsebet 584 1711.08.05 Marcus Pedersen Clod Enke: Carine Busch Barn: Peder Clod (Rector ved Helsingørs skole) Giertrud, Fimia, Maren, Karen, Inger, Sophia 494 1707.02.24 Magdalene Giesdatter Enkem.: "fordum raadmand" Anders Cornich Barn: Hans Cornich (udenlands) Wellem, Gesse Pernelle Hansdatter g.m. Willem Dop Lisbet Cornich g.m. Jan Jørgen Brun, oberconducteur 594 1712.08.18 Maren Andersdatter Enkem.: Niels Tormoesen Avdødes barn: Laurs Andersen 452 1705.08.07 Maren Andersdatter Enkem.: Bent Alvsen Datterbarn: Anders Olsen Johannes Olsen 462 1706.06.04 Maren Giertsdatter Bomhof Enkem.: Peder Pedersen Barn: Boel 462 1706.08.02 Maren Bagers Barn: Anne Johannesdatter 17 år 409 1704.12.17 Maren Jansdatter Høst Enkem.: Abraham Jacobsen Barn: Ingebor, Zidselle 405 1704.04.23 Maren Ingevoldsdatter Gift 1 gang med Anders Jacobsen (død) Gift 2 gang med Christen Eskilsen Barn 1 ekteskap: Karen g.m. Peder Ellingsen Gunild g.m. Gutorm Torkilsen Ingen barn i 2 ekteskap 451 1705.05.02 Maren Laursdatter Broge Arvinger: Lieutenant Jens Baard 570 1710.03.10 Maren sl. Laurs Ingevoldsens Barn: Ingvold (nu i København, er skomagersvend) Karen g.m. Even Maren 592 1712.07.03 Maren Nielsdatter Enkem.: Christen Rusch Barn: Niels 16, Karen 20 266 1700.12.14 Maren Mortensdatter Enkem.: Anders Pedersen Barn: Anne 312 1702.01.24 Maren Olsdatter Enkem.: Olle Torgiersen Barn: Kiersten 526 1709.02.26 Maren Olsdatter Enkem.: Even Siversen Avdødes bror: Gunder Olsen g.m. Siri Erichsdatter Barn: Ole 14, Ingebret 9, Gunder 5, Ingebor 12 008 1697.03.18 Margaretha Andersdatter Enkem.: Olle Mortensen Barn: Morten Karen 550 1709.09.21 Maren Søfrensdatter Enkem.: Willum Willumsen Barn: Søfren (død) Barn: Maren, Christen Bent (død) Barn: Willum, Erick Gunnil g.m Daniel Torstensen 508 1702.07.22 Margrete Jansdatter Høst Enkem.: Anders Andersen Stabel, skomager Barn: Anders 568 1710.05.10 Margrete Christensdatter Enkem.: Erich Andersen Barn i 1 ekteskap: Kiersten Brynhildsdatter g.m. Søfren Jensen, skomager Barn i 2 ekteskap: Hans Erichsen Christenze, Anne Sibille 599 1713.01.24 Margrete Rasmusdatter Bagge Enkem.: Jon Christensen Bagge Barn: Jacob (dansk skolemester) Hans (død) Barn: Jonas, Ole, Hans 594 1712.08.18 Margrete Jensdatter Enkem.: Gunner Tormoesen 511 1708.03.23 Maria Nielsdatter Morsing Enkem.: Anders Tommesen Barn: Niels 4 Ambor 3, Zigne 1 513 1708.03.29 Maria Caspersdatter Bæcher Enkem.: Peder Jensen Barn: Caser Bæcher Pedersen 2 år 596 1712.03.31 Mathias Søfrensen Enke: Maren Rasmusdatter (død) Barn: alle døde etter moren 011 1697.04.19 Marte Jacobsdatter Enkem.: Just Poulsen Kaaberslager Barn: Poul Gunild 170 1699.05.12 Matz Pedersen Trost Enke: Anne Catarina Barnholt Ingen barn 227 1700.03.04 Matias Jensen Riber Enke: Anne Maria Johansdatter Barn: Giertrud 342 ca 1702 Michel Heningsen Lybch, organist Gift 1 gang med ?? Gift 2 gang med Mette Andersdatter Barn 1 ekteskap: Rasmus (udreist) Maren g.m. Claus Jocumsen Fich Malene g.m. Olle Laursen ?? 334 ca 1702 Mette Andersdatter Enkem.: Søfren Jensen, skomager Barn: Anders 517 1708.10.23 Mons Monsen Ørbech, muremester Enke: Kiersten Moivig Barn: Peder Gretiche, Pernille 555 1709.05.27 Michel Jonasen Aagaard Enke: Else Michelsdatter Barn: Jonas Aagaard 157 1699.05.13 Niels Christensen, maahler Enke: Daarde Elefsdatter Avdødes søster: Daartte Christensdatter 563 1710.02.18 Niels Amundsen, Flaademand Enke: Kirsten Mortensdatter Barn: Ole 24, Svend 22, Christopher 16 Daarte 14 492 1707.04.09 Niels Haraldsen Enke: Anne Jørgensdatter Barn: Haral g.m. Inger Hansdatter Søfren 26 år (i Flaadelaget) Hans 24 år (udreist for 4 år siden) 594 1712.08.18 Niels Elefsen Enke: Kiersten Svendsdatter Barn. Svend 7, Ole 4 Kiersten 1 588 1712.06.14 Niels Nielsen, rorsmand Enke: Lisbet Frantsdatter Barn: Anders 18, Frands 13, Petter 10, Thomas 6 257 1700.11.11 Niels Knudsen Kragerøe Barn: Karen 193 1700.02.05 Niels Torchelsen Gift 2 gang med Anne Christensdatter (død) g.1.g. med Anders Clemetsen Barn: Anne (død) g.m. Anders Andersen Barn: Anders Mette, Jøran Christen Andersen Barn: Anders Merete Andersdatter Ingebore Andersdatter 491 1707.08.23 Niels Pedersen Bloch Enke: Anne Zachariasdatter 444 1705.11.10 Ole Andersen Bestilt Enke: Elen Halvorsdatter Barn: Johanne, Anne, Karen, Maren, Margrete 580 1711.05.15 Niels Toresen Sneltvet Enke: Maren Clausdatter Barn: Tord 17, Claus 15 Berte 12 569 1710.07.03 Ole Jonsen (på Tatterbakken) Enke: Anne Michelsdatter Volf Ingen barn 588 1714.06.14 Ole Christensen Enke: Idde Andersdatter Barn: Christen, Anders Marte, Inger Margrete 454 1706.04.20 Ole Mortensen Gift 2 gang med Ragnild Christensdatter Barn i 1 ekteskap: Moretn 18 Karen g.m. Isach Thomesen Barn i 2 ekteskap: Haluor og Margrete (små og umyndige) 585 1711.08.04 Ole Laursen Bæch Enke: Magdalene Michelsdatter Barn: Michel 9 Elene 7, Anne Catrine 5, Inger 4 388 1704.04.22 Ole Paulsen, saugmester Enke: Maren Olsdatter Guurholt (død) Barn: Zebiørn, Hendrich Hellou (død) Barn: Ziri, Daarte, Kari 527 1709.03.12 Ole Olsen, corporal Gift 2 gang med: Kirsten Caspersdatter Barn 1 ekteskap: Mats (Sergiant) Johanne 27, Anne 25 Barn 2 ekteskap: Olle 12, Wellum 4 549 1709.08.01 Olle Olsen Aafos Enke: Inger Halfvorsdatter Ingen barn 015 1697.06.05 Olle Nielsen Trælborg Enke: Aasse Bentzdatter Barn: Anders, Johannes 360 1703.04.21 Peder Ellingsen Enke: Karen Andersdatter Barn: Helvig, Anne 119 1698.12.08 Olle Torbiørnsen paa Snibetorp Enke: Anne Jørgensdatter Barn: Anne 1/2 år 012 1697.04.27 Peder Nielsen Toftum 456 1706.04.22 Peder Larsen paa Lunde Enke: Margrete Andersdatter Barn: Hans (myndig og gift), Giert 150 1699.03.03 Peder Pedersen Enke: Anne Michelsdatter 361 1703.07.04 Peder Olsen ved Ligaden Enke: Maren Søfrensdatter Ingen barn 571 1710.07.01 Peder Pedersen Hofmand Datter: Boel Pedersdatter 382 1704.01.16 Peder Pedersen, smed Enke: Kirsten Jensdatter Barn: Jens, Jørgen 395 1704.07.25 Peder Søfrensen i Langesund Enke: Kiersten Nielsdatter Barn: Søfren, Niels Maren 587 1711.04.30 Peder Svendssen Enke: Margrete Christensdatter Barn: Christen 10 Anne 10, Berte 8, Zarche 16 374 1702.10.18 Petter Søfrensen Munch, apoteker 315 1701.09.17 Petter Frantsen Coudriaux Enke: Catharine Nielsdatter Barn: Frantz, Niels, Olle Catrine 461 1706.08.03 Rasmus Jacobsen, smed Enke: Giennert Ingvoldsdatter (død) Barn: Engvold 25 Gyri 21, Mette 12 195 1700.06.22 Poul Østensen Enke: Anne Laursdatter Barn: Else (død) gift med Anders Tomesen Barn: Thomes Pernele 021 1698.01.22 Rasmus Pedersen Enke: Kiersten Sovesdatter Barn: Maren 595 1711.05.16 Rasmus Jørgensen Holst Enke: Giørel Hansdatter Møller Barn: Hans 190 1700.02.09 Richard Willer (bodde ved Porsgrunn) Gift 2 gang med Lisbet Jakobsdatter Barn i 1 ekteskap: Sara Erichsdatter Barn i 2 ekteskap: Ingen 345 1702.11.02 Reier Sventzen Enke: Ingebore Arnesdatter Ingen barn 537 1709.07.05 Rønnou Svendsdatter Gift 1 gang med Niels Tollefsen Gift 2 gang med Gunder Solvesen Buer Barn 1 ekteskap: Jacob, Hans, Abraham Barn 2 ekteskap: Guri, Mari, Malene 456 1706.04.24 Rolf Rasmussen, saugmester Enke: Ingeborre Jensdatter Barn: Abraham Anne 598 1713.06.07 Regine Jacobsdatter Enkem.: Ole Ingebretsen, skomager Barn: Ingebor 7, Zara 2 399 1704.10.29 Sejer Rasmussen Biøstrup (Fhv,. kirkeverge og prestens medhjelper) Enke: Maren Ditlefsdatter Barn: Ditlov Live Maria, Kirsten 360 1699.07.12 Simen Bestilt Arvinger: Jørgen Simonsen (en Broderlod) Helgie Børgesen 268 1700.08.28 Sibille Orse (Navnet skrives også "Aarse") Barn: Anne Margrete Nielsdatter g. i Bergen med Christian Gierte Catarina Nielsdatter g.m. Petter Frantsen Johanne Nielsdatter g.m. Ole Hansen (død) 006 1697.02.26 Siver Jørgensen Enke: Guri Sandersdatter Barn: Anne 399 1704.10.06 Sissel Laursdatter Enkem.: Kittel Jacobsen Barn: Jacob 558 1706.04.10 Sommer, rådmann "Reparation over hvis sall. Raadmand Sommer bekom af det hos Jens Hersleb staaende" 120 1698.05.10 Petronelle Iversdatter Enkem.: Thomas Sommer, rådmann Barn: Iver Catharine 579 1710.10.08 Sophia Børgesdatter Enkem.: Gregers Pedersen Barn: Peder, Laurs, Jens, Niels Elen g.m. Bent Giertsen Maren g.m. Laurs Christophersen 023 1697.06.17 Thomas Sommer, rådmann Gift 1 gang med Cattharina Dyssel Gift 2 gang med Petternelle Iversdatter Barn i 1 ekteskap: Jon Elen g.m. Anders Matzen Marie, Anne, Boel, Lisbet Barn i 2 ekteskap: Iver Cattharina NB. Skiftet strekker seg over 152 sider i protokollen 417 1703.05.12 Sophie Jensdatter Kierulf NB: Skiftet holdt efter madame Anne Marie sal. Bertel Schierings begier. 582 1711.06.16 Sophia Pedersdatter Duus Avdødes 2 døtre: Helene Christophersdatter Karen Sørensdatter 161 1699.03.16 Stephan Rasmussen, slagter Barn: Sophia 387 1704.04.23 Steen Olsen Enke: Anne Jørgensdatter Barn: Olle 457 1706.07.17 Sven Rasmussen Enke: Else Søfrensdatter Barn: Søren (død) Barn: Thomes 12, Maren 11 Rasmus Maren g.m. Christen Elefsen Kirsten g.m. Niels Elefsen 258 1698.07.26 Sussane Brun Gift 1 gang med Søren ??? Gift 2 gang med Lorens Koch Barn i 1 ekteskap: Willem Maren Barn i 2 ekteskap: SørenWelemsen Koch 602 1713.05.02 Svend Suchen Enke: Navn mangler 591 1712.07.04 Svend Sivertsen Enke: Maria Pedersdatter Barn: Maren 1 år 549 1709.07.29 Søfren Jonsen Enke: Berte Rasmusdatter Barn: Jon 7 år Karen 1 år 518 1708.10.23 Sven Svendsen Enke.: Karen Christensdatter Barn: Christopher, Phillip Inger g.m. Ofve Olsen Anne (myndig) 152 1699.02.01 Søren Christensen Dreyer Barn: Christen, Anders Anne g.m. Giert Jansen Daartte, Maren, Anne Marie 567 1710.04.08 Søfren Knutsen 310 1692.07.13 Thomas Meidel Enke: Arsla Pauelsdatter 008 1697.03.17 Søren Svensen Enke: Anne Andersdatter Barn: Thomes Maren 266 1700.06.10 Tone Pedersdatter Enke.: Per Faldrup Barn: Hans, kvartermester ved Kongens Flaade 521 1707.09.10 Tollef Andersen Enke.: Anne Svendsdatter Barn: Mette 25 år 578 1710.06.25 Torsten Biørnsen Enke: Kirsten Ingbretsdatter Ingen barn Avdødes søster: Anne Biørnsdatter Maren Biørnsdatter 511 1708.03.19 Tore Hansen (døde for 3 år siden og ble begravet i London i England) Enke: Inger Steensdatter Barn: Margrete 23 år, Maren 20 år, Anne Catarine 5 år 583 1711.07.01 Willum Bendtsen Enke: Navn mangler 353 1703.02.23 Truls Nielsen Krabbe Enke: Kirsten Andersdatter Barn: Karen g.m. Anders Aasmundsen Inger g.m. Johannes Andersen Enkens datter: Jude Andersdatter g.m. Olle Christensen 587 1712.05.03 Aase Olsdatter Enkem.: Ole Svendsen, saugmester Barn: Isach 18 uker 547 1709.07.09 Wellum Søfrensen Avdødes søster: Maren Søfrensdatter g.m. Christen Larsen Wahlebye Avdødes halvbroder: Søfren Lorentsen