Proviant- / Smør-skatten 1680Proviantskatt var f. o. m. 1674 (jfr. forordn. 30. des. 1679) en årviss skatt til "festningers og magasiners fornødenhet". Det første året ble den innkrevd også i kjøpstedene, senere bare på landet. Den ble utredet i matvarer (smør, kjøtt, fisk) eller penger, og skulle iflg. skattebrev for 1682 betales med 1/2 daler pr. skippund tunge østafjells, på Agder og Sør-vestlandet med 1/4 daler pr. hud, og i resten av landet med 1 daler (i Nord-Norge 1/2 daler) pr. fullgård. Proviantskatten ble opphevet ved forordn. 1. okt. 1802 § 27. --- Også før 1674 var det flere ganger skrevet ut proviantskatt, men det gjaldt bare i krigstid.Provisions-tax was from 1674 (acc. decree 30 Dec 1679) an annual tax to "the necessity of fortresses and storehouses". The first year it was collected also in the towns, later only in the countryside. It was paid with victuals (butter, meat, fish) or money, and should acc. to a tax-decree for 1682 be paid with 1/2 daler per. "skippund tunge" (which means "skippund=185 kos", "tunge=grain") in east-Norway, in Agder and southern part of west-Norway by 1/4 daler per hide, and in the rest of the country by 1 daler (in north-Norway 1/2 daler) per full-farm. The provisions-tax was cancelled by a decree 1. Oct 1802. Also before 1674 provisions-tax was collected, but only during times of war.Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage