Gamle diplomer og avskrifter fra Gjerpen
Old diplomas and transcripts from Gjerpen

Etterfølgende dokumenter er avskrifter gjort av Gjerpen Bygdebok-komitte i forbindelse med forberedelsene til Gjerpen Bygds Historie. Alle er ikke komplette, men de gir allikevel mye viktig informasjon for den som forsker i Gjerpen-slekt.
The following documents are transcripts done by "Gjerpen Bygdebok"-committee, in connection with the preparations for the "Gjerpen Bygds Historie". They are not all complete, but still give important information for those who are researching their Gjerpen roots.

Dato/Date Gård / Farm Andre gårder eller navn nevnt / Other farms or names mentioned
??? ??? Dyre Ollufzen og Ragne Torresdatter
159...... Fossjordet Skavan, Bøe, Hyni, Venstøp, Sanni, Ballestad
1595 Austad Brevik på Nøtterø
1605 Austad / Søli Grini, Bø, Hyni, Holm, Venstøp, Lerstang, Tveten, Valen, Lunde, Bjørntvedt, Sanni, Åkre, Klep, Kråketo, Åltvedt, Bjerketvedt, Bekkevar, Lie, Riis, Siljan
1610 Fossum Venstøp, Rising, Gulset, Falkum, Limi
1611 Ekornrød  
1611 Doksrød Lilletvet i Hurum Ulleland i Eiker,
1612 Ballestad Hon, Ulleland, Vestby, Langerud, Skår, Aas i Eiker, Tveitar i Lier, Lilletvet i Hurum, Hovengen, Steinsrud, Bøen, Austad i Modum, Klostad, Refholt i Brunla, Rakkestad i Høland, Øvrebø i Slemdal (Siljan), Helgeland, Sørum i Rakkestad, Haug på Hadeland.
1613 Fossum  
1615 Foss Vestre Bøe i Luksefjell
1635 Godal seter Hem, Gunheim i Sauherad
1650 Meen Kjerringteigen og Bjørntvedt i Solum,
1652 Buer Herøya i Eidanger, Klep, Lunde, Horta
1656 Ballestad  
1657 Meen Spartveit i Vats
1659 Lund  
1665 Nygård  
1665 Jønnevald Nyhus
1665 Ballestad  
1666 Ballestad Øvrum, Menstad, Bekkevar, Høyset, Bakken, Engrav, Grini, Moe, Gulset, Hoppestad, Løberg, Holm, Limi and Klyve, Skilbred and Veholt in Solum
1667 Ballestad  
1668 Austad Nordre Grini, Fossjord
1671 Øvre Sem  
1671 Østre Sem  
1672 Folevall Serkland i Siljan, Langangen i Eidanger
1672 Søndre Falkum  
1674 Ballestad  
1674 Bøe  
1674 Dyrkoll Grini, Furuvall, Rosvall
1675 Fossum mellom Skottland
1676 Skifjell Lie, Ballestad
1677 Venstøp Aas, Berberg, Falkum
1679 Foss  
1685 Meen Bøe, Lund, Horta, Kallerud under Meen
1687 Gunborgdalen - Holt Øde  
1687 Borgestad  
1686 Borge Høyset i Slemdal (Siljan)
1691 Meen Lund, Klim, Duust
1693 Engrav Fogd Herstad suspenderes - En mengde gårder er nevnt, også Siljan
1694 Borgestad Riis, Borge, Espedalen, Nærum, Borgestadstranden
1695 Gjerpen Lille  
1696 Skifjell  
1696 Gjerpen Lille Stensåsen, Lukseskog,
1696 Gjerpen seter  
1698 Gulset Kjær
1703 Falkum Borse, Ryssel, Collier
1708 Osebakken  
1708 Bøle Ulefoss
1708 ??? Christian Clausen, Niels Jensen
1708 Venstøp - Grini  
1709 Stensåsen Løberg, Lie
1709 Borge Meen, Engrav, Ballestad,
1709 Holm - Dyrkoll Aas-eie, Tufte, Hoppestad, Aas, Jørgen Holst
1710 Hoppestad Lauvåsen, Grini, Jønnevall, Kirsten Korporal
1711 Grini Venstøp
1717 Lagmannsgården Høyer, Lange
1718 Bratsberg med Follaug Adler, Cort Adler, von Osten, Schach
1719 Venstøp Tufte, Aas
1720 Ås Bøe, Ole Romsdøling
1721 ?? Gjert Hansen og borgermester Peder Simonsen
1727 Ballestad Christianseie
1727 Frogner Gaupåsen, Adler, Jørgen Karth (Cardt)
1733 Vestre Bøe i Luksefjell  
1737 Falkum Plassen Lycken
1739 Søndre Falkum Plassen Haugen, Loche, Molbach, Bredal, Stub
1745 Søndre Rising Nordre Mæla, Bakken, Rising-sæter, Kittilsrød, Kikut, Putten, Tveten, Sætre, Løvås, Holmen, Hobekk, Monrad, Weyer, Kjærulf
1748 Gulset Åfoss i Solum
1752 Fjelldalen Midbøen, Loftsgården, Hvale i Sauherad, Wulf
1755 Søndre Limi Hjellen, Lund, Venstøp
1755 Gulset  
1756 Erlands Venstøp Falkum, Løvenskiold, Fyhn, Baar, Odderbech,
1756 Gulset Borgermester Bentsen, Bang
1756 Falkum Erlands Venstøp
1758 Bøle  
1758 Søndre Bøe Gjeteboen, Hvale i Sauherad, Hoppestad, Kise
1758 Åsterød  
1758 Hoppestad, Hyni, Strømdal, Grini, Hjellen, Fjelldalen, Fossum  
1758 Baugerød, Glenna, Nøklegård, No. Venstøp  
1758 Bratsberg Follaug
1758 Haugerød  
1759 Falkum Strømdal
1761 Søndre Frogner Gaupåsen, Schweder, Binderup, Wesseltoft,
1762 Østre Borge Prokurator Scheitlie
1766 Nordre Frogner Søndre Breche, Schweder
1768 Nordre Ballestad Schweder, Lie, Bbarnholdt, Hofdejord
1769 Søndre Mæla (?) Cappelen, Juel,
1771 Ballestad  
1779 Nordre Foss Løvenskiold, Gasmann
1779 Søndre Frogner Adtzlew
1779 Lysa u/ Nedre Sem Monrad, Schweder
1780 Austad Bratsberg
1780 Sokka Holmen, Mustvet, Kittilsrød, Berg, Puttekås
1781 Gulset Kobber plassen, Knapp plass
1781 Gulset Voje i Drangedal, Falkum, Århus, Limi, Lund
1781 Klepp Borge, Sanni, Søli, Bakke, Ramsåsen, Ødegården, Høyset, Åltvedt, Bekkevar, Frølund, Kjølnes
1782 Follestad Bratsberg
1783 Sanni Borge
1784 Søndre Rising Prokurator Ludvig Lorents Hyphoff
1785 Skrenna u/ Mellom Foss Åsen under Tufte, Kastet under Jønneval, Grini, Nykås under Moe, Hoppestad, Gløsmyr, Moe, Stulen, Nisterød, Hvale i Sauherad, Nordagutu i Sauherad, Sverrig under Moe, Saken mot Herman Knudsen Døhl.
1786 Austad  
1787 Osebakken Høyset, Limi, Tyverisak mot Ole Hansen Kusk fra Brandvoll i Grue sogn i Solør.
1788 Lia u/ Meen Meen
1790 Søndre Brekke / Frogner

Gaupåsen, Søndre Brekke, Adtzlev

1791 Borgestad Borge, Rafnes i Bamble, Løvenskiold, Aall
1791 Ødegården  
1791 Nordre Falkum Meltvedt i Solum,
1791 Nordre Foss  
1792 Skifjell  
1793 Åltvedt Fløtterød
1794 Austad Sanni, Øde-Sanni
1796 Jarseng u/ Langerød  
1796 Sokka østre  
1796 Bekkevar  
1796 Meen Nordre  
1796 Bekkevar  
1797 Falkum Vestre Gulset, Myren, Ebbes plass, Olines plass, Meltvedt(Solum)
1798 Nordre Mæla  
1798 Doksrød Holm
1799 Stulen u/ Søndre Rising  
1799 Skyer  
1799 Østre Borge  

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side