Kilde: Bratsberg Amt og Lensariver, Pk 346, Militærvesen

 

Bidrag til armeens bekledning 1808

 

Til Følge Deres Højvelbaarenheds høj Respective af 31te f:M: er jeg af Osebakkens Beboere deels lovet og deels leverit efter skrevne Klæde Sorte til den Norske Armeen, uden Betaling.......Nemlig:

Til Aalborg den 25 Juni

samt til Generalkrigskommessair Birch den 21 Julii

   

Sko

Strømper

Skiorter

         

1

Apotequer Mülertz

6 par

   

2

Bartholomæus Bruun

 

2 par

 

3

Halvor Søeli

4 par

   

4

Skipper Schutz

   

1

5

Anders Bommen

   

1

6

Skrædder Christian Møller

2 par

   

7

Jens Petersen

   

1

8

Frantz Bendixen

   

1

9

Ole Borge

 

2 par

 

10

Amund Waller

 

4 par

 

11

Lars Arnesen

1 par

   

12

Skrædder Rosenberg

1 par

   

13

Loue Knudsen Berg

 

2 par

1

14

Lars Hougen

   

1

15

Job Kiil

12 par

   

16

Jahn Sanne

 

2 par

 

17

Hakvor Andersen

1 par

   

18

Skolelærer Tefte

   

1

19

Skipper Mouritzen

1 par

 

2

20

Halvor Holteng

1 par

   

21

Blokmager Hans Nilsen

 

1 par

 

22

Skipper Jens Storm

1 par

   

23

Brynild Borge

   

1

24

hr Skipper Kruuse

   

2

25

Anders Hansen Ødegaarden

 

1 par

 

26

Gunner Kiølnes

1 par

   

27

Skipper Jens Gasmann

1 par

1 par

 

28

Madame Kruuse

   

1

29

Jochum Monradt

   

1

30

Itelienneren Mosetto

 

1 par

1 gammel

31

Aalborg

 

4 par

 
 

I alt.........

32 p. Skoe

18 p. strømp

15 skiorter


Dette lidet er alt hvad jeg paa dette Sted har kunnet erholde, og skal jeg sørge for samme i det heele indsamlet inden næste Uges Udgang.

Osebakken den 18 Juni 1808

Underdanigst

  1. Aalborg

 

Højstvelbaaren
Hr Cammerjunker og Amtmand de Løvenskiold

 

På en løs lapp:

Det af Osebakken til Armeen ydede bestaaer udi:
32 pr Skoe
18 pr Hoeder – og
15 Skiorter

Som leveret af J. Aalborg

#

Foruden ovenmelte er kommet fra Porsgrund og Wold 4 Casser med Tøy til Armeen – her er og kommet 1 liden Casse med Rifler fra Seufde Præstegiæld – Aalborgs Tøy er ey jndpakket i Casser men er løst –

Jynge