Kilde: Avskrift av kopi fra 1918, Skien Historiske Arkiv. Avskrift gjort av Hans Aas. Korrekturlesing av Jan Christensen.

Bakgrunn for takseringsforretningen. .

 

 

 

Taxations-Forretning

 

Over

 

Scheen Byes

 

Gaarde og Huuse med andre Bygninger

Til Indtegning i den ved Kongelig Aller-

Naadigst Forordning af 18de Augustii

1767 oprettede Brandforsikrings

Casse for Kiøbstæderner i Norge,

Begyndt den 22de og sluttet den

30te October 1767.

 


Anno 1767 den 22de October og følgende Dage, er i Allerunderdanigst følge Forordningen, dateret 18de Augustii dette Aar, saa og efter Hr. Kammer Herre og Stiftsbefalings Mand von Storms Ordre av 9 Octobr. Næstefter, foretaget Speciel Taxation paa de herudi Schiens Bye værende Gaarde, Huuse og Bygninger i den Stand samme nu forefindes, av de dertil av den Constituerede Bye-Foged, Velædle Hr. Skoug Inspecteur Søren Deugaard udmeldte 4re Mænd og Borgere her i Schien, nemlig:


Skiens gader
  Taxsation 1767

   

Første kvartal
Kongens gade 1-10

 

No.1. Hans Kruse Skoemager.

En 2 Etage Bygning, i een halv Vinkel, bestaaende af 10 over og underværelser, deriblandt Kiøken med Skaarsteen og i Bygningen 8te Kakelovne samt 1 muret Kielder, wurderet for 600 rd.

Tverhuus, deri Bryggerhuus og indmuret Brygge Pande samt Stald, Fæehuus, Høe og Brænde Træver, wurderet for 150 rd.

 

No. 2. Hans Brangstrups enke. ( Madame Maren Henningsdatter ).

Een Vinkel gaard, bestaaende af 2de Etager, deri 8te Værelse med 8 st. Kakelovne samt 2 Kiøkener med Skaarsteene, og under den eene Vinkel 4re Boeder, wurderet for 750 rd.

Baghuus, deri Hæste- og Koe Stald, brænde skur, med Planke Værk om gaarden, wurderet for 130 rd.

No. 18R. Een Søeboed af 6 Rum, wurderet for 180 rd.

No. 19C. Een Søeboed af 4 Rum, wurderet for 60 rd.

 

No. 3. Jørgen Muller

Forhus, 1 nye Toe Etage Bygning, deri 5 over- og underværelser, med 4 Kakelovne, samt Kiøken, wurderet for 500 rd.

Sidehus, deri Bryggerhus, muret Kielder og 2 overværelser med Kakelovne, wurderet for 200 rd.

Baghus, bestaaende af Hæste og Koe Stald, Boe, Brænde og Høe Træve, wurderet for 120 rd.

 

No.4. H. Major Christian v. Barnholt

Forhuset 2 Etager med tilbygget Fløy Bygning, deri 8 Værelser med 6 Kakelovne, 2 Kiøkener med Skaarsteene og Bagerovne samt med Spiskamer, under Bygningen 2 Boeder og 1 Kielde, wurderet for 950 rd.

Side Bygning, deri Hæste og Koe Stald, Høe og Brænde Skurer, wurderet for 100 rd.

 

No 5. Hr. Tolder Lange

Forhuset 1 Etage med Carnap oven over, derudj 9 Værelser med 7 Kakelovne og 2de Kiøkener, wurderet for 750 rd.

Side Bygning paa Søndre Kandt, derudj 10 Boeder over og under, wurderet for 250 rd.

Tværbygning, deri et Værelse med Kakelovn, wurderet for 60 rd.

Baghus, deri Bryggerhus, 3 Boeder og Kielder, wurderet for 150 rd.

 

No. 6. Hr. Laugmand og Borgermester Jonas Greger.

Forhuset af 1 Vinkel Bygning 2 Etager Høy, deri 10 over- og underværelser med 9 Kakelovne, Kiøken med Skorsteen, Bryggerhus og en Boe, samt under Bygningen 2de Kieldere, wurderet for 1000 rd.

Side og Tværhus, deri Hæste og Koe Stald, Vognskiul, Høe og Brænde Træver, wurderet for 200 rd.

 

No.7A. Jon Jonsens Enke.

Forhuset af 1 Etage med 2de tilbyggende FløyBygninge, deri 10 Værelser med 7 Kakelovne, 2 Kiøkener med Skorsteener, 3 Kieldere, 2 Boeder, wurderet for 1200 rd.

Tværhus, deri Hæste og Koe Stald, 1 Boed, Høe Brænde Træver, wurderet for 200rd.

No.7B. No. 9. En Søeboed med 4 Rum, wurderet for 80 rd.

 

No. 8A. Jaye Workum.

Forhuset bestaaende af en halv Vinkel Bygning, 1 Etage, derunder 2 grundmurede Kieldere, 4 Pak Boeder, i gaarden 7 Værelser med 5 Kakelovne og 1 Kiøken med Skorsteen og Bagerovn, wurderet for 700 rd.

Side Bygning paa Søndre Side, deri Bryggerhus med Brygge Pande og derover 1 Værelse med Kakelovn, wurderet for 100 rd.

No. 8B. No. 16 N En Søeboed af 6 Rum, wurderet for 180 rd.

 

No. 9A. H. Tolder Thomas Lange.

Forhuset af 1 Etage, deri 9 Værelser med Kakelovne, med Kiøken og 1 Bryggerhus med indmaaerte Kobbe Pande eller Kiedel, samt 1 Boe og Drænge Stue og 3 Kieldere, wurderet for 850 rd.

Sidehus, hvori er Hæste og Koe Stald, Høe og Brænde Træver, wurderet for 150 rd.

No. 9B. No. 10C, 1 Søeboed med 5 Rum, 3 Loft Høy, wurderet for 100 rd.

 

No. 10A. Jockum Atzeleuw.

Forhuset nye opbygt af 2 Etage, under hele Bygningen 4 grundmurede Kieldere, og i gaarden 15 Værelser med 7 Kakelovne og 1 Kiøken med skorstten, wurderet for 1500 rd.

Sidehus af 1½ Vinkel, deri Bryggerhus med indmuret Bogge Pande, Bager Stue med Kakelovn, Hæste og Koe Stald, samt Høi og Brænde Træver, wurderet for 300 rd.

No. 10B. No. 5. En Søeboed af 9 Rum, 3 loft høy, wurderet for 300 rd.

 

2det Qvartal

 

Printzens Gade

 

No.11 A Borge Halvorsen

Forhuset 2 Etage, derie 9 Værelser med 7 Kakelovne, 3 Kieldere og 1 Bryggerhus med indmuret Kaabbe Pande, wurderet for 1000 rd.

Bahus, deri Hæste og Koe Stald samt Vognskur, wurderet for 200 rd.

No. 11B. No. 6. En Søeboed af 2 Rum, wurderet for 100rd.

 

 

No 12A Hans Smiths Enke

Forhuset af 1 Etage, derudj 6 Værelser med 5 Kakelovne og Kiøken med Skorsteen, under vaaningen 2 Boeder, 1 Bryggerhus med Skorsteen, Hæste og Koe Stald, samt Høihus, wurderet for 700 rd.

No. 12B No.13 H. En Søeboed af 3 Rum, wurderet for 90 rd.

 

 

No.13 Prousten Peder Block.

Forhuset af 1 Etage med 1Karnap, 7 Værelser og 7 Kakelovne, Kiøken med Skorsteen, og under Bygningen 3 Boeder, Kielder, Drængestue og Bryggerhus med indmuret Kaabbe Pande, wurderet for 700 rd.

Tvende Baghuse, deri Hæste og Koe Stald, Høi og Brænde Træve med Skur, wurderet for 100 rd.

 

No. 14A Simon Zachariassen

Forhuset af v2 Etage, derudj 12 over og under Værelser med 11 Kakelovne, 1 Kiøken med Skorsteen, samt under bemelte Vaaning 3 grundmurede Kieldere og 3 Boeder,wurderet for 2500 rd.

Sidehus af Vinkel Bygning 1 Etage, deri Bryggerhus med Kobber Pande, Drængestue med Kakelovn, 1 Bagestue, Hæste og Koe Stald, Høi og Brænde Træver samt 3 de Boeder, wurderet for 600 rd.

No. 14B. No. 13J. Simen og Jørgen Zakariassens Søeboed af 3 Rum, wurderet for 90 rd.

No. 14C. No. 21 Simen og Jørgen Zakariassens Søeboed af 5 Rum, wurderet for 240 rd.

 

No. 15 Schieens Kirke

Bestaaende af en Grundmuret Kors Kirke med Chor, Sacresti og begravelses Kieldere, saavelsom Troevælvet i alle 4 Fløye, hvorunder er et Orgelværelse af 13 Stemmer, derhos et taarn med Spir, Taææet med Skieverstten, Taarnet Brøstfældig og næste aar skal opbygges af nye, derudj 3 gode Klocker og et slaug – uhr samt et ved Kirken nye opbygt Sprøyte Hus, wurderet for 800 rd.

 

No. 16. Schiens Raadstue.

Samme avbrændte 1766 d. 29. Novbr. Og var Taxesert ved forrige Taxations Forretning d. 14de Juni 1765 for 900 rd., som da bestod af en Træbygning. Bemeldte raadstue er nu under arbeide og opbygges af Grundmur, derfor ej for nuværende tid kand Taxest.

 

No. 17. Apotegve* Wølner.

Forhuset bestaaende af 2de Fløy Bygninger og ovenover 2 Carnaper, under Bygningen 1 Brændfrie Kielder, paa Nordre Side Bryggerhus og Labertorim (sic) i Hoved Vaaningen 10 Værelser med 8 Kakelovne tilligemed selve Apoteqvet, wurderet for 1200 rd

 

No. 18. Byeskriver Engeb. Hansen

Baghuus, deri Drænge Stue med Kakelovn, Material Kammer, Koehuus og Vognshus,

Høe og Brænde Træve, andsat for 250 rd

Sidehuus paa Nordre Side, deri Boe, Port Rum og Brænde-Træve, andsat for 150 rd

 

No. 18. Byskriver Engebret Hansen.

Forhus af 1 Etage med Carnap, i Bygningen 8 Værelser med 7 Kakelovne, Kiøken med Skorsteen og gerovn, under vaaningen Bryggerhus med indmuret Kobber Brygge-Kiedel, Boe og 3 Kieldere, wurderet for 650 rd.

Baghus af rulle Stue med Kakelovn, Hæste og Koe Stald samt Høi og Brænde Træve, wurderet for 150 rd.

 

No. 19. Procurator Ole Weger.

Forhuset af 1 Etage, deri 7 Værelser med 7 Kakelovne, Kiøken med Skorsteen, under vaaningen e Boeder, deri Hæste og Koe Stald, vogn –og Brændeskur, samt Høi Træv, wurderet for 150 rd.

 

No. 20. Auditeur og Sorenskriver Engelhart.

Forhuset bestaar af 2 Etager, 9 Værelser med 6 Jern Kakelovne, grundmuret Kielder og 1 Boed, wurderet for 650 rd.

Baghus Stald, Fæhuus, Bryggerhus med Brygger Pande samt Vognskiul, andsat for 150 rd

 

No.21. Forvalter Müller

Forhuset af 2 Etage og ½ Vinkel-Bygning med 2de Fløye, deri 9 Værelser , 5 Kakelovne og Bryggerhus, wurderet for 800 rd.

Tværbygning hvori er Boe, Stald, Fæehus og Vognskiul med Høi og Brænde Træver, wurderet for 200 rd.

 

No. 22. Friderich Wedselstoft.

Forhuset af ½ Vinkel, 2 Etager høy, deri 9 Værelser og 5 Kakelovne, grundmurede Kieldere, Bryggerhus med indmuret Kaabber Pande og en Boe, wurderet for 900 rd.

Side Bygning bestaar af Drængestue med et Kammer, derudj 2 Kakelovne, Stald, Fæehus med Høe og Brænde Træver, wurderet for 150 rd.

 

No. 23A. Isach Brodahl.

Forhuset bestaar af 2 Etager, deri 12 Værelser med 8 Kakelovne a een, Toe og Tre Etager, samt grundmuret Kielder, wurderet for 1200 rd.

Baghus af 3 Fløye, deri 1 Kramboed, 1 Pak Boed og 2 ditto oven over, paa Nordre Kandt 1 Boe, 3 vederskiule og Vognskiul, paa Søndre Kandt Rulle Stue, Bryggerhus med udmuret Brygge Pande, 1 Drænge og 1 Skriver Stue med 2 Kakelovne, Stald og Fæhuus, Laave og Lahde, wurderet for 1800 rd.

No.23B. No. 22. Een Søeboed af 3 Rum og 3 loft Høy, wurderet for 90 rd.

No.23C. No. 24. Een Søeboed af 8 Rum og 4 loft Høy, wurderet for 400 rd.

 

No. 24. Ulrich Cudrio, Skipper.

Forhuus af 2 Etager, deri 8 Værelser med 5 Kakelovne og grundmuret Kielder, wurderet for 550 rd.

Baghus af 2de Fløye, deri Bryggerhuus, Boe, 1 Drængestue med Kakelovn samt Stald og Fæehuus, wurderet for 100 rd.

 

No. 25A. Didrich v. Capelen.

Forhuset af 2 Etager, deri 11Værelser med 8 Kakelovne samt 2 Kieldere, wurderet for 600 rd.

Baghuus af Bryggerhus, Drængestue med Kakelovn, 4 Pak Boer, Fæehuus og Stald med Høe og Brænde Træver, wurderet for 300 rd.

No. 25B. No. 7a. Een Søeboed af 3 Rum, 3 loft høy, wurderet for 60 rd.

No. 25C. No. 26z. Een Søeboed af 4 Rum, 4 loft høy,wurderet for 200 rd.

 

No. 26. Iver Hesselbergs Enke.

Forhuset af 2 Etage, deri 8 Værelser, Bryggerhus og 5 Jern Kakelovne samt Kielder, wurderet for 260 rd.

Baghuus af Fæehuus og Boed med Brændeskiul, wurderet for 40 rd.

 

 

3die Qvartal

 

Løve Strædet

No. 27A. Niels Zachariassen

Forhuuset af 1 Etage og een Fløy Bygning, deri 11 Værelser 10 Kakelovne, 3de grundmurede Kieldere, Bryggerhus med indmuret Brygge Pande og 1 Boed, wurderet for 1400 rd.

Baghus, deri Drængestue med Stalde og Fæehuus,wurderet for 200 rd.

No. 27B. No.4. Een Søeboed med 9 Rum, wurderet for 360 rd.

 

No. 28. Procurator Hyphoff.

Forhuset bestaar af 1 Etage, deri 8 Værelser med 5 Kakelovne og 2 grundmurede Kieldere, wurderet for 1200 rd.

Side Bygning med Stue, Kakelovn og Vedskiul, wurderet for 100 rd.

Side og Baghus under et Tag i een halv Vinkle paa østre og Nordre side, bestaaende af Bryggerhuus med indmuret Brygge Pande og een Drængestue, 1 Boe, Stald og Fæehus med Høe og Brænde-Træver, wurderet for 100 rd.

 

No. 29. Jochum Jørgensen.

Forhuuset bestaar af 2 Etager, deri 11 Værelser med Forstue og 7 Jernkakelovne, wurderet for 1700.

Side Ildhuus af 3 Kammere, Fæehuus, Stald, 2 Boeder og 2 Brændeskjuler, wurderet for 200 rd.

Side Bygning paa østre side, derudj Drænge Stue, Bryggerhuus med indmuret Pande og Vognskiul, wurderet for 100 rd.

No. 29B. No.3. Een Søeboed af 4 Rum, 2 loft høy, wurderet for 120 rd.

No. 29C. No.11. Een Søeboed af 12 Rum, 3 loft høy, wurderet for 300 rd

 

No. 30A. Simon Jørgensen.

Forhuset bestaar af 1 Etage med 2de Fløy Bygninger, deri 13 Værelser med 12 Kakelovne, 1 vælvet Kielder under det eene og 2 Kieldere under det andet Fløy, wurderet for 1500 rd.

Side Bygning paa Væstre side af 1 Etage, hvordudj er Vognskiul, Stald, Bryggerhuus, Drængestue med Kakelovn og 2 Boeder og 1 Hønse Huus, tilligemed Høe og Brænde Træver, wurderet for 300 rd.

No. 30B. No. 8. Een Søeboed af 6 Rum, 3 Loft høy, gamel og Brøstfældig, 100 rd.

No. 30C. No. 26a. Een Søeboed af 8 Rum, 4 Loft høy, gamel og Brøstfældig, wurderet for 400 rd.

 

No. 31A. Zacharias Simonsen.

Forhuuset bestaande af 2 Etager, deri 19 Værelser med 12 Kakelovne, 1 vælvet og 2 grundmurede Kieldere, wurderet for 1500 rd.

Baghuus og Sidehuus under et Tag, deri Boe, Bryggerhuus med indmuret Brygge-Pande, Drængestue, 2 Kammere og 1 liden Søeboed, wurderet for 500 rd.

No.31B. No.12e. Een Søeboed af 6 Rum og 3 loft høy, wurderet for 240 rd.

No.31C. No.25. Een Søeboed af 18 Rum og 3 loft høy, wurderet for 1000 rd.

 

4de Qvartal

 

Dronningens Gade

 

No. 32A. Realf Bøyesen.

Forhuset af 1 Etage, deri 10 Værelser med 9 Kakelovne, 2 grundmurede Kieldere og Bryggerhus med Pande, wurderet for 900 rd.

Forbygning over Gaden, derudj 2 Boeder, wurderet for 100 rd.

samesteds nyelig opbygd 2de Boeder, wurderet for 20 rd.

No. 32B. No.15. Een Søeboed af 4 Rum og 2 loft høy, wurderet for 80 rd.

No. 32B. No.27. Een Søeboed af 9 Rum og 3 loft høy, wurderet for 270 rd.

 

No.33. Organist Henrich Levin

Forhuset af 1 Etage med en galv paa midten, 7 Værelser med 5 Kakelovne og 1 grundmuret Kielder, wurderet for 500 rd.

Baghus af Bryggerhus, Drængestue og Fæehuus, wurderet for 100 rd.

 

No. 34. Procuator Rougtved

Forhuset bestaaende af 2 fløye, 1 Etage, deri 7 Værelser 5 Kakelovne og grunmuret Kielder, saavel som 3 Boeder, 1 Bryggerhus og Brændehus, wurderet for 700 rd.

 

No.35. Bygnings Mæster Jon Jacobsen.

Forhuset bestaar af 1 Vinkel Bygning med 2 Etager paa Søndre og Væstre Side og een Etage paa Nordre og østre Side, derudj 8 Værelser med 7 Kakelovne, grunmuret Kielder og 4 Boeder under samme , wurderet for 800 rd.

Forbygning paa østre side af Bryggerhus, Bagerstue med Kakelovn og 1 Stue med Kakelovn som 1 Vognskiul, wurderet for 150 rd.

Siden den forrige Taxations Forretning, er der bleven tilbygt paa den Søndre side af gaarden 1 Drængestue, Stald og Fæehuus, Vognskiul, Høe og Brænde Træver samt oven paa 3 Pak Boeder, wurderet for 450 rd.

 

No. 36A. Elias Winther.

Forhuuset bestaaende af 1 Etage med 4 Fløyer eller Vinkler, 12 Værelser og 10 Kakelovne, Bryggerhus med indmuret Jern Pande, Drængestue med Kakelovn, Stald og Fæehuus samt 3 grundmurede Kieldere under de 2 Vinkler, wurderet for 1500 rd.

No. 36B. No.16M. Een Søeboed af 6 Rum, wurderet for 180 rd.

No. 36C. No.17O. Een Søeboed af 6 Rum, wurderet for 100 rd.

 

No. 37. Kield Jensen

Forhuset bestaar af 1 Etage, deri 8 Værelser med 5 Kakelovne og 2 Kieldere, wurderet for 1050rd.

Baghuus af Bryggerhus med indmuret Bryggepande, Drængestue med Kakelovn, Stald, Fæehuus, Vognskiul, 2 Boeder og 2 Pakværelser, wurderet for 350rd.

No. 37B. No. D. Een Søeboed af 5 Rum og 3 loft høy, wurderet for 100 rd.

 

No. 38. Niels Andersen Weyers Enke

Forhuset af 1 Etage og 4 Vinkler, hvorav den ene Side eller Vinkel siden sidste Taxations Forretning er nedtaget og opbygget nye, i Vaaningen 7 Værelser med 5 Kakelovne, grundmuret Kielder, Bryggerhuus med indmuret Kaabber Pande, 4 Boeder og 1 Drængestue med Kakelovn, under Bygningen Stald og Fæehuus, Høehuus og Vedeskiul, wurderet for 750 rd.

 

 

5te Qvartal

 

Tellemarch Gaden

 

No. 39. Frantz Cudrios Enke

Forhuset bestaar af 1 Etage, deri 6 Værelser med 4 Kakelovne, grundmuret Kielder, Kramboed og Kammer med Kakelovn, wurderet for 500 rd.

Tværbygning paa Nordre Kandt, deri 3 Værelser , 2 Kakelovne, Bryggerhuus med udmuret Pande, Stald, Fæehuus og 3 Boeder, wurderet for 300 rd.

 

No. 40. Knud Plesner.

Forhuuset bestaaende af 2 Etager, derudj 8 Værelser med Kiøkenet, 6 Kakelovne og 1 grundmuret Kielder, wurderet for 700 rd.

Siden sidste Taxations Forretning opbygget 2 nye Værelser med 1 Kakelovn, wurderet for 200 rd.

Baghus i Baggaarden opbygget af nye, derudj Bryggerhus med indmuret Kaabber Pande, 1 Drængestue med Kakelovne, 1 Boe og 2 Pak lofter, wurderet for 200 rd.

Paa den østre Kandt i baggaarden af Stald, Fæehuus, Høe- og brændetræver, wurderet for 100 rd.

 

No.41A. Ulrich von Capelen

Forhuset bestaar af 2 Etager, deri 8 Værelser med 6 Kakelovne, grundmuret Kielder, 2 Kramboeder og 1 Kammer med Kakelovn, wurderet for 650 rd.

Paa væster side 1 Bryggerhuus med indmuret Jern Pande og een Boed samt Vedeskiul, wurderet for 200 rd.

Paa østre side 1 Drængestue med Kakelovn, Stald, Fæehuus med Høeloft, wurderet for 100 rd.

Tvert over gaden 2 Kramboeder. Tæket med Tagsteen, wurderet for 150 rd.

No.41B. No.7B. En Søeboed af 3 Rum og 3 loft høy, wurderet for 60 rd.

No.41C. No.26Y. En Søeboed af 4 Rum og 4 loft høy, wurderet for 200 rd.

 

No. 42. Gregers Jenssen.

Forhuset af 1 Etage med Carnap, i Bygningen 10 Værelser med 5 Kakelovne og grundmuret Kielder, wurderet for 400 rd.

Baghus, bestaaende af Bryggerhuus med udmuret Brygge Pande, Boed, Fæehuus, Drængestue med Kakelovn. Stald med Høe og brænde Træver, wurderet for 300 rd.

 

No. 43. Anders Mælas Gaard. Beboes af hans Søner Abraham og Ole Anderssønner.

Forhuset ( sml 1777 «Skruer» over Dørene ) bestaar af 1 Etage med 5 Værelse med 3 Kakelovne samt grundmuret Kielder, wurderet for 500 rd.

Siden sidste Taxation opbygget er sidehus paa den Vestre Kandt af Stald og Fæehuus med Høe og Brænde Træver, wurderet for 50 rd.

Tværbygning paa Nordre Kandt af nye opbygt, deri Stald og Fæehuus med Brænde Kammer og Høe Træver, wurderet for 70 rd

 

No. 44. Hans Jørgen Krøger.

Forhuset bestaar af 2de Etager, deri 7 Værelser med Kiøken og 5 Kakelovne samt 1 grundmuret Kielder, paa samme Vaaning er avtaget de gamle Tager, og igjen nye lofter og Tager bebygget siden sidste Taxation, wurderet for 700 rd.

Side Bygning paa den østre Side bestaande af et Bryggerhus med Kobber Pande, og af nye opbygt 2de Værelser og 2 Boeder med Brænde Kammer, wurderet for 200 rd.

Tværbygning, derudj i Fæehuus med Høe Boe, wurderet for 50 rd.

 

No.45. Jan Capelens Enke.

Forhuset bestaar af 1 Etage, deri 8 Værelser med 5 Kakelovne og grundmuret Kielder, wurderet for 600 rd.

Tværbygning af nye opbygt siden sidste Taxation, hvorudj Bryggerhus, 1 Boe og Fæehuus samt Vognskiul tilligemed Høe og Brænde Træver, wurderet for 150 rd.

 

No. 46A. Søren Mortensen.

Forhuset bestaar af 1 Etage, deri 8 Værelser med 5 Kakelovne og under samme Vaaning 3 grundmurede Kieldere og Bryggerhus, wurderet for 600 rd.

Side Bygning paa Væstre Kandt hvorudj er 2de Boeder og 1 Fæehuus, wurderet for 80 rd.

Paa østre Kandt 1 boe og pak-loft samt Port Rum med brændekammer, wurderet for 40 rd.

No. 46B. No.18Q. Een Søeboed af 6 Rum, wurderet for 200 rd.

No. 46C. No.19J. EEn Søeboed af 4 Rum, wurderet for 60 rd.

 

No. 47. Andreas Ferdinant Schuman.

Forhuset bestaar af 1 Etage med Carnap, i alt 5 Værelser og 1 Kiøken samt 4 Kakelovne og 1 Bryggerhus og 1 grundmuret Kielder, wurderet for 350 rd.

Tværbygning af Stue med Kakelovn, Boe, Stald og Fæehuus med Høe- og Brænde Træver, wurderet for 150 rd.

 

No. 48. Klocker Jens Zarts.

Forhuset bestaar af 2 Etager, deri 4 Kakelovne og grundmuret Kielder, 6 Værelser og Kiøken, bemelte Stue Vaaning er siden sidste Taxation istwurderet med Gulver og Vindues Karmer, wurderet for 300 rd.

Sidehuus paa Nordre Kandt, deri Stald, Fæehuus, Bryggerhuus, Boe saavelsom Høe og Vede Træver, wurderet for 80 rd.

 

No. 49. Postmester Gundersen

Forhuuset af 1 Etage, derudj 5 Værelser med 4 Kakelovne, wurderet for 200 rd.

Baghuus hvorudi af Bryggerhus, Boe, Høe og Brænde Træver, wurderet for 80 rd.

 

No. 50. Hans Levordsen

Forhuset af 1 Etage, derudi 5 Værelser, 3 Kakelovne og 1 grundmuret Kielder, wurderet for 250 rd.

Tværbygning deri 2 Værelser, Kiøken, 2 Boeder og Fæehuus, wurderet for 150 rd.

Østre Side Boe og Høeloft, wurderet for 50 rd.

 

No. 51. Bernt Johansen Sadelmager.

Forhuset af 1 Etage, deri 4 Værelser, 3 Kakelovne og under Huuset 2 Boeder og 1 grundmuret Kielder, wurderet for 250 rd.

Paa Søndre Kandt 1 Bryggerhus med indmuret Brygge-Pande, 1 Stue med Kakelovne og 1 Fæehuus, wurderet for 100 rd.

 

No. 52. Ole Andersen Sandland

Forhuset bestaar af 1 Etage, deri 4 Værelser med 3 Kakelovne og 1 grundmuret Kielder, wurderet for 160 rd.

Søndre Side 1 gamelt Værelse, Boe og Brænde Træver, wurderet for 50 rd.

 

No. 53. Tobias Hofgaards Enke

Forhuuset bestaar af 2 Etager, deri 8 Værelser med 5 Kakelovne og muret Kielder, wurderet for 550 rd.

Een Vinkel Bygning med Bryggerhuus,derudj Brygge-Pande, 4 Pak Boeder og Brænde Træver, wurderet for 150 rd.

 

 

6te Qvartal

 

Schie Strædet.

 

No. 54. Friderich Wedsel.

Forhuset af 1 Etage, deri 4 Værelser med 3 Kakelovne, wurderet for 200 rd.

Baghuus, deri Værksted med Kakelovn, Bryggerhus med udmuret Brygge Pande og Fæehuus, wurderet for 80 rd.

Siden Sidste taxation opbygt 2 nye Boeder, wurderet for 20 rd.

 

No.55 Anders Hanssen

Forhuset af 2 Etager, deri 3 Værelser, 2 Kakelovne og Brændeskiul, wurderet for 100 rd.

 

No. 56. Ole Hansen Glasser.

Forhuset bestaande af 5 Værelser, deri 4 Kakelovne og 1 gammel Stue med Kakelovn, wurderet for 300 rd.

Tværhus hvori er Fæehus, Stald, Boe, Bryggerhus og Kielder, wurderet for 100 rd.

 

No. 57. Isach Sørensen

Forhuset bestaar af 3 Værelser, deri 1 Kakelovn og ved Vaaningen 1 Brænde Træv, wurderet for 60 rd.

Siden sidste Taxation opbygget 1 Stald og Fæehuus med Høe Træver, wurderet for 40 rd.

 

No. 58. Borgermæster Bredahls Enke

Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovn, Bryggerhus og Boe samt Kielder, wurderet for 120 rd.

 

No. 59. Jacob Wedsels Enke.

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne, Bryggerhus og Kielder under Vaaningen, wurderet for 150 rd.

Brandskiul i gaarden, wurderet for 10 rd.

 

No.60A. Peder Juul

Forhuset af 1 Etage, deri 8 Værelser med 5 Kakelovne, wurderet for 400 rd.

Sidehuus paa Søndre side i gaarden, deri Bryggerhuus og 1 Boe, wurderet for 50 rd.

Paa Nordre side opbygt af Tømmer 1 Fæehuus og een Boe, saa og en Stald af bord opsadt, wurderet for 50 rd.

No.60B. No.17S. Een Søeboed af 6 Rum, wurderet for 100 rd.

 

No.61. Amtmand Løvenhielms Enke

Forhuset af 5 Værelser, deri 4 Kakelovne, Kielder og Boe, wurderet for 180 rd.

Væstre side 1 Bryggerhuus med indmuret Pande, Stald, Fæehuus og brændeskiul, wurderet for 70 rd.

 

No.62. Dorthe Trost

Forhuset af Stue og Kammer med 2 Kakelovne samt Kiøken, wurderet for 60 rd.

 

No. 63. Tollef Ellingsen

Forhuuset af 4 Værelser, derudj indbergnet Kiøken, 2 Kakelovne, grundmuret Kielder og Bryggerhus, hvoraf Kielderen siden sidst Taxation forfædiget, wurderet for 100 rd.

Side Bygning paa Nordre Kandt, deri Smidde med 2 Bælger og skorsteen samt 1 Værksted med Kakelovn, wurderet for 60 rd.

Tværbygning paa Vænstre Kandt, derudj Fæehuus, Kullehuus, brænde og Høe Træver, wurderet for 40 rd.

 

No. 64. Byfoged Hans Kragh

Forhuuset af 1 Etage, deri 5 Værelser og 3 Kakelovne og under Vaaningen grundmuret Kielder og Bryggerhus, wurderet for 460 rd.

Tværbygning af nye opbygget siden sidste Taxation, deri Fæehuus, Boe og Vognskiul, Høe og Brænde Træver, wurderet for 90 rd.

7de Qvartal

 

Prindsessens Gade

 

No. 65A. Petter Bøyesen

Forhuset af 1 Etage, deri 9 Værelser med 6 Kakelovne og 2 grundmurede Kieldere, wurderet for 650 rd.

Sidehus paa Søndre Kandt, deri Bryggerhus med udmuret pande og 4 Pak Boeder med Brænde Træver, wurderet for 200 rd.

Søndre Side opbygget siden sidste Taxation 2 Pak Boer hvorunder Kielder og Loft, wurderet for 130 rd.

Nordre Side 1 Bygning, hvorudi Vognskiul samt Brændeskiul og Tvæver, wurderet for 20 rd.

No. 65B. No. 14K. Een Søeboed af 9 Rum og 3 loft høy, wurderet for 320 rd.

 

No. 66 Petter Friisenberg

Forhuset af 1 Etage, deri 3 Værelser og 2 Kakelovne, samt under Vaaningen Bryggerhus og 2 Boeder, wurderet for 150 rd.

 

No. 67. Christoffer Levins Enke

Forhuset af 3 Værelser og 2 Kakelovne og een Kielder, wurderet for 100 rd.

Baghus af Boe og 2de skiule, wurderet for 20 rd.

 

 

 

8de Qvartal

 

Kirke Strædet

 

No. 68A. Hans Arnesen

Forhuset af 1 Etage, deri 6 Værelser med 4 Kakelovne og 2 grundmuret Kieldere, under Vaaningens Bryggerhuus med Kaabber Pande og 2 Boeder, hvoraf den eene Kielder siden sidste Taxation er bleven istwurderet, wurderet for 500 rd.

Tværbygning af Stald, Fæehuus og 1 Boe, wurderet for 100 rd.

No. 68B. No.14L. Een Søeboed af 3 Rum og 3 loft høy, wurderet for 110 rd.

 

No. 69. Søren Christensen

Forhuset af 1 Etage, deri 3 Værelser, 2 Kakelovne og 1 Kielder, wurderet for 60 rd.

Baghus af Smidde, Kullehus og Brænde Træv, wurderet for 20 rd.

 

No. 70. Knud Waltersen

Forhuset af 3 Værelser derudj 1 Kakelovn og 1 Kielder, wurderet for 60 rd.

Boeden og Vedeskjulet ganske Brøstfældig, derfor ikke kunde taxeres.

 

No. 71. Kield Thomesen

Forhuset af 2 Værelser, 1 Kakelovn og 1 Kielder, wurderet for 50 rd.

Tværbygning, hvori Bryggerhuus, Kammer og Vedeskiul, wurderet for 30 rd.

 

No. 72. Christen Bødkers Enke

Forhuset af 2 Etager, deri 4 Værelser, 2 Kakelovne og under vaaningen Bryggerhus og Kielder, wurderet for 150 rd.

Siden sidste Taxation opbygget 1 Pak Boed med Brænde Træver, wurderet for 30 rd.

 

No. 73. Reier Ellefsen

Forhuset af Stue med Kakelovne og Kielder, wurderet for 40 rd.

Sidehus af 1 Stald med høe loft, wurderet for 10 rd.

 

No. 74. Sten Jonsen

Forhuset af 1 Stue me Kakelovn, wurderet for 20 rd.

 

No. 75. Wilhelm Reinholt

Forhuset af 3 Værelser med Kielder og 1 Kakelovn, samt grundmuret Kielder, wurderet for 100 rd.

Tværbygning paa Væstre side af 2 Kammere, 1 Kakelovn, 2 Boeder og Brænde Træver, wurderet for 80 rd.

 

 

9de Qvartal

 

Lunde Strædet

 

No. 76. Præstegaarden tilhører Skiens Kirke.

Forhuuset noget Brøstfældig og bestaar af 1 Etage med Karnap, udj Bygningen 9 Værelser med 9 Kakelovne og 1 Kielder samt Kiøken, wurderet for 500 rd.

Side Bygning paa Nordre Kandt, hvori er Drængestue med Kakelovn, Bryggerhuus med indmuret Brygge Pande og Rulle Stue, wurderet for 80 rd.

Tværbygning paa Væstre side af Stald, Fæehuus, Lade og Laave samt Brænde Træver, wurderet for 80 rd.

 

No. 77. Byens Fattig Skoele

Hoved Bygningen bestaaende af 1 Etage, deri Stue og Kammer med 2 Kakelovne samt Kiøken og 1 grundmuret Kielder, wurderet for 150 rd.

Tværbygningen, derudj Pak Boe og brænde Træver, wurderet for 50 rd.

 

No. 78. Friderich Munch

Forhuset af 1 Etage, deri 5 Værelser og 3 Kakelovne, Kielder, Bagerhus og 3 Boeder samt brænde Træver, wurderet for 300 rd

 

No. 79. Rasmus Olsen

Forhuset af 1 Etage, derudj 4 Værelser, 3 Kakelovne og Kielder, wurderet for 150 rd.

Sidehuset paa Søndre Kandt af 1 Værelse, 2 Boeder og Brænde skiul, wurderet for 50 rd.

Sidehus paa Nordre side af 1 gammlt Bryggerhus og 1 Kammer med Kakelovn, wurderet for 30 rd.

 

No. 80. Thomas Knudsen

Forhuuset af 1 Stue og 1 Kammer med 2 Kakelovne, Kiøken, Kielder og Boed, wurderet for 80 rd.

 

No. 81. Henrich Brun, Smed

Forhuset bestaar af 5 Værelser med Kiøken indberegnet, 3 Kakelovne og 1 grundmuret Kielder, bemeldte Vaaning er nyelig bleven skiultækt og med Vinduer og Karmer forbædret, wurderet for 180 rd.

Tværbygning, hvori er Bryggerhus og 1 Boe, noget gammelt, wurderet for 50 rd.

Side Bygning paa den Nordre Kandt af 1 Værelse med Kakelovn, Smide og Kullehus, wurderet for 80 rd.

 

No.82. Erich Smith

Forhuset af 3 Værelser med Kiøken indberegnet og een Kakelovn 1 brænde kammer, wurderet for 100 rd.

 

No. 83 Ole Rasmussen

Forhuuset bestaar af Stue, Kammers med Kakelovn og 1 Kiøken samt en Kielder, wurderet for 70 rd.

Side Bygning paa Væstre side af Stue med Kakelovn, Kielder og Brænde skiul, wurderet for 30 rd.

 

No. 84. Isach Thomesen

Forhuuset af 1 Etage, deri 2 Værelser med Kiøken og 2 Kakelovne og er sadt i god stand, wurderet for 80 rd.

 

No. 85. Niels Anderssen

Forhuset af 1 Etage, deri 4 værelser, 2 Kakelovne og 1 Kiøken med Bryggerhus, Boe og 1 vedeskiul, wurderet for 400 rd.

 

No. 86. Casten Knudsen

Forhuset af 1 Etage, derudj Stue og Kammers med 2 Kakelovne, Kiøken og 1 grundmuret Kielder, bemeldte vaaning er forbædret med Skivertækning og vinduer siden sidste Taxation, wurderet for 100 rd.

Sidehuus paa Søndre Side, derudj er Stue med Kakelovn og 1 Kiøken med Kielder, bemeldte Hus er siden sidste Taxation fuldført, wurderet for 60 rd.

 

No. 87. Niels Olsen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken samt Kielder, wurderet for 50 rd.

Side Bygning paa væstre Kandt af 1 Værelse med Kakelovn, 1 Boe og Stue, hvoraf endeel siden sidste Taxation er opbygget, wurderet for 50 rd.

 

No. 88. Bent Bentsen, Skrædder

Forhuuset af 2 Etage, deri 6 Værelser med 3 Kakelovne og 2 Kieldere, wurderet for 200 rd.

Tværbygning paa Væster side, deri Bryggerhuus, Boe, Fæehus og Vedeskiul, wurderet for 60 rd.

 

No. 89. Henrich Feldberedder

Forhuset af 1 Værelse med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 30 rd.

 

No. 90. Jan Zachariassen

Forhuset af 1 Værelse med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 60 rd.

 

No. 91. Rasmus Albretsen

Forhuset af Stue og Kiøken, gammel og Brøstfældig, wurderet for 10 rd.

 

No. 92. Ole Isachsen

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken, Kielder og Vedeskiul, wurderet for 60 rd.

 

No. 93. Arne Abrahamsen

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken, Kielder og Vedeskiul, wurderet for 30 rd.

 

No. 94 Capelanen Hr. Rose

Forhuset bestaar af 2 Etager, derudj 11Værelser og 1 Kiøken samt 7 Kakelovne, 1 Kielder og 2 Boeder, wurderet for 650 rd.

Tværbygning paa Nordre Side og Væstre Kandt udi ½ Vinkel Bygget, deri Bryggerhus, Drængestue med Kakelovn og 1 Rulle Stue, Stald og Fæhuus, 2 Boeder, 1 gammelt lahde, Vognskiul og brænde Træver, wurderet for 200 rd.

 

No. 95. Jacob Abrahamsen

Forhuset af 2 Værelser med Kakelovn og 1 Kiøken, wurderet for 80 rd.

 

No. 96. Anders Andersen, Møller

Forhuuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 50 rd.

Siden sidste Taxation opbygget 1 Kammer med Vedeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 97. Anders Smith, Sadelmager

Forhuset af 1 Etage, derudj 4 Værelser og 3 Kakelovne med Kiøken, wurderet for 180 rd.

Tværbygning af 1Værelse, gammelt og Brøstfældig, wurderet for 10 rd.

 

No. 98. Rasmus Isachsen

Forhuuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder samt brændelskiul, wurderet for 40 rd.

 

No. 99. Jacob Jacobsen Tydsk

Forhuset af 1 Etage, deri 2 Værelser og Kiøken, 2 Kakelovne saavelsom Kielder, wurderet for 80 rd.

 

No.100. Paul Jenssen

Forhuset af 2 Værelser deri een Kakelovn, et Kiøken samt Kielder, Boe og Bryggerhuus under vaaningen, wurderet for 80 rd.

 

No. 101 Frants Thomesens Enke

Forhuset af 2 Værelser med 2de Kakelovne samt Kiøken og Kielder, wurderet for 60 rd.

Side Bygning af Fæehuus og Vedesskiul, wurderet for 10 rd.

 

No. 102. Michel Jonssen

Forhuuset af 2 Værelser, deri 2 Kakelovne og 1 Kiøken saa og 1 Kielder wurderet for 80 rd.

Tværbygnig paa østre side, deri 1 Boe, Fæehuus og Høe Træv, wurderet for 24 rd.

Side Bygning af brændeskiul med Træv, wurderet for 16 rd.

 

No. 103. Rasmus Thomesen

Forhuset af 2 værelser deri 2 Kakelovne, Bryggerhus, Kiøken og Boe, wurderet for 70 rd.

Tværbygning paa østre side af nye opbygt, et Fæehuus med høeloft og Brænde Træv, wurderet for 30 rd.

 

No. 104. Engebreth Andersens Enke

Forhuset af nye opbygt og indreed, derudj Stue, Kiøken og 1 Kakelovn, wurderet for 30 rd.

 

No.105. Søren Jonsens Enke

Forhuset af Stue, Kammer og Kiøken med 1 Kakelovn samt Kielder, hvilken siden sidste Taxation er i stwurderet, wurderet for 50 rd.

 

No.106. Erich Poulsen

Forhuset af 2 Værelser med 1Kakelovn, Kiøken og Kielder wurderet for 80 rd.

 

No.107. Peder Stockene

Forhuset af 2 Værelser med 2 Kakelovne, Kiøken, Kielder, Bryggerhuus og Boe, wurderet for 70 rd.

 

10de Qvartal

 

Gielde Strædet

 

No.108. Hans Halvorsen

Forhuset af 1 Etage med 3 Værelser med 2 Kakelovne samt Bryggerhuus, wurderet for 100 rd.

Tværhuus af Fæehuus og brændeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No.109. Brodahls enke

Forhuuset af 5Værelser med 4 Kakelovne, Bryggerhuus, hvori er Brygger Pande og Boe, wurderet for 400 rd.

Brænde Træver, wurderet for 20 rd.

 

No.110. Jacob Hartvigsen

Forhuuset af 7 Værelser med 5 Kakelovne, Bryggerhuus, 3 Boeder og Kielder, wurderet for 400 rd.

Tværbygning af Stald og Fæhuus, wurderet for 20 rd.

 

No.111. Halvor Bentsen, Paruqvemager

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Boed, wurderet for 50 rd.

 

No. 112. Christian Jacobsen

Forhuuset af 4 Værelser med 3 Kakelovne, samt Bryggerhuus med Pande og Boeder, wurderet for 200 rd.

Side Bygning paa Søndre og Nordre Kandt, af Stald, Fæehuus og brænde Træver, som siden sidste Taxation er istwurderet, wurderet for 100 rd.

 

No.113. Halvor Danielsen ( Tufte )

Forhuuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og Kielder, wurderet for 150 rd.

Tværhuus deri Fæehuus og Stald med Høe og Brænde Træver, wurderet for 50 rd.

 

No.114. Capitain Brændels Enke

Forhuset af 2 Etager, derudj 9 Værelser med 5 Kakelovne og Kielder, hvilket siden sidste Taxation er bleven istwurderet, wurderet for 400 rd.

Side Bygning paa Væstre Kandt af Bryggerhus med Pande og en Boe som nyelig er forbædret, wurderet for 100 rd.

Sidehuus paa Søndre Kandt af brændeskiul og Krambod, wurderet for 50 rd.

 

No.115. Gunder Knudsen

Forhuset af 2 Værelser med Kakelovn og Vedskiul, wurderet for 50 rd.

No.116. Hans Halvorsen

Forhuset af 4 Værelser med 3 Kakelovne, Bryggerhuus og 2 Boeder, wurderet for 300 rd.

No. 117. Jens Kristensen

Forhuset af 2 Værelser med Kakelovn, Bryggerhus og vedeskiul, wurderet for 70 rd.

 

No.118. Christen Bruun

Forhuset af 2 Etager, deri 4 Værelser med 4 Kakelovne, Bryggerhus og Kielder, wurderet for 250 rd.

Baghuus af Stald, Fæhus og Høe og Brænde Træver, wurderet for 50 rd.

11 Qvartal

  Gjelden eller Tvær Strædet

 

No.119. Niels Jacobsen

Forhuset bestaar af 1 Etage, deri 4 Værelser med 3 Kakelovne og Kielder, wurderet for 200 rd.

Siden sidste Taxation opbygget et Tværhuus paa Søndre Kandt af Fæehuus og Boe med Høe og Brænde Træver, wurderet for 50 rd.

 

No.120. Hans Brataass

Forhuset af 1 Etage, deri 4 Værelser med 3 Kakelovne, Kielder og Boe, wurderet for 250 rd.

 

No. 121. Jacob Amundsen

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og 2 Boeder, wurderet for 80 rd.

Et Brændehus i Tværgaden, wurderet for 20 rd.

 

No.122. Iver Jacobsen

Forhuset af 2 Værelser med Kakelovn og Kielder, wurderet for 50 rd.

 

No.123. Ole Gundersen

Forhuset af 2 Værelser og Bryggerhus, wurderet for 40 rd.

 

No. 124. Rasmus Henningsen

Forhuset af 1 Værelse med Kakelovn og 1 Bryggerhuus, wurderet for 30 rd.

 

No. 125. Christen Jacobsens Enke

Forhuset af 2 Værelser med Kakelovn og 1 Bryggerhus, wurderet for 50 rd.

 

No. 126. Ole Olsen

Forhuset af een nye opbygget Bygning 2 Etager, derudj 3 Værelser og 1 Kiøken med 3 Kakelovne, 2 grundmurede Kieldere og 1 Boe, wurderet for 200 rd.

 

No.127. Lars Knap

Forhuset af 3 Værelser med 3 Kakelovne, Bryggerhuus og Boeder, wurderet for 200 rd.

 

No.128. Jacob Hoffenberg

Forhuset af 2 Værelser med Kakelovn, wurderet for 60 rd.

 

No.129. Ole Madsen

Forhuset af 2 Værelser med Kakelovn og Bryggerhuus, wurderet for 40 rd.

 

No.130. Helge Fink

Forhuset af Stue med Kakelovn og 1 Kiøken, wurderet for 80 rd.

Tværbygning af Stald og Fæehuus, wurderet for 20 rd.

Side Bygning af nye opbygt siden sidste Taxation, bestaaende paa Væstre Side af Stue og Kiøken, Kielder og Boe, wurderet for 120 rd.

 

No.131. Peder Bingholts Enke

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Bryggerhuus, wurderet for 100 rd.

 

No.132. Ole Nicolaisen

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Skiul, wurderet for 100 rd.

 

No.133. Jørgen Tygesen

Forhuset af Stue med Kakelovn, wurderet for 40 rd.

 

No.134. Tobias Johannesen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 30 rd.

Tilkiøbt siden sidste Taxation et Huus, som tilhørte Anders Christensen, wurderet for 20 rd.

 

No.135. Christen Christensen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Boed samt Kiøken, wurderet for 30 rd.

Siden sidste Taxation opbygget paa østre Kandt 1 Brænde Skiul, wurderet for 10 rd.

 

No.136. Niels Jørgensens Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 30 rd.

 

No.137. Isach Nielsen maaler

Forhuset af Stue med Kakelovn og 1 Kiøken, wurderet for 30 rd.

Siden sidste Taxation tilkiøbt sig Lars Jacobsens Enkes Huus, wurderet for 30 rd.

 

No.138. Giert Eliassens Enke

Forhuset af 2 Værelser med Kakelovn og 1 gammel Boed og Kielder, samt Brænde Træv, wurderet for 60 rd.

 

12te Qvartal

 

Vand Gaden

 

No.139. Anders Larssen

Forhuset af Stue med Kakelovn og 1 Kiøken, wurderet for 20 rd.

 

No. 140. Poul Jenssen

Forhuset af 4 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Boed, wurderet for 80 rd.

 

No. 141. Hagedorns Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn og 1 Kiøken som siden sidste Taxation er forbedret, wurderet for 50 rd.

 

13de Qvartal

 

Taterbach Strædet

 

No. 142. Anders Johansen Kaabberslager

Forhuset af 1 Etage, derudj Stue med Kakelovn, Kiøken og andre Vaaninger, Bryggerhuus og Kielder, wurderet for 40 rd.

 

No. 143. Anders Jenssens Feldbereder

Forhuset af 1 Etage derudj Stue og Kammer med Kakelovn samt 1 Kiøken, wurderet for 100 rd.

Side Bygning paa østre Kandt, deri 2 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Kielder, wurderet for 80 rd.

Tværbygning med brændeskiul, som siden sidste Taxation er nye opbygt, wurderet for 30 rd.

 

No. 144. Halvor Olsen Huustved

Forhuset af 1 Etage, deri 5 Værelser ibergnet Kiøken, 4 Kakelovne, Kielder og Boe, wurderet for 300 rd.

 

No. 145. Isach Christensen Smed

Forhuset af 1 Etage, deri 3 Værelser og 1 Kiøken, 2 Kakelovne og 2 murede Kieldere, wurderet for 200 rd.

Paa Nordre Side nyelig opbygt een Bygning af 2 Værelser med 2 Kakelovne, wurderet for 70 rd.

Paa Søndre side en Boe, Kullehuus og Brænde Træver samt Smidde, wurderet for 30 rd.

 

No. 146. Johan Manna Glasmester

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken samt Kielder, som siden sidste Taxation er forbedret, wurderet for 70 rd.

 

No. 147. Knud Mathiesens Enke

Forhuset af 1 Etage, deri 4 Værelser, 2 Kakelovne og Kielder, wurderet for 150 rd.

Side Bygning af nye opbygt, deri 1 Værelse, 1 Boe og Stald med Brænde Træver, wurderet for 70 rd.

 

No. 148. Jens Rasmussen Hiorth

Forhuset af Stue og Kammer, Kiøken med 2 Kakelovne, Kielder, Boe og Bryggerhuus, wurderet for 200 rd.

Tværbygning af 1 Værksted med Kakelovn og brændeskiul, wurderet for 50 rd.

 

No. 149. Lars Hanssen Enke

Forhuset af 1 Etage, deri 4 Værelser med 3 Kakelovne og Bryggerhus, wurderet for 250 rd.

Tværbygning af 2 Boe, wurderet for 30 rd.

Væstre Side 1 Boe og vedeskiul, wurderet for 20 rd.

No. 150. Anders Jenssen

Forhuset af 1 Etage, derudj 4 Værelser med 2 Kakelovne, wurderet for 250 rd.

Et Brænde skiul nye opbygt, wurderet for 10 rd.

 

No. 151. Jørgen Lollich

Forhuset af 1 Etage, deri 3 Værelser med 2de Kakelovne og 1Kiøken, wurderet for 60 rd.

Een nye Bygning som siden sidste Taxation er bleven forfærdiget, derudj 3 Værelser med Kiøken, som er indreed, tilligemed 2de Kakelovne og 1 Kielder, wurderet for 150 rd.

 

No. 152. Peder Christensen Stær

Forhuset af 2 Værelser med 2 Kakelovne, Kiøken og Kielder, wurderet for 130 rd.

Side Bygning paa Nordre Kandt af Værsted med Kakelovn og brændeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 153. Jens Møller Skoemager

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Kiøken samt Bryggerhus, Kielder og Boe, wurderet for 200 rd.

 

No. 154. Søren Strømdahl

Forhuset af nye opbygt siden sidste Taxation, deri 2 Værelser med 1 Kakelovn og 1 Kiøken, wurderet for 100 rd.

Tværbygning, hvorudi Kamers og Boe, wurderet for 20 rd.

 

No. 155. Hans Møller

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 40 rd.

 

No. 156. Poul Olsen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 30 rd.

 

No. 157. Morten Bøes Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 30 rd.

 

No. 158. Gregers Pedersen Matros

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne, bemeldte Vaanehus er siden sidste Taxation istwurderet, wurderet for 80 rd.

Tværbygning af Brændeskiul, wurderet for 10 rd.

 

No. 159. Claus Strømdahl

Forhuset under arbeide af 2 Værelser og 1 Kiøken, wurderet for 80 rd.

 

No. 160. Tollef Thorsen Smeds Enke

Forhuset af 1 Etage, deri 4 Værelser med 3 Kakelovne og 1 Kiøken og under Vaaningen 1 Bryggerhus og Kielder, wurderet for 300 rd.

Side Bygning paa Søndre Side af Stue med Kakelovn, Kullehus og Smide, wurderet for 80 rd.

Tværbygning paa Nordre Side, derudj 2 Lahder, Laave og Fæehuus, wurderet for 70 rd.

 

No. 161. Peder Hanssen Skoemager

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Kiøken samt Kielder, wurderet for 250 rd.

Side Bygning, deri Bryggerhuus og 1 Værelse med Kakelovn, wurderet for 66 rd.

Side Bygning av Fæehuus med Brændeskiul som siden sidste Taxation af nye er opbygt, wurderet for 34 rd.

 

No. 162. Anders Meidel

Forhuset af 2 Værelser med 2 Kakelovne og et Kiøken samt under Vaaningen een Boe, wurderet for 60 rd.

 

No. 163. Anders Sørensen

Forhuset af 3 Værelser med Kiøken, derudj 2 Kakelovne og 1 Kielder, wurderet for 120 rd.

 

No. 164. Christen Hanssens Enke

Forhuset af 3 Værelser med 3 Kakelovne, Kiøken og 1 Kielder, wurderet for 80 rd.

 

No. 165. Giert Larsen Skoemager

Forhuset af 3 Værelser med 3 Kakelovne, Kiøken og 1 Kielder, wurderet for 100 rd.

Paa væstre Side opbygget et nye brændeskiul, wurderet for 10 rd.

 

No. 166. Byens Hospital

Bestaaende af 1 Etage, deri 10 Værelser med 10 Kakelovne og 2 Kiøkener som er indreed og alt øvrige opbygt oven paa er 4 Værelser uindreed og under Vaaningen een grundmuret Kielder, wurderet for 1700 rd.

Tværbygning paa Nordre Side af 3 Boeder med brændeskiul og Træver, wurderet for 150 rd.

 

No. 167. Hans Jenssen Bingholt

Forhuset af 2 Værelser med 2 Kakelovne og Kiøken, wurderet for 80 rd.

Opbygt et nyt Brændeskiul, wurderet for 10 rd.

 

No. 168. Truls Stoelemager

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovne og Kiøken, wurderet for 60 rd.

Side Bygning paa Østre Side af 1 Kammer med Kakelovn og 1 Boe, wurderet for 40 rd.

 

No. 169. Johanne Evensdatter

Forhuset af Stue med Kakelovn og Smidde, wurderet for 20 rd.

 

No. 170. Christen Olsen Smed

Forhuset af nye opbygt, derudj 2 Værelser og 1 Kakelovn samt Kiøken og Kielder, wurderet for 100 rd.

Tværbygning af Smidde og Kullehuus, wurderet for 30 rd.

 

No. 171. Ole Augensen Smed

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og et Kiøken, wurderet for 80 rd.

Side Bygning paa Nordre Kandt af Smidde, Værksted og Boe, wurderet for 30 rd.

Side Bygning paa Væstre Kandt af Fæehuus, Boe og Høe Træver, hvilket siden sidste Taxation er opbygget, wurderet for 20 rd.

 

No. 172. Niels Torgesen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 30 rd.

 

No. 173. Jon Guldsmed

Forhuset af Stue med Skaarsteen, wurderet for 10 rd.

 

No. 174. Christian Gotlieb Skorstens fejer, Huuset tilhører Byen

Forhuset af en Stue med Kakelovn og 1 Kiøken, wurderet for 60 rd.

Af nye opsadt 1 Brænde Kammer med Træver samt opmuret een Kielder, wurderet for 60 rd.

 

No. 175. Tollef Mortensen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 10 rd.

 

No. 176. Jon Vægter

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 20 rd.

 

No. 177. Halvor Larsens Enke

Forhuset af Stue med Skaarsteen, wurderet for 10 rd.

 

No. 178. Niels Madsen Snedker

Forhuset deri 3 Værelser med 2 Kakelovne og et Kiøken samt grundmuret Kielder, hvilket alt nyelig er sadt i fuldkomen Stand, wurderet for 250 rd.

Paa Søndre side een nye opbygt Pakboed og brænde Træver, wurderet for 280 rd.

 

No. 179. Anders Madsen Snedker

Forhuset nye opbygt, deri 3 Værelser med 2 Kakelovne, Kiøken og grundmuret Kielder, wurderet for 200 rd.

 

No. 180. Gulbrand Nielsen

Forhuset af Stue med Kakelovn og een Kielder, wurderet for 40 rd.

 

No. 181. Anders Andersen

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 40

Sidehus af Stald og Brændeskiul, wurderet for 10 rd.

 

No. 182. Hans Abrahamsen

Forhuset af 1 Etage, deri 5 Værelser med 4 Kakelovne og 1 Kiøken samt grundmuret Kielder og 1 Boe, wurderet for 300 rd.

Side Bygning paa Søndre Kandt af 2 Værelser med 2 Kakelovne og et Bryggerhuus, wurderet for 100 rd.

Side Bygning paa østre Kandt af Stald og Fæehuus med Høe og brænde Træver nyelig opbygt, wurderet for 50 rd.

 

No. 183. Ole Nielsen Saugmester

Forhuset af Stue, Kammer med Kakelovn og 1 Kiøken, wurderet for 60 rd.

 

No. 184. Jon Gundersen

Forhuset af 2 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Kiøken, wurderet for 50 rd.

 

No. 185. Gieronimus Larsen

Forhuset af 2 Værelser med 2de Kakelovne og 1 Kiøken, wurderet for 60 rd.

 

No. 186. Hans Lollich

Forhuset af Stue med Kakelovn, 1 Kiøken og under Vaaningen 2 Boeder og 1 Bryggerhuus, wurderet for 80 rd.

 

No. 187. Anders Jacobsen Snedker

Forhuset af 1 Etage, derudj 4 Værelser med 3 Kakelovne og 1 Kiøken samt grundmuret Kielder, wurderet for 300 rd.

Sidehuus paa østre side nyelig opbygget, derudj 1 Pak Boe med brændeskiule og Træver, wurderet for 50 rd.

Baghuus af 2 Lahder og 1 laave med Fæehuus, wurderet for 100 rd.

 

No. 188. Hans Andersen Rusch

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 80 rd.

 

No. 189. Jens Danielsen

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og 2 Boeder, wurderet for 60 rd.

Tværbygning paa Nordre Kandt af Bryggerhuus, Boe og Smidde, wurderet for 40 rd

 

No. 190. Rector Winther

Forhuset bestaar af 1 Etage, deri 3 Værelser med 3 Kakelovne og Kiøken, og under vaaningen Bryggerhus med Pande og 2de Boeder samt grundmuret Kielder, wurderet for 500 rd.

Side Bygning paa Søndre Kandt af 4 Værelser med 3de Kakelovne og under Vaaningen 2 Boeder og 1 Fæehuus af nye opbygt, wurderet for 200 rd.

Tværhus af Stald, laave, Høe og brænde Træver, wurderet for 100 rd.

 

 

15 Qvartal

 

Qværndahl Strædet

 

 

No. 191. Jens Aalborgs Enke

Forhuset bestaar af 1 Etage, deri 4 Værelser med 3 Kakelovne og Kiøken og under vaanningen Bryggerhus, 2 Boeder og 1 Kielder, wurderet for 200 rd.

Side Bygning paa østre Kandt, heri af Stald, Fæehuus med Brænde Træver, wurderet for 70 rd.

Tværhuus af Pak Boed og Brænde skiul, wurderet for 30 rd.

 

No. 192. Sidsel Bomhoff

Forhuset af 4 Værelser med 9 Kakelovne og 1 Kiøken, under vaaningen 1 Bryggerhus og 1 Boe, wurderet for 150 rd.

Baghuus nyelig opbygget af Pak Boe og brændeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 193. Johan Tecken

Forhuset af 2 Etage, deri 8 Værelser med 6 Kakelovne indberegnet 2 Kiøkener og under vanningen 1 Kielder, wurderet for 450 rd.

 

No. 194. Johan Andreas Seesen

Forhuset af 1 Etage, deri 5 Værelser og 4 Kakelovne med Kielder, wurderet for 500 rd.

Tværbygning paa østre Kandt af 1 Bryggerhus med indmuret Pande, Boed og Fæehuus og ovenpaa Bygningen 2de Pak Boeder, alt i god Stand, wurderet for 250 rd.

Side Bygning nye opbygt af Brænde og Vognskiuler samt Træver, wurderet for 30 rd.

Side Bygning af 2 Værelser og 1 Pak Boe, Brøstfældig, wurderet for 20 rd.

 

No. 195. Niels Andersen Murermæster

Forhuset af 1 Etage, deri 5 Værelser med 3 Kakelovne og et Kiøken nyelig opbygt og indreed, siden sidste Taxation, tilligemed een grundmuret Kielder. Wurderet for 400 rd.

Side Bygning paa væstre Kandt af 1 Kammer og 1 Bryggerhuus, wurderet for 50 rd.

 

No. 196. Otto Leth

Forhuset bestaar af 1Etage, deri 3 Værelser med 1 Kakelovn og 1 Kielder, wurderet for 100 rd.

Tilkjøbt sig een vaaning paa Søndre Kandt af Hans Larssens Enke, wurderet for 30 rd.

Tibygt paa Søndre Kandt er Brænde skiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 197. Frantz Væver

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 60 rd.

 

No. 198. Brynild Maaler

Forhuset af 3 Værelser med Kakelovn, wurderet for 100 rd.

Tilbygt 1 nye Stald og Brændeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 199. Jens Aabyes enke

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne, 1 Boed og Kielder, wurderet for 100 rd.

 

No. 200 Anders Heckenes, Beboes af Elbingen Snedker

Forhuset af 3 Værelser med Kakelovn ,og Boe samt Kielder, wurderet for 70 rd.

 

No. 201. Bastian Hansen Skrædder

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og Kielder, wurderet for 90 rd.

Baghus af Bryggerhuus og Boe, wurderet for 60 rd.

 

No. 202. Tollef Andersen

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn, wurderet for 40 rd.

 

No. 203 Mogens Betienter

Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovn, wurderet for 60 rd.

Side Bygning paa Søndre kamdt, siden sidste Taxation opbygget af Stue og et Kamers, wurderet for 20 rd.

 

No. 204. Lars Hartvigsen

Forhuset bestaar af 5 Værelser med 3 Kakelovne, Kielder og Bryggerhuus, wurderet for 200 rd.

Sidehus paa østre Kandt af Stald, Fæehuus og Boed siden sidste Taxation er istwurderet, wurderet for 60 rd.

 

No. 205. Postmæster Holstes Enke

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne, wurderet for 150 rd.

Sidehus paa østre Kandt af 3 Værelser med 1 Kakelovn, Bryggerhuus og Boed, wurderet for 130 rd.

 

No. 206. Kammer Raad Hanssen

Forhuset bestaar af 2 Værelser med 1 Kakelovn og 2 smaa underværselser, wurderet for 70 rd.

 

No. 207. Flods Enke

Forhuset af 1 Etage, deri 3 Værelser med 2 Kakelovne, 1 Kiøken med en Kaabber Brygge Pande, wurderet for 250 rd.

Brændeskiul og 2 Boeder paa Nordre Kandt tibygt, wurderet for 50 rd.

 

No. 208. Mads Trost Skrædder

Forhuset af 1 Etage, deri 4 Værelser med 2 Kakelovne, Kielder og Boe, hvilket siden sidste Taxation af Skiultækt og istwurderet, wurderet for 150 rd.

 

No. 209. Anders Hanssen

Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovn og Kielder, wurderet for 80 rd.

Sidehuus paa Væstre Kandt af Laave, Fæehuus og Brænde Træv, wurderet for 10 rd.

 

No. 210. Niels Larsen

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne, wurderet for 150 rd.

Nyelig opbygt een nye Boe og et Bryggerhuus, wurderet for 60 rd.

 

No. 211. Isach Hanssen

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne, Bryggerhuus, Madboe, Kielder og Brændeskiul, wurderet for 80 rd.

 

No. 212. Ole Bingholts Enke

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn, Bryggerhuus, Kielder og Boe, wurderet for 80 rd.

 

No. 213. Thomes Hanssen

Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovn og Kielder, wurderet for 100 rd.

Side Bygning af Stald, Laave og Fæehuus, wurderet for 20 rd.

 

 

No. 214. Kammer Raad Hanssen

Forhuset af 1 Værelse med Kakelovn og Brændeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 215. Jens Frandsen

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og Kielder, wurderet for 50 rd.

 

No. 216. Niels Frandsen

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og Kielder, wurderet for 40 rd.

 

No. 217. Christian Feldberedder

Forhuset af 4 Værelser, deri 2 Kakelovne, Kielder og Boe, wurderet for 100 rd.

 

No. 218. Halvor Haagensen

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og Kielder, wurderet for 40 rd.

Side Bygning af Stald, Fæehuus og brændeskiul, wurderet for 10 rd.

 

No. 219. W. Sterup

Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovn, wurderet for 120 rd.

Baghuus af Brændeskiul og 1 Boe, wurderet for 30 rd.

16de Qvartal

 

Pustervig Gaden

 

No. 220. Peder Gundersen

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn, wurderet for 20 rd.

 

No. 221. Kisten Christophersdatter

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og 1 Kielder, wurderet for 30 rd.

 

No. 222. Ole Olsen Lie

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og Brændeskiul, wurderet for 40 rd.

 

No. 223. Peder Flint

Forhuset af 2 Etager, deri 4 Værelser med 2 Kakelovne, Bryggerhuus, Kielder og Boe, wurderet for 100 rd.

Side Bygning af Brændeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 224. Johannes Lings

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og 1 Kielder, wurderet for 80 rd.

 

No. 225. Carl Carlsen

Forhuset nye opbygt af 4 Værelser med Bryggerhus, Kielder og 2 Boeder under arbeide, wurderet for 100 rd.

 

No. 226. David Holm

Forhuset af 4 Værelser med 3 Kakelovne, Kielder og Bryggerhuus, wurderet for 150 rd.

Tværbygning af Fæehuus, Boed og Brændeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 227. Peder Rougtved

Forhuset af 3 Værelser med 3 Kakelovne, Bryggerhus, Kielder og Boe og, wurderet for 100 rd.

 

No. 228. Lars Hansen Fryd

Forhuset af 1Etage, derudj 4 Værelser med 3 Kakelovne, Bryggerhuus, Kielder og 2 Boeder, wurderet for 170 rd.

Sidehuus af Fæehuus, Høe og Brænde Træver, wurderet for 30 rd.

Side Bygning paa Nordre Side af Stue med Kakelovn og et Kiøken, wurderet for 20 rd.

 

No. 229. Tyge Andersen

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og under vaaningen Kielder, hvilket nyelig er sætted i fuldkommen Stand, wurderet for 60 rd.

Tværbygning og Brændeskur, wurderet for 10 rd.

 

No. 230. Jørgen Hermandsen

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Kiøken, wurderet for 80 rd.

Tværbygning af Boe, Fæehuus, Høe og brænde Træver, wurderet for 20 rd.

 

No. 231. Ole Abrahamsen

Forhuset af 1 Etage, derudj 3 Værelser med 3 Kakelovne, Kiøken, Boe og Kielder, wurderet for 140 rd.

 

 

17 Qvartal

 

Kamperhoug Strædet

 

No. 232. Mads Rosenberg

Forhuset af 2 Etage, deri 4 Værelser og 3 Kakelovne, Kiøken, Kielder og Boe, wurderet for 150 rd.

Tværbygning af Fæehuus, Høe og Brænde Træv, wurderet for 50 rd.

 

No. 233. Jens Poulsøn Skoemager

Forhuset af Stue med Kakelovne og Kiøken, wurderet for 40 rd.

 

No. 234. Frantz Rusch

Forhuset af 2 Værelser med 2 Kakelovne og Kiøken, og under vaaningen Kielder og Boe, wurderet for 100 rd.

Side Bygning af Fæhuus og Høe Huus samt Brænde Træver, wurderet for 20 rd.

 

No. 235. Jon Nielsen Rasch

Forhuset af 1 Værelse med Kakelovn og Kiøken, samt 1 Boe, wurderet for 50 rd.

 

No. 236. Halvor Vægters Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 30 rd.

 

No. 237. Knud Smed

Forhuset af 1 Værelse med Kakelovne og Smidde, wurderet for 40 rd.

 

No. 238.Ole Nomme

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 60 rd.

 

No. 239.Claus Jørgensens Enke

Forhuset af 1 Værelse med Kakelovn, Kiøken og een Kielder, wurderet for 40 rd.

Side Bygning af Brændeskiul, wurderet for 10 rd.

 

No. 240. Torgier Anundsen

Forhuset af et Værelse med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 30 rd.

 

No. 241. Abraham Hansen

Forhuset af 3 Værelser og 2 Kakelovne samt Kiøken, wurderet for 150 rd.

Side Bygning, hvori Boe, Brændeskiul med Træver, wurderet for 20 rd.

 

No. 242. Hans Larsens Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 20 rd.

 

No. 243. Anders Tygesen

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 60 rd.

Tværbygning af Brænde Træv og Skiul, wurderet for 10 rd.

 

No. 244. Hans Andersens Enke

Forhuset af 1 Etage, derudj 3 Værelser med 2 Kakelovne og Kielder, wurderet for 100 rd.

Brændeskiul, wurderet for 10 rd.

 

No. 245. Rasmus Hanssen

Forhuset af 5 Værelser med 3 Kakelovne, Kielder og 1 Boe, wurderet for 200 rd.

 

No. 246. Anund Jenssens Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kielder og Boe, wurderet for 60 rd.

 

No. 247. Thomes Rusch

Forhuset af 4 Værelser med 2 Kakelovne, Kielder og Boe, wurderet for 200 rd.

Side Bygning paa Nordre Kandt af Brændeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 248. Thomas Rusch, Huset beboes af Henrich

Forhuset af Stue med Kakelovn og 1 Kiøken, samt en liden Boed for, wurderet for 30 rd.

 

No. 249. Halvor Hanssen

Forhuset af Stue med Kakelovn, wurderet for 20 rd.

 

No. 250. Anders Karttes Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn, wurderet for 20 rd

 

 

18 Qvartal

 

Snibetorph Strædet

 

No. 251. Jørgen Schøder Uhrmager

Forhuset af 1 Etage, deri 2 Stuer med 2 Kakelovne, Kiøken og Kielder samt 1 Kammer med Kakelovn, wurderet for 250 rd.

Baghus af Bryggerhus, Boed og Brændeskiul, wurderet for 50 rd.

 

No. 252. Jan Jespersen Høst Paruquemager

Forhuset af 1 Etage, derudj 5 Værelser med Kiøken, 2 Kakelovne, Kielder og Boe, wurderet for 200 rd.

Baghus af 1 Kammer, Fæehuus, Lahde og Laave, wurderet for 50 rd.

 

No. 253. Jan Jespersen Høst, Huset beboes af Jesper Høst

Forhuset af 1 Etage, deri 2 Værelser med 1 Kakelovn og Kielder, wurderet for 50 rd.

 

No. 254. Mons Snedker

Forhuset af Stue, Kammer med en Kakelovn, Kiøken, Boe og Kielder, wurderet for 50 rd.

Nyelig opbygt et Brændeskiul, wurderet for 10 rd.

 

No. 255. Christen Abrahamsen

Forhuset af 3 Værelser og 1 Kielder, hvilket nyelig er sadt istand, wurderet for 120 rd.

Tværbygning af 1 Værelse med Kakelovn, Boed og Brændeskiul, wurderet for 30 rd.

 

No. 256. Søren Christensen Paust

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og Brændeskiul, wurderet for 50 rd.

 

No. 257. Niels Larssen

Forhuset af Stue og Kiøken samt 1 Kakelovn, wurderet for 50 rd.

 

No. 258. Christen Arveschougs Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Brændeskiul, wurderet for 60 rd.

Tværhus af 2 Værelser med Kakelovn, wurderet for 30 rd.

 

No. 259. Johan Pedersen Skrædder

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 30 rd.

 

No. 260. Simon Bruun Skrædder

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Bryggerhuus, wurderet for 40 rd.

 

No. 261. Aslach Larsen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 30 rd.

 

No. 262. Peder Nissendahl Skrædder

Forhuset af Stue og Kammer med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 40 rd.

 

No. 263. Christen Hanssen Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 50 rd.

 

No. 264. Niels Clausens Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 20 rd.

 

No. 265. Niels Jonssen

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og Kielder, nyelig forbedret, wurderet for 100 rd.

Nyelig opbygt 1 Kiøken og Boe, wurderet for 60 rd.

 

No. 266. Ludvig Hermandsen, beboes af Søren Lie

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Brændeskiul, wurderet for 60 rd.

 

No. 267. Thor Sondresen

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne, Kiøken, Kielder, Bryggerhus og Boed, som siden sidste Taxation er forbedret, wurderet for 100 rd.

 

No. 268. Lars Pedersen Betienter

Forhuset af Stue, Kammer og Kiøken samt 2 Kakelovne, under vaaningen 1 Stue og Bryggerhus, wurderet for 70 rd.

 

No. 269. Herman Ludvigsen

Forhuset af Stue og Kammer med Kakelovn, Kiøken og Brændeskiul, wurderet for 50 rd.

 

No. 270. Ole Høgs Enke

Forhuset af Stue og Kammer med 1 Kakelovn og Kiøken, samt 1 Kammer og 1 Boed, wurderet for 80 rd.

 

No. 271. Anders Kieldsen

Forhuset af Stue med Kakelovn, wurderet for 10 rd.

 

No. 272. Thomes Poust

Forhuset af 2 Værelser med 2 Kakelovne, Kiøken, Kielder og Brændeskiul, wurderet for 80 rd.

 

No. 273. Ener Tygesen

Forhuset af 2 Værelser med 2 Kakelovne, Kiøken og Brændeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 274. Christian Buchwaldt

Forhuset af Stue og Kammer med Kakelovn og et Kiøken, wurderet for 70 rd.

Side Bygning af Smidde og Kullehuus, wurderet for 10 rd.

 

No. 275. Lars Simonsen

Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovn, wurderet for 30 rd.

Siden sidste Taxation opbygget et Bryggerhuus, wurderet for 20 rd.

 

No. 276. Christian Buckvalt

Forhuset af 3 Værelser med 3 Kakelovne, Kiøken, Kielder, Boe og Bryggerhus med Brygge Pande, alt nyelig istwurderet, wurderet for 220 rd.

Side Bygning paa Søndre Side et Værksted med Kakelovn og Brændeskiul, wurderet for 50 rd.

Side Bygning paa Nordre Kandt af Fæehuus, Lahde og Brændeskiul, wurderet for 30 rd.

 

No. 277. Gudmund Hansen

Forhuset af 3 Værelser med Kakelovn, Kielder, Bryggerhus og 1 Boe, wurderet for 80 rd.

Sidehus af Fæehuus og Brændeskiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 278. Johannes Solvesen

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne, boed, Kielder og Brændeskiul, wurderet for 60 rd.

 

No. 279. Hans Jensen

Forhuset bestaar af 3 Værelser med 1 Kakelovn, Kielder og Boe, wurderet for 50 rd.

 

No. 280. Hellich Olsen

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 30 rd.

 

No. 281. Peder Bingholt

Forhuset af 2 Værelser med 2 Kakelovne, Kielder og et Bryggerhus, wurderet for 50 rd.

 

No. 282. Christen Krabbes Enke

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Boe, wurderet for 20 rd.

 

No. 283. Jens Madsen Enke

Forhuset bestaar af 2 Etage, derudj 3 Værelser med 2 Kakelovne og et Værelse med Kakelovne samt Bryggerhus og Brændeskiul, wurderet for 200 rd.

 

No. 284. Wilhelm Larssen Snedker

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne, Kielder og Boe, wurderet for 90 rd.

 

No. 285. Rasmus Holmans Enke

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og Boe, wurderet for 50 rd.

Side Bygning af 3 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Kielder, wurderet for 50 rd.

 

No. 286. Hans Carlsen Skoemager

Forhuset af 1 Etage, derudj 4 Værelser med 3 Kakelovne, Kielder og Brændeskur, wurderet for 150 rd.

Tværbygning over Gaden af Fæehuus, Høe og Barkehuus, og nyelig sadt i god Stand, wurderet for 100 rd.

 

No. 287. Jacob Olsen Snedker

Forhuset af 1 Stue med Kakelovn, Kammer, Kiøken og Kielder, wurderet for 180 rd.

 

 

 

 

19 Qvartal

 

Sandvigen

 

No. 288. Henning Halvorsen

Forhuset af Stue med een Kakelovn, Kiøken og Brændeskiul, samt Kielder, wurderet for 50 rd.

 

No. 289. Christen Hansen

Forhuset af Stue med Kakelovn og et Kiøken, samt Brændeskiul, wurderet for 30 rd.

 

 

 

20 Qvertal

 

Neden for Saugerne ved Vandet

 

No. 290A. Nicolaj Kall

Forhuset af 1 Etage, derudj 8 Værelser med 7 Kakelovne, wurderet for 2000 rd.

Sidehus paa Søndre Kandt af Boed og Vognskur, wurderet for 60 rd.

Tværbygning paa Væstre Kandt af 3 Værelser med Kielder, Stald og Fæehuus, wurderet for 160 rd.

Side Bygning paa Nordre Kandt af Bryggerhuus, Drængestue med Kakelovn, Rulle Stue og 2 Boeder samt Brændeskur, wurderet for 180 rd.

Paa østre Kandt een Køene (?) at tørke Malt udj, wurderet for 100 rd.

Et Brændeskur nye opbygt siden sidste Taxation, wurderet for 50 rd.

No. 290B. No. 28. En Søeboed af 23 Rum og 4 loft høy, wurderet for 460 rd.

No. 290C No. 29. En Søeboed af 6 Rum og 2 loft høy, wurderet for 120 rd.

 

 

21 Qvartal

 

Øen

 

No. 291. Jacob Hansen

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 20 rd

 

No. 292. Peder Markussen

Forhuset af Stue med Skaarsteen, wurderet for 10 rd.

 

No. 293. Lars Larssen Betienter

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder nyelig forbedret, wurderet for 50 rd

 

No. 294. Christopher Gulbrandsen

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn, wurderet for 40 rd.

 

No. 295. Sivert Nielsen

Forhuset af Stue og Kiøken, wurderet for 10 rd.

 

No. 296. Steen Christiansen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 40 rd.

 

No. 297. Frantz Pedersen

Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovn og Kielder, wurderet for 40 rd.

 

No. 298. Lars Hanssen

Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovn, 1 Boed og Kielder, wurderet for 50 rd.

 

No. 299. Ole Tamburs Enke

Forhuset af 1 Værelse med een Kakelovn og Skaarsteen, wurderet for 10 rd.

 

No. 300. Lars Pinsle

Forhuset bestaar af 1 gammel Stue med Kakelovn, wurderet for 10 rd.

 

No. 301. Halvor Tygesen

Forhuset af 5 Værelser med 2 Kakelovne, Boed og Kielder, wurderet for 150 rd.

 

No. 302. Lars Lærche, Beboes af Peder Hiort

Forhuset af Stue og Kammer med 1 Kakelovne, 1 Kiøken, 1 Boed og 1 Kielder, wurderet for 40 rd.

 

No. 303. Gunder Simonsen

Forhuset af Stue med Kakelovn, 1Kiøken og 1 Kielder, wurderet for 20 rd.

 

22de Qvartal

Blegebacken

No. 304. Søren Sørensen

Forhuset af Stue med Skaarsteen, wurderet for 20 rd.

 

No. 305. Torger Helgesen

Forhuset af Stue med Kakelovn og 1 Kiøken, wurderet for 20 rd.

 

No. 306. Ole Knudsen

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder, wurderet for 60 rd.

Baghuus af Lahde og Laave samt Fæehuus, wurderet for 20 rd.

 

No. 307. Jacob Caspersens Enke Marichen

Forhuset af Stue med Kakelovn og et Kammer, wurderet for 10 rd.

 

No. 308. Jonas Olsen

Forhuset af Stue, Kammers og Kiøken, hvilket er under arbeid af nye, wurderet for 40 rd.

 

No. 309. Ole Olsen

Forhuset af Stue og Kiøken, wurderet for 30 rd.

 

No. 310. Realf Johannesen

Forhuset af 2 Værelser, 1 Kakelovn og et Kiøken, wurderet for 60 rd.

Tværhuus af Fæehuus og Stald, wurderet for 30 rd.

 

No. 311. Anders Jenssen

Forhuset af Stue og Kiøken, samt en Kielder, wurderet for 20 rd.

Tværhus af Fæehuus og Træv, wurderet for 10 rd.

 

No. 312. Peder Larsen

Forhuset af 2 Værelser med Skaarsteen, wurderet for 20 rd.

 

No. 313. Eskild Jensen

Forhuset af 3 Værelser, 2 Kakelovne og 1 Kielder, wurderet for 100 rd.

Tværbygning af Fæehuus, Høehuus og Brænde Træv, wurderet for 20 rd.

 

No. 314. Søren Sørensen

Forhuset af Stue med Kakelovne, wurderet for 20 rd.

 

No. 315. Daniel Henrichsen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Skaarsteen, wurderet for 20 rd.

Et nyt Brænde Skur, wurderet for 10 rd.

 

No. 316. Søren Juul

Forhuset nye opbygt af Stue med Kakelovn og et Kiøken, wurderet for 80 rd.

 

No. 317. Anders Juul

Forhuset af nye opbygt af Stue og Kiøken samt er uindreed, wurderet for 60 rd.

 

No. 318. Peder Elefsen

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og een Kielder, wurderet for 100 rd.

Tværbygning af Stald, Fæehuus, Lahde og Laave, wurderet for 50 rd.

 

No. 319. Svend Pedersen

Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder, nyelig istwurderet, wurderet for 40 rd.

En Boed paa Søndre Side, wurderet for 10 rd.

 

No. 320. Sivert Eleffsen

Forhuset af 2 Værelser med Skaarsteen, wurderet for 20 rd.

 

No. 321. Ellef Pedersen

Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovne, wurderet for 80 rd.

Tværhus paa Nordre Side af Fæehuus med Træv, wurderet for 10 rd.

( =Bakkegaden 13 )

 

No. 322. Elias Jansen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken samt Kielder, wurderet for 50 rd.

Nyelig opbygt et Fæehuus, wurderet for 10 rd.

 

No. 323. Ole Olsen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 20 rd.

 

No. 324. Levord Andersen

Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn og Kielder, wurderet for 50 rd.

Tværbygning af Fæehuus og Brændeskur, hvilket nyelig er forbædret med een nye Stald, wurderet for 30 rd.

 

No. 325. Jacob Pedersen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 20 rd.

 

No. 326. Jens Jensen

Forhuset af 3 Værelser med 2 Kakelovne og 1 Brændeskur, wurderet for 40 rd.

 

No. 327. Anders Danielsen

Forhuset af nye opbygt og under arbeide, bestaaende af Stue, Kammer og Kiøken, wurderet for 40 rd.

 

No. 328. Ole Olsen, beboes af Børte Garder

Forhuset af Stue med Skaarsteen, wurderet for 10 rd.

 

No. 329. Lars Svendske

Forhuset af Stue og Kakelovn samt et Skiul, wurderet for 20 rd.

 

No. 330. Christen Larssen

Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, wurderet for 30 rd.

 

No. 331. Hans Mortensen

Forhuset af Stue med Skaarsteen, wurderet for 10 rd.

 

No. 332. Giert Torgersen

Forhuset af Stue med Skaarsteen, wurderet for 10 rd.

 

No. 333. Herman Løvenschiold

No. 1. Een Søeboed, bestaande af 10 Rum, 3 loft høy, wurderet for 450 rd.

 

No. 334. Herman Løvenschiold

No. 2. Een Søeboed, bestaande af 7 Rum, 3 loft høy, wurderet for 350 rd.

 

No. 335. Christopher Manall

No. 12F. Een Søeboed af 6 Rum og 3 loft høy, wurderet for 240 rd.

 

No. 336. Bendix Plesner

No. 13G. Een Søeboed af 6 Rum og 3 loft høy, wurderet for 180 rd.

 

No. 337. Chrystie & Larsen

No. 23. Een Søeboed af 6 Rum, wurderet for 210 rd.

 

No. 338. Chrystie & Larsen

No. 24U. Een Søeboed af 8 Rum og 4 loft høy, wurderet for 400 rd.

 

---------------------------------------------------------------

 

Saaleedes er forestaaende gaarder og Huuse med andre Bygninger her i Schien efter øvrighedens ordre av os undertegnede paa det nøyeste og retteste, samt efter beste Skiønnende og Bygningernes sande Værdier, andsatt og Taxered, Hvilket Vii herved med vores Hænders underskrift Bekræfte.

 

Schien d. 30te Octobr. 1767

 

Jon Jacobsen Bygmester Niels Madsen Snedker Niels Andersen murmester Isak Kristensen Smed

 

Som Constitueret Bye og Raadstue Skriver udi Scheen

J. Bendeke

 

At Forestaaende saaledes som anført er rigtig passeret og Forretningen af Taxations Mænderne i min Overværelse tilstaaet og underskrevet, attesteres herved af mig som Borgemester og Eene Magistrat i Scheen

 

Datum ut supra

J. Greger

 

Conform den til Stiftet indsendte Taxations Forretning,

testerer Christiania d. 26de Decembris 1767

 

H. v. Storm

 

(Avskrift gjort i 1918)