Hother Erik Werner Bøttger, Bogholder i Norges Bank, Inspecteur ved Bradsberg Amtshospital og Conducteur i Byerne Skien og Porsgrund

Gjør vitterligt, at Aar 1839, den 1ste Maii, blev, i Overvær af Vidnerne Jørgen Ditlevsen og Christian Christensen, efter Forlangende af 7de Febr d: A: fra Skiens Kirkeinspection, en Opmaalings Forretning foretaget paa Skiens saakaldte nye Kirkegaard for der at udmaale Gravstederne og forfatte Fortegnelse over Indhegninger og Monumenter m: m: forsaavidt disse optage en saadan Andtal af Kirkegaardens Areal at de efter Regulativ af 21 Maii 1835, ere belagte med Afgivt.

Hvor da, Conducteuren opmaalte Kirkegaardens Grundflade, og befandtes samme at være:
I Syd og Nord langs den saakaldte Præstegade 418 Fod; i Øst og Vest, langs Kirkestrædet 223 Fod; fra sydostlige Hjørne ved Kirkegaardsporten, Punktet «A», langs Taterbakgadens Husetomter 308.1/2 Fod; fra denne Linies Punct «B» i vestlig Retning 82.1/2 Fod; derfra atter imod Nord 81.1/2 Fod; fra Punctet «D» til «E» imod Vest 142.1/2 Fod, samt fra nordvestlige Hjørne ved Præstegaden, Punctet «E», til sydostlige Hjørne ved Kirkegaardsporten, Punctet «A», en Diagonallinie 447 Fod, og saaledes dannede en Figur som vedstaaende Rids med paaskrevne Maal angiver.

Paa samme Kirkegaard befandtes følgende Gravindhegninger og Monumenter sig:

1: En Gravindhegning omgiven med Stakitværk, og udviist Johan Baar junior, i Syd og Nord 22 Fod 3 Tommer, i Øst og Vest 15’ 6’’, udgjør ……. 86.5/32 Kvadrat-alen

2: En Do omgiven med Stakitværk, udviist Johan Plesners Familie, i Syd og Nord 22 Fod 2 Tom, i Øst og Vest 33’ 9’’, udgjør ……. 187.1/32 Kvadrat-alen

3: En Do omgiven med Grestørv, udviist Bankbogholder Hother Bøttger, i Syd og Nord 13 Fod 6 Tom, i Øst og Vest 18’ , udgjør 60.3/4 Kvadrat-alen

4: En Do omgiven med Stakitværk, udviist den Altenburgske Familie, i Syd og Nord 17 Fod 9 Tom, i Øst og Vest 16’ 6’’, udgjør 73.7/32 Kvadrat-alen

5: En Do omgiven med Stakitværk, udviist Jens Ørns Familie, i Syd og Nord 18 Fod, i Øst og Vest 24 Fod, udgjør 108 Kvadrat-alen

6: En Do omgiven med Stakitværk, udviist Johan Blom Senior, i Syd og Nord 20 Fod 4 Tom, i Øst og Vest 11’ 3’’, udgjør 56.9/16 Kvadrat-alen

7: En Do omgiven med Grestørv, udviist Knud P: Blom, i Syd og Nord 11 Fod, i Øst og Vest 20.1/4’, udgjør 55.1/2 Kvadrat-alen

8: En Gravindhegning, omgiven med Stakitværk, udviist L: R: Bärnholt, i Syd og Nord 17 Fod 6 Tom, i Øst og Vest 28’ 6’’, udgjør 102.13/16 Kvadrat-alen

9: En Do omgiven med Stakitværk, udviist Niels Pedersen, i Syd og Nord 13 Fod 9 Tom, i Øst og Vest 18’ 5’’, udgjør 65.115/192 Kvadrat-alen

10: En Do omgiven med Grestørv og Stolper, udviist Christen P: Lund, i Syd og Nord 14 Fod 9 Tom, i Øst og Vest 16’, udgjør 58 Kvadrat-alen

11: En Do omgiven med Frestørv og Stolper, udviist Skipper Thomas Hansen, i Syd og Nord 17 Fod, i Øst og Vest 16’ 6’’, udgjør 70.1(8 Kvadrat-alen

12: En Do omgiven med Grestørv og Stolper, udviist Høker Christian Pedersen, i Syd og Nord 16 Fod, i Øst og Vest 10’, udgjør 40 Kvadrat-alen

13: En Do omgiven med Grestørv og Stolper, udviist Klokker Hessler, i Syd og Nord 13 Fod, i Øst og Vest 18’, udgjør 60.1/8 Kvadrat-alen

14: En Do omgiven med Jernstakit, udviist Didrich v: Cappelens Familie, i Syd og Nord 24’ 9’’, i Øst og Vest 18’ 6’’, udgjør 114.15/32 Kvadrat-alen

15: En Gravindhegning med Stolper i 4 Hjørner, udviist Bankbudet Malermester Andreas Utgaard Hersleb, i Syd og Nord 19 Fod, i Øst og Vest 24’, udgjør 114 Kvadrat-alen

16: En Do antydet med Stolper i 4 Hjørner, udviist Kjøbmand Johan Brendell, i Syd og Nord 14 Fod, i Øst og Vest 12’, udgjør 42 Kvadrat-alen

17: En Do antydet med Stolper i 2 Hjørner, udviist afdøde Hans Jensen Blom, i Syd og Nord 24 Fod, i Øst og Vest 20’, udgjør 60 Kvadrat-alen

18: En Do antydet med 2 Stolper og strækkende sig mod Kirkegaardsmuren, udviist Høker Christopher Olsen, i Syd og Nord 17 Fod, i Øst og Vest 12’ 6’’, udgjør 53.1/8 Kvadrat-alen

19: En Do antydet med 4 Stopler udviist en Ubekjendt, i Syd og Nord 12 Fod, i Øst og Vest 12’, udgjør 36 Kvadrat-alen. NB: Dette Gravsted ligger ret Nord for Christopher Olsen og lidt sydvestlig for L: R: Bärnholdt.

20: En Do antydet ved 2 Stolper mod Nord, strækker sig mod Steenmuren i Syd og Grøvten i Øst, udviist Høker Knud Matis(en), i Syd og Nord 20 Fod, i Øst og Vest 17’, udgjør 85 Kvadrat-alen

21: En Do antydet ved 2 Stolper og strækkende sig mod Grøvten i Vest, udviist Snedker Anders Wathner, i Syd og Nord 21 Fod, i Øst og Vest 8 Fod, udgjør 42 Kvadrat-alen

22: En Do antydet ved 4 Stolper, udviist Jacob Bøysons Familie, i Syd og Nord 18 Fod, i Øst og Vest 25’, udgjør 112.1/2 Kvadrat-alen

23: En Gravindhegning, antydet ved 4 Stolper, udviist Johan Christian Baar senior, i Syd og Nord 17 Fod, i Øst og Vest 9’, udgjør 32.172 Kvadrat-alen

24: En Do antydet ved 4 Stolper, udviist Kjøbmd. Nicolay Schaanning, i Syd og Nord 15 Fod 6’’, i Øst og Vest 14’, udgjør 52.1/2 Kvadrat-alen

25: En Do antydet ved 5 Stolper, udviist afdøde Bernt Grubbes Familie, i Syd og Nord 17 Fod, i Øst og Vest 18’, udgjør 76.1/2 Kvadrat-alen. NB: Dette Gravsted kan vanskeligen tillades at beholde saa stor Udstrækning mod Øst og Vest da det ligger lige i den Retning, hvor een af de intenderede Veie paa Kirkegaarden maa komme til at gaae.

26: En Do antydet ved 4 Stolper, udviist Høker Herman Ludvigsen, i Syd og Nord 15.1/2 Fod, i Øst og Vest 10.1/2 Fod, udgjør 40.11/16 Kvadrat-alen

27: En Do antydet ved 4 Stolper, udviist Bager John Thorgersen, i Syd og Nord 19 Fod, i Øst og Vest 10.1/2 Fod, udgjør 49.3/8 Kvadrat-alen

28: En Do antydet ved 4 Stolper, udviist Kjøbmand Jørgen Thomsen, i Syd og Nord 14.1/2 Fod, i Øst og Vest 17 Fod, udgjør 61.5/8 Kvadrat-alen

29: En Do antydet ved 2 Stolper og strækkede sig mod Havnegaren(?) i Øst, udviist afdøde Ole Cudrios Familie, i Syd og Nord 21.1/2 Fod, i Øst og Vest 23 Fod, udgjør 123.5/8 Kvadrat-alen

30: En Gravindhegning, antydet ved 4 Stolper, udviist afdøde Realph P: Ordings Familie, i Syd og Nord 14.1/2 Fod, i Øst og Vest 25 Fod, udgjør 90.5/8 Kvadrat-alen

31: En Gravsteen over Iver Hesselberg

32: En Do Inger Hesselberg

33: En Do …… Hesselberg, noget sønderbrudt

34: Et Jernkors ved Carl Paludans Grav, men hvilket Sidste tilligemed flere ved Gravene anbragte Trækors og Monumenter af Træ formeentligen ikke kunne være Gjenstand for den i Regulativet befalede Afgivt.

Da Opmaalingen saaledes paa denne Kirkegaard var tilendebragt begav Conducteuren sig tillige med Vidnerne til den saakaldte gamle Kirkegaard for der ligeledes at udmaale Gravstæderne og forfatte Fortegnelse over Indhegningene m: m:, hvor de først Kirkegaardens Grundflade opmaaltes hvilken befandtes at være:

I Øst og Vest fra Hjørnet «A» ved Kirkegaardsporten og op mod Bjerget 165 Fod; langs Bjerges mod Nord, i en irregulair krum Linie til Brække Gaards Jorde 213 Fod; fra dette Punct ved Bjerget, i vestlig Retning, følgende Grændsen af Brækkejordet, 110 Fod og fra dette sidte beligende Punct «B» mod Syd til Kirkegaardsporten 239 Fod, samt en Diagonal Linie fra det nordvestlige til det sydostlige Hjørne 251 Fod, og saaledes dannede hosstaaende Figur.

Paa denne Kirkegaard forefandtes og opmaaltes end videre:

1: En Gravindhegning omgiven med Stakitværk udviist Dr Rabens Familie, i Syd og Nord 17 Fod 6’’, i Øst of Vest 12’ 5’’, udgjør 54.31/96 Kvadrat-alen

2: En Do med Stakitværk alene omfattende Jomfru Selmers Grav, i Syd og Nord 4 Fod, i Øst og Vest 10 Fod, udgjør 6 Kvadrat-alen

3: Et stort Jern-monument over afdøde Didr. von Cappelen senior, i Syd og Nord 10 Fod, i Øst og Vest 10 Fod, udgjør 25 Kvadrat-alen.

4: En Gravindhengning, omgiven med Stakitværk, udviist Christopher Hr. Blom, i Syd og Nord 20 Fod 6’’, i Øst og Vest 18’ 4’’, udgjør 93.21/24 Kvadrat-alen

5: En Do antydet med 4 Stolper, udviist Politibetjent D: Meyer, i Syd og Nord 17 Fod, i Øst og Vest 12 Fod, udgjør 51 Kvadrat-alen

6: En Do antydet ved 4 Stolper, udviist afdøde Høker Peder Arnesen Bager, i Syd og Nord 14 Fod, i Øst og Vest 11 Fod, udgjør 38.1/2 Kvadrat-alen

7: En Do antydet med 4 Stolper, udviist Michael Melsoms Familie, i Syd og Nord 20 Fod, i Øst og Vest 18.1/2 Fod, udgjør 95 Kvadrat-alen

8: En Gravindhegning, antudet ved 4 Stolper, udviist Organist Hans Johnsen, i Syd og Nord 20 Fod, i Øst og Vest 15 Fod, udgjør 75 Kvadrat-alen

9: En Do antydet med 4 Stolper, udviist Elias W. Lieungh, i Syd og Nord 14 Fod, i Øst og Vest 10 Fod, udgjør 35 Kvadrat-alen

10: En Do antydet med 4 Stolper, udviist Guldsmed E. Hansen, i Syd og Nord 17 Fod, i Øst og Vest 9 Fod, udgjør 38.1/4 Kvadrat-alen

11: En Do antydet med 4 Stolper, udviist Skipper Johan Monrads Enke, i Syd og Nord 9 Fod, i Øst og Vest 14 Fod, udgjør 31.1/2 Kvadrat-alen

12: En Do antydet ved 4 Stolper, udviist Høker Mads Nielsen Korning, i Syd og Nord 29 Fod, i Øst og Vest 9 Fod, udgjør 65.1/4 Kvadrat-alen. I 1839 forandret til Syd-Nord 14 Fod, ostvest 9 Fod.

113: En Do antydet med Stolper i 2 Hjørner, og ellers strækkende sig i Øst ind mod Bjerget, udvist  Garver Hansen, i Syd og Nord 20 Fod, i Øst og Vest 15 Fod, udgjør 75 Kvadrat-alen

Da Dagen mod det Passerede saaledes var forløben, slukkedes Forretningen for atter at fortsættes i morgen.

Hother Bøttger / Ditlefsen / Christian Christensen

------------------------------------

Aar 1839 den 2d Maii continuerede forestaaende Forretning under same Administration og I Overvær af same Vidner, hvor da af Conducteuren opmaaøtes som følger:

14: En Gravindhegning, antydet ved Stolper i Hjørne, udviist Peder Røisland, i Syd og Nord 14 Fod, i Øst og Vest 16’, udgjør 56 Kvadrat-alen

15: En Do indhefnet med Græstørv, udviist Peter Adtzlews Familie, i Syd og Nord 18 Fod, i Øst og Vest 18 Fod, udgjør 81 Kvadrat-alen

16: En Do antydet med Stolper i 4 Hjørner, udviist Even Steensaasen, i Syd og Nord 14 Fod, i Øst og Vest 19 Fod, udegjør 41.1/2 Kvadrat-alen

17: En Do antydet med Stolper i 4 Hjørner, udviist Skomager Claus Møller, i Syd og Nord 26 Fod, i Øst og Vest 12 Fod, udgjør 78 Kvadrat-alen

18: En Do omgiven med Grastørv og Stolper, udviist Apotheker Mülertz, i Syd og Nord 19 Fod 6’’ (16Fod 1.1/2’’), i Øst og Vest 24’, udgjør 107 Kvadrat-alen. Nyt Stakit 101.1/2 Kvadrat-alen

19: En Do omgiven med 4 Stolper, udviist Gunuld Thygesen, i Syd og Nord 18 Fod, i Øst og Vest 9 Fod, udgjør 40.1/2 Kvadrat-alen.

Hvorhos endvidere forefandtes følgende Gravstene.

1. En Steen hvorpaa Navnet Thomas Sommer død 1697

2. En Do Catharina Düssel død 1687

3. En Jernplade Borger og Handelsmand, død 1690

4. En Steen hvorpaa Navnet Hans Winther død 1811

5. En gammel Jernplade, utydeligt Navn med Aarstal 1661

6. En Steen med Navnet Gjørrild Hansdatter Sl. …. Floods Enke, uden læseligt Aarstal.

7. En Steen med Navnet Tobias Hichmann, død 1688

8. En Do Rasmus Wesseltofft, død 1736

9. En Do sønderbrudt og uden læseligt Navn eller Aarstal, ellers god.

10. En Jernplade med Navnet Jørgen Pedersen Holst, død 1690

11. En Steen over Fridrik Christian v: Rehbinder, død 1798

12. En Do Simon Jørgensen, død 1792

13. En Do Cathrine Jørgensen, « 1782

14. En Do Inger Jørgensen, « 1784

15. En Do Zacharias Zachariasen, « 1795

16. En Do Anne Zachariasen, « 1780

Ved flere af Gravene fandtes smaae Trækors eller lignende Erindringsmærker, hvilke, da de formeedtligen ikke kunne være Gjenstand for Afgivt, ikke her mentioneres.

Det anmærkes at Graverkarten var tilstede, for at opgive til hvem de respective Gravsteder vare udviste. Derpaa blev Forretningen sluttet og Protocollen underskreven.

Hother Böttger

Ditlefsen – Christian Christensen

At til overnævnte Tid og Sted saaledes er ?? derefter protocollert og af Vidnerne i Protocollen egenhendigen underskreven, samt rigtigen beregnet, og at ingen flere Gravstede, der kunne være Gjenstand for Afgivt, forefandtes, bekræftes herved under Haand og Segl.

Skien den 23 Maii 1839

Hother Böttger

 

Herhos beregnes ifr. Sporteller 13/9-1830, §196 og 130

2de Dages Opmaalings Forretning          5 Spd
Vidnerne                                                                           96 sk
2.1/3 Ark Beskrivelse                                                    50 sk
Bekræftning                                                                     20 sk
Stemplet Papir                                                                15 sk
                                                                              -----------------
                               Til sammen                        6 Spd     61 sk

Er Sex Species sexti og een Skill
/ Hother Böttger