Kilde: Skien Historiske Arkiv, Schneiders privatarkiv – pakke 5

 

Mandtals-Rulle
for Skiens borgerlige Infanterie-Corps

 

Peter Feilberg, Stadscapit., 41
C. C. Eberhadt, Prem.
Lieut.,

Hakon Nilson, Secondlieut., 40

Simon Jynge, Do, 40

Ole Gundersen, Fanefører, 37

A. B. Melson, Sergeant, 33

Otto Bärnholdt, Corporal, 25

Hans Houen, Do, 30

Chr. B. Paus, Do, 29

 

1. Bundtmager C. G. Saabye, 24, Gevær med Bajonet

2. Nils Olsen, 25, Ved Musiken

3. Tobakspinder R. Simonsen, 36, Ved Musiken

4. Kjøbmand Hans Hansen, 36

5. Kjøbmand Nicolay Larsen, 33, Ved Musiken

6. Skomager Elias Noord, 30, Ved Musiken

7. Musikus Hans Jahnsen, 43, Ved Musiken

8. Farver Isak H. Nærum, 34, Gevær med Bajonet

9. Kjøbmand Boye Boysen, 34

10. Muurmester Kittil Olsen Vibeto, 38, Udygtig ifølge Lægeattest.

11. Skomager Christian Raaberg, 28, Gevær med Bajonet

12. Skomager Tollef Pedersen, 33, Gevær med Bajonet

13. Glarmester John Knudsen, 30, Gevær med Bajonet

14. Gulsmed M. P. Sørum, 33, Gevær med Bajonet

15. Bogbinder Bjerknes, 30, Gevær med Bajonet

16. Kjøbmand Johan Vauvert, 26

17. Farver Lars Rasmussen, 35, Gevær med Bajonet

18. Smed Thomas Andersen, 31, Gevær med Bajonet

19. Maler A. Andersen, 30, Gevær med Bajonet

20. Bager J. Larsen, 40, Gevær med Bajonet

21. Kjøbmand K. P. Blom, 41

22. Snedker P. Bentsen, 30, Bajonetskede

23. Hjulmager Th. Amundsen, 46, Gevær med Bajonet

24. Høker Niels H. Hansen, 29

25. Kjøbmand Niels Johnsen, 28

26. Skrædder Chr. Johnsen, 37, Gevær med Bajonet

27. Skrædder Ole Matzen, 46, Gevær med Bajonet

28. Skrædder Peder Hoff, 29, Gevær med Bajonet

29. Snedker Anders Beyer, 44, Gevær med Bajonet

30. Skomager Christen Willeman, 45, Gevær med Bajonet

31. Skomager Rasmus Christensen, 39, Sygelig

32. Kjøbmand Christen Backa, 33, Fritaget for Tiden som Overformynder

33. Skomager Chr. Lund, 26, Gevær med Bajonet

34. Tobakspinder R. Halvorsen, 37, Gevær med Bajonet

35. Kjøbmd. Christian S. Myhre, 41, Ved Musikken

36. Kjøbmd. Jørgen Zachariasen, 36

37. Kjøbmd. Søren Melsom, 37

38. Smedm. Jacob Eriksen, 28, Gevær med Bajonet

40. Kjøbm. Simon Jsachsen, 32

41. Uhrmager J. Isaksen, 32, Gevær med Bajonet

42. Kjøbmand Ludvig Ludvigsen, 31, Gevær med Bajonet

43. Skomager Ole Carlsen, 37, Gevær med Bajonet

44. Høker Hans Christophersen, 24, Ved Musiken

45. Uhrmager Anders Johnsen, 25

46. Skomager Christen Halvorsen, 39, Gevær med Bajonet

47. Skomager Lars Christensen, 34, Udgaaer ifølge Sygeattest

48. Kjøbmand Hans Melsom, 31

49. Snedker N. B. Plesner, 37

50. Snedker Christian Noord, 33, Ved Musiken

51. Guldsmed Frederik Saarbye, 33, Gevær med Bajonet

52. Kjøbmand Teleph Plesner, 29

53. Kjøbmand R. B. Ording, 25, Gevær med Bajonet

54. Dreier Ole Christiansen, 27, Gevær med Bajonet

55. Skrædder O. Rakkestad, 40, Gevær med Bajonet

56. Snedker Tønnes Vathner, 32

57. Høker Andreas Brendel, 45

58. Skomager Hans Larsen Berntsen, 35, Gevær med Bajonet

59. Maler Ole Frogner, 37

60. Garver Ole Peter Holm, 30

61. Kjøbmand A. F. Thomsen, 29

62. Kjøbmand Christian Haraldsen, 35

63. Kjøbmand Anders L. Houen, 32, Gevær med Bajonet

64. Kjøbmand Johan V. Blom, 35

65. Høker Carl Nielsen, 38, Gevær med Bajonet

66. Snedker Niels Nielsen, 35, Gevær med Bajonet

67. Peder Haraldsen, 25

68. Hattemager Peter A. F. Jepsen, 28, Gevær med Bajonet

69. Garver John Olsen, 33, Ved Musikken

70. Organist H. Johnsen, 42, Ved Musikken

71. Skrædder Olaus Rosenblad, 29, Gevær med Bajonet

72. Snedker Peder Wenstøb, 43, Gevær med Bajonet

73. Snedker Jens Kildal, 34, Gevær med Bajonet

74. Marketenter Peter Berg, 42, Tambour

75. Kjøbmand Rasmus Larsen, 31, Ved Musiken

76.Dreier Johan Kjær, 36, Gevær med Bajonet

77. Blikkenslager Mönnich, 41, Gevær med Bajonet

78. Kjøbmand H. S. Skanke, 37

79. Skrædder A. C. Lund, 33, Gevær med Bajonet

80. Høker J. Ditlefsen, 25, Gevær med Bajonet

(NB: Nr 81 er utelatt.)

82. Farver Ole Hassel, 35, Gevær med Bajonet

83. Bøtker Niels Lindberg, 34, Overgaaet til Brandcorpset

84. Tobakspinder Anders Abrahamsen, 30, Gevær med Bajonet og Patrontaske

85. Maler Jens Crofas, 38, Gevær med Bajonet

86. Kjøbmand J. H. Halvorsen, 27, Ved Musikken

87. Bogbinder Jens Melgaard, 25, Gevær med Bajonet

88. Smed Lars Andersen, 31, Gevær med Bajonet

89. Kjøbmand N. Schaanning, 35, For Tiden fritaget som Overformynder

90. Skrædder Kuhr, 38, Gevær, Bajonet og Patrontaske

91. Snedker G. Eriksen, 35, Gevær med Bajonet

92. Skomager Peder Levordsen, 26, Gevær med Bajonet

93. Glarmester H. J. Olsen, 34, Gevær med Bajonet

94. Sadelmager julius Juul, 27, Gevær med Bajonet

95. Skomager Peder Wang, 28, Udgaaer ifølge Lægeattest

96. Snedker Torsten Thorbjørnsen, 30, Gevær med Bajonet

 

Skien den 29de Juli 1841
N. Cappelen                                                    Peter Feilberg