Søe Rolle
af
Det Østre Wester Lehnsche
Hr Obriste Steen Blixes
Regimente
og
Afgangene Major Rosencrantzis Capitaine Knudsøns
Som og Capitaine Fyens Allernaadigste Forige anbetrode
og Nu
Major Christop: v: Buddes
Bamblische Compagnie

For dend tiid, det Været haver paa Gallee Flottillien

Anno === 1717

Hvor lenge Samme Mandskabs Skibspenge er at Reigne Effter
Soldaternes Egne udsigende og
Forklaring


 

Soldaternes No ved de gamble Compag-nier førend dehlingen

Under Officerenes og Soldaternes Nafne, og til hvad Compagnie de ere afgifne

Hvad Numer de ved indeel-ingen ved de ny Com-pagnier haver faaet

om de ere opbrutte af Lægd-erne og hvad dato

med hvor Mange dages udred-ning

om de ere opbrutt af Sogne guernison eller Cantonemnet og hvad dato

Hvad dato de ere Em-braque-rede

Paa hvad Fahrtøy

Hvad dato forpfleg-ningen angaar, og hvor lenge de paa hvert Fahrtøy for

Vaaren

Naar de ere Debar-querede

for hvad tiider de haver til gode

For

Tilgode

Summa udj alt

uger

dage

menagepenge

skibs-penge

Sergiant

Laers Olsen

   

af cantonementet paa Onsøen ved Fredrikstad d: 2 martij 1717

d 2 martij

Fregaten Søe Rideren

d: 2 martij

d: 29 januarij 1718

fra 2 Martij til 29 janu: 1718

47

3

 

18-81.1/2

 

Corporal

Hans Joensen

   

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 18 Junij, fra 3 Julij til 23 Xbr paa gall Charlota Amalie

d: 31 Martij

d: 23 8br

først fra 31 Martij til 18 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4 s

5-71.1/4 s

Tambour

Olle Joensen

   

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 18 Junij, fra 3 Julij til 18 Sept paa g: Printz Carl

d: 31 Martij

d: 18 Septbr

først fra 31 Martij til 18 Junij, saa fra 3 Julij til 18 Septbr

24

3

 

5-33 s

5-33 s

             
 

Soldaterne Sollum Sogn

           
                

1

Carl Mathies: Elset

89

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 23 Sept paa gall: Charlota Amalia

d: 31 Martij

d: 23 8br

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Septbr

35

4

 

5-71.1/4 s

5-71.1/4 s

2

Olle Ols: Biørntvet

91

død i Lauervigen 1717

          

3

Tore gunders: Klyve

93

  

af Onsøen d: 31 Martij

 

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 18 Sept paa gall: Sophia

d: 31 Martij

d: 18 Septbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 18 Septbr

24

3

 

4-3/4 s

4-3/4 s

4

Laers Hans: Aanerøed

95

  

Har sin Beskafenhed som No. 3

   

24

3

 

4-3/4 s

4-3/4 s

7

Svend Hans: Holten

97

  

af Onsøen d: 31 Martij

 

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 4 Sept paa gall: Sophia, fra 1 Septbr til 23 Xbr paa Pramen Hielperen

d: 31 martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 15 Junij fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4 s

5-71.1/4 s

8

Hans Abrahams: Skilbred

99

Ey vært paa Flotilien mens kom til Compagniet Sist paa aaret 1717

        
               
 

Mællum Sogn

             
                

9

Helje Christians: Melfald

63

død paa Fregaten SøeRideren 1717

          

10

Christen Sørens: Stochen

65

Demiteret 1717

          

11

Jørgen Tostens: Dolven

67

død i Ebeltoft i Jyland 1718

          

12

Jsach Niels: Aspen

69

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 1 Sept paa gall: Charlota Amalia fra 1 Septbr til 23 Xbr paa Pramen Hielperen

d: 31 martij

d: 23 Xbr

først fra 31 martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5rd-71.1/4 s

5rd 71.1/4s

13

Guttorm Niels: Mælum

71

  

af Onsøen d: 31 Martij

31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 19 Octbr til 23 Xbr paa Gall: Achiles

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 martij til 16 Junij, saa fra 19 Octbr til 23 Xbr

20

2

 

3-31.1/2 s

3-31.1/2 s

14

Peder Anders: Bergen

73

Demiteret 1718 formedelst var qvæst

          

15

Laers Hans: Silien

75

  

af Onsøen d: 20 April

d: 20 April

paa Gall: Printz Christian fra 20 April til 16 Junij, fra 3 Julij til 1 Septbr paa Gall: Charlota Amalia fra 1 Septbr til 6 Octbr paa Pramen Hielperen

d: 25 April

d: 6 Octbr

først fra 25 April til 16 Junij, saa fra 3 Julij

6 Octbr

27

  

4-41.1/4

4-41.1/4

17

Christen Abrahams: Dolva

77

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Prints Christian fra 31 Martij til 16 Junij fra 3 Jullij til 18 Septbr paa gall: Charlota Amalia

d: 31 Martij

d: 18 Septbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra3 Julij til 18 Septbr

24

3

 

4-3/4

4-3/4

18

Ellev Evens: Stafdøl

79

død d: 29 Martij 1718

          

19

Niels Torgers: Næs

81

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 martij

paa gall Prints Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Jujij til 23 Xtbr paa gall Charlota Amaila

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

20

Laers Hans: Frønnes

93

  

af Onsøen d: 31 martij

d: 31 Martij

paa gall Prints Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 18 Septbr paa gall Sophia

d: 31 martij

d: 18 Septbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 16 Septbr

24

3

 

4-3/4

4 rd-3/4 s

21

Joen Ols: Gisholt

85

  

af Onsøen d: 31 martij

d: 31 Martij

paa gall Prints Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 19 Octbr til 23 Xbr paa gall Achiles

d: 31 Martij

d: 23 Xtbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 19 Octbr til 23 Xbr

20

2

 

3-31.1/2

3-31.1/2

22

Haagen Christens: Solum

87

Demiteret 1719 paa Sessionen

     

SUMMA

73 rd 58 s

 

Disse for anførte 1 Sergiant 1 Corporal 1 Tambour og 19 gemene var afgifne til Hr. Obriste Leiutn Von Hattrens Compagnie

              
                

Corporal

Webrand Halvorsen

   

af Onsøen d: 31 martij

d: 31 Martij

paa gall Prints Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 18 Septbr paa gall Sophia

d: 31 Martij

d: 18 Septbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 18 Septbr

24

3

 

4-3/4

4-3/4 s

Tambour

Haagen Henrichsen

   

af Onsøen d: 31 martij

d: 31 Martij

paa gall Prints Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 10 Septbr paa gall: Prints Carl, fra 18 Septbr til 23 Xbr paa gall Achiles

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

7-75 s

7-75 s

                
 

Sollum Sogn

             
                

6

Laers Hans: Siøtvet

1

Demiteret for medelst var Blæ..uret 1717

          

5

Hans Peders: Meltvet

3

af Lægden som ??? d 5 April

3 ukers

 

d: 20 April

paa Gall: Pronts Christian fra 25 April til 18 Junij, fra 3 Julij til 1 Septbr paa Gall: Charlota Amalia, fra 1 Septbr til 6 Octbr p: Pramen Hielperen

d: 25 April

d: 6 Octobr

først fra 25 April til 16 junij, saa fra 3 Julij til 6 octobr

27

  

4-41.1/4

4-41.1/4

                
 

Bamble Sogn

             
                

83

Anders Jacobs: Silien

5

  

af Onsøen d: 3 Julij

d: 3 Julij

paa gall: Charlota Amalia fra 3 Julij til 23 Septbr, fra 4 Novbr til 23 Xbr paa gall: Sophia

d: 3 Julij

d: 23 Xbr

først fra 3 Julij til 23 Septbr, saa fra 4 Novbr til 23 Xbr

16

5

 

2-70.1/4

2-70.1/4

84

Tord Rolfs: Asdahl

7

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa gall: Prints Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 18 Septbr paa Gall: Prints Carl, fra 18 Septbr til 23 Xbr paa ½.gall Achiles

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

85

Søren Christens: Svarestad

9

Død paa Fredrichshald 1718

          

86

Jacob Ols: Berg

11

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa gall: Prints Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 18 Septbr paa Gall: Prints Carl, fra 18 Septbr til 23 Xbr paa ½.gall Achiles

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5rd-71.1/4s

87

Peder Torgiers: Søeholt

13

Død paa Fredrichshald d: 5 May 1718

          

88

Gunlech Gunlechs: Vinger

15

død i Sværige 1717

          

89

Laers Knuds: Tvetten

17

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa gall: Prints Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 18 Septbr paa Gall: Prints Carl, fra 18 Septbr til 23 Xbr paa ½.gall Achiles

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5rd-71.1/4s

90

Peder Torgiers: gierestad

19

        

35

4

 

5-71.1/4

5rd-71.1/4s

91

Niels Laers: Flaatten

21

        

35

4

 

5-71.1/4

5rd-71.1/4s

92

Anders Laers: Tangevald

23

        

35

4

 

5-71.1/4

5rd-71.1/4s

93

Laers gunlechs: gimle

25

Disse oven Staaende Mandskab har sin Beskafenhed som No 89

  

35

4

 

5-71.1/4

5rd-71.1/4s

96

Laers Tostens: Rougn

27

døde paa Fredrichshald d: 16 Junij 1718

     

35

4

 

5-71.1/4

5rd-71.1/4s

94

Anders Knuds: Esse

29

  

af Onsøen d: 2 Martij

d: 2 Martij

paa Fregaten Søe Rideren fra 2 Martij til 6 augustij, fra 2 Septb til 4 Xbre paa gall: Lovise

d: 2 Martij

d: 4 Xbr

først fra 2 Martij til 6 augustij, saa fra 2 Septbr til 4 Xbr.

35

4

 

5-71.1/4

5rd-71.1/4s

95

Laers Christens: Bamle

   

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij fra 3 Julij til 8 Septbr paa gall: Prints Carl

d: 31 Martij

d: 18 Septbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 18 Septbr

24

3

 

4-3/4

4-3/4

97

Tosten Rolfs: Visestad

33

  

af Onsøen d: 3 Julij

d: 3 Julij

paa gall: C4tus af Xsand fra 3 Julij til 6 octbr, fra 6te octbr til 22 Januarij paa gall: Charlota Amalia.

d: 3 Julij

d: 22 Januarij 1718

fra 3 Julij til 22 Januarij 1718

28

6

 

4-70.1/2

4rd 40.1/2 s

98

Gunder Jens: Glittum

35

Fangen og død i Sværige 1717

         

99

Jacob Anders: Glittum

37

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 martij

paa Gall: Print Christ fra 31 Martij til 18 Junij, fra 3 Julij til 18 Septbr paa Gall: Printz Carl, fra 18 Septbr til 23 Xbr paa Gall Achiles

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

100

Peder Erichs: Houchedal

39

død d: 11 Martij 1718

         

101

Anund Gierts: Rørholt

41

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 18 Septbr paa Gall: Printz Carl, fra 18 Septbr til 23 Xbr paa Gall Charlota Amalia

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

102

Laers Anders: Fæset

43

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 18 Septbr paa Gall: Printz Carl, fra 18 Septbr til 23 Xbr paa Gall Achiles

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

103

Joen Christophers: Blegelie

45

Demiteret paa Fredrichshald 1718

        

104

Even Niels: Rørholt

47

Har sin Beskafenhed som oven anførte No 102

   

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

105

Morten Sivers: Gunge

49

Qvæs og Demiteret 1718

        
                
 

Sanichedahls Annex

             
                

106

Christen Niels: Kalstad

51

død d: 11 Februarij 1718

         

107

Matz Niels: Tønistøl

53

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa gall: Printz Christian fra 31 Martij til 18 Junij, fra 28 Augustij til 18 Septbr paa gall: Charlota Amalia

d: 31 Martij

d: 31 Martij

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 28 Augustij til 18 Septbr

12

  

2rd 28.1/2 s

2rd 28.1/2 s

108

Niels Halvors: Mørland

55

Qvæst og demiteret 1718

         

111

Peder Ols: Tyvand

57

Qvæst og demiteret 1718

         

112

Peder Jens: Vaasiøe

59

Demiteret 1719 formedelst var qvæst

         

114

Niels Anders: Farsie

61

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa gall: Printz Christian fra 31 Martij til 18 Junij, fra 3 Julij til 23 Xbr paa gall: Charlota Amalia

  

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

115

Christen Torgrims: Rinde

63

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa gall: Printz Christian fra 31 Martij til 18 Junij, fra 28 Augustij til 18 Septbr paa gall: Charlota Amalia

  

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 28 Augustij til 18 Septbr

14

  

2-28.1/2

2-28.1/2

           

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

 

Drangedahls Sogn

        

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

           

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

116

Laers Erichs: Waalle

65

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa gall: Printz Christian fra 31 Martij til 18 Junij, fra 3 Julij til 23 Xbr paa gall: Charlota Amalia

  

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4

117

Hellich Hans: Naas

67

             

118

Kiøstel Rasmus: Jyserøed

69

             

119

Knud Hendrichs: Tørnes

71

  

Dise oven anførte 3dr No har sin Beskafenhed som No 116

       

120

Tollef Hans: Findøe

73

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 23 Xbr paa gall: Charlota Amalia..

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 18 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5rd 71.1/4 s

121

Anders Jens: Midvoye

75

 

saa sin beskafenhed som No 120

    

35

4

 

5-71.1/4

5rd 71.1/4 s

122

Matz Hans: Hennesøe

77

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 28 Augustij til 18 Septbr paa gall: Charlota Amalia..

d: 31 Martij

d: 18 Septbr

først fra 31 Martij til 18 Junij, saa fra 28 Augustij til 18 Septbr.

14

  

2-28.1/2

2-28.1/2

                
 

Toredahls Annex

             
                

126

Ellert Mats: Traae

79

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 23 Xbr paa gall: Charlota Amalia..

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 18 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5rd 71.1/4 s

127

Christen Torgers: Homblie

81

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 18 Septbr paa gall: Charlota Amalia, fra 18 Septbr til 23 Xbr paa 1/2gall Achiles..

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 18 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5rd 71.1/4 s

128

Gunlich Aslachs: Oustad

83

skut for Strømstad 1717

          

129

Augen Tellefs: Lone

85

skut for Strømstad 1717

          

130

Jngebret Steners: Tvet

87

qvæst og Demiteret 1718

          

131

Olle Knuds: Bøe

89

qvæst og Demiteret 1718

          

132

Olle Nottels: Stensland

91

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 23 Xbr paa gall: Charlota Amalia..

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 18 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5rd 71.1/4 s

133

Gunder Ols: Vralstad

93

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 23 Xbr paa gall: Charlota Amalia..

d: 31 martij

d: 23 Xbr

først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr.

35

4

 

5-71.1/4

5 rd 71.1/2 s

134

Erich Joens: Vøllestad

95

død d: 17 martij 1718

         

135

Erich Gunders: Ettestad

97

  

har sin Beskafenhed som oven anførte No 133

       

136

Jørgen Ellefs: Singusdal

99

død d: 16 Augustij 1717

     

SUMMA 172 rd 40 s

Dise for anførte 1 Corporal, 1 Tambour og 50 gemene er igien bleven ved det Bamblesche Compagnie staaende

              

109

Christen Kiøstels: Lofftog

1

Deserteret 1718

          

110

Christen Ols: Homelstad

3

  

af Onsøen d: 3 Julij

d: 3 Julij

paa gall Sophia fra 3 Julij til 11 dito, fra 11 Julij til 22 Januarij 1718 paa gall: Charlota Amalia

d: 3 Julij

d: 22 Januarij

fra 3 Julij til 22 Januarij

28

6

 

4-70.1/2

4-70.1/2

113

Jens Simens: Løndrei

6

død d: 23 April 1718

          
                
 

Drangedahls Sogn

             
                

123

Jsach gunders: Vefald

7

  

af Onsøen d: 31 Martij

d: 31 Martij

paa Gall: Printz Christian fra 31 Martij til 16 Junij, fra 3 Julij til 23 Xbr paa gall: Charlota Amalia..

d: 31 Martij

d: 23 Xbr

d: 23 Xbr først fra 31 Martij til 16 Junij, saa fra 3 Julij til 23 Xbr

35

4

 

5-71.1/4

5-71.1/4 s

124

Torgier Knuds: Helledal

9

Død d: 27 Junij 1718

      

SUMMA 10 rd 45.1/4 s

125

Berulf Ellefs: Brøsiø

10

Demiteret formedelst var qvæst 1718

          

Corporal

Olle Bech

er Avangeret til Capitain des Arms Ved hr: Capitain Klims Compagnie 1718

   

af Onsøen d: 31 martij

d: 31 martij

paa gall: Prints Christian fra 31 Martij til 18 Junij fra 3 Julij til 18 Septbr paa gall: Prints Carl

d: 31 Martij

d: 18 Septbr

først fra 31 Martij til 18 Junij, saa fra 3 Julij til 18 septbr

24

3

 

4 rd ¾ s

4 rd ¾ s

     

Under Officerernes og de gemenes Skibs Penge for den tiid de paa galleerne og Flottillien 1717 haver været,

    
      

Beløber Sig til den Summa .....230 rd 48.1/2 s

Hvad Op Minagerede Skibs Last Maatte være, for Under Officiererne og Soldaterne udj det aar 1717 da
kand der om aldelis inttet Meldes, saasom de Selv der om ey Nogen forklaring ved at giøre, ey eller
findes der Atester om Nogen ting. ------

Dette for anførte Effter Under Officierernes og Soldaternes Egen udsigende og forklaring, som der om ingen
anden underretning var at bekome.

Saaledes Rigtig at være forfattet.

Testr:

Christopher Budde

Kiær i Bamble
dend 7 Octobr 1720