Krigs-styr skatten i Skien 1676
Kilde: Skien Byregnskap 1676

               
Kilde: Skien Byregnskap

Niels Søfrensøn Adaler Kongl. May.t.
amtmand ofuer Bradzberg Ampt, Marcus
Barnholt President i Skeen, Anders
Andersøn Borgemester ibid., Peder Rasmus-
søn, Hans Jacobsøn, Dauid Dauidsøn, og
Anders Cornis Raadmand sammestedz giør
Viterligt at Anno Christj 1676 d. 9 Decembr,
vare Vij paa forordned Raadstue, den paabuden
Krigsstyr at ligne, efter hans høj Excelle.
Naadige befalling, som til dend Ende oplest
blef. Dat. Agershuus 26 8br: 76 tillige
ofuerverende Jacob Jacobsen, Johan Busch,
Augustinus Fich, Lyder Møller, Zacharias
Sørensen, Gregers Pedersen, Giert Jansen,
Thomes Joensen, og Jsach Thostensen Borger
og Jndvaaner udj scheen. Jtem Peder Poulsen,
Niels Knudsen, Morten Jørgensen af Kragerøe,
Er da passerit i følgende maader:

5te Classe President Barnholt 45-2-12 Peder Thruelsen 45-2-12 6te Classe Dauid Dauidsen 22-3- 6 Jacob Jacobsen 22-3- 6 Jfuer Jensen 22-3- 6 Hendrich Jestsen 22-3- 6 Phillip A. Paullj 22-3- 6 Willum Willumsen 22-3- 6 Niels Leerstang 22-3- 6 Peder Poulsen 22-3- 6 Jep Nielsøn 22-3- 6 7de Classe Anna Maria 15-"-20 Christen Schurman 15-"-20 Madz Bastiansen 15-"-20 Juchum Cuhr 15-"-20 Lyder Møller 15-"-20 Johan Groll 15-"-20 Gregers Knudsen 15-"-20 Christen Pedersen Langesund 15-"-20 Pouel Thim 15-"-20 Thomes Jbsøn 15-"-20 Kield Pedersøn 15-"-20 Christen Hansen 15-"-20 Søfren Thostensen 15-"-20 8de Classe Søfren Ofuesen 7-2-10 Oluf Nielsen 7-2-10 Rasmus Hansen 7-2-10 Gregers Pedersen 7-2-10 Jacob Haluorsen 7-2-10 Henrich Thiesen 7-2-10 Boe Pedersen 7-2-10 Giert Meidell 7-2-10 Thomes Joensen 7-2-10 Jørgen Pedersen 7-2-10 Anders Christensen 7-2-10 Halfuor Pedersen 7-2-10 Christian Fætting 7-2-10 Christen Carlsen Eldre 7-2-10 Frandz Frandzen 7-2-10 Giert Bomhoff 7-2-10 Anders Laursen 7-2-10 Søfren Smid 7-2-10 Johan Finch 7-2-10 Joen Euensen 7-2-10 Tord schreder 7-2-10 Bertil Aafos 7-2-10 Halfuor Gutormsen 7-2-10 Jsach Borge 7-2-10 Morten Pedersen 7-2-10 Peder Ørn 7-2-10 Augustinus Fiche 7-2-10 Anders Rasmusen 7-2-10 Jens Mogensen 7-2-10 Jsach Thostensen 7-2-10 Mauridz Nielsen 7-2-10 Jacob Hinchesen ?? 7-2-10 Casper Becher 7-2-10 Joen Sommer 7-2-10 Christen Thordsen 7-2-10 KRAGERØEN Knud Nielsen 7-2-10 Morten Jørgensen 7-2-10 Niels Knudsen 7-2-10 Margrete sl. Hans Jespersen 7-2-10 Hans Jensen 7-2-10 Jens Madsen 7-2-10 Simen Laursen 7-2-10 Thomes Erll 7-2-10 Pouel Hendrichsen 7-2-10 Jens Pedersen 7-2-10 Peder Erichsen 7-2-10 Matias Brandt 7-2-10 Unge Pouel Tim 7-2-10 Madz Hansen 7-2-10 Gregers Nielsen 7-2-10 Ragnild Peder Nielsens 7-2-10 Gunder Ellingsen 7-2-10 Tiøstel Hansen 7-2-10 Jesper Høeg 7-2-10 Laurs Jensen 7-2-10 Anders Christensen 7-2-10 Anders Pedersen 7-2-10 Christen Pouelsøns Enche 7-2-10 Noch dem som i Christiania er Taxerit 1 Classe Hr. Assesor Claus Andersen 547-2-" 2 Classe Anders Cornis 365-"-" 3 Classe B. Anders Andersen 182-2-" 4de Classe Vice Laugmand Jfuer Hansen 91-1-" Hans Jacobsen 91-1-" Tolder Thomes Thomesen 91-1-" Summa ofuer Forschrefne 2304-"- 6