GJERPEN

 
Kilde: Lensregnskaper og matrikler for Bratsberg amt. 

Oversikt over leilendinger i tiden 1592 - 1660


Forkortelser: Sk.mt. = Skattemanntall, Saltv.sk. = Saltverksskatten, Kontr. = Kontribusjonsskatten, Leil. = Leilendingskatten, Båts = Båtsmannskatt, h. = Huder, dr. = daler, Garn.sk. = Garnisonsskatten, Bygn.sk. = Bygningsskatten 


Klikk her hvis du ønsker å laste ned en zip-fil med hele Gjerpen
Click right here if you wish to download a zip-file with the entire Gjerpen
Download 

Aakre 
Aaltvedt 
Aarhus 
Aas / Aas søndre 
Aas nordre 
Austad 
Bakken 
Ballestad nordre 
Ballestad søndre 
Borge østre 
Borge vestre 
Borgestad 
Brekke søndre 
Brekke nordre 
Bekkevar 
Berberg 
Bøe Søndre 
Bøe midtre 
Bøe nordre 
Bøle 
Doksrød 
Dyrkoll 
Enggrav 
Espedalen 
Falkum Nordre 
Falkum søndre 
Fløtterød 
Folevall 
Foss Øvre 
Foss Anden 
Foss Lille 
Fossum Søndre 
Fossum Mellom 
Fossum Nordre 
Frogner Nordre 
Frogner Søndre 
Gjerpen Søndre 
Grini Nordre 
Grini Søndre 
Grønnerød 
Gulset 
Haugen 
Hjellen 
Holm 
Hoppestad Øvre 
Hoppestad Nedre 
Høgset 
Hyni Øvre (Nordre) 
Hyni Søndre 
Jønnevall
Kise
Kjær
Klep
Langerød
Lie
Limi nordre
Limi søndre
Luksefjell
Lund
Løberg søndre
Løberg midtre
Løberg nordre
Meen
Menstad
Mo
Mæla søndre
Mæla nordre
Nærum
Nøklegård
Oterholt
Riis søndre
Riis nordre
Rising nordre
Rising søndre
Rosvall
Sanni
Sem
Sneltvedt søndre
Sneltvedt nordre
Strømdal
Stulen
Søli nedre
Søli øvre
Tufte
Venstøp
Øvrum