Kilde: Stiftsamtmannen i Kristiansand,  Pakke 2392

 

 

 

Lista

Paa hvad Mandskab der fattis og udygtig

befindis indtill Nærværende Tid ved det

Wester Lenske National Regimentis

11 Kompagnier

 

 

Lægden

Soldaternes Nafne

Forandrings Dagen

 

 

 

Wed Lif Compagniet befindis ingen Vacante Pladzer ei heller udygtig Mandskab

 

 

 

 

 

Obriste Lieutenants Compagnie

Bradtzberg Amt af Tinds Præstegield

 

No 3

 

 

Gaudesett, Loftthuus,

Gaudesett, Flaatten

Halvor Biørnsøn Gaudesett af Saues Præstegield

Død d: 19 Junij 1711

No 85

 

 

HauchHolt, Roust

Tobias Arnesøn Hauchholt

Formedelst sin langvarige Sygdom er hans been ganske indkrumpen, saa hand maa krybe paa Knæene, og af feltskiæren sigis, som og siunis, at være incurabel.

 

 

 

H.  Capitain Ovenbergs Compagnie

Bradtzberg Ambt

 

 

 

 

No1

 

 

Kiiland, Svaleboe

Aslach Heriusøn Kiiland

Død d: 6 Junij 1711

No 29

 

 

Kittilstved, Tvetten, Sildtvedt

TollefKittilsøn Kitilstvedt

Død d: 9de Junij 1711

No 88

 

 

Liusedahl, Tørresdahl, Lanswerck, Hofde

Knud Joensøn Liusedahl

Død dend 7 Junij 1711

 

 

 

H. Capitain Stobs Compagnie

Bradtzberg Ambt

 

 

 

 

No 1

 

 

Størum, Torstvedt

Oluf Evensøn Størum

Død d: 20 Maij 1711

No 17

 

 

Otterholt S:, Otterholt N:, Fyrrewold, Rodeberg

Jens Pedersøn Otterholt

Død d: 16de Maij 1711

No 16

 

 

Midbøe, Fahrberg

Søfren Jacobsøn Midtbøe

Død d: 24 Maij 1711

No 17

 

 

Fahrberg Søndre, Fahrberg Midtgaarden, Flytten

Peder Biørnsen Fahrberg

Død d: 23 Maij 1711

No 20

 

 

Grinj S:, Hegland, Røsseland og Holtet, Haugland, Aaslund

Hans Hansøn Grini

Død d: 15 maij 1711

No 25

 

 

Fundemarck, Hanntou, Appelnæs, Gaaserud

Saamund Joensøn Fundemark

Død d: 22 maij 1711

No 32

 

 

Kleppen Øfre, Kleppen Nedre

Johannes Ellingsøn Kleppen

Død d: 15 Junij 1711

No 34

 

 

Norun Nordre, Eichen Søndre

Lars Svendsøn Norun

Død d: 16 Junij 1711

No 40

 

 

Westerdall, Moen med Grufve

Gunder Knudsøn Westerdahl

Død d: 12 Junij 1711

No 47

 

 

Bræcke, Høye

Saamund Svendsøn Brecke

Død d: 13 Maij 1711

No 49

 

 

Hvalsett, Aslaugberg, Svanne Jord, Flade Sandland

Ouen Olsen Hvalset

Død d: 1 Junij 1711

No 50

 

 

Sandland Nordre, Sandland Søndre, Tyde Graf, Omtvedt Lille

Neri Olsøn Sandland

Død d: 11 Junij 1711

No 54

 

 

Grafver Søndre, Grafver Nørdre, Øfrebøe

Halvor Torvilsøn Grafver

Død d: 26 maij 1711

 

 

 

H: Capitain Mathias Poulsøns Compagnie

Bradtzberg Ambt

 

 

 

 

 

No 14

Sollum Herrit

 

Bergen

Gunner Tegnelsøn Bergen

Død d: 25 maij 1711

No 22

Gierpen Sogn

 

Riising

Ole Larsøn Riising

Død d: 13 Junij 1711

 

 

 

h: Capitain Jacob Knudsøns Reserve Compagnie

 

 

 

 

 

No 54

Souer Præstedield

 

Østgaarden

Thoer Halvorsen Østgaarden

Død in April 1711

No 56

 

 

Sættre

Anders Olafsen Sættre

Død in Mayo 171

No 85

Førstdahls Åræstegield

 

Øfre Ondi

Thor Gundersen Øfre Ondi

Død in febriario 171

No 101

Vinge Præstegield

 

Midgaarden

Siur Giermundsen Midgaarden

Død in Martio 1711

No 126

Videlse Præstegield

 

Haugsøie

Torchild Jørgensøn Haugsøie

Død in Februario 1711

No 160

Silliers Præstegield

 

Rugtvedt

Poul Eenersøn Rugtvedt

Død in Mayo 1711

No 115, 130, 145

 

Disse 3de ere ved sessionen Completerit, men holder sig endnu oppaa Lægderne, og af modtvillighed eftter Capitainens foregivende Absenterer sig.

 

 

 

 

Stavanger Læhn

 

h: Maior von Kaltsens Compagnie

Ryefylche Fougderie

 

 

Aardals Skibbrede

 

No 25

 

 

Yttre Rifveland

Gunder Erichsøn yttre Rifveland

Død i Kiøbenhafn dend 13 febr 1711

 

 

 

 

Hielmelands Skbbrede

 

No 33

 

 

Brathetland

Peder Pedersøn Brathetland

Død d: 11 Mayo 1711

No 30

 

 

Tundland

Joen Pedersøn Tundtland

Død d: 29 Mayo 1711

 

 

 

 

Jelse Skibbrede

 

No 57

 

 

Hauge

Eendre Føfrensen Hauge

Død d: 26 Aug: 1710

 

 

 

 

Suldals Skibbrede

 

No 63

 

 

Bergiord

Lars Reiersøn Bergiord

Død d: 30 May: 1711

 

 

 

H: Capitain Dagebolds Compagnie

Stavanger Ambt

 

 

 

 

No 34

 

 

Øen

Oluf Knudsøn Øen

Død d: 6 Martij 1711

No 53

 

 

Reggeland

Børrel Omundsøn Reggeland

Død d: 27 Jan 1711

No 55

 

 

Aarestad

Jacob Biørnsøn Aarestad

Afgiven til Fyer Røhrerne dend 31 Dec: 1710

No 56

 

 

Miedbøe

Peder Friderichsøn Miedbøe

Død d: 23 May: 1711

No 68

 

 

Wigesdahl

Peder Welgesøn Wigesdahl

Død d: 3 may: 1711

No 115

 

 

Niaae

Tarald Antoniesøn Niaae

Død d: 10 may: 1711

 

 

 

 

Lister Ambt

 

H: Capitain Schlieges Compagnie

Konehmoe Sogn

 

 

 

 

No 40

 

 

Stridtzland

Tord Olufsøn Stridtz land

Angieven til Führøhrerne d: 31 dec 1710

No 43

 

 

Øfre Rønnedsdal

Torchild Aanonsøn øfre Rønnesdahl

Død d: 18 April 1711

 

 

 

 

Herridtz Sogn

 

No 122

 

 

Nedre Oustad

Christen Larsøn Nedre Oustad

Død d: 6 Junij 1711

 

 

 

 

Raabøygde Laget

 

H: Capitain Sommerschilds Compagnie

Nædenes Ambt

 

No 16

 

 

Giermones, Tverstoll, Tvijland, Øfre Eppeland

Nere Børresøn Giermonæs

Død d: 4 Decemb: 1710

No 18

 

 

Gierudstad, Klefve med Øynæs, Sirinæs, Valle, Risland

Tallach Madsøn Gieruldstad

Død d: 25 May: 171

No 110

 

 

Lind Jord, Ugland, Øxaae

Niels Olufsøn Liniord

 

 

 

 

Af Hornes Sogn.

Yttre daas Watten,

Ø: daasWatten,

Øxenskaar, Winter Huus,

Mørelij

 

 

 

 

 

H: Capitain Spinks Reserve Compagnie

Raabøyde Lauget

 

No 2

 

Død d: 4 Jan: 1711

No 63

 

Død d: 12 Jan: 1711

 

 

 

 

Nædenæs Lehn

 

No 113

 

Død d: 20 Septembr Ao 1710

 

 

 

 

Bamble Lehn

 

No 157

 

Casseri dend 16de Sept 1710, og er endnu Vacant.

No 183

 

Død d: 20 Junij 1711

 

 

Lista over det Mandskab
som ved h: Capitain Spinks Compagnie til
Deres Kongl: May.sts tieniste udygtig befindis.

 

No 31

Oluf Olufsen Steensland, eftter aar og dag udstandet Siugdom, seeis icke at kand blive dygtig til hans May.sts tieniste, saasom hand finnis at  være behafttet med Svindsoett.

No 95

Arne Jørgensøn Furre, haver ganske mistet sit maal udj hans langvarig Siugdom.

No 155

Lauritz Erichsøn Riis, befindis at have Tarmeløb.

No 163

Svend Oluffsøn Flaatten, ligeleedis haver tarmeløb.

No 174

Jens Lauritzen Sundbye, haver skorvet hofved.

 

Hvilcket altsammen om ovenmelte Soldaters tilstand af feldtskieren Truels Juel bevidnis.

 

Christiania, d 7 julij 1711                                                                              V: Hinrich von Sehterfleth

 

Dette att wære rigtig

Copie Test:

Hahse   


Jan Christensen - Skien Genealogiske Side