Kilde: Statsarkivet i Kongsberg, Bratsberg Lens- og Amtsarkiv.

Designation

Over De Fattige som Under

mig underlagde Lænsmandskab befinder

(1782)

Gierpen Sogn

De fattiges Navne og Alder

Om de fra andet Stæd er kommen og hvorfra

Hos hvem de opholde sig og hvor længe

Van-føre

 

Sengeliggende af

Huus arme

Haver lært Haandværk

Gifte

Børn

Deraf kand tiene for deres Føde

Rade-syge

Sygdom

Alder

Sønner

Døttre

Gierpen

Osebachen

Halvor Nielsøn Osebachen Osebachen Vanfør   Meget siug 60 Huusarm Været Tømmer-mand Enke-mand      
Osebachen Anders Olsens Enche Fød i Solum Sogn Osebachen i 40 Aar Vanfør   Svag 68 Huusarm          
Osebachen Svend Olsen Fød paa Rommerige Osebachen i 40 Aar     Svag af Alderdom 68 Huusarm   gift 2de Sønner   Hvoraf den ene kand Tiene, den anden er Vandfør
Gierpen Sogn Ole Olsen Ougestad   Osebachen     Sengeliggende af Alderdom og Svaghed 60 Huusarm       2de Døttre Den ene af dem er gift, og den anden opvarter Faderen
Osebachen Svend Olsen   Osebachen     Svag af Alderdom 80 Huusarm     1 gift Søn   i Fattige omstændigheder
Osebachen Lars Olsen Fød i Solum Osebachen i 10 Aar     Sygelig 45 Huusarm   gift 1 Søn 3 Døttre Alle gandske Smaa
Gierpen Sogn Christen Tygesens Enche Gierpen Osebachen   Rade-sygen   36 Huusarm   Enke 1 Søn 1 Datter Begge Smaa
Gierpen Sogn Elen Tolevsdatter Gierpen ditto Osebachen     Syg og Sængeliggende 56 Huusarm          
Gierpen Wilhelm Jørgensen   Osebachen i 30 Aar       65 Huusarm   Enke-mand 1 Søn 1 Datter Tiener hos Fremmede
Gierpen Engelbreth Engelbrethsen   Ditto     Svag af Alderdom 71 Huusarm   Gift   1 datter gift  
Gierpen Ole Olsen Nommedal under Gaarden Lie

i 28 Aar

      52 Huusarm   gift 3 Sønner   Kand Tiene
Ditto Jacob Sørensen Gierpen under Gaarden Klepp i 6 Aar     Sygelig 40 Huusarm   gift 4 Sønner 1 Datter Kand Tiene
Ditto Sivert Hansøn Ditto paa Ougestad i 6 Aar Vanfør   Sygelig 50 Huusarm     1 Søn 4 Døttre hvoraf 2 kand tiene
Ditto Daniel Steffensens Enke Ditto under Sølie Gaard     Skrøbelig 64 Huusarm   Enke 3 Sønner 1 Datter Kand tiene alle
Gierpen Sogn Peder Olsen Fød i Tellemarchen paa Gaarden Bachen Vanfør     45 Huusarm   Gift 2 Sønner   1 af dem Tiener
Ditto Mattias Engelbretsen Gierpen under Øfverum       40 Huusarm   Gift   3 Døttre ingen kand tiene
Ditto Christen Gundersen Ditto under Ditto       63 fattig   Gift 1 Søn   er Gift
Ditto Halvor Sølies Enke Ditto under Ougestad       46 Huusarm     1 Søn 1 Datter icke kand tiene
Ditto Gunder Nirisøn under Hougen i 40 Aar       Svag af Alderdom 72 Huusarm   Gift 1 Søn 1 Datter Tiener
Ditto Anders Isachsen Fød i Tellemarchen under Ballestad i 40 Aar Døv     78 Huusarm       4 Døttre alle gifte
Ditto Hans Olsen Eidanger under Meen Vanfør     62 Huusarm   Gift      
Ditto Niels Jacobsen Gierpen Ditto Konen vanfør     34 Huusarm   Gift 2 Sønner 1 Datter Kand ikke tiene
Ditto Christen Larsen Ditto Ditto gaard der i 10 Aar Vanfør     50 Huusarm   Gift 3 Sønner 2 Døttre 3 af dem tiener
Ditto Niels Nielsen i Tellemarchen under ditto Gaard i 10 Aar       26 Huusarm   Gift 1 Søn 1 datter kand icke tiene
Ditto Hans Gulechsen Tellemarchen under ditto Gaard i 14 Aar     Sygelig 60 Huusarm   Gift      
Ditto Jon Olsens Enke Ejdanger under ditto Gaard i 4 Aar       50 Huusarm         2de Blinde Børn
Ditto Abraham Larsen Gierpen under ditto Gaard Vanfør     77 Huusarm         Haver foruden sin egen Skrøbelighed en Blind Sønne Søn at opholde
      Udi den Øvre Deel af Gierpen Sogn saasom Luxefield og andre Steder            
Ditto Gunder Mogensen Luxefield i Gierpen opholder sig samme steds       82 Huusarm     1 Søn 1 datter Begge gifte
Ditto Gulbrand Luchasen Ditto Ditto Blind     82 Huusarm       1 Datter Gift
Ditto Gullech Poulsen Nummedal opholder sig udj Luxefield Blind     57 Huusarm     2 Drenge 2 Døttre Kand ikke tiene
Ditto Halvor Webiørnsen Gierpen Ditto       40 Huusarm   gift med en nu svag Kone 1 Dreng 1 Datter ingen af dem kand tiene
Ditto Ole Sørensens Enke Ditto under Moe gaard udi 30 Aar       70 Huusarm       1 Datter gift

 

Ditto Gierpen Thor Sondresens Enke Ditto under Moe gaard udi 12 Aar     Svaghed 46 Huusarm     2 Sønner 2 Døttre ingen kand tiene
Gierpen Christen Engelbretsens Enke Gierpen Ditto Gierpen under Moe     Svaghed 50 huusarm     6 Sønner 1 Datter 4 af dem kand tiene
Ditto Ole Hansen Ditto under Ditto gaard       65 huusarm   gift      
Ditto Gunder Christensen Ditto under Jønnevald       42 opholder en gammel Moder og 2de gamle Sødskende     1 liden Søn 1 Datter  
Ditto Poul Askoutsen Ditto opholder sig under Tofte       60 huusarm   gift 1 Søn 1 Datter begge Smaa
Ditto Marte Askoutsdatter Ditto paa Schielbred gaard     Skrøbelig 28 intet at leve af intet lært        
Ditto Even Gundersens Enke Ditto under ditto i 12 Aar     Skrøbelig 74 intet at leve af       1 datter gift
Ditto Halvor Thoresen (?) Ditto under Fieldalen       76 huusarm     1 Søn 1 datter begge gifte
Ditto Lars Hansen Myrens Enke Ditto under Aas gaard     Skrøbelig af Alderdom 72 huusarm          
Ditto Arne Pedersen Ditto under ditto       70 huusarm     1 Søn 1 Datter Sønnen gift og Datteren opvarter Faderen
Ditto Halvor Erichsen Ditto under Hoppestad og der Fød       46 huusarm     2 Sønner 1 Datter Alle smaa
Ditto Beruld Christensen Ditto Ditto       68 huusarm     3 Sønner 2 Døttre Kand tiene
Ditto Gunder Hansen i Holden Sogn i dette Sogn i 30 Aar       51 huusarm   gift med en Blind Kone     4 smaa Børn hvoraf den ene er Vandfør og skrøbelig
Ditto Gunder Olsen i Sillejord opholdt sig i Sognet i 40 Aar       71 huusarm     2 Sønner   Den ene gift
Ditto Asbiørn Olsen i Sillejord her i Sognet i 16 Aar       63 huusarm     5 Drænge 2 Piger Tiener for Føde
Ditto Torger Anundsens Enke Gierpen under Grini hvor hun er fød       51 huusarm     1 Søn   Kand Tiene
Ditto Anders Hansen Ditto under Mælum       61 huusarm og en gammel Søster at forsørge          
Ditto Ole Gundersen Gierpen under Sem gaard i 36 Aar       79 huusarm   gift   2 Døttre begge gifte
Gierpen Hans Tostensen Gierpen under Riising 40 Aar       70 huusarm       2 Døttre Kand tiene
Ditto Peder Tollers Enke Ditto under Bøe       70 huusarm     2 Sønner 1 Datter Kand tiene
Ditto Aslach Christensens Enke Ditto under Fossum       42 huusarm     1 Søn 2 de Døttre alle Smaa
Ditto Ougen Pedersen Ditto inder Ditto i 30 Aar       60 huusarm   gift   5 Døttre alle hieme
Ditto Mads Madsen Fød paa Kongsberg under Hoppestad       70 huusarm   gift 2de Sønner 2de Døttre alle Smaa
Ditto Jacob Gundersen Gierpen under Kiise gaard   Rade Sygdom   51 huusarm   gift 2de Sønner 2de Døttre alle Smaa
Ditto Ole Thordsen Ditto under Fossum       70 huusarm          
Dittov Peder Jørgensen i Walebøe under Hynie       42 huusarm   gift 2de Sønner 2de Døttre Smaa
Ditto Svend Jerennumusen i Schien under Bræhke Syndre Vanfør     42 huusarm   gift 3 Sønner   2de kand tiene
Ditto Annund Torgersen i Schien under ditto       28 huusarm   gift 1 Søn   gandske liden
Ditto Ingeborg Erichsdatter Gierpen under Ditto     Skrøbelig 85 huusarm          
Ditto Friderich Tamburs Enke Girepen under Ditto       52 huusarm     1 Søn 1 datter Kand tiene
Ditto Erich Thordsens Enke Ditto under Ditto     Skrøbelig af alder 64 huusarm     2de Sønner 2de Døttre gifte alle
Ditto Erich Jørgensens Enke Tind under Ditto i 12 Aar       44 huusarm     Dessuden et Døvt og Dumt Barn
Ditto Niels Larsen Gierpen under ditto       66 huusarm   gift 3 Sønner 1 Datter Datteren Kand Tiene
Ditto Isach Jensen Ditto under Frogner       42 huusarm   gift 3 Sønner 3 Døttre hvoraf den ene Søn er Vanfør og kun 1 Datter kand Tiene
Gierpen Halvor Rolfsens Enke Gierpen under Bræche       74 huusarm   gift 2de Sønner 1 Datter Kand Tiene
Ditto Gierpen Halvor Alfsens Enke Ditto Ditto       50 huusarm     2 Sønner 1 Datter Kand Tiene
Ditto Anders Jerennumussen Ditto under Bratzberg Døv   Skrøbelig 75 huusarm     2 Sønner 1 Datter Kand Tiene
Ditto Christian Andersens Enke Schien Ditto     Skrøbelig 42 huusarm     1 Søn   Sønen er Krøppel
Ditto Jan Hansens Enke Gierpen under Bradzberg       50 huusarm     3de Sønner   Kand Tiene
Ditto Karen Nielsdatter Ditto under Ditto     Fattig og skrøbelig 60            
Ditto Anne Knudsdatter Ditto Gaer om og Bettler     Haver den Faldende Syge 23            
Ditto Jon Knudsen Tind under Bradzberg i 8 Aar     Har Sygdom 66 huusarm   gift 3 Sønner 1 Datter Sønneren kand Tiene
Ditto Simon Kaardsvaldsen Gierpen under Bradzberg i 50 Aar     Har Svaghed af Alder 80 Arm og Trængende Været Skomager, men kand intet giøre gift 2 Sønner 2 Døttre 2 af dem kand tiene
Ditto Engelbret Larsens Enke Brevig under Bradzberg i 16 Aar       75 huusarm     2 Sønner 3 Døttre hvoraf en allene kand tienne
Ditto Børge Rose Gierpen under Bradzberg altiid Vanfør     61 huusarm   gift 1 Søn 1 Datter Kand tiene
Ditto Abraham Isachsens Enke Ditto under Ditto i 30 Aar       40 Fattig     2 Sønner   en Kand Tiene
Ditto Engelbret Nielsens Enke Gierpen under Ditto       75 Fattig og skrøbelig          
Ditto Knud Pedersen Ditto under Ditto     Sygelig 70 Fattig          
Ditto Ole Bradzbergs Enke Ditto som Ditto       50 Aldeles fattig     2 Sønner 2 Døttre alle for Smaa at tiene
Ditto Lars Engelbretsens Enke Ditto Ditto       76 fattig     2 Sønner 1 Datter alle gifte
Gierpen Anders Olsens Enke Ejdanger under Bradtzberg     Skrøbelig af alder 70 fattig          
ditto Hans Wærensøns Enke Gierpen under ditto     Svag 69 Huusarm          
ditto Jan Hansens Enke Brevig under ditto i 7 Aar     Svag af alder 71 Fattig       2de Døttre Begge Tiener
ditto Berthe Andersdatter i Gierpen Ditto i 20 Aar     Svag af alder 70 Fattig          
ditto Malen Thomesdatter ditto Ditto 40 Aar Vandfør     54 Ussel          
ditto Gunder Thomesens Enke i Schien Ditto i 7 Aar     Sygelig 68 Huusarm     1 Søn 1 Pige Tienner
ditto Ole Aslachsens Enke Laurdal Ditto 8 Aar       68 Huusarm       4 Døttre Kand Tiene
ditto Ingeborg Nielsdatter Gierpen under Ditto den Faldende Syge     30 Intet til Ophold eller redning        
ditto Jens Hællichsen ditto Ditto       48 Huusarm   Gift med en Kone som har den faldende Syge   3 Døttre En kand tiene
ditto Torger Thordsen Ditto         44 Huusarm   Gift med en svag Kone     2 Smaa Børn
ditto Niels Larsen Galt Ditto Ditto 40 Aar     Skrøbelig af alder 84 Fattigst Omstendighed          
ditto Niels Larsen Gulsæth Ditto Ditto     Svag af alder 82 Huusarm   Gift med en gml. og syg hustrue   1 datter Gift
ditto Knud Johannesen Ditto under Ditto Fra sin Forstand     50 Fattig       3 Døttre Icke Kand tienne
ditto Lars Tvedtens Enke Fød i Gierpen         50 Huusarm          
ditto Anders Nielsens Enke Sillejord under Ditto 20 Aar     Svag 60 fattig     1 Søn 2 Døttre Kand Tiene
Gierpen Lars Mechelsen Fød i Schien paa Bradtzberg Kleven i 18 Aar     Sygelig 40 Huusarm   gift      
Ditto Engelbredt Mathiesens Enke i Gierpen Ditto 18 Aar       69 Huusarm     2 Sønner 2 Døttre Kand Tienne
Ditto Christen Hansens Enke i Solum Ditto 1 Aar       45 Fattig   Gift 1 Søn 1 datter kand Tienne
Ditto Knud Larsen Gierpen Ditto 14 aar       60 Fattig   gift 1 Søn   som er Blind
Ditto Hans Larsen Ditto Ditto       50 Huusarm   fift med en Svag hustrue      
Ditto Jon Nielsen Ditto Ditto       50 Huusarm   gift 2 Sønner 1 Pige alle Smaa

 

Ditto Søren Mathiesen Ditto Ditto       72 meget fattig   gift      
Ditto Børre Gundersen Ditto Gierpen Ditto Bradtz(berg)       50 Huusarm   gift 1 Søn 1 Datter Kand ikke Tienne
Ditto Jon Andersen Ditto Ditto 12 aar       38 fattig   gift 1 Søn 2 Døttre Ikke Tienlige
Ditto Erich Simonsøns Enke Schien Ditto i 34 Aar       55 Huusarm     1 Søn 3 Døttre 2 Kand Tienne
Ditto Torger Ledvorsen Winjie Sogn Ditto       61 Huusarm     3 Sønner   2 af dem Tienner
Ditto Isach Jacobsens Enke Gierpen opholt sig al sin Tiid paa Kleven     Syg af alder 73 Fattig          
Ditto Ole Olsen Ditto Ditto       42 Fattig         1 lidet Børn
Ditto Ole Andersen Løbberg Ditto 30 Aar Kleven       62 Huusarm          
Ditto Niels Abrahamsen Ditto Ditto 10 Aar       44 Huusarm   gift 1 Søn   gift
Ditto Anders Larsen Ditto Ditto       44 Huusarm   gift 1 Søn 1 Datter Tienner
Ditto Anders Jonsens Enke Ditto Ditto       48 Huusarm          
Ditto Thorger Amundsens Enke Ditto under Grinie       51 Huusarm     1 Søn   Kand Tienne
Gierpen Hasle Rejersen Gierpen under Grinie       51 Huusarm   gift 1 Søn 1 datter Kand Tiene
Ditto Peder Nisterød i Sigdal under Fossum i 33 Aar     Skrøbelig af alderdom 84 Meget fattig ingen Børn        
Ditto Wilhelm Henrichsens Enke i Slemdal under Ditto       68 Huusarm          
Ditto Peder Christensens Enke i Holden under Ditto i 12 Aar       74 Huusarm          
Ditto Anders Olsen Gierpen Schilbred Vandfør     51 fattig   Gift     5 smaa børn – 1 kand tiene
Ditto Johannes Hansen Ditto Ditto       51 Huusarm   Gift 3 Sønner   1 Tiener
Ditto Hans Jensen Slemdal i Sognet 15 Aar       48 Huusarm   Gift 2 Sønner 1 datter Tiener
Ditto Ole Evensen Gierpen under Sem       46 Huusarm   Gift 2 Sønner 2 Døttre alle tiener
Ditto Ole Gundersen Ditto under Ditto       34 Huusarm   Gift 1 Søn 1 datter begge Smaa
Ditto Peder Halvorsen Soude Hæret under Tofte   Rade Sygen   36 Huusarm og fattig   Gift     2 Smaa Pige Børn
Ditto Asbiørn Olsen Sillejord under Røshaager     Syg af alder 72 meget fattig     5 Sønner 2 Døttre alle Tiener for Brødet
Ditto Johannes Foss hands Enke fød i Gierpen under Foss i 30 Aar Blind     82 meget fattig          
Ditto Jens Stephensens Enke ditto Ditto       46 Huusarm     1 Søn   uduelig til tiene
Ditto Jacob Pedersen Gierpen under Tofte     Svag 55 Huusarm   Gift 2 Sønner 1 Datter alle Smaa
Ditto Hans Jensen Slemdal under Bouerød       40 Huusarm   Gift   3 Døttre ingen Kand tiene
Ditto Peder Griniteigens Enke Gierpen under Schielbred     Syg af alder 72 meget fattig          
Ditto Erich Tambur Kongsberg under Holm gaard       42 Huusarm   gift 2 Sønner 3 Døttre alle Smaa
Gierpen Ramund fød i Holden under Sem       40 Huusarm         har 4 af sine Sønne

alle Børne Børn at forsørge

Ditto Isach Gundersen Gierpen under Gulsæth Vanfør     36 Huusarm   gift 1 liden Sønn    
Ditto Jens Gundersen Ditto Ditto Krøppel   meget svag 25 Noget Tilhold          
Ditto Niels Hendrichsen fød i Hallingdal under Tofte       72 Huusarm   gift 1 Søn   gandske liden
Osebachen Boye Karhoff fød udi Gierestad Osebachen       50 Huusarm   gift med en Syg Krøppel og Sænge-liggende Kone      
Gierpen Niels Gulsættes Enke Gierpen under Gulsæth       52 Huusarm     1 Søn 2de Døttre Kand ikke Tiene
Ditto Jon Tvedtens Enke Ditto under Røshager     Syg af alder 72 Gaar om og Betler          
Ditto Ener Andersen Ditto under Gulsæth   Rade Syge   52 Stor armod   Gift 2 Sønner 1 Datter 2 kand Tiene
     

i Slemdal

             
Slemdal Anders Thygesen Holden under Sølland       62 Huusarm   Gift      

 

Ditto Anders Rasmussen Slemdal         64 Huusarm   Gift      
Ditto Gulbrand Olsen i Qvell Sogn under Grorøe       60 Huusarm   Gift 1 Søn 1 datter Kand icke tiene
Ditto Erich Daapan Slemdal Moeholdt       59 Arm   gift 1 Søn   ikke Tienlig
Ditto Anders Nielsen Ditto i Slemdal       53 Huusarm   Gift 1 Sønn 4 Døttre hvoraf 2 Kand Tiene
Ditto Even Nielsen Ditto Ditto       50 Huusarm   Gift 1 Søn 1 Datter begge Smaae
Ditto Han(s) Nielsen Ditto Ditto       46 Huusarm   Gift 4 Sønner   2 Kand Tiene
Ditto Lars Olsen Ditto Ditto       50 Huusarm   Gift 2 Sønner 1 Datter Kand Tiene
Ditto Michel Nielsen under Guurholdt Ditto       36 Huusarm   Gift 1 Søn   gandske liden
Ditto Hans Halvorsen Slemdal Ditto       62 Huusarm   Gift      
Ditto Ole Thordsen Ditto Ditto       50 Huusarm   Gift 1 Søn 4 Døttre 2 Kand Tiene
Ditto Christen Christopher-sen Ditto under Sørbøe   Rade Syge   57 Huusarm   Gift   3 Døttre ikke Kand Tiene
Ditto Jacob Johanessen Ditto under Klovold   Vandfør   46 Huusarm   Gift 1 Søn 3 Døttre 2 Kand Tiene
Ditto Kolbiørn Knudsen Numedal under Guurholdt       52 Huusarm   Gift      
Ditto Niels Jacobsens Enke Gierpen Thorsholdt     Syg af alder 84 meget fattig         Mange Børn,

men alle gifte

Ditto Knud Olsen Steendalen Tind under Grorøe       32 Huusarm     1 Søn 1 Datter begge tiener

Endnu som Førhen forglemt

Gierpen – Maren Abrahamsdatter opholde sig under Jønnevald, som er 81 Aar, gamel og intet at leve af.

Ditto – Jens Stephensens Enke under Ditto gaard, 48 aar gammel, har et lidet Barn, nemlig en Søn som icke kand Tiene, i stor armod

Ditto – Ole Gundersen Kræppa, en gammel og Skrøbelig Mand 80 Aar, gaar om og Betler.

Ditto – Dorthe Jansdatter, fød i Sognet under Foss, 76 Aar, ussel og arm

Ditto – Magrethe Christensdatter, 50 Aar, fød under Foss, fattig Sygelig, Trængen

Ditto – Halvor Haraldsen opholde sig i Trolsaas under Grini 52 aar gammel, gift, har 7 Børn alle Smaae, ingen Kand Tiene, fattige Omstendigheder.

Saaledes Troer ieg at have med den Nøyagtigste efterspørgelse og omfahrelse i Sognet i Raad med Præstens Medhiælpere og de derom bekiendte Rodemænd, Opfyldt min underdanie pligt i Henseende Høyvelbaarene Herres Befal af 28de Decembr 1781.

Limie Lendsmandsgaard
den 24 Januarij 1782

Christen
Lund


© - Jan Christensen