Prinsesse-styr skatten i Skien 1680


Kilde: Skien Byregnskap 1680
Proviantskat mandtal Ao 1680 Wii Efterschreff- ne Jacob Rasmusøn, Johan Busch, Willum Willumsøn, Och Joen Evendsøn, Borgere och Loug- rettismend i Scheen, Giøre vitterligt at Anno Christj 1680, den 8 Maij ware wii paa Raadstuen Eftter welwiise Magistratens Ordre Princes- sis styr at legge, Er da passe- rit i følgende maader,


                    Rd   Ort   S
	
Assesor Claus Andersøn         7    "    " 
Laugmand Jfver Hansøn          4    "    " 
Præsident Barnholt           3    2    "
Borgemester Anders Andersøn       2    2    "
Hans Jacobsøn              3    2    "
David davidsøn             3    2    "
Schieting                3    "    "
Tønsberg                4    "    "
Frue Obrist Lieut:           1    3    "
Madz Bastiansøn             1    2    "
Jfuer Jensøn              3    2    "
Hendrich Justsøn            3    2    "
Christian Schierman           3    "    "
Jacob Halfvorsøn            1    1    "
Giert Hansøn              2    "    "
Michel Grol               2    "    "
Cornish 3                2    "
Philip Paulj              1    "    "
Joen Sommer               1    "    "
Sarche Jacob Jacobsøns         1    "    "
Peder Baad               2    "    "
Willum Willumsøn            2    "    "
Hendrich Tiesøn             1    "    "
Jochum Cuhr               1    1    "
Christen Hansøn             1    2    "
Jsach Tostensøn             1    "    "
Giert Bomhoff              "    3    "
Søren Offuesøn             1    1    "
Giert Meidel              2    "    "
Søren Bøersøn              2    1    "
Tommes Joensøn             1    "    "
Oluf Nielsøn              1    "    "
Liuder Møller              2    "    "
Augustjnus Fiche            "    2    12
Christen Carlsøn            "    3    "
Gregers Pedersøn            1    3    "
Christen Pedersøn            "    3    "
Mouridz Nielsøn             "    3    "
Christen Pedersøn Langesund       2    "    "
Anders Christensøn           "    2    12
Michel Lübsche             "    1    "
Anders Pedersøn             "    1    12
Carsten Hansøn             "    1    8
Jørgen Pedersøn             "    3    "
Anders Larsøn              1    "    " 
Olle Olsøn               "    2    "
Thommes Andersøn            "    2    "
Frandz Coudrio             1    2    "
Mr. Warton               1    "    "
Jsach Borge               "    3    "
Jacob Jensøn              "    2    "
Peder Jensøn              "    1    "
Anders Jensøn              "    1    "
Johan Finch               1    "    "
Jacob Rasmusøn             "    1    "
Zacharias Simmensøn           "    2    12
Halfvor Gutormsøn            "    3    "
Mortten Pedersøn            1    1    "
Tord Schreder              "    3    "
Christian Hetting            "    3    "
Bertel Aafos              1    "    12
Anders Rasmusøn             "    3    12
Christen Tordsøn            1    "    "
Jens Jensøn Riber            1    "    "
Tommes Poulsøn             "    2    "
Boe Pedersøn              "    3    "
Jens Mogensøn              "    3    "
Petter Frandzøn             "    2    "
Petter Hensdrichsøn ved Porsgrund	"	2	12
Brynild Engelsøn            "    3    "
Jacob Hexsøn              1    "    "
Peder Øren               "    2    12
Laers Andersøn i Brevig         "    3    12
Johan Busch               "    "    10
Mr. Christian Barbierer         "    2    "
Madz Madsøn i Brevig          "    3    "
Søren Dreyer              "    2    12
Rasmus Sørensøn i Brevig        "    2    "
Jens Simmensøn             "    2    12
Christen Poulsøn            "    2    12
Niels Hafftordsøn            "    2    12
Jan Arentsøn i Brevig          "    1    "
Olle Pedersøn              "    1    "
Christen Andersøn            "    2    "
Albert Tordsøn             "    2    "
Hans Jacobsøn              "    3    "
Niels Andersøn af hans hus       "    1    "
Olle Ørevig i Brevig          "    2    "
Lodvig Guldsmed             "    2    "
Alexander Guldsmed           "    2    12
Søfren Smed               "    2    "
Jacob Kaaberslager           "    "    12
Rasmus Smed               "    1    12
Jacob Smed               "    2    12
Knud Smed                "    1    "
Thevis Carstensøn            "    1    "
Anders Smed               "    2    "
Jsach Torchelsøn            "    2    "
Joen Evendsøn              1    "    "
Laers Cornelsøn             "    2    "
Johan Jost               "    2    "
Jacob Laersøn              "    1    "
Jens Clausøn              "    1    "
Arne schomager             "    1    "
Peder Clasøn schomager         "    "    12
Hans Nielsøn              "    1    "
Engelbret schredder           "    2    12
Christen Schreder            "    2    12
Bertel schreder             "    2    "
Niels Jansøn schreder          "    1    "
Torbiørn schreders Enche        "    2    "
Mogens Schredder            "    2    "
Laers Joensøn              "    "    12
Peder Dus                "    1    "
Joen Arnesøn i Qverendallen       "    2    "
Olluf Sum                "    1    "
Niels Thorchelsøn            "    1    12
Johan Giertsøn             "    1    "
Johan schreder paa Snibetorp      "    1    "
Claus Lund               "    2    12
Niels Schreder ved Porsgrund      "    1    "
Christen Christensøn Snedcher      "    1    "
Olle Snedcher              "    2    "
Erich Snedcher             "    1    "
Halfvor Pedersøn            "    1    12
Tommes Pettersøn            "    "    12
Christopher Pedersøn          "    "    12
Christen Carlsøn den yngre
    for sin gaard huor
    af Tal Carlsøn
    suarer helningen        "    1    "
Niels Christensøn Mahler        "    1    "
Jacob Olsøn Mahler           "    1    12
Hendrich Sadelmager           "    1    "
Clas Glasmester             "    1    "
Christian Felbereder          "    1    "
Tollef Omdal              "    "    12
Jørgen Trane af huset som
    Enchen betaller
    helningen af          "    1    "
Olle Ennersøn eller daatteren      "    2    "
Niels Olsøn folloug           "    2    12
Jonas Rasmusøn             "    1    "
Jacob Olsøn               1    "    " 
Evend Murmester             "    1    "
Anders Jensøn Wigvering         "    "    12
Laers Veffuer              "    1    12
Hendrich Weffver            "    1    12
Johan Veffuer              "    1    12
Laers Møller              "    1    "
Hans Clausøn              "    "    12
Anders Erichsøn             "    3    "
Steffen Slagter             "    3    "
Laers Gullichsøn i Brevig        "    1    "
Søfren Saltboen             "    "    12
Povel Willumsøn i Brevig        "    1    12
Hans Jensøn               "    1    12
Laurs Svendsøn             "    1    12
Marchus Breuig             "    1    12
Svend Marstrand             "    "    12
Jens Laersøn              "    1    12
Olle Svenningsøn            "    1    12
Frandz Tostensøn            "    1    18
Mortten Halfvorsøn           "    1    12
Jørgen Halfvorsøn            "    1    12
Raf Andersøn              "    1    "
Steen Andersøn             "    1    12
Halfvor Jyde              "    1    "
Olle Bestilt              "    2    12
Hans Bestilt              "    3    "
Simmen Bestilt             "    1    "
Søren Hansøn Flaademand         "    2    "
Elling Snibetorp            "    1    "
Anders Rasmusøn Flaademand       "    1    12
Laers Trost               "    1    12
Svend Svendsøn             "    1    18
Truls Krabbe              "    1    12
Bendt Gudmundsøn            "    1    12
Christen Guldsmid            "    1    12
Christen Tømmermand           "    1    12
Tosten Biørnsøn             "    1    18
Søfren Hansøn              "    1    12
Torbiørn Snibetorp           "    1    12
Niels Haraldsøn             "    1    12
Werner Olsøn              "    2    "
Tor Wigvering              "    1    "
Peder Olsøn Beenholt          "    1    "
Jsach Halfvorsøn            "    1    18
Erich Bendtsøn Flaademand        "    1    6
Niels Tormosøn             "    1    "
Laers Michelsøn             "    1    12
Olle Jensøn paa Snibetorp        "    1    12
Olle Povelsøn              "    3    "
Reer Svendsøn              "    1    12
Laers Olsøn i Gielden          "    1    "
Erich Hansøn              "    1    "
Olle Suendsøn              "    "    10
Peder Staffensøn            "    1    18
Niels Bendtsøn             "    "    12
Holger Staffensøn            "    1    "
Knud Arnesøn              "    1    6
Christen Christensøn Aafos       "    1    18
Søren Andersøn             "    2    "
Jørgen Carlsøn             "    2    "
Svend Rasmusøn Vering          "    2    6
Claus Holst               "    1    "
Jørgen Povelsøn             "    1    "
Hans Povelsøn              "    2    "
Knud Povelsøn              "    1    "
Anders Kart               "    2    "
Elef Elefsøn              "    1    12
Poul Østensøn              "    1    12
Hans Erichsøn              "    1    "
Jens Tuerstad              "    1    "
Olle Gundersøn             "    1    "
Jens Thiøstelsøn            "    1    "
Peder Laersøn fardreng         "    1    "
Christen Hansøn i Lundebachen      "    "    12
Hans Christensøn Peper         "    1    "
Laers Tommisøn             "    1    12
Anders Jsachsøn             "    "    18
Asbiørn Torbiørnsøn           "    "    18
Anders Rasmusøn Kart          "    1    "
Guldbrand Pedersøn           "    1    "
Tor Guldset               "    "    12
Olle Torchelsøn fardreng        "    "    18
Steen Tømmermand            "    1    "
Anders Knudsøn             "    1    "
Niels Turesøn              "    1    12
Olle Knudsøn              "    1    "
Olle Lund                "    1    "
Peder Snidcher             "    1    12
Christen Jensøn Snedcher        "    1    12
Jacob Sørensøn Snedcher         "    1    "
Joen Grol for gaarden          1    1    "
Anne Peder Nielsøns or gaarden     "    "    12
Herman Tommes: gaard          "    1    12
Jacob Povelsøns gaard          "    1    "
Amund Bottelsøns gaard         "    "    12
Maren Hans Bendts: gaard        "    "    12
Michel Smidz gaard           "    "    18
Jacob schomagers hus i Gielden     "    "    12
Hans Lauridsøn Tolder tienter
    for sin gaard her i Byen    "    3    "
Niels Amndsøn              "    1    "
Herman Rising              "    1    "
Tord Trondsøn              "    "    12
Helje Peder Trostes           "    3    "
Johanne Madzdaatter           "    2    "
Suend Suchen              "    1    "
Dyre Jngebretsøn            "    1    18
Amund som tiente Jfver Hansøn      "    1    "
Amund Hansøn Baadzmand         "    1    "
Endre schoflecher            "    "    12
Lucas Mogensøn af huset         "    1    "
Olle Jngebretsøn            "    1    6
Halfvor Wetlesøn i Mr. Petters Gaard	"	1	6
Abraham Laersøn Mellum         "    1    "
Olle Tallachsøn             "    1    "
Jngebor dag saugmesters hus       "    "    12
Maren Jyde               "    "    12
Niels Nielsøn folloug          "    "    12
Anne Tiidemanns hus           "    1    12
Jnger Peders Gunders:          "    1    "
Karen Anders Niels:           "    "    6
Anne Gundersdaatters hus        "    1    "
Maren Lj                "    1    "
Aslach Jønnevoldz hus          "    "    12
Else Niels tuetens           "    "    6
Helje Jacobs: hus            "    "    12
Endre Tømmermandz hus          "    "    6
Karen Henningsdaatter          "    "    12
Christian Daniels: hus         "    "    12
Karen Andersdaatter           "    2    "
Olle Sergiants hus           "    "    12
Helvig toftte              "    "    12
Jens Snedichers Enche ved Porsgrund	"	"	12
Else Frandzdaatters hus         "    "    12
Hans Breches gaard           "    1    "
Børge Eschelsøns hus          "    1    "
Biørn Michelsøn             "    1    "
Peder Rasmusøns gaard
    Tommes Pettersøn iboer     "    1    "
Laers Giertsøns gaard          "    1    12
Mons. Tønsbergs hus paa Tatterbachen	"	"	12
Haftoens gaarden            "    "    12
Jsach Elsetz gaard           "    "    12
Hans Baggers hus            "    "    12
Johannes Anthonisøn ved Porsgrund	"	1	"
Hans Jensøn schielsvig ibm.       "    1    12
Amund Borge               "    1    "
Laers Erlandsøns hus          "    "    6
Christen Olsøn Klyfberg         "    2    "
Jens Andersøn              "    2    12
Hans Laersøn Visiterers Gaard
    ved Porsgrund          "    3    14
Anders Nenset i Graaden         "    "    12
Kield Torbiørnsøn            "    1    "
Jens Kieldsøn              "    2    "
Cornelis Jansøns gaard         "    1    "

Kragerøe anpart at bereigne 
helning af den ordinaire 
Kongens skat.......           37   "    10

Summa dette Mandtals Penge       217   3    "

Noch i Breviig som er af forseelse udeglemt......	
Niels Hansøn i Langesund        "    3    "
                    42   1    18
Tord Tostensøn             "    2    12
Amund Christensøn            "    2    12
Hans Evendsøn i Breviig         "    2    "
Gregers Knudsøn             1    "    "
Niels Rasmusøn             2    "    "
Jn Alles                223   1    "

J Offuermeltte Summa 
bereignet de Brevig och Bamle
Beløbber                19   1    12

Wellem Wellemsen
(Sign)