Avskrift av Skien kirkebok

Morten Fleischer skriver for tiden av Skien kirkebok.

Resultatet presenteres i et excel-ark med forskjellige faner for hver av de kirkelige handlingene.
Dermed kan man søke gjennom både dåp, trolovelser, ekteskap og dødsfall på en gang.
Hvert excel-ark dekker 10 år.
Siden det blir litt uhåndterlig å vise excel-arket som webside, legges alle filene ut til nedlasting.
En stor takk til Morten for at han deler dette med oss.


Husk på at i alle avskrifter kan det forekomme feil. Sjekk derfor alltid i originalkilden.

Skien 1840 - 1849