Avskrift av Skien kirkebok

Morten Fleischer skriver for tiden av Skien kirkebok.

Resultatet presenteres i et excel-ark med forskjellige faner for hver av de kirkelige handlingene.
Dermed kan man søke gjennom både dåp, trolovelser, ekteskap og dødsfall på en gang.
Hvert excel-ark dekker 10 år.
Siden det blir litt uhåndterlig å vise excel-arket som webside, legges alle filene ut til nedlasting.
En stor takk til Morten for at han deler dette med oss.


Husk på at i alle avskrifter kan det forekomme feil. Sjekk derfor alltid i originalkilden.

Skien 1659 - 1669

Skien 1670 - 1679

Skien 1710 - 1719

Skien 1720 - 1729

Skien 1730 - 1739

Skien 1740 - 1749

Skien 1750 - 1759

Skien 1760 - 1769

Skien 1770 - 1779

Skien 1780 - 1789

Skien 1790 - 1799

Skien 1800 - 1809

Skien 1810 - 1819

Skien 1820 - 1829

Skien 1830 - 1839

Skien 1840 - 1849

Skien 1850 - 1859

Skien 1860 - 1869