Protocol for
Den christelige Dissenter-Menighed
i Skien og Omegn,
stiftet den 29de September 1860

-------------------------------

Dette er protokollen til en utbrytergruppe av den Lammerske frimenighet, som ble kalt "den christelige dissenter-menighed".
--------
Fra Per Arne Rødh har jeg fått en melding som oppklarer misforståelsen om at dette var
matrikkelen til selve lammerske frimenighet.

Han skriver som følger:


Boka ”Veiryddere ” av Ingulf Diesen s. 58ff  (Ansgar forlag 1980) forteller at Den lammerske frimenighet 1858-60 opplevde en del splittelser på grunn av sterke baptistiske tendenser blant mange av menighetens medlemmer (mens Lammers forkynte samvittighetsfrihet i dåpsspørsmålet).”Lammersmenigheten”, eg. ”Den frie apostoliske christelige Menighed i Skien”, ble stiftet allerede 4. desember 1856, mens utbrytermenigheten først ble stiftet 29. september 1860, slik det også står i protokollen. Vi ser at forstander for denne menigheten er J.S. Ording, ikke Lammers. Og på dette tidspunkt var fremdeles Lammers forstander i sin menighet. Han gikk riktignok ut igjen av menigheten han hadde stifta, og tilbake til Statskirken, men det var først et par måneder deretter, den 27. des. 1860.

Dette er litt vanskelig å holde rede på. Flere av lederne og mange medlemmer fra lammersmenigheten gikk nemlig også over i den nye utbrytergruppen. 24 av dem ble også utstøtt av menighetsmøtet i Lammersmenigheten september 1860 (bl.a. J.S. Ording og Boye Lieungh) etter uenighet om dåpen og ytterliggående tendenser. ”Mye tyder på at eksklusjonene var provosert fram, og de er straks klare for en ny menighetsdannelse…” skriver Gunnar Sem i boka Lammers s. 206. Det var denne nye menigheten som ble Den christelige Dissenter-Menighed. Denne skilte seg fra den ”lammerske” bl.a. med et baptistisk dåpssyn.

Ser en på navnet og tidspunktet, går det klart fram hvilken menighet som er hvem. ”Lammers” menighet fortsatte for øvrig å eksistere også etter 1860 (uten Lammers), men med færre medlemmer. Protokollen for den riktige Lammerske frimenighet (altså Den frie christelige apostoliske Menighet i Skien) finnes også.

Også baptistene hadde startet opp i distriktet i 1860, men Den christelige Dissenter-Menighed sluttet seg likevel ikke til dem.

 

Se forøvrig artikkel av Finn Rønning
på nettsida til Fylkesarkivet for Vestfold.Rulle for Skien

Rulle for Porsgrunn

Rulle for Brevik---------------

Tilbake til kilder