Designation
Over
De af Schiens Bye og District
som til Wiiborgs- og Kiøbenhavns
Brandstyr-Skat ere Lignede
og Lagde

 

 

 

Specification

Paa de som formedelst fattigdom og andre Aarsager

af Kiøbenhafns Brandstyr ligning udgaar og for hen haver svaret deris Contingent inden Wiborg skatten

 

Schiens bye

     

rd

m

s

  21 Madame Wulf

3

   
  32 Burkhart Wejer

3

   
  41 Jens Høst

1

   
  42 Hans Korsvold

1

   
  53 M. Pinia

1

   
  54 Madame Sal. Ove Daniels

1

   
  61 Sal: Peder Jørgensen Holstes Enke

1

   
  64 Madame Mikkel Povelsens

4

2

 
  68 Lars Christophersen

1

   
  69 Sal: Tommes Ruskes Enke

1

   
  76 Peder Svenske

2

   
  79 Mikkel Hofmand  

2

 
  83 Tommes Johansens Enke

1

   
  84 Margrete Peder Svenskes

2

   
  87 Maren Niels Toresens

1

2

 
  89 Beniamind Seiffert

2

   
  102 Tor Torgersen  

1

 
  104 Tor Nielsen

2

   
  117 Halvor Berg

1

2

 
  120 Monsr. Bornhof

1

2

 
  121 Ludviig Hammerslef

1

2

 
  123 Sal: Søren Christensens Enke  

2

 
           

Skomagerne

  132 Augustinus Halvorsen  

2

 
  133 Zakarias Skoemager  

2

 
  136 Lars Stephensen

1

   
  143 Rasmus Skoemager  

2

 
           

Skrædderne

  144 Anders Follestad

2

   
  145 Abraham Jannsen  

2

 
  147 Hermand Hermandsen  

2

 
  150 Peder Høk

3

   
           

Snidkerne

  157 Lars Jensen Krabbe

1

   
           

Flaadefolkene

  165 Tommes Sørensen

1

   
  169 Jver Hansen  

3

 
  171 Knudt Skrep

1

   
  178 Sivert Jansen  

1

12

           

Skot-folkene

  180 Niels Madsen TømmerFoegets Enke

3

   
  181 Ole Torgersen

1

2

 
  183 Anders Jørgensen  

2

 
  187 Jsak Tommesen

1

2

 
  188 Hans Ravns Enke  

2

 
           

Saug-mestere og saug-drenge

  194 Ole Fink  

3

 
  195 Abraham Rolfsens Enke  

3

 
  197 Lars Nirissen  

2

 
  202 Christopher Jensen  

2

 
  204 Ledvor Ledvorsen

2

   
  206 Svend Johansen  

1

12

  207 Gunder Eegaas  

2

 
  208 Povel Feldbereder

1

2

 
  214 Johanne Rising  

2

 
  231 Børge Halvorsen

1

   
  243 Lars Andersen Saugmester paa Lie

1

   
  244 Børge Wiigværing  

2

12

  245 Sal: Hendrik Smeds Tore  

2

 
  247 Ole Abrahamsen Sveds  

2

12

  248 Ole Gundersen  

2

 
           

Porsgrund

  254 Jens Clausen

1

   
  259 Niels Halvorsen

2

   
  260 Niels Nielsens Enke

1

   
           

Breviig

  266 Christen Nielsen

23

   
  270 Peder Christiansen Færøe

4

2

 
  281  

2

   
           

Langesund

  288 Peder Lund

4

   

 

 

 

De som udi Brandstyren er lagde og haver

nødt moderation udi Deres tilkommende

Contingent ere eftterfølgende Navnlig

   

Langesund

Hvor meget de modererede hafer udi Brandstyr skatt erlagde

Moderationens

 

Nr

 

rd

m

s

rd

m

s

 

4

Foegden Schveder

24

   

6

   
 

12

Peder Gregersen

1

   

8

   
 

13

Peder Flodes Enke

2

   

8

   
 

16

Jens Gregersen

1

   

1

   
 

22

Nikolai Jørgensen  

2

 

1

   
 

25

Jokum Altenborg

1

   

5

   
 

28

Willum Karhof

6

   

3

   
 

31

Knudt Tisted

2

   

4

   
 

32

Ole Jonnsen

4

   

5

   
 

46

Mads Gram

1

   

2

   
 

36

Enken Bergitte Jokum Heins

1

     

2

 
 

37

Anders Tommesen  

2

 

1

2

 
 

52

Joen Skiltrands Enke  

2

16

1

1

8

 

55

Bertel Hagendorns Enke  

2

   

2

 
 

58

Peder Bagge

6

   

3

   
 

65

Johan Rusk

2

   

1

   
 

71

Peder Simensen

3

   

4

2

 
 

72

Jens Bertelsen

1

   

1

   
 

78

Johan Toftes Enke

1

   

5

   
 

60

Hans Fange

2

   

1

   
 

74

Jørgen Eriksen Grøtsunds Enke

1

   

2

   
 

85

Aslak Monsen

4

   

2

   
 

86

Tyge Helgesen

1

     

2

 
 

88

Erik Kittelsen

2

   

1

   
 

90

Anders Olsen ved Bækken

1

   

1

   
 

92

Søren Eriks: i gielden

1

   

2

   
 

93

Christopher Jacobsen

2

   

1

3

 
 

94

Gotfred Feldbereder

4

   

2

   
 

95

Haagen Brun

1

   

1

   
 

96

Ole Halvorsen  

2

   

2

 
 

97

Henning Clausen            
 

100

Niels Nielsen Jyde Snikker

3

   

1

2

 
 

105

Claus Nielsen  

2

16

1

1

8

 

106

Anders Andersen Guldsmed  

2

16

 

3

8

 

107

Lars Andersen

1

   

2

   
 

109

Jørgen Lollik

2

   

1

   
 

113

Luccas Levorsen

1

   

2

   
 

115

Niels Halvorsen

5

   

1

   
 

116

Peder Mostgaard

2

   

1

   
 

119

Johan Petter Bager

1

   

2

   
                 

Smedelaget

 

125

Engel Smed

2

   

1

   
                 

Skoemagere

 

133

Christen Trane  

2

   

2

 
 

137

Ole Andersen

1

     

2

 
 

138

Ole Olsen

1

     

2

 
 

142

Gunder Helgesen  

2

   

2

 
                 

Skræderne

 

151

Jan Rask

1

     

2

 
                 

Snidkerne

 

153

Søren Jacobsen  

2

16

 

1

8

 

154

Hendrik Jocumsen

1

   

1

   
 

155

Christen Jeppesen

2

   

1

   
 

159

Jacob Christensen  

2

16

 

1

8

                 

Flaadefolkene

                 
 

179

Tobias Olsen

1

2

 

1

2

 
 

182

Morten Olsen

1

     

2

 
 

184

Jacob Tysk  

2

   

2

 
 

186

Hans Pedersen

1

     

2

 
 

163

Christopher Svendsen

1

   

3

2

 
 

164

Philip Svendsen

1

   

3

2

 
 

172

Abraham Ellefsen  

2

16

 

3

8

 

173

Christen Busk  

2

   

2

 
 

174

Peder Børgesen

2

   

4

   
 

175

Hans Olsen Skielbred

2

   

1

   
 

176

Christopher Nielsen

1

     

2

 
 

177

Elias Giertsen

1

2

 

1

   
                 

Saugmester og saugdrenge

 

190

Niels Torbiørnsen

1

2

   

2

 
 

191

Anders Olsen i Pusterviigen

1

   

1

2

 
 

192

Gunder Larsen Saugmester

1

2

 

1

2

 
 

196

Lars Wiigværing

1

     

2

 
 

198

Biørn Ellefsen

1

     

2

 
 

200

Niels Jacobsen  

2

16

 

1

8

 

201

Joen Hattemager  

2

   

2

 
 

203

Niels Vetlesen

1

2

 

1

2

 
 

205

Hans Andersen i Qverndalen

2

   

1

   
 

209

Gunder Olsen Puster  

2

 

1

   
 

210

Peder Muurmester  

2

16

 

1

8

 

212

Anders Kart

1

     

2

 
 

213

Anders Trælborg  

2

   

2

 
 

216

Hans Gundersen paa Øen  

1

8

   

16

 

217

Halvor Nielsen  

2

 

1

   
 

222

Saamund Andersen  

2

16

 

1

8

 

226

Peder Nielsen  

1

8

 

1

4

 

229

Ledvor Mælla  

2

16

 

1

8

 

230

Albert Abrahamsen  

2

 

1

   
 

232

Christian Pettersen

1

     

2

 
 

233

Ole Tobiæsen

1

     

2

 
 

234

Søren Christensen paa Lundetangen  

2

16

 

1

8

 

235

Knudt Hansen  

2

16

 

3

8

 

236

Tommes Andersen Saugdreng  

2

16

 

3

8

 

237

Ole Hansen paa Taterbakken

1

2

 

1

   
 

241

Ole Wrager  

2

   

1

 
                 

Porsgrund

 

258

Søren Sparre

1

   

2

   
                 

Langesund

 

283

Nicolai Hammer

2

   

1

   
 

284

Hendrik Hansen

1

2

 

1

2

 

 

De nye tilkomne og udi Brandstyer Skatten

Lignede ere aftterfølgende

 

Nr

 

rd

m.

s.

Schiens Bye

 

1

Sal: GeheimeRaad Adelaers Arvinger af deris Handel og brug

100

   
 

2

Apotecker Johan Wulf

6

   
 

3

Cirurgus Bangman

6

   
 

4

Søren Kierulf

12

   
 

5

Peder Sommer

1

1

8

 

6

Petter Søeberg  

2

16

 

7

Hendrik Hansen  

2

 
 

8

Børge Halvorsen

4

   
           

Skoemagere

 

9

Lars Giertsen

1

   
           

FlaadeFolkene

 

10

Povel Jensen Snel  

2

 
 

11

Lars Sørensen Brække

3

   
 

12

Anders Braad

1

   

Skodfolk

  Tomes Anders:

1

2

 

"

  Pouel Anders:

1

   
           

Saumestere og Saugdrenge

 

13

Tommes Saugdreng  

2

16

           

Jnroullerede udi schiens bye boende

 

14

Truels Krabbe  

2

16

 

15

Amund Torgersen  

2

 
 

16

Ole Phillupsen  

2

 
 

17

Solve Olsen

1

   
 

18

Børge Svenske

1

   
 

19

Jens Hadderoler  

2

16

 

20

Jan Hansen  

2

 
 

21

Christen Krabbe  

2

 
 

22

Dyre Christensen  

2

 
 

23

Frands Nielsen

2

   
 

24

Halvor Jversen  

2

 
 

25

Rasmus Adriansen  

2

 
 

26

Hendrik Skotte  

2

 
 

27

Ole Wessel  

2

 
 

28

Casten Knudtsen

1

   
 

29

Ole Bottolsen  

2

 
 

30

Amund Bottolsen  

2

 
 

31

Niels Dus  

2

16

 

32

Lars Eriksen  

2

 
 

33

Hermand Olsen  

2

 
 

34

Ole Olsen paa Blegebakken  

2

16

 

35

Ole Justsen  

2

 
           

Porsgrund

 

36

Hr. Cancellie Raad Herman Hermansen Leopoldus

60

   
 

37

Tommes Bugge

4

   
 

38

Tommes Holt

1

   
 

39

Jalden

3

   
 

40

Bertel Jobsen

1

   
           

Breviig

 

41

Johannes Bomhof

2

   
 

42

Lars Svindt

2

   
   

SUMMA

224

1

8

Schiens Bye

Nr

 

rd

m

s

Schiens Bye

  Hans høj: Grevelige Excellence Hr Gref Dannenschiold af Laurviig

50

   
  Hans Excellence Sal: hr. GeheimeRaad Adelaers Arvinger

64

   

4

Fogden Schveder

24

2

23

12

Peder Gregersen  

2

 

13

Peder Pedersen Flods Enke

2

 

6

15

Tobias Hikmand

6

 

18

16

Jens Gregersen

1

 

3

17

Christen Jensen Hofgaard  

2

 

25

Jocum Altenborg  

2

 

28

Willum Karhof

6

 

18

31

Knudt Persen udgaaet      

34

Ole Jonnsen

4

 

12

36

Madame Heins

1

 

3

37

Anders Tommesen  

2

2

46

Mads Gram

1

 

3

52

Johan Skiltreds Enke  

2

18

58

Peder Bagges Enke

5

3

17

56

Peder Christensen

6

 

18

60

Hans Fange  

2

2

55

Bertel Hagedorns Enke  

2

18

63

Jørgen Erboe

2

 

6

67

Morten Kraghed

1

 

3

65

Johan Rusk

2

 

6

70

True Pedersen Kaare

5

 

14

71

Peder Simensen

3

 

9

72

Jens Bertelsen

1

 

3

74

Jørgen Grødsunds Enke

1

 

3

76

Peder Soeberg

1

 

3

79

Johan Toftes Enke

1

 

3

85

Margrette Peder Svenskes  

2

18

87

Tyge Helgesens Enke  

2

18

89

Erik Kittilsen

2

 

6

91

Anders Olsen ved bekken

1

 

3

93

Søren Eriksen i Gielden

1

 

3

96

Haagen Brun

1

 

3

114

Luccas Ledvorsen  

2

 

116

Niels Halvorsen

5

 

15

117

Peder Mosgaard

3

 

9

151

Johan Kask

1

 

3

153

Søren Jacobsen  

2

18

154

Hendrik Jacobsen

1

 

3

155

Christen Jeppesen

2

 

6

157

Lars Joensen Krabbe

1

 

3

159

Jacob Christensen

1

 

3

162

Jacob Vetlesen

2

 

6

163

Christopher Svendsen

1

 

3

164

Philup Svendsen

2

 

6

172

Abraham Ellefsen

1

2

4

173

Christen Busk  

2

18

174

Peder Borgersen

3

 

9

179

Tobias Olsen

1

2

4

182

Morten Olsen

1

 

3

184

Nye Jacob Tysk  

2

2

186

Hans Pedersen

1

2

4

187

Jsak Tommesen

1

 

3

192

Anders Olsen i Pusterviigen

2

 

6

196

Lars Wiigværing

1

2

4

198

Biørn Ellefsen

1

2

4

203

Niels Wetlesen

2

 

6

210

unge Peder Muurmester  

2

 

213

Anders Trælborg  

2

18

225

Petter Nielsen  

2

14

229

Ledvor Mælum

1

 

3

230

Albert Abrahamsen

1

 

3

236

Tommes Andersen Saugdreng  

2

18

237

Ole Hansen paa Tatterbakken

2

 

6

243

Lars Andersen Saugmester paa Lie  

2

18

246

Jocum Feldbereder

2

 

6

         

1

Sal: hr Geheime Raad Adelaers Arvinger af deris handel og Brug

64

   

2

Apotecher Vulf

6

 

18

3

Chrirurges Bangman

3

   

4

Sorenskriver Søhren Kierulf forfløt og derfore udgaar      

5

Peder Sommer udgaar      

7

Hendrik Hansen  

2

18

8

Børge Halvorsen

4

 

12

9

Christopher Knoph

2

3

22

10

Peder Pedersen Holst

2

 

6

11

Lars Gertsen

1

 

3

12

Povel Jansen Snell  

2

2

13

Lars Sørensen Brække

3

 

11

14

Anders Braad

1

 

3

15

Tommes Andersen af Skotfolkene

1

2

4

16

Povel Andersen lige saa

1

 

3

         

ENROULLEREDE UDI SCHIEN

17

Truels Krabbe  

2

18

18

Anun Torgersen  

2

2

19

Ole Phillupsen  

2

2

20

Saave Olsen

1

 

3

21

Børge Svenske

1

2

4

22

Jens Hadereler  

2

18

24

Christen Krabbe  

2

2

25

Dyre Christensen  

2

2

26

Frands Nielsen

1

2

 

27

Halver Jversen udgaar      

28

Rasmus Adriansen  

2

2

29

Hendrik Skotte  

2

2

30

Ole Wessel  

2

2

31

Karsten Knudsen

1

2

4

32

Ole Bottelsen  

2

2

33

Amun Bottelsen  

2

2

34

Niels Dus  

2

 

35

Lars Eriksen  

2

2

36

Hermand Olsen

1

 

3

37

Ole Olsen paa Blegebakken

1

 

3

38

Ole Justsen  

2

16

39

Anders Krabbe

1

3

21

41

Jens Povelsen

1

 

3

42

Halvor Aaselsen  

2

2

43

Niels Clausen  

2

2

44

Gulbrand Sivertsen

2

 

6

45

Hans Bingholt

3

 

9

46

Jens Aagaard  

2

2

47

Niels Vigværing

1

2

4

48

Willum Suendsen udgaar      

49

Cort Fænt  

2

2

50

Ole Sørensen  

2

2

51

Hans Cart  

2

2

52

Anders Engelbretsen

1

   

53

Simen Bestilt

1

 

3

54

Gunder Olsen

1

 

3

55

Guldbrand Herre  

2

2

56

Anders Knap

1

 

3

59

Paruque-mager Knoph

1

 

3

58

Anders Clausen  

2

18

         

1

Borgemester Lycke

8

1

 

2

Raadmand Sommer død      

3

Raadmand Bredal

4

 

12

5

Byefoegden Kragh

7

 

20

6

Byeskriver Vendelboe

2

1

15

7

Niels Herkulesen Wejer

21

3

11

8

Postmester Ovenberg

1

 

4

9

Simen Jørgensen og hans Søn Rasmus Simensen

86

2

9

10

Peder Pedersen Baar

39

2

19

11

Hans Gregersen og hans Søn

57

2

23

18

Casper Frandsen

5

 

15

19

Rasmus Nielsen

20

2

12

20

Jørgen Tvedt

14

1

18

23

Peder Olsen

7

 

20

24

Petter Aslev

10

3

8

  Joseph Colier

10

1

6

26

Caspar Beker

14

1

18

27

Johan Krøger

10

 

12

28

Petter Klovmand

10

3

8

30

Arne Joensens Enke

20

2

12

33

Ole Pettersen

12

   

35

Povel Broedal

2

2

11

38

Frands Levin

5

1

16

39

Niels Andersen Wejer

20

2

12

40

Christopher Ryg

12

1

12

43

Frands Pettersen

25

1

1

44

Jesper Høst

1

3

5

45

Ole Lie

3

   

47

Hans Smit

12

2

13

48

Jacob Joensens Enke

14

1

18

49

Jver Blær

9

   

50

Anders Pedersen

4

   

51

Jens Piil

6

   

50

Johan von Capeln

20

2

12

66

Niels Rive forfløt      

73

Claus Tofte

3

   

76

Claus Hyll

8

1

 

78

Hendrik Hallein

4

3

7

81

Daniel Tofte

2

1

20

82

Christen Jensen Stær

10

3

8

83

Frands Lorentsens Enke gift med Christopher Levin

2

   

86

Aslak Mognsen

1

2

 

92

Johannes Pedersøn paa øen

2

   

94

Christopher Jacobsen udgaar      

95

Gotfred Feldbereder

5

3

17

98

Henning Clausen

5

1

16

99

Bent Paruque-mager

1

 

20

101

Niels Jyde Snidkers Enke

2

   

102

Jørgen og Sakarias Simensønner

50

2

1

104

Ole Sadelmager

8

   

106

Hans Væver  

2

 

108

Claus Nielsen

2

1

16

109

Hans Tobak-Spinder

7

 

21

110

Jørgen Lollik

3

2

11

111

Tormoe Torgersen

2

1

15

112

Didrik von Capeln

9

 

3

113

Ole Jensen Guldsmed

3

2

10

123

Søren Larsen paa Kamperhoug  

2

10

115

Hans Adjutant  

2

10

119

Ole Rasmusen

7

 

21

124

Søren Smeds Enke paa Lie  

2

10

125

Engvald Smed

3

2

11

126

Engel Smed

2

1

15

127

Ougen Smed

4

2

1

128

Christopher Smed  

2

10

129

Tollef Torsen

2

1

15

130

Claus Smed

3

2

10

132

Mads Hvalebøe

5

1

16

133

Christen Trane  

2

 

134

Tosten Jversen

5

1

16

137

Ole Andersen

1

3

5

138

Ole Olsen

1

3

5

139

Anders Christensen

1

 

20

140

Hendrik Garver

5

1

16

141

Christen Garver

2

1

15

142

Gunder Helgesen

1

 

20

146

Tommes Rask

4

1

 

149

Stephen Skredder

4

   

152

Johan Stolt

5

1

21

156

Hertviig Larsen

3

2

11

158

Christen Olsen

1

3

5

161

Johan Hendrik

2

 

10

166

Joen Bingholt  

2

 

167

Tor Numme

1

 

20

168

Hans Gundersen udgaar      

169

Jver Hansen  

3

16

170

Halvor Hansen

3

2

11

175

Hans Olsen Skielbred

2

   

176

Christopher Nielsen

1

3

5

177

Elias Gertsen

3

   

185

Jørge Jørgensen paa Lunde  

2

10

189

Peder Arnesen

1

   

190

Niels Torbiørnsen

2

   

193

Hans Andersen Bygmester

3

2

11

199

Anders Pedersen Saugdreng  

3

1

200

Niels Jacobsen

1

 

20

201

Jan Hattemager

1

 

20

205

Hans Andersen Saugmester i Qvernedalen

3

2

11

208

Povel Feldbereeder

1

3

5

209

Gunder Puster

1

 

4

211

Mads Muurmester

3

2

11

212

Anders Kart

1

3

5

215

Tobias Christiansen

1

 

20

216

Hans Gundersen paa Øen  

2

20

218

Ledvor Torvildsen

1

   

219

Knudt Helgesen

1

3

5

221

Johan Jacobsen  

2

10

222

Saamund Andersen

1

 

20

223

Jens til Peder Christensen  

2

20

224

Peder Larsen paa Blegebakken  

3

1

225

Nerie Helgesen  

2

10

227

Joen Asgoutsen

1

 

20

228

Lars Hansen

4

1

 

232

Christen Pedersen

1

3

5

233

Ole Tobiasen

1

3

5

234

Søren Christensen paa Lundetangen

1

 

20

235

Knudt Larsen

1

3

5

238

Peder Nordlænding  

2

10

239

Peder Rein

4

   

240

Lars Svenske paa Blegebakken  

2

10

241

Ole Wrager  

1

 

242

Erik Svenske

1

3

5

249

Torkild paa Øen  

2

10

89

Beniamin Seifers Enke

1

 

4

104

Toer Nielsen

1

 

4

147

Hermand Hermandsen udarmet      

148

Christopher Arveskoug ligesaa      

197

Lars Nerisen  

1

 

248

Ole Gundersen paa Øen  

1

9

  Svend Lykke

1

 

4

  Lars Svenske paa Øen

1

 

4

  Bent Hansen Saugmester  

1

1

  Lars Berg udarmet      
  Johannes Reiersen  

2

2

  Caspar Lykke

1

 

4

  Christen Bestilt  

1

9

  Peder Kiær  

2

4

  Lars Jyde  

1

9

  Peder Jyde  

1

9

  Niels Dyresen  

2

2

  Morten paa Øen  

1

1

  Ole Fink den yngre  

2

2

  Peder Helgesen  

2

18

  Asmus Hiulmager  

2

 
  Bøje Pettersen

18

3

 
  Jens Trost  

2

2

  Raadmand Wendelboe

4

   
  Procurator Kiæckstad

3

   
  Jørgen Wirlik

2

   
         

PORSGRUND

250

Cancellie Raad Leopoldus den ældre

147

3

10

  Cancellie Raad Leopoldus den yngre

64

3

19

258

Søren Spare  

2

14

201

Hans Buer  

2

14

61

Tommes Bugge

4

 

10

63

Yalden

2

 

6

64

Bertel Jobsen

1

3

23

251

Bovmans Enke

36

 

3

  Gunder Buer

64

3

19

  Jens Kiil

14

1

17

  Job Christensen

14

1

17

  Ditlov Bukka

22

   
  Jacob Post

3

2

10

  Christian Brun

2

2

22

  Niels Aal

2

 

8

         

BREVIIG

  Christen Larsen

4

3

17

  Peder Hansen

3

   
  Willum Skuds

7

 

20

  Jver Jversen

1

 

3

  Petter Tønnesen Kruse

1

2

4

  Jens Skaaning

6

 

18

  Willum Skadgel

6

 

18

  Søren Skredders Enke

1

 

3

  Hans Rudolf von Centens Enke (??)

1

 

4

  Johannes Bomhof

3

 

6

  Lars Svint

3

   
  Niels Grubbe

12

1

11

  Jacob Nielsen

62

   
  Bent Jversen

13

 

23

  Anders Mortensen

1

 

20

  Niels Hansen

1

3

5

  Halvor Eeg

2

1

15

  David Christie

36

 

8

  Willum Povelsen

1

 

20

  Søren Berg

9

 

4

  Peder Jørgensen

3

   
  Christen Hansen

3

2

11

  Petter Jarlov

1

 

4

  Giert Bentsen

1

 

4

         

LANGESUND

  Nicolai Hammer

11

2

5

  Hendrik Hansen

1

2

5

  Mette Grubbe

1

2

4

  Christen Lund

3

   
  Sal: Hans Lunds Enke

29

   
  Hans Siverts

1

 

4

  Niels Reebslager

1

 

4

  Petter Christian Jørgensen

6

   
  Hermand Grubbe

2

   
  Jørgen Erboe

2

   
         
  Summa Schiens Brandstyr skatt

1747

 

8

  Kragerøe tilkommer at svare 1/5-part som er

433

 

20