Kilde: Bratsberg Amt og Len, Pakke 346 – Legg: Militærvesen

 

 

Fortegnelse
af de Klædessorter der verd gived i Solum Præstegjeld til
Armeens Forledenhed og levered til mig, Hans Pedersen
Finddahl, Thyge Jensen hanes og Isack Abrahamsen Bruseth

 

 

Lerred

alen

Strie

alen

Vadmel

alen

Hoser

Pr

Skoe

Pr

hr Foged Plesner

30

 

50

   

hr og sorenskriver Hæshol

50

 

50

   
           

Udi Solum Hovedsogn

         

Bjørntvedt Roden

         
           

Ole Nielsen Bjørntvedt

     

2

2

Hans Olsen Nenseth

     

1

1

Jon Olsen Bugten

     

1

1

Kjeld Thomesen Bjørntvedt

     

1

1

Peder Abrahamsen Bjørntvedt

       

1

Hans Jacob Gundersen Klyve

 

1 skjorte

     

Anders Rougtvedt

 

5 alen

     

Hans Andersen Rougtvedt

 

1 skorte

     

Aasold Rougtvedt

     

2

 

Ole Rougtvedt

     

2

 

Hans Jacob Aasoldsen Knardahl

     

1

 
           

Østgaarden Rode

         
           

Isack Sørensen Østgaarden

     

1

 

Peder Pedersen Elseth

     

1

1

Jon Christensen Mastefleth

     

1

1

Ole Pedersen Aafos

 

10 alen

     

Jacob Hansen Aafos

 

5

     

Gjestgiver Christopher Bomhoff

 

20

     

Lars Christensen Klovholt

     

1

 

Christen Hansen Klovholt

     

1

 
           

Af Rougtstad Rode

         
           

Hans Olsen Rougstad

     

1

1

Christen Halvorsen Schjelbred

 

15

     

Isack Clausen Skjelbred

     

1

1

Anders Haraldsen Skjelbred

     

1

1

Peder Halvorsen Skjlebred

       

1

Christen Andersen Nyhuus

     

1

1

Søren Andersen Houchenes

 

5

     
           

Udj Mæhlum Annex

         

Af Rougstad Rode

         
           

Thyge Andersen Omdahl

     

1

1

Halvor Andersen Omdahl

 

5 alen

     

Enken Gunild Omdahl

 

5

     

Anders Anundsen Rugla under Omdahl

 

5

     

Marthe Sperrebakken

     

1

 
           

Hanes Rode

         
           

Thyge Jensen Hanes

 

10

 

1

3

Enken Maren Erichsdatter Melfald

     

1

1

Abraham Olsen Melfald

       

1

Aasold Isacksen Stokkene

     

1

1

Christen Tordsen Hella

       

1

Tord Guttormsen Hvalen

 

5

 

1

 

Isach Hansen Hegna

       

1

Niels Halvorsen Leerodden

       

1

Tof Olsen Østre Dahl

 

1 skjorte

     

Even Heljesen Dahl

 

5 alen

     

Enken Karen Thygesdatter Dahl

 

5

     

Hans Bjørnsen Gisholt

       

1

Lars Olsen Gisholt

     

1

Niels Gisholts Enke

   

3

   

Ole Olsen Gisholt

   

3

   

Huusmand Tollef Tollefsen Milekaasa under Dahl

 

1 skjorte

     

Huusmand Christen Wardahlen under Østre Dahl

       

1

           

Dolven Rode

         
           

Ole Michelsen Dolven

 

5 alen

 

1

 

Guttorm Michelsen Dolven

 

5

 

1

 

Isack Pedersen Dolven

 

1 skjorte

 

1

1

Tosten Svendsen Asbom

 

5 alen

 

1

 

Peder Olsen Asbom

     

1

1

Ole Andersen Marum

       

2

Knud Jonsen Marum

 

5

     

Jon Gundersen Nes

     

1

1

Frederich Ness Enke

     

1

 

Enken Anne Næs

5

       

Ole Jonsen Stafdahl

       

2

John Jonsen Stafdahl

   

4

   

Isack Johnsen Stafdahl

       

1

           

Bruseth Rode

         
           

Isack Abrahamsen Bruseth

5

     

2

Hans Svendsen Tveten

       

1

Hans Hansen Tveten

       

1

Peder Isacksen Mælum

 

1 skjorte

3

1

1

Jacob Arnesen Sillien

     

1

1

Carl Clausen Bergen

   

6

 

1

Anders Christensen Houckelien

 

5 skjorter

 

1

1

Tord Halvorsen Houckelien

     

1

 

Abraham Isacksen Tveten

 

1 skjorte

 

1

1

Jacob Iversen Bergen

       

1

Anders Andersen Bergen

       

1

Lars Christensen Hucken

       

1

Jon Andersen Gjærum

       

1

Halvor Andersen Brettebakke

 

5 alen

     

Huusmand Isack Andersen under Tveten

     

1

 

Huusmand Rasmus Halvorsen under Tveten

   

3

   

Huusmand Jon Isacksen under Gjerum

     

1

 

Huusmand Brynild Andersen under Houckelien

     

1

 
           

Fjeldets Rode

         
           

Lars Knudsen Fjeldet

       

1

Aasold Isacksen Rendesund

 

2 skjorter

 

2

 

Peder Jonsen Øen

     

1

1

Tilsammen

90 alen

2 skjorter

100 alen

7 skjorter

122

45

51

Dette er alt hvad der til mig og de ovennevnte hertil antagne Mænd efter deris Erklæring, er indkommen og kand ventes leveret, af Klædesorter til armeens Fornødenhed, og vel har nogle faae Personer, ved de ieg For..........., i denne Anledning skedte O................. tilsagt at give saasand: Isack Olsen Aanerød 1 Par Skoe, Halvor Fjeldet 5 Alen Strie, Halvor

og Harald Giisholt hver 5 Alen Lerred, men da dette ei endnu /: uagtet den lange henstand siden Antegningen :/ er indkommen, og det ei heller trer heftig at blive Leveret, saa har mand anseet det uforsvarligt, Længere derefter at opsætte det Medtagnes Afsendelse, hvorfor

eg allereede i Følge hr Foged Plesners Ordre har tilsendt hr Forvalter Moldrup samme. – Hvad Meltvedt Roden, Klosterhougene og Graatten angaaer, da har S: T: hr Kammerherre Adeler paataget sig Modtagelsen af deres Gard(?). – Som tillæg til Armeens Understøttelse til Klæder, har jeg herved underdanigst at fremsende fra Madame Sal: Norss 20 rd i Banco.

Efter Deres Høivelbaarenheds Ordre har jeg udi dend Casse, hvori Klædessorterne er, tillige indsluttet Fortegnelse med samme.

Porsgrund vestre den 25te Julii 1808.

Underdanigst

Larsen

På en separat lapp:

Af Rougstad Roden Er Ind Komet:

Hans Rougstad. Er modtaget Et Paar strømper og Et paar skoe

Isack Sckilbre 1 par strømper og 1 Par skoe

Anders Sckilbre 1 par strømper og 1 par skoe

Østgaard Roden

Isack Østgaarden..................1 par strømper

Jacob hanssen Aafoes...........3 al strie

Ola Pedersen Aafoes............10 al Dito

Jon Christensen Mastefleth ...1 par strømper og 1 par skoe

Videre til mig Er ikke indkommet som begangnet modtage

Til V.

Hr. Lensmand Laersen Hans Pedersen

Findahl d. 9 Juli 1808


Jan Christensen - Skien Genealogiske Side