BORGERNAVN-REGISTER - A-I

Feltbeskrivelse:

Familienavn/Fornavn/Etternavn/Tittel/År nevnt/Kilde/Sidetall


Kilder som er gjennomgått.

 


 A

Abelsted Boktrykker 18.. G 175

Abelsted Faktor 1826 G 205

Acheleie Major 1723 G 5

Adeler Nils Søvrenssen Amtmann 16.. B 121

Adeler Cort 16.. C 38

Adeler Curt Sivertsen 1631 A 19

Adeler Kort 1662 B 118

Adeler Cort 1664 C 6

Adeler Kort 1666 B 112

Adeler Kort 1666 B 119

Adeler Cort Sivertsen 1666 C 248

Adeler Nils Sørensen 1670 C 7

Adeler Kordt 1673 B 115

Adeler Nils Sørensen 1676 C 12

Adeler Nils 1678 B 113

Adeler Nils 1678 C 33

Adeler Maren 1684 C 36 Gift med magister Hannibal Jessen

Adeler Henrik Nielssen Amtmann 1684 C 36

Adeler Søren 1685 C 38

Adeler Amtmann 1687 A 37

Adeler Amtmann 1694 A 123

Adeler Nils Sørensen 1694 C 38 Bor på Jomfruland

Adeler Henrik Nilssøn Amtmann 1694 C 38

Adeler Henrik Amtmann 1696 B 139

Adeler Familien 1699 C 51

Adeler Henrik Nilssen Amtmann 1700 C 52

Adeler Amtmann 1701 A 32

Adeler Amtmann 1707 G 3

Adeler H. 1709 C 62

Adeler Henrik 1711 C 63

Adeler Amtmann 1711 C 70

Adeler Niels Sørensen Amtmann 1718 C 261

Adeler Fredrik 1724 C 136

Adeler Geheimeråd 1728 C 139

Adeler Fredrik Kristian 1735 B 193

Adeler Fredrik Georg 1736 C 250

Adeler Fredrik Georg Kammerherre 1766 F 13

Adeler Anton Beatus 1767 C 255

Adeler Anton Beatus 1767 F 55

Adeler Kristian Stadsbarber 1777 B 122

Adeler Fredrik Georg 1777 F 22

Adeler Amtmann 1777 G 104

Adeler Amtmann 1777 G 108

Adeler Amtmann 1777 G 109

Adeler Kammerherre 1780 H 8

Adeler Amtmann 1781 G 126

Adeler Friderich Georg 1788 C 178

Adeler fru 1789 C 183

Adeler Kammerherre 179. H 35

Adeler Kammerjunker 1790 C 169

Adeler Anton B. 18.. C 260

Adeler Fredrik Baron 1802 C 255

Adeler Stiftsamtmann 1804 C 246

Adeler Kammerherre 1805 C 239

Adeler Stiftsamtmann 1805 C 240

Adeler Fredrik Georg Amtmann 1810 E 35

Adeler Fredrik Baron 1811 C 257

Adeler Christian Lente Baron 1811 C 257

Adeler Fredrik 1816 F 86

Adeler Christian Lente 1816 F 86

Adeler Anton Beatus Kammerjunker 1818 C 169

Adeler Kammerjunker 1822 G 169

Adler Geheimeraadinde 179. H 91

Adler Kammerherre 179. H 91

Adler Fredrik Georg 1813 B 321

Adler 1837 G 195

Adslev Peder Kjøpmann 1805 C 233

Adtzleu P. 1737 G 50

Adtzleu Petter 1737 G 51

Adtzleuff Joachim 1811 B 321

Adtzlev Joachim 1773 G 106

Adtzlew Petter 1720 G 9

Adtzlew Peder 1732 G 23

Adtzlew Petter 1738 G 55

Adtzlew P. 174. G 67

Adtzlew Petter 174. G 68

Adtzlew Peder 1740 G 61

Adtzlew Petter 1743 G 62

Adtzlew Peder 1750 G 77

Adtzlew Petter 1758 G 88

Adtzlew Joachim 1766 G 96

Adtzlew Jochum 1773 G 99

Adtzlew Joachim 1788 C 181

Adtzlew Petter 1791 C 263

Adtzlew Petter 1797 G 241

Adtzlew Petter Kjøpmann 1801 C 221

Adtzlew Peter 1801 G 142

Adtzlew Petter 1801 G 149

Adtzlew Bøye Ording 1810 C 264

Adtzlew Christine 1813 C 169

Adtzlew Petter 1813 C 169

Adtzlew Petter 1838 C 265

Adtzlew B. 1843 G 283

Adtzlew Berthel Kaptein 1844 G 330

Adtzlew B. H. Kaptein 1854 G 331

Adtzlewr Jochum Kjøpmann 1775 C 262

Agerup Anders 1781 G 122

Ahlefeldt Hans General-løytnant 1655 B 105

Ahlefeldt-Laurvig Christian Grev 1785 D 184

Ahnen Preben von 1657 B 101

Ahnen, von Preben 1669 B 111

Ahnen, von Preben krigskommisær 1669 B 120

Akeleie Ingeborg 1763 B 217

Akeleie Jens Verner Overlos i Tønsberg 1763 B 217

Akeleye Ingeborg 17.. E 67

Allum Hans 1837 G 186

Alsbach Forvalter 1716 C 104

Alstrup Peder 1702 A 219

Alstrup Peder Magister 1720 D 413

Alstrup Prost 1732 A 216

Altenborg Jochum 1730 C 141

Altenborg Johan Skipper 1801 C 219

Altenborg Johan Kjøpmann 1805 C 233

Altenborg Johan 1815 G 152

Altenborg Johan 1815 G 156

Altenburg Henrich Didrichsen 1620 G 243

Altenburg Jochum 1684 G 243

Altenburg Byfoged 1719 B 181

Altenburg Jochum 1719 C 121

Altenburg Johan Andreas 1763 G 243

Altenburg Didrich 1766 G 243

Altenburg Kjøpmann 1781 G 238

Altenburg J.A. Skipsfører 1794 E 37

Altenburg Joh. 1797 G 244

Altenburg Marichen Christine 1797 G 244

Altenburg Marichen 1799 E 40

Altenburg Johan Andreas 1799 E 40

Altenburg Marichen Cornelia Martine 1799 G 244

Altenburg Johan 1807 G 150

Altenburg Kjøpmann 1822 G 170

Altenburg Marichen Cornelia 1825 G 243

Altenburg Madame 1826 G 202

Altenburg Madame 1826 G 203

Altenburg 1830 G 240

Altenburg Mariken Kornelia 1835 B 292

Altenburg Madame 1848 G 247

Anckermann Elen Madame 174. G 68

Anker P. Kammerherre 1798 H 120

Anker P. Kammerherre 1798 H 123

Ansbach Jørgen 1596 B 83

Ansbach Jørgen Forvalter 1714 C 85

Ansbach, von Jørgen 1559 F 49

Archer Mary 1887 D 54

Arctander Adjunkt 1835 C 348

Arctander August 1853 C 316

Arctander 1856 C 318

Arenfeldt 1792 C 187

Arenfeldt Christian Ditlef Adolf General 1833 C 197

Arentz A. 1723 G 5

Arentz Hans Severin 18.. C 303

Arentz Hans Severin 1806 C 300

Arentz Adjunkt 1823 G 172

Arentz Adjunkt 1826 G 205

Arentz Adjunkt 1829 G 234

Arentz Adjunkt 1843 C 310

Arentz Adjunkt 1846 G 299

Arentz Adj. 1847 G 314

Arentz Adjunkt 1851 C 290

Arentz 1853 G 321

Arentz 1866 C 320

Arnold Anne 16.. B 121

Arnold Johan Generalmajor 1638 B 133

Arnold Landdommer 1638 B 133 Fra Lindenau i Sachsen, gift med Anna Leschely

Arnold Johan Generalmajor 1690 E 35

Arnold Fru 1691 A 75

Arnold Løytnant 1692 A 104

Arnold 1692 A 105

Arnold Johan Generalmajor 1692 C 38

Arnold Johan Brigadier 1695 A 58

Arnold Hans Jacob 1696 B 137

Arnold Elsebe 1697 B 136 Datter av Johan Arnold

Arnold 17.. A 105

Arnold Johan 170. C 47

Arnold Charlotte Amalie 1701 C 54

Arnold Johan Generalmajor 1702 B 162

Arnold Hans Jakob Major 1702 B 170

Arnold Charlote Amalie 1703 B 171

Arnold Anna 1704 B 167

Arnold Johan Generalmajor 1704 C 46

Arnold Johan 1704 C 46

Arnold Anne 1704 C 48

Arnold Johan General 1705 G 130

Arnold Johan General-major 1708 A 64

Arnold Johan General-major 1708 A 65

Arnold Johan General-major 1708 A 66

Arnold Oberst 1712 C 73

Arnold General major 1713 C 81

Arnold Anne 1713 G 6

Arnold 172. A 72

Arnold Johan 1731 B 176

Arnold Anne Johanne 1734 B 170

Arnold Hans Jakob Feltmarschal 1758 B 202 Død i Kristiania, begravet i Gjerpen kirke

Arveschau Job Christensen 1695 C 44

Arveschau Job Christensen 1714 G 6

Arveschau Job Christensen 1720 G 9

Arveschaug Ole Thue 1769 G 89

Arveschoug Lars 1730 C 160f

Arveschoug Job Christensen 1740 G 61

Arveschoug Job Christensen 1743 G 64

Arveschoug Bertel Jobsøn 1743 G 64

Arveschoug Halvor 1843 G 283

Arveschoug H. C. Kaptein 1844 G 330

Arøe Morten 1815 G 152

Assendrup S. 1781 G 122

Attrup Rasmus 1732 G 24

Aubert Benoni Generalmajor 1818 F 155

Aubert Johan Adjunkt 1822 C 280

Aubert F. Ing.løitnant 1831 G 292

Aubert Otto Benjamin Andreas Amtmann 1898 B 353

Augiers Madmoiselle 179. H 58

 

B

Baccardi Quirinus 1673 C 28

Baccardi Ouirinus Skipsfører 1674 C 37

Backa Hans J. 1826 G 204

Backa Hans I. 1828 G 198

Backa Bernt Kaptein 1837 G 328

Backa Jeremias Kaptein 1837 G 328

Backa Bernt Kaptein 1844 G 330

Backer Andr. C. Amtslege 1913 D 573

Baden Thorkild Professor 1797 H 98

Baer Hans 1599 B 89

Bagge Peder Prokurator 17.. B 183

Bagge Trine Pedersdatter 17.. B 183

Bagge Rasmus Gjestgiver 1777 C 203

Bagge Rasmus 1777 G 111

Bagge 1777 G 115

Bagge Rasmus 1781 G 122

Bagge Rasmus 1788 C 211

Bagge Peder 1794 B 239

Bagge Lars 1799 G 141

Bagge Rasmus Kjøpmand 1801 C 219

Bagge Rasmus Kjøpmann 1805 C 233

Bagger Etatsraad 179. H 41

Bagger Eggert 1800 B 290

Bagger Herman Adjunkt/Redaktør 1832 B 265

Bagger Herman 1838 G 224

Bagger Herman 1840 G 270

Bagger Herman 1840 G 274

Bagger Herman Redaktør 1843 B 290

Bagger Herman 1843 G 276

Bagger Herman 1843 G 280

Bagger Herman 1843 G 281

Bagger Hermann Redaktør 1849 C 312

Bagger Herman 1851 G 318

Bagger 1853 G 321

Balling Prokurator 1732 G 29

Banckenberg 1781 G 122

Bandsbild Thomas Rådmann i Tønsberg 1671 C 9

Bang Marthe Elisabeth 1762 G 95

Bang Helvig 1768 B 198 Gift med Jochum Monrad

Bang Capitain 179. H 37

Bang Catharinius Professor 185. C 290

Bang Catharinius Professor 185. C 291

Bang Anna Karoline 1886 B 363 Gift med Jon Lauritz Qvisling

Bang Jørgen Skibsreder 1886 B 363

Bangman Trine 1762 G 95

Bangmann Chirurgus 1735 G 42

Bangmann H.G. Chirurgus 1735 G 43

Bangstrup Prokurator 1787 B 212

Bankenber Peder 1788 C 213

Barclay Tollbetjent 179. A 116

Barnholdt Marcus 1670 C 7

Barnholdt Marcus President 1676 C 14

Barnholdt President 1680 C 9

Barnholdt Chr. 1773 G 104

Barnholdt C. 1781 G 122

Barnholdt M. 1781 G 122

Barnholdt Forvalter 1788 C 211

Barnholdt Marcus 1801 C 216

Barnholdt Marcus Kjøpmann 1801 C 221

Barnholdt Friderich Kjøpmann 1801 C 224

Barnholdt Fredr. 1801 G 149

Barnholdt M. 1804 C 246

Barnholdt J. Kjøpmann 1822 G 169

Barnholdt Lars 1826 G 202

Barnholdt Lars 1826 G 203

Barnholdt Chr. 1826 G 204

Barnholdt L. Kjøpmann 1826 G 206

Barnholdt C.F. Skipper 1826 G 206

Barnholdt L. 1826 G 207

Barnholdt Lars 1830 G 238

Barnholdt Christian 1830 G 238

Barnholdt L. Kjøpmann 1835 G 220

Barnholdt Lars Kjøpmann 1837 G 223

Barnholdt L. R. Reder 1837 G 328

Barnholdt Chr. Fr. Kaptein 1837 G 328

Barnholdt L. R. Reder 1844 G 330

Barnholdt L. Kjøpmann 1846 G 299

Barnholdt O. Reder 1854 G 331

Barnholdt C. F. Reder 1854 G 331

Barnholdtch Marcus President 1678 C 15 Illustrasjon

Barnholt Caspar Borgermester 1650 C 4

Barnholt Caspar Borgermester 1652 C 5

Barnholt Caspar Borgermester 1662 C 6

Barnholt Marcus 1677 C 34

Barnholt President 1687 A 37

Barnholt Marcus 1694 C 41

Barnholt Marcus Borgermester 1695 A 131

Barnholt F.Chr. Kjøpmann 1805 C 233

Barnholt Marcus Kjøpmann 1805 C 234

Barnholt Lars 1815 G 156

Barnholt, von Chr. Major 1743 G 63

Barth Dansemester 179. H 47

Barth Sr. 1790 C 169

Basse Peder Hanssen 1551 B 75

Basse Peder Hanssen 1551 B 76

Baugmann Hieronymus Chirurgus 1743 G 63

Baum Chr. Kjøpmann 1823 G 164

Bech Andreas S. 1788 C 212

Bech Andreas Sør. Skreddersvend 1801 C 221

Bech Biskop 1814 G 158

Bech Biskop 1822 G 166

Bech Biskop 1846 D 417

Becher Caspar 1720 G 9

Becher Casper 1731 G 10

Becher Casper 1731 G 11

Becher Caspar 1738 G 55

Becher (Hyll) Caspar 1732 G 26

Becher Hylle Caspar 1732 G 19

Becher Hylle Caspar 1743 G 63

Becker Petter Jacob Chirurgus 1753 G 76

Becker Caspar 1754 G 76

Becker Regiments chirurgus 1762 G 95

Becker (Hyll) Caspar 1732 G 23

Becker Hylle Caspar Overformynder 1732 G 13

Becker Hylle Caspar 1732 G 14

Beda Søren Byfoged 1617 B 93

Bedagh Oluf 1623 B 93

Bedagh Nikolaus 1623 B 93

Bedau Nikolaus 1578 B 88

Beier Anders Snekker 1826 G 205

Bendeke J. Byskriver 1766 G 97

Bendeke Jochum Byfogd 1770 G 106

Bendeke Byskriver 1773 G 104

Bendeke Jochum 1777 G 110

Bentzen Borgermester 1755 B 211

Benzon Stiftsbefalingsmann 1735 A 180

Benzon Stiftsbefalingsmann 1735 A 181

Benzon Stiftsbefalingsmann 1735 A 183

Benzon Stiftsbefalingsmann 1735 A 184

Benzon Stiftsbefalingsmann 1736 A 175

Benzon Jacob Stiftsbefalingsmann 1736 A 177

Berg Christian Amtmann 1727 C 139

Berg Amtmann 1728 C 139

Berg Amtmann 1729 C 140

Berg Jomfru 179. H 39

Berg Abraham 1815 G 155

Berg Søren 1815 G 155

Berg P. Rådstuebetjent 1826 G 205

Berg på Schousboe Justiceraad 179. H 39

Berggren Constance 178. H 19

Bergh Christian Amtmann 1697 A 191

Bergh Christian Amtmann 1697 A 192

Bergh Amtmann 17.. A 107

Bergh Kristian Amtmann 17.. B 178

Bergh Amtmann 1727 A 44

Bergh Amtmann 1727 A 46

Bergh Amtmann 1729 A 129

Bergh Christian Amtmann 1729 A 164

Bergh Christian Amtmann 1731 A 105 Død

Bernhoft Peder Rector scholæ 1701 B 126 Av Skien

Bernhoft Peder 1704 B 156

Bernhoft Bureauchef 1799 C 169

Bernstorff A. 1795 H 93

Besch, de Gilfes 173. D 143

Beyer Rasmus Hansen 1773 G 99

Bielke Jørgen Lensherre 1658 C 6

Bielke Jørgen 1728 C 139

Bildt Peder 1559 B 68

Bildt Peder 1564 B 74

Binderup Christen 1738 D 65

Binderup Laurits Handelsmann 1739 D 413

Bindrup Lars 1740 D 318

Bindrup Lauritz 1743 G 63

Bindrup Laurits 1747 G 70

Bingholt Jon 1732 G 20

Bingholt Hans 1733 G 7

Birch Professor 1795 H 70

Bjelke Jørgen 16.. B 105

Bjelke Ove 16.. B 120

Bjelke Henrik Admiral 16.. B 120

Bjelke Jens 1610 B 78

Bjelke Jørgen 1650 F 49f

Bjelke Jens 1653 A 14

Bjelke Jørgen Lensmann 1660 B 117

Bjelke Jørgen 1662 A 26

Bjelke Jørgen 1662 B 119

Blair James 1765 G 79

Blankenberg P. 1788 C 181

Blegind Hans 1735 G 46

Blehn Søren 1781 G 122

Blehr Ludvig Kapellan 1701 B 125

Blehr Ludvig Albretsen Res.kapellan 1704 B 156

Blehr Ludvig Albrethsen Kapellan 1716 C 36

Blehr Albrekt 1728 C 158

Blehr Iver 1732 G 23

Blehr Alberth 1766 G 96

Blehr Madame 178. H 31

Blehr Madame 178. H 32

Blehr Albert 1788 C 181

Blehr Madame 179. H 36

Blehr Bent 1801 C 226

Blehr Bent 1801 C 227

Blehr Bent 1801 G 149

Blehr Thomas 1804 G 150

Blehr Bent Kjøpmann 1805 C 239

Blehr Peder 1813 G 154

Blehr Konsul 1822 G 169

Blehr 1837 G 195

Blehr Maren Dorothea 1886 B 345 Gift med Erik Cappelen

Blehrs 1843 G 283

Blehrs enke Albert 1732 G 22

Blichfeldt Peder Karl Vilhelm Foged 1892 B 352

Blichfeldt Benedikte 1896 B 351

Blichfeldt Fredrik 1899 F 92

Blick Mikkel 1524 B 67

Blix Kontrollør 1765 G 79

Blixencrone 1712 C 131

Blixencrone Justitiarius 1716 C 96

Blixencrone H Etatsråd 1730 C 134

Bloch Anne Jørgine Pedersdatter 17.. B 356

Bloch Maren 1710 B 175

Bloch Peder Sogneprest 1743 G 63

Bloch Anne 1762 G 95

Bloch Ingeborg 1762 G 95

Bloch Klokker 1780 H 10

Blom Andr. 1524 B 103

Blom Fredrik Johansen Sogneprest 1659 B 230

Blom Christen 1680 E 67

Blom Chr. H. 17.. C 168

Blom Hans Christophersen 17.. E 81

Blom Andreas 1710 C 66

Blom Hans Kristian 1727 B 175

Blom Kristoffer Fredriksen Lensmann 1735 B 231

Blom Christopher 1766 G 93

Blom Hans Christophersen 1768 G 94

Blom Christopher 1769 G 89

Blom Hans 1769 G 90

Blom Amtmann 177. C 287

Blom A. 1776 G 260

Blom Hans 1778 C 287

Blom Alberth 1781 G 122

Blom Christen 1787 G 141

Blom Christopher 1787 G 142

Blom Hans Jensen 1787 G 142

Blom Hans 1787 G 142

Blom Alberth 1788 C 181

Blom Hans 1788 C 211

Blom Christopher 1788 C 211

Blom Albert 1788 C 211

Blom Christen I. 1788 C 211

Blom Pernille Mad. 1788 C 212

Blom Hans I. 1788 C 212

Blom Fredriks Kristoffersen Sogneprest 1790 B 230

Blom Hans Jensen 1793 G 242

Blom Hans 1795 C 189

Blom Albrecht 1795 C 189

Blom Hans Kjøpmann 1795 C 192

Blom Albert Kjøpmann 1795 C 192

Blom Hans C. 1795 H 83

Blom Chr. 1796 C 196

Blom Elisabeth Mad. 1797 G 241

Blom Dorthea Madame 1797 G 244

Blom Maria Jomfru 1797 G 244

Blom Petronelle Jomfru 1797 G 244

Blom Christian 1797 G 244

Blom Hans Jensen 1797 G 244

Blom Justitsraad 1798 H 130

Blom Hans Christoffersen 1799 C 50

Blom Marie Severine 18.. F 62

Blom Hans Christophersen 18.. F 62

Blom Marie Severine 1800 B 240

Blom Christopher Hansen 1800 E 81

Blom Johan Skipper 1801 C 219

Blom Hans C. Kjøpmann 1801 C 220

Blom Christen Kjøpmann 1801 C 220

Blom Albert Kjøpmann 1801 C 221

Blom Hans J. 1801 C 225

Blom H. 1801 C 226

Blom Hans I. 1801 C 226

Blom Christopher 1801 C 227

Blom Hans Jebsen 1801 C 227

Blom Johan 1801 G 142

Blom H. Chr. 1801 G 148

Blom Hans Jensen 1801 G 148

Blom Chr. 1801 G 149

Blom Kristine 1804 B 264

Blom H. 1804 C 246

Blom Christen 1804 C 246

Blom Christen Kjøpmann 1805 C 234

Blom Christopher Kjøpmann 1805 C 234

Blom Hans Jensen Kjøpmann 1805 C 234

Blom Johan Kjøpmann 1805 C 234

Blom Hans Christopher Kjøpmann 1805 C 234

Blom Jens 1807 G 150

Blom Friedrich Prost 1810 E 35

Blom Jens 1810 G 151

Blom Hans Kjøpmann 1812 G 157

Blom Fredrich Provst 1813 C 255

Blom Elisabeth Madame 1813 G 160

Blom Fredrik Christophersen Provst 1813 G 250

Blom Johan 1814 G 244

Blom Ole 1814 G 292

Blom Andreas Skipskaptein 1815 B 265

Blom Jens 1815 G 152

Blom Johan 1815 G 152

Blom Jens H. 1815 G 155

Blom Johan H. 1815 G 155

Blom Andreas 1815 G 155

Blom Andreas 1815 G 155

Blom John 1815 G 155

Blom Christopher 1815 G 156

Blom Elisabeth 1815 G 156

Blom Johan 1815 G 156

Blom Johanne 1815 G 156

Blom Jens N. 1815 G 156

Blom Christen 1817 G 246

Blom Gustav Peter Sorenskriver 1819 C 289

Blom Johan H. 1821 C 276

Blom Statskaptain 1821 G 167

Blom Johan 1821 G 237

Blom Elisabeth Madame 1822 G 169

Blom Johan Kjøpmann 1822 G 169

Blom Chr. Kjøpmann 1822 G 169

Blom A.D. Kaptein 1822 G 169

Blom John Kaptein 1822 G 169

Blom Ole 1824 C 282

Blom Chr. H. 1826 G 202

Blom Johan 1826 G 202

Blom Andreas 1826 G 202

Blom J. Mas. 1826 G 202

Blom Knud 1826 G 203

Blom Chr. H. 1826 G 203

Blom Johan Madame 1826 G 203

Blom Hansen Madame 1826 G 203

Blom Johan 1826 G 204

Blom Cornelius 1826 G 204

Blom Christian 1826 G 204

Blom Andreas 1826 G 204

Blom Christopher Hansen 1828 F 61

Blom Andreas 1828 G 198

Blom Cornelius 1828 G 198

Blom A. D. 1828 G 198

Blom Christopher Hansen 1828 G 199

Blom Johan 1828 G 199

Blom Johan 1830 G 240

Blom H. Chr. 1830 G 240

Blom Chr H. 1830 G 240

Blom Chr. H. Kjøpmann 1831 G 213

Blom Maria Severine 1832 G 233

Blom Hans Christophersen 1832 G 233

Blom Albert C. 1833 G 237

Blom Albert D. 1833 G 237

Blom Andreas 1833 G 259

Blom Chr. H. 1833 G 259

Blom Chr. H. 1833 G 260

Blom Chr. H. 1833 G 295

Blom Johan Valentin 1834 G 237

Blom Chr. H. Kjøpmann 1835 G 220

Blom Chr. H. Kjøpmann 1835 G 221

Blom Knud P. Kjøpmann 1835 G 221

Blom Chr. H. Kemner 1835 G 222

Blom Knud P. 1836 G 237

Blom Christopher Alb. 1836 G 237

Blom Cornelius Kjøpmann 1837 G 223

Blom C. H. Reder 1837 G 328

Blom Cornelius Reder 1837 G 328

Blom Christian Reder 1837 G 328

Blom Fr. H. Reder 1837 G 328

Blom Andreas Kaptein 1837 G 328

Blom Ole Forligskommisær 1838 G 224

Blom Søren Prokurator 1838 G 235

Blom Hans 1839 G 236

Blom Cornelius 1839 G 237

Blom Hans Ørn 1842 C 298

Blom Peter Julius 1842 C 298

Blom Gustav 1842 C 298

Blom Albertine Pianist 1842 G 311

Blom Cornelius 1843 G 283

Blom Chr. H. 1844 G 306

Blom C. H. Reder 1844 G 330

Blom Chr. Reder 1844 G 330

Blom Andr. Kaptein 1844 G 330

Blom C. H. 1844 G 334

Blom Chr. H. Kjøpmann 1845 G 307

Blom Hans 1846 C 316

Blom Adjunkt 1847 G 314

Blom Søren 1848 G 301

Blom Louise 1848 G 309

Blom Adjunkt 1849 C 312

Blom Chr. H. 1850 G 317

Blom Christian 1850 G 334

Blom Louise Kristofa 1851 B 341

Blom Christoffer O. Kjøpmann 1851 G 320

Blom Christopher Hansen 1854 E 11

Blom C. H. Reder 1854 G 331

Blom C. H Reder 1854 G 332

Blom Sofie Amalie 1862 B 324

Blom Christopher Hansen 1873 F 82

Blom Kristian 1877 B 341

Blom Didrik C. 1877 B 341

Blom Kristiane 1877 B 342

Blom Kristofer Hansen Konsul 1879 B 342

Blom Augusta Marie 1879 B 342

Blom Christopher Hansen 1879 G 236

Blom Hans Rektor 1881 B 342

Blom Kristian Skibskaptein 1882 B 342

Blom Elisabet Kathrine 1882 B 342

Blom Dorthea Kirstine 1893 B 351

Blom Didrik Cappelen 1894 B 352

Blom Johanne Augusta 1897 B 351

Blom Cappelen Hans 1803 G 233

Blom Cappelen Hans 1828 C 261

Blom jun. Johan Valentin 1889 G 237

Blom sr Christen 1815 G 156

Blume Hans Hartvig Skolemester 1730 D 71

Blumenbach 1798 H 108

Blydt Lydvig 170. C 47

Blydt Ludvig 1704 C 46

Blyt L. Reder 1708 A 65

Blæhr Albret Capellan 1720 C 132

Blæhr Iver 1743 G 65

Blær Iver 1720 G 9

Blær Iver 1732 C 150

Bochwelt C. 1781 G 122

Bodenhoff Ernst 1906 E 18

Bodkam 1691 C 37

Boeck Kristiane Sofie Rogstad 1869 B 350

Bomhof Hartvig Gjertsen Skipper 1696 C 45

Bomhof Christopher Styrmand 1801 C 221

Bomhoff Adam Bertel Skipper 1703 C 45

Bomhoff Johannes 174. G 68

Bomhoff Christopher Styrmann 1801 C 223

Bomhoff Bendix 1815 G 152

Bomhoff Bendix 1815 G 155

Bomhoff Claus 1815 G 155

Bomhoff Christopher 1815 G 155

Bomhoff Andreas Kaptein 1837 G 328

Bomhoff Elise Pianist 1842 G 311

Bomhoff A. W. Kaptein 1844 G 330

Bomhoff Elise 1854 C 353 Født: Schwach

Bomhoff A. Kaptein 1854 G 332

Bonari Monsr. 1719 C 121

Bonnevie Fru 179. H 39

Bonsach Henrich Dr. 1709 C 55

Bor Peder 1732 C 150

Borch Assessor 1798 H 128

Borchenius Fredrik Charlow Sophus 1808 G 275

Borchenius Foged 1831 G 292

Borchenius Foged 1833 G 295

Borchenius Foged 1840 G 270

Borchenius Foged 1841 G 275

Borchenius 1844 G 281

Borchenius 1846 G 299

Borchenius Foged 1851 C 350

Borchenius Tony Frk. 1854 C 354

Borchenius 1862 G 319

Borchsenius Fredrik Charlow Sophus 1808 B 291

Borchsenius Johannes Sogneprest 1808 B 291 Sogneprest i Værum, Danmark

Borchsenius Foged 1838 G 224

Borchsenius Jonas Wessel 1875 B 341

Borchsenius Fredrik Charlo Sophus Foged 1880 B 342

Borchsenius Sofie Amalie Wessel 1893 B 352

Borre Jens Sakfører 1729 D 62

Borre Prokurator 1730 D 69

Borring Jens Veier og Maaler 1716 C 110

Borring Jens Veier og Maaler 1716 C 111

Borring Jens 1719 C 121

Borschenius F.C.S. 1832 E 45

Borschenius Foged 1848 E 20

Borschenius Foged 1855 E 65

Borse Halvor 16.. B 100

Borse Halvor 1691 B 131

Borse H. S. Proprietær 1695 A 58

Borse Halvor Assessor 1695 C 44

Borse Halvor 1696 C 45

Borse Halvor 170. C 47

Borse Halvor 1700 A 106

Borse Inger 1700 B 189

Borse Halvor Søfrensen 1700 B 189

Borse Halvor Sørensen 1701 A 50

Borse Halvor Assessor 1701 C 54

Borse Joachim 1701 C 54

Borse Søren Halvorsen 1702 B 164

Borse Joachim 1706 C 46

Borse Jochum Assessor 1708 A 65

Borse Kanselliråd 1712 C 73

Borse Jochum Kanselliråd 1713 C 81

Borse Assessor 1718 B 180

Borse Jochum Kancelliråd 1719 C 131

Borse Inger 1729 A 105 Gift med Leopoldus sen.

Borse Inger 1729 A 106 Gift med Leopoldus sen.

Borse Halvor 1733 G 7

Borse 1735 A 168

Borse Halvardus 174. G 68

Borse Halvardus 1743 G 64

Borse Joachim 1788 C 181

Borse Joachim 1801 G 142

Borthig 1795 H 83 Fra Risør.

Borthig Hans 1826 G 203

Borthig 1830 G 207

Borthig H. S. Kjøpmann 1835 G 221

Borthig H. S. Kjøpmann 1835 G 222

Borthig H. S. Kjøpmann 1836 G 223

Bouman Monsr. 1719 C 121

Bouman Laurits 174. G 68

Bout, de Daniel Skipsfører 1675 C 37

Bowman James 16.. A 163

Bowman 17.. A 105

Bowman 17.. A 148

Bowman James 1712 C 74

Bowman 1713 C 78

Bowman 1713 C 79

Bowman 1714 C 81

Bowman 1720 C 133

Bowman James Trelasthandler 1721 A 71

Bowman James Trelasthandler 1721 A 72

Bowman James 1722 A 91

Bowman James 1723 A 77

Bowman James 1723 A 115

Bowman 1724 C 137

Bowman 1730 C 140

Bowmann 1722 G 130

Bowmanrg, de James 1706 C 67

Boydler J.G. Arkitekt 1825 E 84

Boydler J.G. Arkitekt 1830 E 69

Boye M.A. Overlærer 1822 C 280

Brachtisandt Gjert 1662 C 6

Brandenburg Cathrine Susanne 1723 G 5 Gift med Hans Kofoed

Brandt Christian Kommandant 1709 C 62

Brandt Christian Kommandant 1712 C 71

Brandt Christian Rådmann 1712 C 74

Brandt Christian 1713 C 47

Brandt Kristian Rådmann 1714 B 182

Brandt Christian Rådmann 1717 C 113

Brandt C. 1795 C 190

Brandt Geheimeraad 1795 H 94

Brangsrup Hans 1826 G 204

Brangstrup Prokurator 1762 G 95

Brangstrup Mad. 1788 C 212

Brangstrup Prokurator 1810 C 253

Brangstrup Prokurator 1810 C 255

Brangstrup Prokurator 1810 E 35

Brangstrup Hans 1828 G 198

Brant Rådmann 1713 A 153

Brant Rådmann 1715 C 84

Brant C. 1716 C 109

Bratteberg Sivert 1780 H 15

Braunman C. Justitsråd 1730 C 134

Bredahl C. F. 1728 C 139

Bredahl 173. A 132

Bredahl Borgermester 1733 G 36

Bredahl 1736 A 176

Bredahl Borgermester 1738 A 160

Bredahl Chr. Fr. Magistrat 1741 G 61

Bredahl Borgermester 1746 G 70

Bredahl Karen 1762 G 95

Bredal Rådmann 1729 C 140

Bredal Rådmann 1730 C 148

Bredal Borgermester 1743 G 63

Brede Margrete 1596 B 85

Brede Barbara 1596 B 85

Brendal Georg Kjøpmann 1801 C 223

Brendel Georg 1767 G 94

Brendel Georg 1773 G 99

Brendel Georg 1788 C 181

Brendel Georg 1788 C 212

Brendel Johan Fraktemann 1801 C 224

Brendel Johan Kjøpmann 1805 C 234

Brendel Johan 1826 G 203

Brendel Johan 1828 G 199

Brendel Kjøpmann 1837 G 178

Brendell Georg Friderich 1766 G 96

Brinch Kirsten 1716 B 189

Brinck Else 17.. A 105

Brinck Else 1716 A 91 Gift med James Bowman

Broch Nils Byfoged 1626 B 109

Broch Andreas 1831 G 231

Broch Anna Pauline 1836 B 343

Broch Johan Jørgen 1837 C 334

Brockdorph Kammerherre 1797 H 98

Brocker Henrich 174. G 68

Brodahl Isach 174. G 68

Brodahl Isach 1750 G 77

Brodahl Isach 1762 G 95

Brodahl Isach 1766 G 96

Brodahl Isach Stads Capitain 1773 G 98

Brodahl Isach Stadskaptein 1777 G 107

Brodde Anders 1734 G 38

Brokkenhus Eiler 1541 B 75

Brokkenhus Erik 1583 B 75

Brokkenhus Inger 1584 B 77

Brokkenhus Henrik 1588 B 75

Brokkenhus Henrik 1588 B 76

Brokkenhus Henrik 1588 B 86

Brokkenhus Henrik 1596 B 84

Brokkenhus Jørgen 1602 B 93

Bronn Løitnant 1826 G 206

Brooke Emma Marie 18.. F 82

Brooke Charles Lege 18.. F 82

Brooke Charles Lege 18.. F 83

Bruenech Cancellieraad 1812 G 158

Bruenech Borgermester 1813 C 272

Bruenech 1815 G 159

Bruenech Byfogd 1821 C 276

Bruenech 1821 G 161

Bruenech 1821 G 163

Bruenech 1821 G 166

Bruenech Byfogd 1822 C 277

Bruenech Byfogd 1822 G 168

Bruenech Borgermester 1822 G 169

Bruenech Borgermester 1826 G 203

Bruenech Byfogd 1826 G 205

Brun Ingeniørkaptein 1709 C 64

Brun Christen 1732 G 32

Brun Christian 1735 G 46

Brun Henrich Smed 1766 G 93

Brun Geheimekoferentsraad1797 C 288

Brun Peder Skredder 1801 C 221

Brun Christian Kjøpmann 1822 G 169

Brun Lovise Betzy 1830 B 266

Brun Johan Christian 1830 B 266

Bruun Steen Hansen 1661 B 111

Bruun Christian 1769 G 89

Bruun Hendrich 1773 G 99

Bruun Simon 1773 G 99

Bruun Christian Constantius H. Sogneprest 1812 D 430

Bruun C. Pastor 1838 G 225

Bruun Christian Constantius H. Kapellan 1846 D 429

Bruun Christian Constantius H. Sogneprest 1855 D 449

Bruun jr. Chr. 1770 G 90

Bryn Byfogd 1822 G 169

Bryn Byfogd i Larvik 1823 G 164

Bryske Antonio 1540 B 68

Bryske Antonius 1540 F 48

Bræcke Clas 1781 G 122

Bræg Kontrollør 1765 G 79

Brøndsted Hans Nielsen Gartner 1752 F 58

Braa Peder Nilsen Sogneprest i Bamble 1673 B 117

Braaker Henrik 1767 G 93

Bucha Ditlef 1735 G 45

Bucha Ditlef 1736 G 48

Bucha Ditlef 1743 G 64

Buchholm Kjøpmann 1785 C 165

Buchholm Fru 18.. C 171

Buchholm Magdalene Sophie 1825 C 166

Buchvald Niels Snekker 1812 G 157

Bucka 1735 A 179

Buer Gunder Solvesen 1735 G 45

Bugge Peder 1719 C 131

Bugge Thomas 1732 G 9

Bugge Nils 1733 G 7

Bugge Magnus 174. G 68

Bugge Christian Fenrik 1747 G 71

Bugge Søren Brun Sogneprest 1821 B 307

Bugslag Heis Hans Underfoged 1743 G 63

Bugslagheis Hans Underfoged 1732 C 145

Bugslagheis Hans Underfogd 1732 G 14

Bugslagheis Hans 1732 G 19

Bugslagheis (Bogislav) Hans 1732 G 22

Bull Jacob Sogneprest 1784 G 234

Bull Ober Inspecteur 1795 C 190

Bull Ober Inspecteur 1795 C 191

Bull Provst 1839 G 228

Bull Sogneprestr 1844 G 297

Bull Ole 1849 G 312

Busch J. 1732 G 30

Bye Organist 1834 G 215

Bülow Johan von 1788 C 178

Bülow til Gudskou Hans 1602 B 89

Bülow til Gudskou Hans 1602 B 93

Bülow Wamberg Johan 1828 G 245

Bæchmann Jens 1781 G 122

Bärnholdt 168. C 21

Bärnholdt 1795 H 85

Bärnholdt Fred. Chr. 1804 C 246

Bärnholdt M. Kjøpmann 1822 G 169

Bärnholdt Chr. I. 1828 G 198

Bärnholdt Kjøpmann 1831 G 292

Bärnholdt Otto Kjøpmann 1845 G 307

Bärnholdt Kjøpmann 1847 G 315

Bärnholdt Otto Kjøpmann 1849 C 312

Bärnholdt Otto 1850 G 317

Bärnholdt Otto Kjøpmann 1881 B 342

Bärnholt Kaspar Rådmann 1641 B 207 Slektens stamfar, innvandret fra Nord-Tyskland

Bärnholt Kaptein 1692 B 207

Bärnholt Kornet 1747 B 207

Bøckman Marcus 1770 G 90

Bøckman Boeck Aksel 1897 B 353

Bødker 1777 G 108

Bødker Johannes Organist 1801 C 218

Bødtger Gjertrud Maria 1763 G 128

Bødtker Christian Resid. kap. 1733 C 155

Bødtker Bendicta Elisabeth 1762 G 95

Bødtker Fredrik Prest 1777 G 117

Bødtker Fredrik Prest 1777 G 118

Bødtker 1781 G 121

Bødtker Prest 1783 G 135

Bødtker Job Christian DischingtonElster 1848 C 316

Bøhm Jacob Overinspektør 1714 C 85

Bøhm Jacob Overinspektør 1716 C 99

Bøhm Inspektør 1716 C 102

Bøhm Inspektør 1716 C 103

Børting Peter 1687 C 39

Børting Peder 1691 B 129

Børting Anne Kristine Pedersdatter 1692 B 130 Gift med major Kristian Mechlenburg

Børting Peter 170. C 47

Børting Peder 1702 B 111

Børting Peter Kommerceråd 1702 B 186

Børting Kai 1704 B 187

Børting Kai 1705 B 167

Børting Juliana Petersdatter 1706 B 174

Børting Sofie Speet 1706 B 174

Børting Kai Sr. 1712 C 73

Børting Kai 1713 C 78

Børting Kay 1713 C 82

Børting Kai 1716 C 104

Bøthker Prokurator 1729 D 63

Bøttger Johannes 1781 G 127

Bøttger Johannes Organist 1796 C 245f

Bøttger Odin 1799 C 247

Bøttger Johannes 18.. C 247

Bøttger Nanna 18.. C 247

Bøttger Otilia 18.. C 247

Bøttger Hother Erich Werner Arkitekt 18.. F 154

Bøttger Hother 1801 C 247

Bøttger Freia 1806 C 247

Bøttger Iduna 1809 C 247

Bøttger Odin 1809 C 247

Bøttger Thora 1813 C 247

Bøttger Lærer 1830 G 231

Bøttger 1830 G 238

Bøttger Hother Erich Werner 1832 G 217

Bøttger Johannes 1832 G 217

Bøttger Hother 1836 G 223

Bøttger Bokbinder 1837 G 220

Bøttger Hother 1844 G 306

Bøttger Thora 1846 B 293 Gift med Ole Lie på Petersborg

Bøttger 1847 G 314

Bøttger 1847 G 315

Bøttger Hother 1848 G 309

Bøttger J. Elster Adjunkt 1849 G 308

Bøttger Hother 1853 G 322

Bøttger Hother 1854 C 320

Baad Henrik 1630 B 95ff

Baad Peder 1642 B 97

Baad Kristen 1642 B 97

Baad Maren Henriksdatter 1660 B 96

Baad Peder Jakobsen 1696 B 97

Baad Peder 1696 C 42

Baad Henrik 1700 B 90

Baad P 1701 A 156

Baad Peder 1705 C 55

Baad Sarcha Pedersdatter 1713 C 156

Baadh Sarcha Pedersdatter 1702 B 181 Gift med Byskriver Hichmann

Baar Peder 1709 C 61

Baar Peder 1712 C 74

Baar Anders Kapellan 1713 A 190

Baar Peder 1719 C 120

Baar Peder Pedersen Magistrat 1721 C 134

Baar Peder 1731 G 11

Baar Peder Pedersen 1732 G 14

Baar Peder 1732 G 18

Baar Peder 1732 G 23

Baar Peder 1732 G 24

Baar Peder 1732 G 26

Baar Anders 1733 C 155

Baar Peder 1743 G 62

Baar Anders Sogneprest 1743 G 65

Baar Peder Pedersen 1747 G 70

Baar Joh. Christ. Skipper 1801 C 220

Baar Johan 1807 G 134

Baar Johan 1815 G 155

Baar Peder 1815 G 155

Baar A. B. Kaptein 1837 G 328

Baar Ulrich Kaptein 1837 G 328

Baar A. B. Kaptein 1844 G 330

Baar Ulrich F. Kaptein 1844 G 330

Baar A. F. Kaptein 1854 G 331

Baar jr Anders Kapellan 1743 G 65

 

C

Campeaux Lærer 178. H 25

Capelen, von Ulrich 1719 C 120

Cappelen Boel Ottesdatter 1725 C 137

Cappelen Otto, von 1725 C 137

Cappelen Johan 1732 C 150

Cappelen Ulrich 1766 G 95

Cappelen Didrich von 1788 C 181

Cappelen Diderich von 1788 C 211

Cappelen Didrik von 1788 C 213

Cappelen Ulrich von 1788 C 213

Cappelen Ulrich 179. H 55

Cappelen Ulrich 179. H 59

Cappelen Cathrine Jfr 1790 C 169

Cappelen Ulrich 1792 H 61

Cappelen Benedicta 1792 H 61

Cappelen Ulrich von 1793 C 178

Cappelen Didrik 1794 B 265

Cappelen Benedicta 1795 H 82 Født Aall. Gikk under navnet "Dicta".

Cappelen Didrich 1795 H 83

Cappelen Benedicta 1795 H 84

Cappelen Cathrtine 1795 H 85

Cappelen Ulrich 1795 H 93

Cappelen U. 1798 H 110

Cappelen Benedicta 1798 H 129

Cappelen Diderich von 18.. E 43

Cappelen Hans Blom 18.. F 64

Cappelen Benedicte Ulrikke Fredr. 18.. F 64

Cappelen Didrik 18.. F 67

Cappelen Didrich von 1801 C 225

Cappelen U. v. 1801 C 226

Cappelen D. v. 1801 C 226

Cappelen Diderick 1804 C 246

Cappelen Ulrich 1804 C 246

Cappelen Diderich von Kjøpmann 1805 C 234

Cappelen Ulrich von Kjøpmann 1805 C 234

Cappelen Didrich von 1821 C 276

Cappelen Diderich con Grosserer 1822 C 277

Cappelen Marie Elisabeth 1823 E 82

Cappelen Didrik 1823 E 82

Cappelen Hans 1826 G 202

Cappelen Enkemadame 1826 G 203

Cappelen Hans 1826 G 203

Cappelen D. 1826 G 203

Cappelen Didrik von 1828 C 261

Cappelen Hans 1828 G 197

Cappelen Nicolai Benjamin 1830 G 233

Cappelen Ulrich 1830 G 233

Cappelen N. Byfogd 1830 G 234

Cappelen Hans 1830 G 235

Cappelen Didrich 1830 G 235

Cappelen D. 1830 G 240

Cappelen Hans Blom 1831 F 103

Cappelen Hans 1833 G 294

Cappelen N.B. Byfogd 1835 E 12

Cappelen Nicolai Benjamin 1835 F 102

Cappelen Byfogd 1835 G 222

Cappelen Byfogd 1836 G 223

Cappelen Hans Kjøpmann 1836 G 223

Cappelen N. 1837 G 178

Cappelen Didrik 1837 G 190

Cappelen 1837 G 195

Cappelen Hans Grosserer 1838 G 224

Cappelen Jørgen Wright 1839 F 106

Cappelen Hans Blom 1840 F 21

Cappelen Hans Reder 1843 G 283

Cappelen Hans Reder 1844 G 330

Cappelen Michael Stortingsmann 1846 B 291

Cappelen Petronelle 1846 B 291

Cappelen Petronelle 1846 E 46

Cappelen Byfogd 1846 G 300

Cappelen Hans 1849 G 328

Cappelen D. 1850 G 334

Cappelen Realf 1853 B 293

Cappelen Erik Johan Sagfører 1881 B 342

Cappelen Anna Sofie 1882 B 341 Gift med Gunnar Knudsen på Borgestad.

Cappelen Diderik 1885 F 28

Cappelen jr, von Didrich 1762 G 95

Cappelen jr, von Didrich 1815 G 156

Cappelen sr, von Didrich 1815 G 156

Cappelen, von Ulrich Friderich 1712 C 71

Cappelen, von Ulrich 1712 C 74

Cappelen, von Johan 1720 G 9

Cappelen, von Diderich 1720 G 9

Cappelen, von Johan 1732 G 23

Cappelen, von Johan 1732 G 26

Cappelen, von Didrik 1734 B 239

Cappelen, von Johan Octavio 1737 G 50

Cappelen, von Diderich 1737 G 50

Cappelen, von Johan Octavio 1738 G 55

Cappelen, von Diderich 1743 G 62

Cappelen, von Ulrich Friederich 1754 G 76

Cappelen, von Didrich 1758 G 88

Cappelen, von Didrik 1761 B 239

Cappelen, von Ulrich 1762 G 95

Cappelen, von Didrich 1763 G 76

Cappelen, von Johan 1763 G 76

Cappelen, von Susanne 1763 G 76

Cappelen, von Anna 1763 G 76

Cappelen, von Boletta 1763 G 76

Cappelen, von Uldrich 1766 G 93

Cappelen, von Didrich 1766 G 96

Cappelen, von Ulrich Friderich 1771 G 94

Cappelen, von Diderich 1771 G 94

Cappelen, von U. Fr. 1773 G 99

Cappelen, von Didr. 1773 G 99

Cappelen, von Realf 1776 G 260

Cappelen, von Didr. 1781 G 121

Cappelen, von Didr. 1781 G 122

Cappelen, von Peder 1781 G 122

Cappelen, von Didrik 1783 G 138

Cappelen, von Didrik 1786 G 129

Cappelen, von D. 1789 G 241

Cappelen, von Maria Mad. 1796 G 241

Cappelen, von D. 1797 G 241

Cappelen, von Ulrich 1799 G 140

Cappelen, von Fr. 1801 G 149

Cappelen, von Ulrich 1801 G 149

Cappelen, von Didrich 1801 G 149

Cappelen, von Didrich 1804 G 150

Cappelen, von Ulrich 1804 G 150

Cappelen, von Didrich 1810 G 151

Cappelen, von Didrich Borgerrepr. 1812 G 157

Cappelen, von Didrich 1812 G 159

Cappelen, von Ulrich 1813 G 154

Cappelen, von Didrich 1813 G 154

Cappelen, von Didrich 1815 G 152

Cappelen, von Didrich 1821 G 161

Cappelen, von Didrich 1821 G 163

Cappelen, von Didrich 1821 G 166

Cappelen, von Didrich Grosserer 1822 G 168

Cappelen, von Didrich Grosserer 1822 G 169

Cappelen, von Didrik 1823 F 61

Cappelen, von Didr. 1826 G 202

Cappelen, von D. 1826 G 202

Cappelen, von Didrich 1828 G 197

Cappelen, von Didrich 1828 G 232

Cappelen, von D. 1828 G 236

Cappelen, von H. Kjøpmann 1835 G 221

Cappelens enke Hans 1850 G 334

Carhof W. Barber 1712 C 73

Carhof Willum 1732 C 152

Cartzenstein Professor 1795 H 70

Castberg Sogneprest 1785 C 165

Castberg Overtoldbetjent 1886 C 324

Cedergreen I.P. 1833 G 215

Charisius Julius Maanedsløitenant 1815 B 266

Christian Fullmektig 1826 G 206

Christie David 1720 G 9

Christie Johan Ingeniør 1847 C 337

Christie Tollinspektør 1848 C 337

Christie Werner Hosewinkel 1886 B 345

Chrystie David 1716 A 199

Chrystie 172. A 92

Chrystie David 1723 A 77

Chrystie David 1724 A 103

Chrystie David 1724 A 104

Chrystie David 1732 G 27

Chrystie 1735 A 168

Chrystie D. 1735 A 175

Chrystie 1736 A 165

Chrystie David 1736 A 200

Chrystie Madame 174. G 67

Chrystie David 1743 G 64

Chrystie David 1745 G 61

Chrystie Anne 1745 G 128

Chrystie Hans 1747 G 73

Chrystie 1754 G 87

Chrystie Ales 1762 G 95

Chrystie Jørgen 1766 G 93

Chrystie Hans 1766 G 96

Chrystie Jørgen 1766 G 96

Chrystie Jørgen 1770 G 97

Chrystie Boye 1788 C 181

Chrystie Hans 1799 G 141

Chrystie Hans 1801 C 215

Chrystie Hans 1801 C 217

Chrystie Hans 1801 G 149

Chrystie 1837 G 195

Chur Jochum 1684 C 18

Churtz Jahn 1715 C 87

Cicignon Juliane 17.. F 18

Cicignon Ulrich Friederich Stiftsbefalingsmann 1766 F 18

Cicignon Juliane 1785 C 252

Clim David Gorissen 1696 C 50

Cloed Marcus Procurator 1684 C 36

Cloed Marcus 1692 C 38

Cloumann Foged 1795 C 192

Cloumann Justitsråd 1805 C 230

Cloumann Foged 1805 G 291

Cloumann Kaptein 1838 G 224

Coch Kjøpmann 1822 G 169

Cold Isach Andreas 1746 G 70

Coll Rektor 18.. A 1

Collett James 1774 G 80

Collett Bergmester 1804 G 141

Collett Christian Bergråd 1818 F 155

Collier Willer 1691 C 37

Collier Frants 1691 C 37

Collier Frants 1695 C 43

Collier Frants 1697 C 50

Collier Frants 1699 C 53

Collier Frans 17.. A 160

Collier Frants 170. C 47

Collier Joseph 1732 G 14

Collier Joseph 1732 G 19

Collier Joseph 1732 G 23

Collier Joseph 1732 G 24

Collier Joseph 1737 G 50

Collier Joseph 1743 G 63

Collin A. Stadsingeniør 18.. F 121

Condrup Dorthea 1856 B 318

Cornish Andrew 1673 C 16

Cornish Andrew 1673 C 28

Cornish Anders 1676 C 13

Cornish Anders Rådmann 1682 C 19

Cornish Andrew 1691 C 37

Cornish A. Rådmann 1692 C 38

Coucheron Wilhelm Generalkvartermester1671 C 9

Coucheron Anton Jakob 1777 B 212

Coucheron Tollinspektør 1795 C 193

Coudrioux Francois 1611 G 237

Coudrioux Frantz Frantzen 1691 C 37

Coudrioux Frantz Reder 1695 A 58

Coudrioux Frantz Frantzen Reder 1708 A 65

Craig John 1765 G 80

Cronenborg Augusta Juliane 169. C 41

Crøger 178. H 28

Crøger Kaptein 18.. C 303

Crøger Sogneprest 1822 G 169

Crøger Johan Løitnant 1823 C 280

Crøger Løitnant 1824 C 284

Crøger Løitn. 1826 G 203

Crøger Adjunkt 1826 G 205

Crøger Johan Wibe von der Osten Fasting Løitnant 1835 C 299

Crøger Olea 1835 C 299

Cudrio Frants 1673 C 28

Cudrio Frants 1694 C 39

Cudrio Frants Frantsen 1704 C 46

Cudrio Frants 1716 C 108

Cudrio Frants Pedersen 1720 G 9

Cudrio Ole 1731 G 10

Cudrio Ole Pettersen 1732 G 23

Cudrio Ole Pettersen 1732 G 26

Cudrio Frans Pettersen 1737 G 50

Cudrio Frans Caspersen 1737 G 50

Cudrio Frants 1739 G 58

Cudrio Ole P. 174. G 68

Cudrio Ole Pettersen 1740 G 61

Cudrio Ole Pettersen 1743 G 62

Cudrio Margretha 1743 G 63 Gift med Frantz Cudrio

Cudrio Petter Frantsen 1752 G 76

Cudrio Elen 1762 G 95

Cudrio Marthe 1762 G 95

Cudrio Cathrine 1762 G 95

Cudrio Jacob 1766 G 93

Cudrio Ulrich 1766 G 96

Cudrio Petter Frantzen 1766 G 97

Cudrio Jacob 1766 G 97

Cudrio Ulrich 1769 G 89

Cudrio Ulrich 1773 G 99

Cudrio Caspar Fransen Byfogd ass. 1777 G 107

Cudrio Ulrich 1788 C 181

Cudrio Jacob 1788 C 181

Cudrio Ulrich 1788 C 211

Cudrio Frans 1788 C 212

Cudrio Kjøpmann 1790 H 29

Cudrio Ulrich Fredrik 1794 G 238

Cudrio Ole 1795 C 189

Cudrio Kjøpmann 1795 C 192

Cudrio Ole Kjøpmann 1801 C 221

Cudrio Frants Skipper 1801 C 225

Cudrio Jacob 1801 C 226

Cudrio Ole H. 1804 C 246

Cudrio Ole 1804 G 150

Cudrio Ole Hansen Kjøpmann 1805 C 234

Cudrio Ole Kjøpmann 1812 G 157

Cudrio Ole 1815 G 152

Cudrio Elias 1815 G 155

Cudrio Ole 1815 G 156

Cudrio Ole 1817 G 246

Cudrio Ole 1818 G 160

Cudrio Ole Hansen 1822 G 169

Cudrio Ole Kjøpmann 1822 G 237

Cudrio Madame 1826 G 202

Cudrio Ulrich 1826 G 203

Cudrio Ole 1828 G 197

Cudrio U.F. 1828 G 198

Cudrio Ulrich 1828 G 199

Cudrio Ulrich 1828 G 244

Cudrio 1830 G 240

Cudrio Amborg 1844 C 353

Cudrioux Frants 1695 C 43

Curtz Johan Bokhandler 1710 B 194

 

D

Dahl Sivert Kontrollør 1765 G 79

Dahl Rasmus 1766 G 96

Dahl Ole Chr. 1813 G 153

Dahl Stiftsoverrettsadv. 1822 G 169

Dahle Abraham 1801 G 142

Damm Kjøpmann 1822 G 169

Damm Kjøpmann 1823 G 164

Danneskiold Laurvig Ferdinand Anton Grev 1734 D 65f

Danneskiold Laurvigen Konrad Greve 1765 B 217

Danneskiold-Laurvig Ferdinand Anton Grev 1704 D 183f

Dannskiold-Laurvig Christian Conrad Grev 1785 D 184f

Daugaard S. 1766 G 97

Daugaard Brandinspecteur 1777 G 107

Daugaard 1777 G 114

Daustrup Mads 1781 G 122

d'Bout Daniel Pietersen 1673 C 28

Dedekam Morten 1851 C 346

Deichman Biskop 1716 C 93

Deichmann Vilhelm 1717 B 203

Deichmann Albrecht Kaptein 1717 B 203

Deichmann Margrethe 1728 B 190

Deichmann Carl Cancelliraad 1736 G 47

Deichmann Cancellieraad 1743 G 65

Deichmann Petter Major 1743 G 65

Deichmann Bispinne 1743 G 65

Deichmann Oberstløytnant 1747 B 203

Deichmann Else 1756 B 203

Deichmann Major 1757 B 203

Deichmann Inger Marie 1765 B 218

Deichmann Margrethe 1784 G 143

Deichmann Bartholomeus Bisp 1784 G 143

Deichmann Margrethe 1786 B 218

Deichmann Margrethe 1786 B 219

Deichmann Inger Marie 1793 E 67

Deichmann Kristiane Sofie 1793 E 67

Deichmann Vilhelmine 1796 B 219

Deichmann, von Regimentsjef 1793 E 67

Deurs, van Jakob 1714 C 85

Deurs, van Gerhard 1852 G 325

Deurs, van Gerhard Kaptein 1854 G 331

Dichmann Cornelius 1806 C 328

Didrich Løitnant 1826 G 206

Dishington Wenche 1726 G 240

Dorph N. Kommisær 1743 G 62

Dreier Provst 1823 G 164

Drejer Provst 1822 G 169

Drucken Poul 1673 C 28

Dublicat 1813 G 250

Due Paul Arkitekt 18.. F 121

Due Paul 1835 F 125

Duus Reder 1843 G 283

Dverg Bech Chresten Olsen 1781 G 122

Dükesen Margrethe Dorothea 1753 G 76

Dürendahl Provst 1822 G 169

Dyrhus Carsten 174. G 68

 

E

Eberhardt C. C. Kjøpmann 1837 G 223

Eckstorm Kristian S.B. Skibskaptein 1774 B 318

Eckstorm Chr. 1801 G 142

Eckstorm Marie Kathrine 1812 B 319

Eckstorm Pauline Olavia 1813 B 319

Eckstorm Alison 1815 B 319

Eckstorm Kristian 1815 B 321

Eckstorm Chr. 1815 G 152

Eckstorm Christian 1815 G 155

Eckstorm Hanna Henriette 1817 B 319

Eckstorm Kristian Severin 1819 B 319

Eckstorm Elise 1820 B 319

Eckstorm Paul Fredrik 1823 B 319

Eckstorm Johan Kornelius 1824 B 319

Eckstorm 1826 G 204

Eckstorm Theodor 1827 B 319

Eckstorm Christian 1828 G 197

Eckstorm Didrik Cappelen 1831 B 319

Eckstorm Ole Nikolai Lieungh 1831 B 319

Eckstorm Chr. Kaptein 1837 G 328

Eckstorm Theodor 1844 G 248

Eckstorm Chr. Kaptein 1844 G 330

Edler Frantz Forvalter 1729 D 62

Eegx Hans Lazari Skipper 1674 A 54

Eg Abraham 1750 G 78

Eg Erik 1750 G 78

Eggers Povel Prokurator 1758 G 76

Eggers Prokurator 1762 G 95

Eidorf Claus 1788 C 212

Eidorff Byskriver 1777 G 108

Eidorff Byskriver 1777 G 125

Eidorff Byskriver 1777 G 126

Eidorff Claus 1781 G 122

Ekstorm fam. 18.. B 15

Elkier Jens 1732 G 23

Elkier Forvalter til Fossum1734 D 66

Elkier Jens 1738 G 55

Elkier Jens 1740 G 61

Elkier Jens 1743 G 62

Elkier Jens 1747 G 70

Elsner Jørgen 1815 G 152

Elsner Jørgen 1815 G 155

Elsner Jørgen 1826 G 204

Elster Jens 1750 G 77

Ely Ernst David Sogneprest 1806 D 431

Ely Nicolai Sogneprest 1846 D 431

Ely Nicolai 1886 D 608

Engelhart Forvalter 1770 G 97

Engelhart, von Westen Thomas Sorenskriver 1762 G 95

Engelstoft 179. H 50

Engelstorf 179. H 75

Erboe Toller 1688 A 74

Erboe Jørgen Toller 1695 A 58

Erboe Jørgen Tolder 1696 C 43

Erboe Toller 1698 A 51

Erboe Jørgen Tolder 1701 C 54

Erboe Jørgen Toller 1702 B 109

Erboe Johan 1706 B 183

Erboe Anne 1714 B 182

Erboe Anne 1714 B 183

Erboe Helene 1715 B 183

Erboe Anniken 1716 B 183

Erboe Jørgen 1733 G 7

Erboe Jørgen 1736 G 48

Erboe Anders 1743 G 65

Erboe Anders 1743 G 65

Erboe Jørgen 1750 G 78

Erboe Henrik 1769 G 89

Erboe H. 1788 C 181

Erboe Henrich 1799 G 140

Erichstrup Daniel Jensen 1773 G 99

Erichstrup Daniel 1777 G 107

Erichstrup 1777 G 110

Erichstrup Daniel 1781 G 122

Erichstrup Daniel 1788 C 212

Esemann Amtmann 1732 G 13

Esemann Amtmann 1732 G 24

Esemann Amtmann 1732 G 25

Esemann Amtmann 1733 G 35

Esemann Amtmann 1735 G 41

Esemann Amtmann 1736 G 47

Essemann Henrik Amtmann 1730 B 178

Essemann Amtmann 1736 A 174

Essemann Amtmann 1743 G 65

 

F

Fabricius Lars Forvalter 1730 D 69

Fabricius Lars Overinspektør 1744 D 145

Fabricius Lovise 1830 B 266

Fabricius Elisabeth Marie Admiralinde 1835 B 293

Fabricius Jens Schou Admiral 1841 B 293

Fabritius Admiral 1822 G 169

Fabritius Admiral 1823 G 164

Fahlgreen Erich Garver 1801 C 221

Falch Hans Jacobsen 1673 C 28

Falch Hans Jacobsen 1676 C 13

Falch Hans Jacobsen Rådmann 1689 C 261

Falch Hans Jacobsen 1694 C 38

Falch Hans Jacobsen Raadmann 1696 B 140

Falch Kontrollør 1765 G 79

Falch Abraham Banquier 179. H 45

Falch A. 1795 H 71

Falch Michael Amtsforvalter 1817 D 188

Falck-Hansen Georg Christian Sogneprest 1885 D 434

Falk Sorenskriver 1805 G 291

Falsen Enevold 1814 G 269

Falsen Christian Magnus 1814 G 269

Falsen Carl Valentin 1839 G 226

Falsen Carl Valentin 1839 G 235

Falsen Carl Valentin 1840 G 267

Falsen Enevold 1840 G 267

Falsen Christian Magnus 1840 G 267

Falsen Carl 1840 G 268

Falsen Henriette Margrethe 1841 B 293

Falsen Karl Amtmann 1841 B 293

Falsen Amtmann 1841 G 275

Faye Chr. Dr. 1830 G 235

Faye F.C. Kompanikirurg 1840 G 229

Faye Dr. med. 1842 C 295

Faye Dr. 1846 G 298

Feilberg Friderich 1735 G 175

Feilberg Friderich 1788 C 213

Feilberg Peter Fredrik Boktrykker 1800 G 175f

Feilberg Henriette Franciska 1800 G 175

Feilberg Friderich Brandinspecteur 1801 C 219

Feilberg Fr. Farver 1805 C 238

Feilberg Farver 1812 G 157

Feilberg Fredrik 1815 G 156

Feilberg Jacob 1816 G 175

Feilberg Farver 1822 G 169

Feilberg Lars 1826 G 204

Feilberg Fr. Farver 1826 G 204

Feilberg Petter Farver 1826 G 204

Feilberg P. Farver 1826 G 206

Feilberg Lars 1828 G 197

Feilberg Lars 1828 G 198

Feilberg Redaktør 183. G 8

Feilberg Peter Fredrik Boktrykker 1830 B 290

Feilberg 1830 G 221

Feilberg 1830 G 231

Feilberg 1830 G 238

Feilberg Peter 1832 G 217

Feilberg Karl Rektor 1832 G 262

Feilberg Peter Boktrykker 1837 G 223

Feilberg Boktrykker 1839 G 228

Feilberg Boktrykker 1843 C 310

Feilberg 1847 G 314

Feilberg 1847 G 315

Feilberg Karl Overlærer 1872 G 175

Feilberg Karl 1875 C 300

Fent Jochum Reder 1695 A 58

Fent Jochum 1695 C 43

Ferman Kaptein 1754 B 207

Ferman Peter Brun Prokurator 1768 B 212

Ferman Anne Dorthea 1775 B 201 Konfirmert

Ficher Jens 1766 G 96

Fien Peter Otto Ludv 1705 B 174

Fien Ulrik Frederik 1705 B 175

Fien Kaptein 1706 B 174

Fien Major 1712 C 73

Fien Oberstløitnany 1732 G 22

Finch Johan 1673 C 28

Finch Bertel 1673 C 29

Finch Ole 1732 G 20

Finch Gunder Fattigfoged 1801 C 218

Finck Ole Olsen 1732 G 17

Finkenhagen Nils 1803 B 297

Finkenhagen Sofie Dorothea 1847 B 297 Gift med sogneprest Knud Gislesen.

Finne Sorenskriver 1798 H 127

Fischer Rasmus 1766 G 96

Fischer Jens 1778 B 241

Fischer Krambodhandler 178. H 22

Fiuren Boe Tollvisitør 172. A 92 Danske i Langesund

Fiuren Boe Tollvisitør 1739 A 219 Danske i Langesund

Fiuren Boe Tollvisitør 1746 A 217 Danske i Langesund

Fiuren Boe Tollvisitør 1746 A 218 Danske i Langesund

Fjeldberg M. 1781 G 122

Flaserud Iver Pedel 1826 G 205

Fleischer Kaptein 1754 B 204

Fleischer Kaptein 1757 B 203

Fleischer Kaptein 1761 B 219

Fleischer Jens Nikolai 1769 B 213 Bodde på Vestre Borge i Gjerpen

Fleischer Generalauditør 1781 G 121

Flindt Peder 1773 G 99

Flod Chistopher Jørgensen Hører (Andenlærer) 1684 C 36

Flod Chr. J. 1695 A 156

Flod Kunsump. forpakter 1695 A 157

Flod Christopher Jørgensen 1697 C 51

Flod Christopher Jørgensen Rådmann 1705 C 55

Flod Christopher Jørgensen 1710 C 66

Flod Chr. Rådmann 1712 C 69

Flod Chr. Rådmann 1712 C 70

Flod Rådmann 1712 C 71

Flod Peder Pedersen 1715 C 90

Flod Peder Pedersen 1719 C 121

Flod Peder Pedersen Borgermester 1722 C 134

Flod Peder Pedersen 1725 C 137

Flod C. Renteskriver 1732 G 31

Flod Jørgen 1751 G 76

Flod Hedvig 1762 G 95

Flods enke 1732 G 23

Flom Ole T. 1851 G 320

Flood Peder Pedersen 1732 G 27

Flood P. 178. H 26

Flood P. 1781 G 122

Flood Jørgen 1788 C 176

Flood P. 1788 C 181

Flood Peder 1788 C 213

Flood Peder 1792 C 186

Flood Kjøpmann 1795 C 189

Flood Kjøpmann 1795 C 192

Flood P. 1800 H 142

Flood Peder 1801 C 215

Flood Peder 1801 C 217

Flood Peder 1801 C 225

Flood Peder 1801 C 227

Flood 1801 G 149

Flood P. 1804 C 246

Flood Peder Kjøpmann 1805 C 234

Flood J. Kjøpmann 1822 G 169

Flood E. Kjøpmann 1822 G 169

Flood I. 1823 G 164

Flood E.M. 1823 G 164

Flood Peder 1830 G 240

Flood Konsul 1843 G 283

Flood Jørgen 1851 C 346

Flood Marie Jakoba 1898 B 332 Gift med sogneprest Johannes Nilsson Skaar.

Flood Simon Forsikringsagent 1898 B 333

Flood Ording Jørgen 1830 G 230

Flood Ording Jørgen 1836 G 239

Flood sr. Jørgen 1851 G 325

Flor Ole Frantssøn Sogneprest i Gjerpen1681 B 123f

Flor Nils Olsen 1681 B 124 Barn av Sogneprest Ole Flor

Flor Abigael Olsdatter 1682 B 124 Barn av Sogneprest Ole Flor

Flor Gjertrud Olsdatter 1684 B 124 Barn av sogneprest Ole Flor

Flor Maren Olsdatter 1685 B 124 Barn av sogneprest Ole Flor

Flor Maren Olsdatter 1686 B 124 Barn av sogneprest Ole Flor

Flor Anne Olsdatter 1687 B 124 Barn av sogneprest Ole Flor

Flor Frants Olsen 1688 B 125 Barn av sogneprest Ole Flor

Flor Marias Olsdatter 1691 B 125 Barn av sogneprest Ole Flor

Flor Frants Olsen 1694 B 125 Barn av sogneprest Ole Flor

Flor Kristian Olsen 1695 B 125 Barn av sogneprest Ole Flor

Flor Abigael 1701 B 149

Flor Gjertrud 1702 B 150

Flor Nils 1704 B 148

Flor Abigael Olufsdatter 1704 B 156

Florents Foged 1822 G 169

Florentz Foged 17.. B 206 Bodde Roeid i Kviteseid

Florentz Foged 1823 G 164

Foigt Ole Tømmerfogd 1743 G 65

Folkman Anne Kathrine 1814 B 266

Folkman Arnt 1826 G 204

Folkman Arnt 1828 G 198

Folkman Arnt Kaptein 1844 G 330

Folkman Arnt 1851 G 325

Fontenay B. 1797 G 242

Forbech Didr. 1781 G 122

Forbech Gregers 1781 G 122

Forbech Gregers 1788 C 181

Forbech Gregers 1788 C 211

Forbech Gregers 1788 C 213

Forbech Gregers 1793 C 178

Forbech Gregers 1826 G 202

Forbech Didrich 1826 G 204

Forbech Gregers 1828 G 199

Forbeck Didrik 1801 C 218

Forbeck Gunder 1801 G 142

Forbek Gunder Skipper 1801 C 223

Forbæk Gr. Kjøpmann 1822 G 169

Frackman Skredder 1798 H 112

Francke C. Linedanser 1836 G 216

Frank Helene Hermannsdatter 1756 B 212

Fredriksborg Bentzon Rector 179. H 76

Frek 1848 G 301

Fridlib Justus Stadschirurgus 1697 C 55

Friis Peder 1573 B 78

Friis Peder Clausen 1576 A 18

Friis Peder Clausen 1576 B 81

Friis Nils Lagmand 1657 B 107

Friis Nils 1729 D 62

Friis Nils Forvalter 1730 D 69

Friis Forvalter 1735 D 137

Friis Nils 1738 D 65

Friis Aage 1896 B 351

Friisenberg Petter Christian 1766 G 96

Frijch Lars Hansen 1773 G 99

Frimann Claus 1816 C 331

Frisenberg Nicolai Tolder 1732 C 145

Frisenberg Tolder 1732 G 29

Frisenberg Peter 174. G 68

Frisenberg Peter 1743 G 64

Frisenberg Petter Christian 1758 G 88

From Feltskjærer 1762 G 95

Frost Helle Jensdatter 1744 B 186

Frost Helle Jensdatter 1752 B 224

Frustrup Byfogd 1720 G 10

Fuiren Boe Visitør 1732 C 145

Fyen Major 1713 C 81

Fyhn Kontrollør 1765 G 79

Fyhn Visitør 1774 G 80

Førre Iver 1801 C 216

Førre Iver Kjøpmann 1801 C 223

Faarbech Lars Jensen 1747 G 69

Faarbech Lars Jensen Skipper 1750 G 77

 

G

Gabel Christopher Stattholder 1664 C 6

Gabel Kristofer Riksråd 1666 B 119

Gabel Christopher 1666 C 248

Gabel Visestattholder 1701 A 156

Gabel Christopher 1708 C 52

Gabel Admiral 1716 C 101

Gabel, von Christopher 1666 F 51

Gade N.W. Violinist 1838 G 216

Galle Oluf 1596 B 84

Galle Boel 1596 B 85

Galle Karen 1596 B 85

Galle Karen 1596 B 86

Galt Mogens 1564 B 68

Galt Mogens 1564 B 74

Galtung Gaute Eriksen 13.. B 12

Galtung Gaute Eriksen 13.. B 44

Galtung Gaute Eriksen 13.. B 45

Galtung Gaute Eriksen 13.. B 46

Galtung Gaute Eriksen 1440 B 54

Galtung Gaute Eriksen 1440 B 55

Galtung Gaute Eriksen 1449 B 56

Galtung Gaute Eriksen 1454 B 57

Garman Oberst 1716 C 103

Gartner Forvalter 178. H 19

Gasman Christian Forvalter 1743 G 65

Gasman Peter Marsovnmester 1743 G 65

Gasman J. Underfogd 1770 G 105

Gasman Niels Egedius 1777 G 104

Gasman Prok. 1777 G 118

Gasman Peter Kristian Prokurator 1790 B 211 Bodde på Foss i Gjerpen

Gasman Konsul 1822 G 169

Gasmand Petter 1788 C 212

Gasmann Jens Severin Kjøpmann 1776 B 291

Gasmann Nils Egedius Prokurator 1776 B 291

Gasmann 1776 G 260

Gasmann Prokurator 1783 D 154

Gasmann Prokurator 1791 B 240

Gasmann Jens Severin 1791 B 240

Gasmann Prokurator 1796 C 196

Gasmann Hans 1815 B 321

Gasmann Consul 1823 G 164

Gasmann H. 1840 G 274

Gasmann Hans 1842 G 283

Gasmann Hans Jakob Proprietær 1843 B 291

Gasmann Johan Kaptein 1843 B 291

Gasmann Johan 1843 G 283

Gedde Major 1815 G 159

Geelmuyden 1795 H 83 Eide skip i Arendal.

Gehlert C.I. 1781 G 123

Gehlert Jørgen Maler 1801 C 221

Gehrmann N.W. Violinist 1838 G 216

Gehrmann Violoncellist 1842 G 311

Geldersted Kaptein 1719 C 122

Gersdorf Magdalena Sibyl 16.. B 120

Gersdorf Jochum 16.. B 120

Gether Jørgen Joh. 1801 G 142

Gether Børre Kjøpmann 1817 D 188

Gjedde Ove Lensherre 1594 B 104

Gjedde Ove 16.. B 120

Gjedde Ove Lensherre 1642 B 102

Gjedde Ove Lensherre 1642 B 103

Gjedde Ove Lensherre 1646 A 20

Gjedde Ove Lensherre 1646 A 21

Gjedde Ove Lensherre 1651 B 101

Gjedde Sofie 1677 B 134 Gift med Johan Arnold

Gjerlew Petter 1733 G 7

Gjerløw Mons Klingenberg Redaktør 18.. F 72

Gjønge Tønder Jacob Byfogd 1773 G 106

Glad F. Assessor 1730 C 134

Glad Z. Kommisær 1743 G 62

Glaser Hans 1538 B 71

Glaser Ole Hansen 1773 G 99

Glose Snekker 1805 C 238

Glose Lars 1805 E 57

Glückstad Kristian Fredrik 1829 B 300

Glückstad f. Vibe Henriette 1854 B 298

Goor, van den Wilhelmina 1931 D 48

Goor, van den Wilhelmina 1964 D 217

Gotlieb Christian Tambour 1773 G 98

Grafvenhorst Lars 1732 G 14

Grafvenhorst Lars 1732 G 20

Gram Christian Doktor 169. C 36

Gram Christian Stadsbarberer 1697 C 55

Gram Mads 1709 C 61

Gram Mads 1709 C 64

Gram Mads 1719 C 121

Gram Postmester 1729 C 139

Gram Mads Stadskaptein 1732 G 9

Green Halvor 1716 C 102

Green 172. A 92

Green Peder 174. G 68

Green Predikant 1747 G 128

Green Peder 1764 G 80

Green Petter 1766 G 97

Green Severin 1769 G 89

Green Henrich 1788 C 181

Grefle Søren 1769 G 89

Greger I. 1766 G 97

Greger Jonas Lagmann 1769 B 210

Greger Borgermester 1777 G 107

Gregers Jonas 1765 G 92

Greve Kristen Klokker 1742 B 223

Greve Christen Klokker 1743 G 65

Greve Kristen Klokker 1744 B 186

Grieshammer Bokhandler 1797 H 105 Bokhandler i Leipzig.

Griffenfeld Peder 16.. B 120

Griis Margaretha 1720 D 413

Grohl Jørgen Henrichsen Rådmann 1647 C 261

Grohl Johan 1673 C 28

Grosch Chr. H. Arkitekt 1801 E 85

Grubbe Herman 1705 C 46

Grubbe Herman 1715 G 130

Grubbe Herman 1733 G 7

Grubbe Claus 1733 G 7

Grubbe Herman 1733 G 7

Grubbe Hermann 1736 G 48

Grubbe Niels 1743 G 64

Grubbe Herman 1743 G 64

Grubbe Bernt Nielsen 1745 G 130

Grubbe Herman 1747 G 73

Grubbe Herman 1750 G 78

Grubbe Mette 1753 G 128

Grubbe Jacob 1762 G 91

Grubbe Gunhild 1762 G 95

Grubbe Mette Margrethe 1762 G 95

Grubbe Jacob 1766 G 96

Grubbe Ole 1766 G 96

Grubbe Ole 1767 G 94

Grubbe Gunhild Christine 1767 G 130

Grubbe Jacob 1769 G 89

Grubbe Ole 1769 G 90

Grubbe Madame 1778 C 287

Grubbe Berent 1788 C 211

Grubbe Karen Jacobea 1842 C 295

Grubbe Bengt 1842 C 295

Grubbe Jacobea 1849 C 298

Grube Christen Skipper 1730 G 5

Grøndahl Martin 1832 B 308

Grøngaard Iver Jørgenssen 1733 G 7

Grønvold Løitnant 1792 C 186

Grønwold Lieutnant 1800 H 142

Graal Mikkel Isaksen 1681 D 182

Gunnerus Biskop 1773 H 11

Gyldenløve Ulrich Fredrik Stattholder 1670 C 8 Bilde

Gyldenløve Ulrik Fredrik 1686 D 182f

Gyldenløve Ulrik Fredrik Grev 1690 D 10

Gyldenløve Ulrik Fredrik Grev 1704 D 60

Gyldenpalm Anne 1732 G 24

Gyldenpalm Hans 178. H 21

Gyldenpalm Andreas 178. H 21

Gyldenpalm Hans Prest 179. H 51

Gyldenpalm Andreas 179. H 51

Gyldenspan 1681 C 22

Gyldenstjerne Jytte 1642 B 93

 

H

Hadeslev Jens 1733 G 7

Haffner Ingeborg Margrethe 18.. B 263

Hage Lars 16.. B 92

Hagedorn Bertel 1712 C 74

Hagedorn Bertel Prokurator 1716 C 111

Hagedorn Prokurator 1724 C 135

Hagedorn Bertel Prokurator 1724 C 136

Hagerup Eiler Borgermester 1777 G 107

Hagerup 1777 G 108

Hagerup 1777 G 111

Hagerup 1777 G 112

Hagerup 1777 G 113

Hagerup Borgermester 1777 G 124

Hagerup Justitsråd 178. H 21

Hagerup Lagmann 1780 H 8

Hagerup Sogneprest 1780 H 10

Hagerup Prest 1780 H 12

Hagerup Prest 1783 G 135

Hagerup Eiler Borgermester 1788 C 180

Hagerup Eiler Borgermester 1788 C 181

Hagerup Borgermester 1795 C 192

Hagerup Eiler 1801 C 216

Hagerup Gyldenpalm Eiler Lagmann 1779 B 211

Hahnemann Lærer 178. H 22

Hall Mogensine Sophie 1782 F 55 Født: Bentzen

Hall Hans 1799 G 140

Hall Andreas Skibskaptein 1813 C 169

Hall Signe 1813 C 258

Hall Anders 1815 G 152

Hall Anders 1815 G 155

Hall Berthel 1826 G 204

Hall H. H. 1828 G 198

Hall Bertel H. Kaptein 1837 G 328

Hall Adeler Signe 1764 C 251

Halleen I. 1737 G 50

Halling Niels 1777 G 110

Halling Thom. And. Fraktemann 1801 C 219

Halling Sogneprest 1822 G 169

Hals Jan Severin 1762 D 147

Hals Jan Severin Kulleskriver 1765 D 225

Hals Rasmus 1765 G 80

Hals Johan Severin Tømmerfogd 1783 D 228

Hals Hans Michael Skipper 1801 C 219

Hals H.M. Kjøpmann 1805 C 234

Hals Hans 1810 G 151

Hals Hans M. 1815 G 153

Hals Hans 1815 G 156

Hals Susanne 1863 B 324 Født Blom.

Hamburg Kaptein 1761 B 206

Hammelef Candidatus juris 1795 H 93

Hammer Nicolai 1709 C 61

Hammer Hans Julius 1810 C 316

Hammer Severine Vilhelmine Sofie 1819 B 267

Hammond Toldinsp. 1822 G 169

Hammond Kammerråd 1823 G 164

Handingman Kaptein 1710 C 68

Handingman Kaptein 1712 C 69

Hansteen Etatsraadinde 1798 H 122

Hansteen Albert Waldemar Arkitekt 1857 F 118f

Hartmann Gudbrand Helenus Rektor 18.. F 70

Hasting Bornemann M. 179. H 41

Hattun Lars Visitør 1732 C 145

Hauser Aloys 1836 G 216

Hausmann General 1712 C 75

Heegaard Forvalter 1768 G 88

Hegerup Prest 179. H 54

Hegge Fredrik 1899 F 92

Heiberg Prokurator 1835 G 222

Heide Anna Margrethe 1836 E 63

Heiermann Kapteinløitenant 1686 B 139

Heimbeck Johannes Marius 1848 B 341

Hein Børte 1732 G 22

Heins Mademoiselle 1732 G 14

Helles Rasmus Rasmussen 1708 A 65

Helles Rasmus 1766 G 96

Helletz Rasmus 1769 G 89

Hellevad Knud 1769 G 89

Hellich Christian 1720 C 157

Heltberg 1823 G 164

Heltzen Sofie 1752 C 165 Gift med Borgermester Mogens Bentsen i Skien

Heltzen Michael Overberghauptmann 1752 C 165

Heltzen Sophia 1762 G 95

Heltzen Oberberghauptmann 1792 C 205

Hensler Frøken 179. H 39

Hercules Søren Fogd i Brunla len 1671 C 9

Herrestad Nils Pedersen 1703 C 46

Hersleb Chr. Nic. Lemmel 17.. E 36

Hersleb Peder Magister 1731 C 147

Hersleb Biskop 1736 D 419

Hersleb Peder 1738 G 56

Hersleb Andreas Maler 1801 C 220

Hersleb Andreas Usgaard 1820 E 36

Hersleb Andreas Maler 1826 G 205

Hersleb U.A. 1842 G 298

Herwig William 1842 G 311

Hesler Titulær-rektor 1739 C 275

Hesler Adam Gottlob Studiosus, lærer 1801 C 218

Hesler Rektor 1812 G 157

Hesler Rektor 1812 G 158

Hesler Klokker 1826 G 205

Hesler Skomakermester 1837 G 220

Hesler I. Skomakermester 1837 G 223

Hesselberg Peder 1632 C 146

Hesselberg Iver Jensen Kjøpmann 1660 C 146

Hesselberg Iver Sogneprest 1690 B 195

Hesselberg Christen Iversen 1699 C 146

Hesselberg Iver Prest 17.. B 180

Hesselberg Iver Christensen 1718 C 146

Hesselberg Sogneprest 1722 A 27

Hesselberg Iver 1728 C 158

Hesselberg Iver 1730 C 161

Hesselberg Iver Sogneprest 1731 C 59

Hesselberg Iwer Sogneprest 1731 C 149

Hesselberg Iver Sogneprest 1732 C 144

Hesselberg Sogneprest 1732 G 8

Hesselberg Iver Sogneprest 1732 G 24

Hesselberg Iver 1736 C 155

Hesselberg Iver Provst 1738 B 148

Hesselberg Iver Sogneprest 1738 C 146

Hesselberg Iver 1738 G 56

Hesselberg Gjertrud Preste-enke 1743 G 66

Hesselberg Gjertrud 1762 G 95

Hesselberg Claus 1766 G 96

Hesselberg Claus 1773 G 99

Hesselberg Claus 1781 G 123

Hesselberg Claus 1788 C 181

Hesselberg Claus 1788 C 211

Hesselberg Claus 1801 G 149

Hesselberg Claus Kjøpmann 1805 C 234

Hessler Klokker 1830 G 235

Hetting Krigscommisair 1798 H 130

Heuch Albert 1788 C 211

Heuch Forvalter 1797 G 241

Heuch Albert 1801 G 142

Heuch Ole 1815 G 155

Heuch Grosserer 1822 G 169

Heuch Ole 1826 G 204

Heuch Ole 1828 G 198

Heyerdahl H.E. 18.. F 79

Hichman Ove Daniel Byskriver 1713 C 156

Hichman Grete 1713 C 156

Hichman Idde Christine 1713 C 156

Hichman Anne 1713 C 156

Hichman Tobias 1713 C 156

Hichman Nils Justen 1718 C 157

Hichman Tobias Fullmektig 1724 C 135

Hichman Nils 1728 C 158

Hichman Nils 1733 C 155

Hichman Tobias 1735 G 46

Hichman Tobias Amtsfullmektig 1743 G 63

Hichman Tobias 1746 G 70

Hichmann Ove Daniel Byskriver 1702 B 181

Hichmann Byskriver 1711 C 72

Hichmann Tobias 172. B 177

Hichmann Comsumptionskasserer1732 G 26

Hichmann Tobias 1735 G 39

Hichmann Konsumptionsforpakt 1735 G 40

Hichmann Tobias 1735 G 42

Hichmann Forpakter 1736 A 170

Hickman Ove Daniel 1692 C 41

Hickman Ove Daniel Byskriver 1713 C 79

Hielm Peder Pavels 1781 G 179

Hielm Pavels Prokurator 1811 C 257

Hielm Jonas Anton 1811 C 257

Hielm Pavels Fuldmegtig 1821 C 170

Hielm Pavels Sakfører 1826 G 205

Hielm Pavels 1831 G 214

Hielm Pavels 1832 G 264

Hielm Pavels Prokurator 1836 G 235

Hielm Pavels 1837 G 178

Hielm Pavels 1846 G 301

Hiort Jens 1773 G 99

Hiort Niels Styrmann 1801 C 223

Hiort Byfogd 1822 G 169

Hiort Byfogd 1823 G 164

Hiorthøy H.F. 1766 G 97

Hirschholm N. 1815 G 152

Hirscholm Niels 1815 G 155

Hirscholm Nils 1828 G 197

Hjort Hans 1596 B 81ff

Hjort Kristofer Sogneprest til Aker 1613 B 92

Hjort Evert Sognepr. til Stange 1613 B 92

Hjort Jakob Sognepres til Onsø 1613 B 92

Hjort Hans Sognepr. til Gjerpen1613 B 92

Hjort Peder 18.. C 329

Hjorteberg Mathias Klokker 1742 B 185

Hobro Forvalter 1769 G 88

Hoel Hermann Kaptein 1822 G 169

Hoel Herman Coff.capt. 1823 G 164

Hoell Herman 1815 G 152

Hoell Herman 1815 G 156

Hoell Herman 1826 G 204

Hoell Herm. Kaptein 1837 G 328

Hoell Herm. Kaptein 1844 G 330

Hoffdal Anders 1781 G 122

Hoffenberg Hendrich Flåtemann 1801 C 221

Hoffmann Doctor 1823 G 164

Hofgaard Maren 1735 C 162

Hofgaard Christen Jenssen Kjøpmann 1735 C 162

Hofgaard Jens 1749 G 76 Bor i Drammen

Hofgaard Tobias 1766 G 96

Hofgaard Tollbetjent 18.. C 247

Hofgaard Paul Sogneprest 1813 G 250

Hofgaard Ivar Sogneprest 1813 G 250

Hofgaard Johanne Sophie 1824 G 251

Hofgaard Andreas 1824 G 251

Hofgaard Petter 1826 G 204

Hofgaard Pastor 1838 G 224

Hofgaard Andreas 1860 B 254

Hofgaard Hans Jakob 1882 B 342

Hofgaard Gerhard Didrik Proprietær 1896 B 353

Hofman Conferenceraadinde 1797 H 97

Hofman-Bang 179. H 37

Hofman-Bang 179. H 40

Hofman-Bang 1808 H 145

Hohlfeldt Major 1798 H 125

Holbye 172. A 92

Holbye W. 1723 A 77

Holck Baronesse 178. H 35

Holfeldt 1857 C 318

Holfeldt 1886 C 320

Holfelth Paul Christian Ditlef A. 1846 C 316

Holm Garver 1822 G 169

Holm Peder Garver 1826 G 204

Holmboe Hans Kaptein 1720 B 176

Holmboe Jens Kapellan 1784 D 415

Holmboe Wright Kaptein 1837 G 328

Holmer Claus Tolder 1774 G 80

Holmer Peder 1797 G 241

Holmer L. 1804 C 246

Holmer P. Kjøpmann 1805 C 234

Holst Rasmus Jørgensen 1695 C 44

Holst Rasmus Jørgensen Reder 1708 A 65

Holst Jørgen 174. G 67

Holst Peder Postmester 1740 G 60

Holst Margretha 1743 G 63 Gift med Jørgen Holst

Holst Peder Postmester 1743 G 63

Holst Overkrydsinspektør 1765 G 79

Holst Karitte Nikoline 1778 B 274

Holst Henrich 1778 C 287

Holst Henning 1781 G 122

Holst Hans 1788 C 181

Holst Peder 1788 C 212

Holst de Kløcker Hans 1820 B 265

Holstener Søren 1781 G 123

Holter Olava Magdalena 1807 B 277

Holter Anne Lucie 1809 B 278

Holter Iver Andreas Overtoldbetjent 1812 B 321

Holter Kaspar 1835 B 278

Holter Kaspar Georg Sogneprest 1861 B 321f

Homann Doktor 1822 G 169

Horn Henric 1616 B 90

Horn Henric 1616 B 91

Horn Henric 1616 B 92

Horn Henric 1616 B 93

Horn Henric 1616 B 94

Horn Professor 179. H 86

Hornemann 179. H 73

Hornemann 1795 H 72

Hornemann 1833 G 232

Houen L.A. 1846 G 313

Houen Hans Reder 1854 G 331

Houen H. Reder 1854 G 332

Huitfeldt Hans Wilhelm Chr. Borgermester 18.. F 67

Hundewadt Regim. kirurg 1822 G 169

Husher I.C. 1832 G 215

Hvidt Etatsraad 179. H 76

Hvistendahl Skolemester 1731 A 209

Hvistendahl Lars 1750 G 77

Hvistendahl Chr. 1801 G 142

Hvistendal Hans Larsen 1770 G 90

Hvitfeldt Klaus 1550 B 68

Hvitfeldt Peder 1556 B 68

Hybert Karoline 1807 B 357

Hybert Karoline Fredrikke 1823 B 266

Hyll Claus Tømmerfogd 1732 G 23

Hyll Claus Glassmester 1801 C 224

Hyphoff Ludvig Lorentz 1747 G 70

Hyphoff Prokurator 1757 G 76

Hyphoff Ludvig Prokurator 1762 G 95

Hyphoff Prokurator 1763 G 80

Hyphoff Ludvig 1766 G 96

Hyphoff Procurator 1766 G 96

Hypkop Prokurator 1778 B 212

Hysing Albert Adjunkt 1822 C 280

Hysing Thomas Fasting Sogneprest 1896 D 431

Høch 1804 C 247

Høck Konsump.insp. 1822 G 169

Høeg Anders 1759 G 91

Høegh Provst 179. H 42

Høegh Provst 179. H 43

Høegh Provst 179. H 44

Høegh Provst 179. H 74

Høegh Provst 1798 H 128

Høegh Provst 1798 H 129

Høegh Albert Skipper 1801 C 221

Høegh Guldberg Ove Minister 179. H 42

Høegh Guldberg Fredrik 179. H 74

Høfding Daniel Statsfysikus 1801 C 218

Høiland Ole 1831 G 256

Hørbye Pros Lauritsen 1560 B 86

Hørbye Karen Prosdatter 1591 B 86

Høst Jan 1773 G 98

Høst Thomas 1781 G 122

Høy C. Sogneprest 1838 G 224

Høybye Jacob Olsen 1773 G 99

Høyer Melchior Foged 1716 B 180

Høyer Foged 1716 C 99

Høyer 1716 C 131

Høyer Foged 1718 C 118

Høyer Melchior 1719 C 131

 

I

Ibsen Henrik 1726 G 240

Ibsen Henrik 1750 G 78

Ibsen Henrik 1765 G 240

Ibsen Peter 1766 G 240

Ibsen Knud 1776 G 260

Ibsen Henrik Kaptein 1789 G 142

Ibsen Jacob von der Lippe 1796 E 39

Ibsen Henrich Skipper 1797 E 39

Ibsen Knud 1797 E 39

Ibsen Knud 1797 G 241

Ibsen Knud 1826 G 203

Ibsen Knud Kjøpmann 1826 G 206

Ibsen Johan Altenburg 1826 G 244

Ibsen Henrik Johan 1828 G 244

Ibsen Madame 1828 G 244

Ibsen K. 1830 G 240

Ibsen Knud 1831 F 102

Ibsen Knud 1832 G 247

Ibsen Ole Paus 1835 B 292

Ibsen Knud 1835 B 292

Ibsen, von der Lippe Jacob 1796 G 241

Ingier Lærer 1824 G 172

Ingier Kateket 1826 G 205

Ingier Førstelærer 1831 G 173

Ingier Sogneprest 1838 G 224

Irgens Jokum Bergamtskriver 1729 D 62

Iserberg Gjertrud 1682 B 134 Gift med Johan Arnold

Iserberg Herman Handelsmann 1682 B 134 Fra København

Iserberg Gjertrud 1687 B 135 Gift med Johan Arnold