Presteattester i Gjerpen Prestearkiv 1783-1860Kilde:Gjerpen Prestearkiv, SA, Kongsberg
           
Fram til 1830 er det stort sett bare navn på A som fins i arkivet.
Resten ser ut til å mangle.
Arkivet består av en pakke med legg for ca hvert 10-år.
Foreløpig er attester fram til 1860 gjennomgått. 


1783 - 1809


Anna Jonsdatter fra Saugsiden i Holla, 11 Okt 1783 tjener i Porsgrunn Kari Tollefsdatter fra Porsgrunn 21 Jun 1792 Anne Maria Gundersdatter fra Skien 28 Jul 1785 Karen Olsdatter av Slemdal, tjener hos 21 Apr 1800 Michel Bradsberg Anne Andersdatter Stien av Bøe, 29 Sep 1800 tjener på Meenstad Anne Kittilsdatter av Bøe, tjente hos Anders 15 Okt 1792 Juul på Blegebakken i Skien Anne Magrete Larsdatter av Graaten, Solum 7 Mai 1806 Anne Olsdatter av Holla 4 Des 1809 Anne Olsdatter Sticken av Holla 28 Sep 1809

1810 - 1819


Anne Kistine Pedersdatter av Næs..ipt i Mælum 28 Apr 1818 Anders Jørgensen fra Kiose annex i Brunlanes 22 Sep 1814 døpt 25 Jan 1784 Anne Helgesdatter, født 1802 udatert Anne Elisabeth Evensdatter av Porsgrunn 9 Jun 1817 konfirmert 1815 Anne Halvorsdatter fra Annebo 14 Okt 1817 Maren Sofie Rankenberg av Skien, 17 Mai 1816 konfirmert 1809 Anne Andersdatter fra Porsgrunn 26 Sep 1815 Anne Elisabeth Pedersdatter av Porsgrunn 20 Feb 1812 Anne Pedersdatter, født på Bradsberg-skov 30 Jun 1811 i Gjerpen, konfirmert 1810 Anders Arvesen, døpt i Holla 22 Aug 1793 16 Nov 1811 Andrea Larsdatter fra Porsgrunn 5 Okt 1810 Kongelig bevilgning: Ekteskapssøknad for Udatert Jacob Halvorsen Rød og Karen Marie Arnesdatter fra Gjerpen Anders Olsen Østerød, født i Holla 1785 3 Okt 1814 Anne Malene Pedersdatter Moager av Kongsberg 15 Aug 1812 Anne Olsdatter Tomnæs av Sandsvær 10 Jun 1815 Anne Olsdatter østre Klyve av Solum 23 Nov 1811 Anne Olsdatter av Skien 4 Mai 1814 Ane Jacobsdatter Gjemsøe av Solum 13 Sep 1813 Aslaug Torsteinsdatter fra Porsgrunn 3 Mai 1813 Anne Tommesdatter, Enke etter Bjørn 27 Feb 1812 Aabjørnsrud av Mælum Anne Halvorsdatter, født i Gjerpen 25 Apr 1819 konfirmert Sandsvær 1809

1820 - 1829


Anders Amundsen, enkemann etter Mari 10 Apr 1820 Halvorsdatter Borgeskoven, Gjerpen Herman Bagge, Adjunkt ved Drammen Lærde Skole 13 Mai 1829 fra Strømsø Anders Engebretsen Hofstad Eye i Eger 17 Apr 1824 født Kongsberg 15 Okt 1806, vil gifte seg med Kari Hansdatter Grinlien av Gjerpen Anne Helene Anundsdatter Landsværkseje, 22 r 11 Okt 1829 født Kongsberg, konfirmert i Sandsvær Anne Elisa Meyer av Porsgrunn, tjener hos 28 Okt 1822 Diderik Cappelen d.e. Anne Karine Andersdatter fra Porsgrunn, tjener 30 Jan 1821 hos bonden Harald Lie i Gjerpen Anne Marie, født av foreldrene Ole Abrahamsen 5 Aug 1820 og Helvig Andersdatter Schjelbred- stranden i Solum, døpt Trinitatis 1798 Anders Hansen, døpt Sandsvær 29 Sep 1805 8 Sep 1826 Anne Johannesdatter av Mælum 28 Nov 1824 George Halls og Ulrika Holmestran, attest på 12 Aug 1825 engelsk som bekrefter at George Halls døde i Quebec 22 Juni 1822. De bor i Tynemouth og ble gift 8 Mars 1803 Anne Marine Amundsdatter av østre Porsgrunn 23 Feb 1822 Anne Viersdatter, tjener hos grosserer Hans 19 Mai 1821 Møller i Porsgrunn, tilbakeflyttet til Gjerpen Anne Andersdatter (20 - 30 år) av Solum 10 Mai 1820 Anne Rasmusdatter fra Saugbruget i Holla 19 Aug 1891 født 23 Febr 1799 Anthoni Hansen, konfirmert i Kragerø 15 Jun 1821

1830 - 1839, 1845


Anne Jacobsdatter gift med Lars Svendsen, 27 Nov 1830 begge av Bratsbergskoven, trolovet 31 Okt 1829. Mannen bortreist og Anne kjent berettiget til å inngå nytt ekteskap. Niels Olsen Ruhl (Sønn av Ole Amundsen Ruhl) 1 Nov 1830 døpt 14 April 1798 på Kongsberg Anne Kirsine Ødegaard, fra Holla 9 Aug 1831 Christian Andersen Wenstøbs enke Anne Halvors- 10 Sep 1836 datter. Boet etter avdøde sluttet 24 April 1835 Stian Mikkelsen forlovet med enken Magdalene 24 Mai 1836 Tronsen, datert Osebakken 24 Mai 1836 Underskrevet av N. Jacobsen og Simon Bommen Inger Hansine Meier og høkker Ole Peter 20 Jun 1836 Halvorsen, ekteskapsattest Lensmannen P. Pedersens attest om at den 12 Mai 1838 avdøde Inger Aavaldsdatter av Bratsberg- kleven ikke har noe å skifte. Enkemann er Anders Hansen Ekteskapsattest for kontorist Ole Lie og 16 Aug 1835 jomfru Tamine Bøttger. Gift 16 Aug 1835 Rasmus Ingebretsen Dyrkolds avdøde hustru 27 Aug 1836 Marie Jacobsdatter Avdøde Ole Torgersen på Bratsbergkleven 26 Jan 1836 Skreddermester Kirkgaard fra Bratsbergkleven 10 Nov 1838 gift med enke Mad. Andersen, Skien Else Johnsdatter gift med Jens Kittilsen 26 Sep 1839 Haukedalen, Solum Ole Olsen Menstad 11 Mar 1845 Poul Poulsen i Follestad 27 Jan 1845 Adam Rentz Steen Holter og Marie Christiane 13 Okt 1845 Eckstorm, Skien Anders Jacobsen Sølie, værge for de umyndige 14 Apr 1845 i skifte etter enkem. Christen Hansens avdøde kone Anne Marie Jakobsdatter Halvor Larsen, født 14 Des 1820, sønn av 16 Aug 1845 søfarende Lars Halvorsen og Birte Marie Hansdatter Leerodden Claus Olsen Wasbrække u. Grini 6 Okt 1845

1855 - 1859


Knud Evensen av Vestre Slidre, 21 år "attraaer 8 Sep 1855 Ansettelse som Omgangsskolelærer i Gjerpen" Utflyttningsattest for Hans Holst Kløcker og 2 Jun 1857 og Anne Marie Eriksdatter for utflytting til Våle i Jarlsberg. Anne Marie er født på Ballestad 21 Sept 1827 av foreldre Erik Olsen og Elen Dorthea Christiansdatter. Hans Holst Kløcker er født på Haugen i Gjerpen 4 Febr 1828 av foreldre Abraham Kløcker og Marie Olsen. Barn: Hans Holst Kløcker f. 28 Mars 1852 Elise Marie Kløcker f. 9 April 1854 Andreas Pedersen Hollahagen, født 20 Jan 1834 11 Okt 1858 av foreldre Peder Halvorsen og Marie Nielsdatter Værket Halvor Paulsen av Skien 23 Mai 1859 Koppe-innpodningsattest for Jens, født i 30 Des 1858 Drangedal av foreldrene Halvor Halvorsen og Aase Andrea Jensdatter Thort Marie Guttormsen, opphold på Menstad 18 Mai 1858 Attest om at pastor Andreas Grimelund den 28 Mar 1859 18 Mars 1837 i Nannestad i en alder av 25 år har avlagt ed til Constitusionen Attest om at Capitain Christian Emil Blichfeldt 12 Mar 1859 fra Drammen har avlagt ed til Constitu- tionen 1 Aug 1850 i en alder av 30.1/2 år Oversikt over personer som har avlagt ed til 28 Okt 1859 Constitutionen Johan Andersen Langård 41 år Even Olsen Puttekåsen 48 år Salve Nielsen Jarsengen 36 år Søren Isachsen Røsager 36 år Ole Jørgensen Hobæk 33 år Ole Olsen Hoppestad 28 år Peder Eriksen Mustvedt 30 år Ole Halvorsen 29 år Thorsten Johnsen Høgelie 43 år Niels Aslaksen 34 år Elling Halvorsen Sukken 28 år Isach Nielsen Ballestad 27 år Jens Zachariassen Kleven 45 år Johannes Hansen Ballestad 26 år Johannes Andersen Kleven 49 år Peder Larsen Hoppestad 30 år

1860 - 1869


Hansine Halvorsdatter (død) 4 Feb 1864 Guro Einarsdatter Vejum f. 3 Okt 1849 fra Saude. Foreldre: Einar Johnsen og Ingeborg Johnsdatter 6 Nov 1865 Isak Hansen f. 17 Mai 1839. "agter at reise til Kjøbenhavn" Foreldre: Flaademand Hans Isaksen og Olea Halvorsdatter 12 Apr 1861 Knud Mikkelsen f. 16 okt 1815 i Solum Gunder Mikkelsen f. 17 Feb 1823 i Solum Mari Mikkelsdatter f. 29 Mar 1826 i Solum 27 Mai 1869 Ungkarl Lars Halvorsen Bjønnestad, 29.3/4 år gammel og pigen Kari Olsdatter Øvre Røed 23 år gammel. Barn: Halvor f. 22 des 1866 fra Gjerstad 8 Jun 1869 Snedkersvend Jens Tollevsen f. Kongsberg 17 Febr 1839 av foreldre sadelmager Tollef Jensen og Gjertrud Kirstine Eliasdatter. 29 Aug 1862 Peder Hansen Island, f. 10 Sep 1844 i Slemdal Søn av Hans Pedersen Island og Karen Helvig Gulliksdatter. 3 Mai 1869 Anne Gurine Olsdatter f. 12 Jan 1836 i Slemdal Foreldre: Ungkarl Ole Gundersen Putten i Gjerpen og Guri Andersdatter Kløverød 26 Mai 1862 Ungkarl gaardbruger Ole Arvesen 45 år og pige Anne Marie Olsdatter Modalen 26 år 11 Nov 1869 Nils Kristian Olsen f. Gjerpen 30 Mai 1845 Foreldre: Ole Kristensen og Aslaug Nielsdatter "Innflyttet fra Ullensaker" 11 Nov 1869 Erik Johannessen (død) 3 Mai 1862 Christence Larsdatter (død) 23 Mar 1864 Ole Olsen Hynis udøpte barn (død) 15 Okt 1864 Ingeborg Elise Nærum (død) 21 Okt 1864 Marianne Hansdatter Gulset (død) 29 Okt 1864 Ingeborg Halvorsdatter (død) 3 Nov 1864 Peter Petersen (død) 9 Nov 1864 Ole Olsen (død) 24 Jun 1864 Lars Svendsen Fossum (død) 17 Aug 1864 Hans Olsen Brekke 74 år fra Ytre Sandsvær (død) 26 Jun 1864 Hans Brækkepladsen fra Sandsvær begravet i Luksefjell 26 Jun 1862 Marte Mari Hansdatter (død) 26 Jul 1862 Daarte Hansdatter Frogner (død) 4 Aug 1864 Carl Christophersen (død) 7 Aug 1864 Jørgen Nielsen (død) 10 Aug 1864 Berte Mari Halvorsdatter 3/4 år gammel død 1 Juli, begr 10 juli 1864 15 Jul 1864 Ole Anundsen Brækkes barn Anne 1.1/4 år fra Ytre Sandsvær (død) 13 Jul 1864 Anne Jensdatter (død) 6 Okt 1864 Ingeborg Sigurdsdatter (død) 11 Okt 1864 Gurine Pedersdatter (død) 29 Sep 1864 Maren Isaksdatter (død) 29 Sep 1864 Ingebret Andersen (død) 26 Sep 1864 Lars Jacobsen Øvrums datter Anne Margrethe 2 år gammel (død) 18 Sep 1864 Olia Olsdatter (død) 3 Sep 1864 Charlotte Augusta Analie Høyer (død) 23 Sep 1864 Ingeborg Rollafsdatter (død) 19 Aug 1864 Anne Olsdatter (død) 12 Jul 1864 John Jacobsen Høiset (død) 15 Mar 1864 Anne Gurine Haraldsdatter (død) 30 Nov 1864 Niels Abrahamsen (død) 7 Des 1864 Rasmus Jacobsen Riis (død) 12 Des 1864 Maren Nielsdatter (død) 20 Des 1864 Johan Johansen (død) 28 Des 18.. Niels Andersen u.Borgeæs barn Marthin Nielsen død 22 Nov 1864 24 Nov 1864 Ingeborg Marie Olsdatter Nøglegaard (død) 8 Mar 1864 Halvor Jacobsen (død) 25 Feb 1864 Jacob Christiansen (død) 7 Mar 1864 Fattiglem Inger Lukasdatter (død) 10 Nov 1864 Berte Marie Andersdatter (død) 12 Nov 1864 Peter Petersen (død) 12 Nov 1864 Anne Andersdatter (død) 23 Nov 1864 Elen Larsdatter Skifjeld (død) 17 Mar 1864 Anne Margrete Isaksdatter (død) 17 Mar 1864 Lars Jacobsen Langrød (død) 26 Mar 1864 Marjet Halvorsdatter Skougen (død) 29 Mar 1864 Sigurd Johnsen (død) 31 Mar 1864 Sara Gregoriusdatter (død) 14 Apr 1864 Johannes Larsen (død) 11 Apr 1864 Anders Laersen (død) 11 Apr 1864 Olava Olsdatter (død) 20 Apr 1864 Hans Isaksen (død) 26 Apr 1864 Aslak Eriksen (død) 3 Mai 1864 Inger Andersdatter Tufte (død) 28 Mai 1864 Lina Carlsdatter (død) 11 Jun 1864 Johanne Marie Larsdatter (død) 13 Jun 1864 Ole Olsen (død) 17 Jun 1864 Christopher Larsen Hoppestad (død) 21 Jun 1864 Hans Aslaksen (død) 21 Jun 1864 Berte Mari Olsdatter (død) 20 Jun 1864 Karen Marie Eriksdatter (død) 18 Feb 1864 Marianne Larsdatter (død) 8 Jul 1864 Isak Gundersen (død) 29 Jun 1864 Andreas Johnsen (død) 30 Jun 1864 Christen Olsen (død) 30 Jun 1864 Halvor Helgesen (død) 30 Jun 1864 Ingeborg Hansdatter (død) 20 Feb 1862 Gunder Gundersen (død) 15 Jan 1862 Martinius Pedersen (død) 23 Des 1863 Jens Christophersen (død) 28 Des 1863 Elen Halvorsdatter (død) 1 Nov 1863 Ole Nielsen Søli (død) 8 Des 1863 Elen Halvorsdatter (død) 26 Nov 1863 Olave Christiansdatter (død) 23 Nov 1863 Carl Isaksen (død) 11 Nov 1863 Thorbjørn Andreas Knudsen (død) 17 Nov 1863 Inger Halvorsdatter (død) 11 Des 1863 Johan Olsen Skifjeld 5 år (død) 14 Des 1863 Enkem. Ellef Johnsens avdøde hustru Gurine Johnsdatter død 4 Jan 1863 30 Mar 1864 Enkem. Ellef Johnsen og Anne Andersdatter på Gulset 6 Apr 1864 Skibsfører og ungkarl Lauritz Poulsen f. 11 Okt 1836 i Brevik av foreldre Poul Zacharias Poulsen og Maren Kirstine Grønnerøe 6 Okt 1864 Halvor Christiansen Fossums Børn: Halvor Christensen gift med Ingeborg Halvorsdatter. Søren Henriksen (former) gift med Dorthea Halvorsdatter 8 Aug 1864 Lauritz Poulsen av Brevik 6 Okt 1864 Maren Kirstine Olsdatter (død) 18 Des 1861 Isak Gundersen Espedalen (død) 2 Mai 1861 Anne Dorthea Olsdatter Mæla (død) 27 Mar 1861 Ole Torjersen (død) 15 Okt 1861 Carl Eduard Pedersen (død) 27 Okt 1861 Severin Rasmussen (død) 18 Nov 1861 Kirsten Marine Olsdatter (død) 18 Nov 1861 Ole Halvorsen (død) 16 Nov 1861 Ingeborg Halvorsdatter (død) 19 Nov 1861 Peder Olsen (død) 2 Okt 1861 Aslak Olsen Gaasehollen (død) 13 Sep 1861 Gunder Johnsen Semb (død) 23 Mai 1861 Elise Ellefsdatter Riis (død) 14 Des 1862 Matilde Frederike Stiebolt (død) 15 Des 1862 Gregorius Pedersen (død) 16 des 1862 Karen Andersdatter Riis (død) 30 Des 1862 Lars Olsen Løberg (død) 8 Apr 1862 Simon Olsen Kolkind (død) 10 Jul 1862 John Andreasen (død) 30 Apr 1862 Ole Knudsen (død) 7 Mai 1862 Peter Gregoriusen og Gregorius Larsen Gravelie (død) 28 Apr 1862 Christen Rasmussen (død) 29 Apr 1862 Ida Hansen (født Federsen! Federsmo!) (død) 29 Des 1863 Abraham Jacobsen Ballestads enke Karen Jensdatter (død) 3 Okt 1862 Gunder Aslaksen (død) 20 Mar 1862 Gunil Marie (barn) (død) 21 Mar 1862 Anne Olsdatter (død) 15 Mar 1862 Peder Johannesen (død) 2 Apr 1862 Inger Jensdatter (død) 4 Apr 1862 Karen Olsdatter 55 år (død) 7 Apr 1862 Enke Kierstine Alfsdatter (død) 8 Apr 1862 Fattiglem Jøran Olsdatter (død) 7 Apr 1862 Maren Henriksdatter (død) 15 Apr 1862 Marie Isaksdatter (død) 19 Apr 1862 Karen Oline Aslaksdatter (barn) (død) 6 Mai 1862 Anne Mari Gregoriusdatter (død) 22 Apr 1862 Ida Karoline Pedersdatter (død) 19 Apr 1862 Anne Marie Gundersdatter Austad (død) 4 Okt 1862 Elev Olsen (død) 6 Mai 1862 Erik Andersen (død) 7 Mai 1862 Ole Jonassen (død) 7 Mai 1862 Maren Dorthea Andersdatter (død) 17 mai 1862 Rasmus Ingebretsen Dyrkold (død) 17 Mai 1862 Enke Elen Hovaldsdatter (død) 26 mai 1862 Berte Pernille Larsdatter (død) 27 mai 1862 Petronelle Dortea Eriksdatter (død) 27 Mai 1862 Gunild Kirstine Johannesdatter Løberg (død) 29 Mai 1862 Daniel Andersen (død) 1 Jun 1862 Abraham Olsen (død) 2 Jun 1862 Ellev Helgesen Haukeraas (død) 23 Jun 1862 Margrete Halvorsdatter (død) 4 Jul 1862 Jørgen Olsen Hobæks kone Sidsel Hansdatter (død) 25 Jun 1862 Anne Olsdatter (død) 21 Mai 1862 Ingeborg Torjersdatter (død) 14 Jun 1862 Carl Knudsen (Barn) (død) 6 Aug 1862 Kari Jacobsdatter (død) 18 Jul 1862 Anne Magrete Zachariasdatter (død) 9 Jul 1862 Ingeborg Lukasdatter (død) 23 Aug 1862 Sophia Jahnsdatter (død) 4 Sep 1862 Nicoline Jahnsdatter (død) 11 Sep 1862 Karen Marie Isaksdatter (Barn) (død) 17 Sep 1862 Ingebret Torjersen (død) 19 Sep 1862 Ingebret Christensen (død) 17 Sep 1862 Gunild Jonsdatter (død) 20 Sep 1862 Gjertrud Nikolausen (Barn) (død) 20 Sep 1862 Christen Christensen (død) 30 Sep 1862 Bernhard Gustav Andersen (død) 22 sep 1862 Niels Hansen Tyrholm (død) 4 Okt 1862 Helvig Eriksdatter (død) 31 Sep 1862 Niels Christofersen (død) 21 Okt 1862 Mari Christensdatter (død) 22 Okt 1862 Anders Andersen (død) 23 Okt 1862 Karen Gurine Johnsdatter (død) 23 Okt 1862 Carl Amundsen (død) 22 Okt 1862 Anne Helvig Sigurdsdatter (død) 30 Okt 1862 Aaste Gundersdatter (død) 19 Nov 1862 Karen Elise Johannesdatter (død) 16 Okt 1862 Ragnild Marie (død) 6 Nov 1862 Siri Knudsdatter (død) 17 Nov 1862 Tomine Gundersdatter Follaug Død 15 Nov 1862 19 Nov 1862 Torger Olsen Sneltved (død) 20 Nov 1862 Torger Jonsen (død) 20 Nov 1862 Marie Olsdatter (død) 26 Nov 1862 Fattiglem Anne Zachariasdatter (død) 8 Des 1862 Sakfører Poulsens hustru Sophie Poulsen Fød Blom (død) 7 Des 1862 Jacob Pedersen Gulsets kone Bergithe Hansdatter 57 år (død) 21 Mar 1862 Ragnild Olsdatter Stubrød (død) 26 Jan 1864 Karine Christiansdatter (død) 14 Okt 1863 Peder Jensen (død) 11 Jan 1864 Maren Andersdatter (død) 18 jan 1864 Marte Olsdatter (død) 11 Feb 1864 Aslaug Johnsdatter Sætre (død) 27 Jan 1864 Hellek Halvorsen (Barn) (død) 30 jan 1864 Anne Evensdatter (død) 4 Feb 1864 Anne Dortea Olsdatter (død) 26 Sep 1863 Hans Andreas Hansen Fossums barn (død) 25 Sep 1863 Torkild Tostensen Sørbø (død) 17 Sep 1863 Martin Gregoriusen (død) 15 Sep 1863 Ingeborg Johnsdatter (død) 3 Sep 1863 Peder Pedersen (død) 12 Jan 1864 Hans Pedersen (død) 30 des 1863 Anne Kirstine Andersdatter (død) 28 Des 1863 Enkem. Anders Jacob (død) 28 Des 1863 Barbro G. Nielsdatter (død) 11 Jan 1864 Pauline Skjefnersdatter (død) 25 Sep 1861 Anund Olsen Brekkes kone Grethe Karine Olsdatter (død) 10 Sep 1862 Johan Pedersen Venstøb (død) 7 Mar 1862 Marie Mikelsdatter (død) 14 Mar 1862 Johan J. Halvorsen (død) 8 Okt 1863 Maren Nielsdatter (død) 23 Okt 1863 Daarte Larsdatter (død) 26 Okt 1863 Halvor Halvorsen Gulset (Barn) (død) 8 Okt 1863 Ragnild Andersdatter (død) Ektemann: Hammersmed Halvor Gundersen Aashammer 9 Okt 1861 Ingebret Anundsen (død) 23 Nov 1861 Nicolai Nielsen Borgeskoven (Barn) (død) 7 Mar 1862 Dorthea Pedersdatter u. Borrestad (død) 12 Mar 1862 Hans Christensen og Anne Bertea Knudsdatter av Porsgrunn. deres barn: Kornelius f. 10 mai 1866 4 Jun 1866 Egil Johnsen f. Siljan 7 Apr 1843 av foreldre John Olsen og Ingeborg Nielsdatter 5 Jun 1866 Kari Olsdatter (død) 27 Feb 1862 Ole Abrahamsen (død) 21 Nov 1861 Ingeborg Jacobsdatter (død) 22 Feb 1862 Enke Berget Johnsdatter (død) 22 Feb 1862 Christian Henriksen (død) 14 Feb 1862 Maren Marie Olsdatter (død) 14 Des 1861 Amund Hansen Riis's kone Karen Tomette Staalesdatter (død) 10 Mar 1862 Thorine Jensdatter, død på Birketvedt 12 des 1866 Caroline Mari Christiansdatter f. Gjerpen 6 Juli 1851 28 Mar 1866 Christen Pedersen Borgeaasens kone Inger Maria (død) 11 Des 1861 Pauline Thormoesdatter (død) 13 Mar 1862 Referat fra Skolelærermøte i Gjerpen hvor Isak Andersen Grini hae avgått og Ole Jørgensen Hobæk er valgt inn 3 Jun 1861 Jens Jensen Gunderød og Karen Andrea Nielsdatter gift 18 des 1864 i Holla 11 Jun 1869 Karen Olava Olsdatter f. i Wivestad annex 15 Juli 1844 av foreldre Ole Olsen og Anne Karine Olsdatter 14 Okt 1869 Gunild Andrea f. 8 mars 1837 i Solum av foreldre Kristen Andersen og Karen Kristensdatter Kaasene 24 Apr 1869 Halvor Johnsen og Ingeborg Hansdatter's ukonfirmete barn: Ellef Halvorsen dpt 19 nov 1852 Ole Halvorsen dpt 24 aug 1856 Halvor Halvorsen dpt 1 aug 1858 Ingeborg Halvorsdatter dpt 11 mars 1860 18 Mar 1868 Margit Bjørnsdatter Bunkholt f. 8 Feb 1840 i Saude av foreldre Bjørn Bjørnsen og Aase Halvorsdatter Bunkholt 21 Nov 1868 Edsavleggelse til Constitutionen: Jacob Aall Hollen 20 Apr 1866 Bjørn Taroldsen 11 sep 1869 Dimissionsattest for Anders Halvorsen Polskaas av Gjerpen f. 20 Mai 1844. Han har hatt dårlige kunnskaper til å være skolelærer men har nå gjennomgått eksamen med gode karakterer. Ble deretter lærer i Vanse Prestgjeld. Alle karakterene står opp- ført. 4 Jul 1862 Edsavleggelse til Constitutionen: J. Aall Flood 12 Feb 1862 Anders Andersen fra Holla og Jensine Magdalene Jensdatter 10 Nov 1861 28 Des 1862

1872 - 1879


Ellef Hansen av Fossum i Gjerpen "Erklæring fra sorenskriveren at Ellef kan inngå i nytt ekteskap, da boet etter hans kone Pernelle Hansdatter av Fossum er tatt under skiftebehandling". 16 Nov 1872 Lars Larsen Leppen av Løberg i Gjerpen "Erklæring som ovenstående" Kone: Marthe Maria Einarsdatter 30 Sep 1872 Tarje Nielsen Setene av Treungen, konfirmert 5/7-1863 Foreldre: Niels Johnsen og Thurid Tarjesdatter 9 Sep 1872 Andreas Halvorsen Tvedten av Lunde f. 28/10-1849 Foreldre: Gaardmand Halvor Andreassen og Dordi Gulleksdatter Tvedten 23 Okt 1872 Boet etter Thor Jørgensen Falkum av Gjerpen er tatt under skiftebehandling. Kona Inger Jørgensen kan inntrede i nytt ekteskap. 1 Nov 1872 Provst Houge, Skien skal foreta en reise til Christiania, og (Biskop?) J. von der Lippe av Christiansand har ikke noe å innvende, da embedet blir utført av en av naboprestene. 15 Jan 1873 Erklæring om at Lars Svendsens kone, Inger Marie kan føde sitt barn i Gjerpen. Lars Svendsen f. 4/8-1842. 9 Aug 1878 Dødserklæring: Tomine f. 18/3 død 22 timer etter fødselen og begravet 19 mars. Foreldre: Thomas Thorsen Gulset f. 1855 og Bertine Kristine Ingebretsen f. 1853 21 Mar 1879 Så kommer i eget omslag følgende attester: Ingeborg Andrea f. 22/9-1851 av foreldre Anders Andersen Bjørntvedt av Solum og Ingeborg Kirstine Nilsdatter 27 (Nov?) 1878 Marie, f. 16/3-1852 av foreldre John Olsen Nib av Hollen og Anne Kathrine Olsdatter 13 Nov 1878 Berthine, f. 18/12-1855 av foreldre Husmann Hans Kristoffersen og Mari Nilsdatter Fæbakke i Hollen. 26 Sep 1878 Ingeborg Gurine, f. 23/9-1849 av foreldre Lars Eriksen Rønningen og Mette Oline Thomasdatter (husmannsfolk) 1 Nov 1878 Anders Christian, f. 10/5-1858 av foreldre Farver Hans Peter Andersen og Karen Olea Christensdatter Sandkaas av Hollen 26 Sep 1878 Hanna Gurine, f. 3/11-1855 av foreldre skomager Mathias Nerisen og Gunhild Olsdatter av Solum 6 Aug 1878 Anna Elisabet, f. 6/12-1840 av foreldre Verksarbeider Tollef Hansen og Kari Larsdatter. 22 Mar 1878 a. Jens Peter Jensen, f. 18/1-1853, ugift mor Karen Marie Jensdatter av Asminderuss i Værslev Sogn og utlagt barnefar ungkarl Niels Andersen av Svalleruse 9 Jan 1874 b. Jens Peter Jensen, konfirmert 1867, søndag etter Påske, i Bregninge Pastorat. 9 Jan 1874 Karl Severin Olsen, f. 1/9-1852 av foreldre Ole Olsen Findal og Maren Pernille S.....sdatter Solum, 7 Mai 1878 Maren Anne Ellefsdatter, f. 23/10-1854 av foreldre arbeider Ellef Torjusen Klovholt og Anne Henriksdatter Solum, 7 Mai 1878 Slagter Ole Sørbøe, sønn av John Olsen Sørbøe og Anne Marie Andersdatter er født 24/7-1851 i Skien 31 Jan 1878 Anders Christian, f. 26 Nov 1850 av foreldre Abraham Thoresen og Anne Karine Christensdatter Trosvig i Brevik 3 Feb 1876 Aaste, f. 31/8-1835 av foreldre husmann Rasmus Johnsen og Ingebor Svennungsdatter Aasene i Lunde Bøe, 14 Aug 1876 Kristian Jørgensen Gulset (ekteskapserklæring) Gjerpen, 24 (Jul?) 1878 Enkemann tømmermann Gunder Olsen Borge (ekteskapserklæring) Gjerpen, 3 Aug 1878 Enkemann gaardbruger Niels Jakobsen Løkeberg av Gjerpen (ekteskapserklæring) Gjerpen, 3 Mai 1878 Ungkarl Halvor Kristoffersen Rønningen og pige Berte Abrahamsdatter Griniliden (forlovererklæring) Bø i Luksefjell 21 Jul 1878 Maskinist August Olsen og Johanne Elisabet Parnemann (Forlovererklæring + presteerklæring) Gjerpen, 15 Jun 1878 Enkemann Andreas Christensen Østre Borge og Karen Andrea Rønniksdatter Fos (Forlovererklæring + skifteretts- erklæring) 13 Aug 1878 Kristofer, f. 3/3-1851 av foreldre Ole Kristoffersen Vierna og Oline Ellefsdatter Slemdal, 11 Nov 1878 Halvor Larsen Foss og Anne Dorthea Eriksdatter Hoppestad av Gjerpen (Forlovererklæring) 27 Feb 1878 John Nielsen Braaten (ekteskapserklæring) Gjerpen 15 Mai 1878
Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage