GJERPEN

EN BYGDEBOK

UTARBEIDET AV
PROVST J. L. QVISLING
SOGNEPREST TIL GJERPEN

DEN HISTORISKE DEL
II

 

KRISTIANIA 1919
I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)

 

Innhold:
Forord
Officerer bosatte i Gjerpen i det attende aarhundrede.
Fogder i Bratsberg fra de ældste tider ril 1745, da fogderiet deltes.
En gammel lensmandsslekt i Gjerpen.
Nogle gamle dødsboer i Gjerpen.
Jordbruks- og andre landmandsforhold i Gjerpen omkring 1750.
Litt om eiendomsforholdene med hensyn til gaardene i Gjerpen omkring 1760.
Ingeborg Akeleye.
Et opløp av Gjerpensogningerne.
Familien Møller paa Aakre.
Familien Gasman paa Foss.
Prins Kristian Fredriks besøk paa Søndre Brække 21de - 23de August 1813.
Gjerpen i 1814.
Admiral Jens Schou Fabricius.
Utdrag av provst Munchs optegnelser fra Gjerpen i aarene 1814 - 1833.
Litt om Osebakkens indvaanere i den sidste tid før fraskillelsen fra Gjerpen.
Selskabet for Gjerpen sogns vel.
Gjerpen sogn og omegns maadeholdsforening.
Av fru Louise Bodenhoffs breve fra Gjerpen 1847 - 1853.
Kong Oskar den førstes besøk paa Fossum i 1849.
Utdrag av Gjerpens kirkebøker i hundrede aar: 1815 - 1914
(vedkommened fødte, gifte og døde av mere almindelig interesse)

Tilbake til oversiktenNeste kapittel