Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  


Lokalhistoriske tekster
-
Local historical texts

Mye er skrevet om Skien gjennom tidene. Byen har interessert historikere gjennom flere hunder år, og mye av dette stoffet har etter hvert blitt vanskelig tilgjengelig. Bøkene kan ofte kun skaffes via antikvariater eller muligens i bibliotekene. Rettighetene på de eldste bøkene er nå gått ut, og de er derfor fritt tilgjengelig til å benyttes.

Jeg vil derfor på disse sidene forsøke å legge ut en del av det som er skrevet om Skien og området rundt. Teksten er scannet, bearbeidet via OCR og korrekturlest, så forhåpentligvis skal de være slik forfatteren skrev dem.

Lots are written about Skien through the times. The town has interested historians for several hundred years, and much of these writings are now hard to obtain. The books may be found in antiquarians or through libraries. The copyright for the oldest books has now expired, and they are free to use for anyone.

I therefore intend to present some of these books about Skien and the surrounding area. The text is scanned, prepared in OCR and carefully proofread, so hopefully it is now presented as the author once intended. (Unfortunately only in Norwegian) :-)

J. Borchsenius - Skien før branden 1886 - Oslo 1934.
Takk til familien Borchsenius for at jeg kan benytte boka, selv om copyright fremdeles gjelder.

J. Borchsenius - Skien before the fire 1886 - Oslo 1934
Thanks to the Borchsenius family for letting me use the book, although the copyright is still valid.

Bartholomeus Herman von Løvenskiold - Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Byes med sine Forstæder - Christiania 1784 - Fra denne boken har jeg lagt det som gjelder Skien by under en egen seksjon, samt at alt vedrørende Porsgrunn ligger på Porsgrunn Biblioteks hjemmesider. Bartholomeus Herman von Løvenskiold - Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Byes med sine Forstæder - Christiania 1784 - From this book I have made a special section for the part related to Skien, and the part about Porsgrunn can be found on Porsgrunn Library's website..
Jørgen Wright Flood - Skiensfamilien Flood - Kristiania 1884 Jørgen Wright Flood - The Skien family "Flood" - Kristiania 1884
Skien Kirke (1894-1954) - Utgitt av Skien menighetsråd - Skien 1954. (ikke ferdig ennå) Skien kirke (Skien Church) (1894-1954) - Published by Skien parochial church council - Skien 1954 (not finished yet)
En kort beretning om familien Cappelen - av Hans Cappelen - Oslo 2001 A short history of the Cappelen family - by Hans Cappelen - Oslo 2001
Våpensegl og slektspapirer fra Skiensdistriktet - av Hans Cappelen - Oslo 1996 Coat-of-arms and family-documents from the Skien-area. - av Hans Cappelen - Oslo 1996
Gjerpen - En bygdebok - Gårdshistorie I - av Provst J.L. Qvisling - Kristiania 1921 Gjerpen - A "bygdebok" - Farm-historie I - by Dean J.L. Qvisling - Kristiania 1921
Gjerpen - En bygdebok -Den historiske del I - av Provst J.L. Qvisling - Kristiania 1917 Gjerpen - En bygdebok - History Part I - by Dean J.L. Qvisling - Kristiania 19171
Gjerpen - En bygdebok -Den historiske del II - av Provst J.L. Qvisling - Kristiania 1919 Gjerpen - En bygdebok - History Part II - by Dean J.L. Qvisling - Kristiania 1919
Historielaget Telemark og Grenland Aarsskrift - Utvalgte stykker The yearly publications of the Historical Society of Telemark and Grenland - Selected articles.
Fra det gamle Skien - Del I - J. A. Schneider - 1914 From old Skien - Part I - J. A. Schneider - 1914
Fra det gamle Skien - Del II - J. A. Schneider - 1915 From old Skien - PartII - J. A. Schneider - 1915
Fra det gamle Skien - Del III - J. A. Schneider - 1924 From old Skien - Part III - J. A. Schneider - 1924