FAMILIEN GASMAN PAA FOSS

 

Den første av dette navn, som eiet gaarden Foss ‑ det nuværende gamlehjem ‑, var, saavidt jeg har kunnet finde:

 

Peter Gasman. Den anden søndag efter hellig trekng. 1732 var han tilalters med sin «kvinde» og sønnen Peter Kristian, som da var omkring 30 aar. Peter Gasman maa altsaa dengang ha været opimot 60 aar. I 1736, ved den anden konfirmation i Gjerpen efter konfirmationens indførelse, konfirmertes hans datter Johanne, 19 aar gml., en i den første tid almindelig konfirmationsalder.

 

Peter Kristian Gasman var prokurator og døde 19/9 1790, 88.1/2 aar gammel. Hans hustru var død i 1771, 56 aar gammel.

 

Nils Egidius Gasrman, sønnen, var likeledes prokurator. Han blev døpt 17/5 1747, ‑ fødselsdagen anføres i den tid sjelden i kirkeboken, likesom begravelsesdagen og ikke dødsdagen. 28 aar gammel, blev han 5/4 1775 gift med Kirstine Schweder, som da var 18 aar gammel. De hadde følgende børn: Jens Severin, født 1776; Peter Kristian, født 1778; Jakob Egidius, født 1780; Karen Helene, født 1783. De tre første døde alt samme aar, de blev født, Karen Helene levet i 2 aar og døde i 1785. Samme aar fødtes det femte barn, sønnen Jens Severin, opkaldt efter det ældste; men moren døde da paa barselseng og blev begravet 2/9 1785, 28 aar gammel. For en forfærdelig dødelighet!

 

Jens Severin Gasman levet op og blev en anset mand. Han nedsatte sig som kjøbmand i Porsgrund og valgtes til stortingsrepresentant for Skien og Porsgrund, som dengaiig valgte repræsentant sammen, i 1824. Han døde 3/5 1850, 75 aar gammel.

 

Prokurator Nils Gasman giftet sig igjen et par aar efter sin første kones død og fik i sit andet egteskap 2 sønner og 4 døtre. Den ældste av sønnerne blev proprietær paa Foss, den anden skibsfører.

 

Hans Jakob Gasman, født 1787, fik gaarden efter sin far. Han var en meget virksom og interessert mand, stortingsmand for Bratsberg 1821‑1822 og 1836‑1837. Da han hadde en meget talrik familie og frygtet for ikke at kunne slaa sig igjennem i Norge, utvandret han med hele sin flok til Amerika, hvor han nedsatte sig i Milwaukee i 1843. Han blev baade velstaaende og anset i sit nye hjein. Han blev ogsaa en gammel mand, og alle hans barn kom godt i vei. Han var vistnok en av de første «konditionerede», som emigrerte; men han stod jo bonden nær. Hans bror Johan Gasman førte det skib, «Salvator» av Skien, hvormed han foretok den lange reise over havt. Hans Jakob Gasman var gift med en datter av lensmand Peder  Kristensen paa Limi, Anne Kristiiie; de hadde folgende femten børn:

1. Kristine Karoline, født omkring 1808.

2. Hans Jakob, f. 1809.

3. Nikolai Winther, f. 1810.

 

Disse tre gutter konfirmertes i 1826 med vidnesbyrd: «Særdeles god baade flid og kundskab.»

 

4. Karen Helene, f. 9/12 1812, konf. 3/5 1829 med vidnesbyrd: «Udmerket».

5. Egidia, f. 4/5 1814.

6. Petronelle, f. 20/3 1815. Egedia og Petronelle konf. 1/5 1831.

7. Sara Regine, f. 30/12 1816, konf. 7/10 1832. Samtlige tre sidstnævnte piker med vidnesbyrd: «Aldeles udmerket».

8. Nils Egidius, f. 3/3 1818, konf. 26/4 1835: «Meget god i alle henseender».

9. Karl Severin, f. 18/9 1819, konf. 10/4 1836: «Godt».

10. Peder, f. 22/4 1821, konf. 1/10 1837: «Godt».

11. Hans Andreas, f. 23/12 1822, konf. 3/9 1838 «Ret godt».

12. Julie, f. 6/1 1825, Konf. 4/10 1840: «Meget god».

13. Gotfrid Kristian, f. 4/3 1827, Konf. 2/10 1842: «Meget god».

14. August, f. 7/8 1829.

15. Findanus Mattæus, f. 17/2 1835.

 

De to sidstnævnte var ukonfirmerte, da de reiste. Det var rimelig, at der for denne flok fandtes bedre rum paa prærien end hjemme i Norge. De elleve første var jo ogsaa allerede i sin kraftigste alder, mellem 37 og 21 aar, og alle ugift!

Tilbake til oversiktenNeste kapittel