ADMIRAL JENS SCHOU FABRICIUS

 

 

Fabricius var født i Larvik 3die mars 1758, blev officer 1779, kommandør 1801 og tok som saadan bolig i Fredriksvern, hvor flaaten dengang hadde sit verft og sin hovedstation. I 1814 blev han kontreadmiral og en av kong Kristian Fredriks 18 nybakte kammerherrer. I 1821 viceadmiral og øverstkommanderende over flaaten. I 1836 tok han avsked, 78 gammel. Han hadde da i flere aar bodd paa Osebakken i Gjerpen i den efter ham opkaldte «admiralsgaarden», som nu er indlemmet i Porsgrund. Som repræsentant for «sødefensionen» valgtes han sammen med sekondløitnant Thomas Konow til medlem av riksforsamlingen. Fabricius var 56 aar og Konow 18, den ene flaatens ældste, den anden dens yngste officer. Et meget besynderlig valg! I riksforsamlingens tredje uke fungerte Fabricius som præsident; men i den uke holdtes der næsten ikke møter. Det lille, han talte under forhandlingerne, var nogen ord mot adel og arvelige forrettigheter. Han gjorde sig meget litet gjældende i riksforsamlingen, i en henseende undtaget, hvorav han har stor ære. Han var en venlig og god mand, og skjønt en krigsmagtens repræsentant, søkte han efter evne at lægge en dæmper paa den bitre partikamp og det uhyggelige forhold, som der paa visse hold ikke var saa ganske litet av mellem repræsentanterne. Det bør særlig mindes til hans evindelige hæder, at det var efter hans forslag, Eidsvoldsmændene i sit sidste møte den 20de mai «dannet broderkjæde» og ropte, mens taarerne fløt av manges øine: «Enige og tro, til Dovre falder!»

 

I 1824 var Fabricius stortingsmand for Bratsberg. Han døde i «Admiralsgaarden» 7de april 1841, 83 aar gammel. Da det alt længe kun hadde været et tidsspørsmaal, naar Osebakken lagdes til Porsgrund og skiltes fra Gjerpen, blev han begravet paa østre Porsgrunds kirkegaard, hvor hans den 29de september 1835 avdøde, 65 aar gamle hustru Elisabet Marie Schive av samme grund var stedt til hvile. Saavel sønnen Karenius Fredrik, f. 1806, som sønnesønnen Jens Schou blev officerer i marinen og ansete mænd i sit fag.

 

Forfatterinden Karen Sundt har i 1917 skrevet nogle erindringer i Skiensbladet «Fremskridt». Hun var da i sit 76de aar, og skjønt de vel er noget romantiserede, tør de i denne forbindelse læses med interesse. Frøken Sundt siger, at hun oftere hadde hørt, hvad hun her fortæller, av sin mormor[1]:

 

«Jeg husker, som det var idag, den 24de oktober 1812. Det var et forfærdelig veir den dagen; det blaaste en orkanagtig storm fra sydøst. Den tiltok i styrke, eftersom timerne skred. Det stod ind fra sjøen med taake og sneilinger. Op mot middag var mørket begyndt at falde paa.

 

I kommandantboligen (hos Fabricius) hersket stor travlhet. Der skulde holdes festmiddag til ære for sjøhelten kaptein Holm, som hadde utvist saa glimrende tapperhet under sjøslaget ved Lyngør. Holm hadde ikke været i Fredriksvern siden. Hans venner og vaabenbrødre imøtesaa hans komme med glæde. Med en lodsskøite fra Kragerø hadde han skikket bud. Han kunde sikkert ventes den antydede dag. Derfor hadde fru kommandørinde Fabricius i al hast laget til fest. Hun hadde latt slagte den fete kalkun, som ellers skulde været gjemt til jul, og hun sparte ikke paa noget for at gjøre det festlig. Men eftersom dagen skred og uveiret øket paa, blev stemningen i kommandantboligen mindre belivet.

 

Fru kommandørinden trippet paa sine høihælede sko ut og ind fra stue til kjøkken. Hun var nervøs og urolig. Tænk, om maten skulde bli bortskjæmt ved at staa hen!

 

Der la sig en trykket stemning over de ankomne gjester. Det lettet noget, da verten bød paa et glas av sin fineste madeira.

 

Veiret var og blev det samme. Det var mørkt utenfor som i en grav. Stormen fór ulende omkring hushjørnet; det lød stundom som røster fra forpinte aander. Mellem stormens hvin hørtes lyden av de voldsomme bølger, som brøt og brak ind mot land. Alle var enige, om, at det var umulig, at Holm hadde vovet at sætte over Langesundsfjorden i slikt veir; det maatte jo gaa paa livet løs med den lille jagten. Visst var han en vovehals i alle stykker; men han maatte vel ha tat hensyn; der var jo kvindelige passagerer ombord. Det var fru kaptein Seidelin med barn og pike og frøken Gaarder fra Larvik.

 

Saa enedes man endelig om at gaa tilbords, og under bordets glæder blev stemningen belivet. Al frygt og ængstelse for den kjære ventede gjest var som svunden hen i en taake; man slog sig til ro med, at han for øieblikket tilbragte en behagelig kveld i selskap med Simon og Just Wright i Langesund.

 

Mormors gamle øine lyste, da hun fortalte, at hun hadde været kommandørens borddame. Saa beskrev hun selskapsbordet i al sin pragt og overflod av mat og drikke. Paa bordet, som var dækket i hesteskoform, figurerte to store kaker, en mandelskrokan og en taarnterte, kommandørindens stolthet.

Om bordet sat officerer i galauniform og damer i atlask og silke, nogen med diamantsmykker og egte perler. Den lavloftede, noget skumle stue var oplyst med lysekrone og vokslys i sølvarmstaker.

 

Man sat længe tilbords; der blev sunget selskapssanger og holdt taler. Kommandør Fabricius talte for hædersgjesten, som forgjæves var ventet, og som blev savnet i vennekredsen. Man var kommet i humør; men saa med ett hændte noget, som la en dæmper paa al munterheten. En av damerne, den kvikkeste av alle, fór pludselig sammen og saa sig om med et forvirret blik.

 

«Hvad er det for en gyselig kold trækvind? Et vindu maa være aapnet, kanske blaast op av stormen?»

 

Der var ingen av de, øvrige i selskapet, som hadde kjendt nogen trækvind; likevel var der en av herrerne, som reiste sig og gik for at undersøke vinduerne. De var alle igjen, og dørene til stuen var fast lukket. Den dame, som hadde været skyld i forvirringen, fattet sig øieblikkelig. «Kan hænde, jeg bare er en smule echauferet,» sa hun med et fremtvunget smil.

 

Der indtraadte en trykkende pause; man takket for mat og reiste sig fra bordet.

 

Næste dag indløp efterretning om, at kaptein Holm var «blit i Langesundsfjordens bølger».[1] Mormoren Johanne Elisabet Lund. født i Farsund, var gift med den danske sjøofficer Kristian Parnemann. der en tid var ansat i Fredriksvern som «eqvipagemester» ved verftet.

 

Tilbake til oversiktenNeste kapittel