Søndre Brekke efter 1810

 

PRINS KRISTIAN FREDRIKS BESØK PAA

SØNDRE BRÆKKE 21DE-23DE AUGUST 1813

 

Mens senere statsraad  Nils Aall bodde paa søndre Brække, kom prins Kristian Frredrik paa besøk til ham. Han kom fra Nes verk i Holt, hvor han hadde besøkt Nils Aalls bror, den senere Eidsvoldsmand, historikeren Jakob Aall. Prinsen kom til Brække lørdag 21de august 1813. Han bodde i det nordøstre værelse i 1ste etage til høire for indgangen og hadde værelset foran til audienserum. Kancelliraad byfoged Bruenech i Skien har git en meddelelse om besøket i «Intelligentssedlerne», hvgrav jeg her hitsætter følgende:

 

«I Skien modtoges han med kanonernes knald og flere tusind glade menneskers hurra. Aftenen var skjøn, og den forsamlede mængde gjentog ofte deres (d. e. sin) glade jubel. Hans Høihed forundte naadigst de tilstedeværende en kort audience. Søndags formiddag kl. 9 gav prinsen en ny audience til alle, som i den hensigt fremstillede sig, begav sig derefter ned til Skien, hvor borgermiltairet paraderede, bivaanede dernæst gudstjenesten, tog byen og dens offentlige indretninger i øiesyn, reiste derfra til Porsgrund, hvor borgermilitairets exercitie og byens offentlige indretninger ligeledes toges i naadigst øiesyn, hvorefter hans Høihed vendte tilbage til Brække, hvor middagstaffelet var færdigt, hvortil byens og omegnens  embedsmænd og de fornemme borgere var indbudne. Den næste morgen klokken 10 slet fortsatte hans Høihed reisen over Luksfjeld til Kongsberg under ledsagelse den første mil av stedets embedsmænd og en del borgere og medtog alles hjerteligste og underdanigste hengivenhed. Indom Fossum til frokost hos amtmand Løveskiold.»

 

Prinsen, som fra Luksefjeld reiste videre gjennom Langeruddalen, rak frem til Kongsberg samme dag og bodde paa Kongsberg, hos oberberghauptmand Brünnich [1] .

 

Ved et merkelig træf kom kong Haakon temmelig nøiagtig 100 aar senere til Brække, hvor han 19de august 1913 aapnet Brække museum.
[1] Efter Schneider, “Fra det gamle Skien”.

Tilbake til oversiktenNeste kapittel