Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Gjerpen
En Bygdebok

utarbeidet av
Provst J. L. Quisling
Sogneprest til Gjerpen

DEN HISTORISKE DEL
I

KRISTIANIA 1917
I kommission hos H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)


Innhold

Gjerpen
Gjerpen kirke
Luksefjeld kapell
Borgestad kapell
Prester i Gjerpen
Under katolisismen
Etter reformasjonen
Personelle kapellaner og hjelpeprester
Degne og klokkere
Organister
Litt om menighetsforholdene i eldre og nyere tid
Gjerpen Barsel- og Hjelpeforening
Gjerpen sykepleieforening
Skolevesenet
Skolevesenet etter den nye lov av 1860
Etter loven av 1889
Kretser og barneantall ved utgangen av 1889
Amtmenn i Bratsberg amt - 1660-1910
Litt om folkebevegelsen, særlig om dødligheten i Gjerpen i eldre tid.