ORGANISTER.

 

Jeg medtar her av de i Gjerpen ansatte organister kun to, som har hat fuldt fagmæssig utdannelse og har organistgjerningen til livsstilling.

 

Fot.: R. Nyblin, Skien
Olaf Hareide

Olaf Hareide blev født 24de oktober 1880 i Nevlunghavn ved Larvik, men vokste op i Kristiania, hvor hans far er lærer ved folkeskolen. Han har middelskoleeksamen og blev student fra Aars og Voss’s skole med laud i 1900. Samme aar tok han organisteksamen ved Lindemanns musikskole med vidnesbvrd om ”fremragende dygtigbet” og blev derefter ansat som organist ved Kroghstøttens og arbeidsanstaltens kapeller. Efter at ha tat andeneksamen og et aars tid studert jus, slog han sig helt paa musiken. I to semestre 1903-1904 var han elev av Elling, som gav ham vidnesbyrd om ”udmerkede anlæg og eksemplarisk flid”. Han opholdt sig derefter ved Berlins høiskole for musik, hvorfra han i juli 1905 fik vidnesbvrd om “udmerket samvittighetsfuldhet og grundighet i orgelspil”.

 

Efter hjemkomsten fra Berlin vikarierte han oftere ved gudstjenesten i Trefoldighetskirken for organist Winter Hjelm samtidig med, at han fremdeles var ansat ved de nævnte kapelkirker. I 1908 blev han saa ansat som organist ved Gjerpen kirke. Organistposten var hittil kun blit avlønnet med kr. 300,00; men denne løn var, ved postens bekjendtgjørelse, av kammerherre Leopold Løvenskiold, der i anledning sit sølvbryllup skjænket kirken et kostbart orgel, for at faa en fuldt habil organist til det nye orgel blit øket med et aarlig bidrag, for de nærmeste 5 aar, paa kr. 500,00, hvorefter kammerherren yderligere vilde øke sit bidrag til kr. 600,00 paa betingelse av, at kommunens løn samtidig økedes til kr. 400,00, saa den samlede løn da blev 1000 kroner.

Bernhard Børresen

 

I 1911 foretok organist Hareide med permission en ny studiereise til Berlin og var fraværende vinteren 1911-1912. Ugift.

 

Bernhard Børresen blev født i Gjerpen 9de april 1883. Tok middelskoleeksamen ved Skiens skole, hvorefter han i 3 aar fik undervisning i piano- og orgelspil først hos organist Ursin i Skien og efter hans forflyttelse til Kristianssand hos organist Helland i Porsgrund. 1903-1904 opholdt han sig i Kristiania ved Lindemanns musikskole, hvorfra han i mai 1901 uteksaminertes med bedste karakter. Senere tok han fortsat information i Kristiania hos Per Winge og Catharinus Elling, hvorefter han i 1905 i 4 maaneder var konstituert organist ved Skiens kirke, mens organisten, Abraham Hvidsten, var fraværende paa grænsevakt. Derefter opholdt han sig igjen i Kristiania, hvor han da fik undervisning i orgelspil av Chr. Cappelen og i violinspil av Jens Killengreen.

 

I 1907 ansattes Børresen som organist ved Borgestad nyopførte kapel. Høsten 1911 reiste han til Berlin, hvor han studerte orgelspil under professor Otto Becker. I 1912 blev han ansat som organist i Mandal og aaret efter i Aalesund, hvor han for tiden er.

 

Børresen har, især i de sidste aar, med meget bifald avholdt kirkekoncerter paa forskjellige steder. Han er gift med en Aalesundsdame