Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Gjerpen
En Bygdebok

utarbeidet av
Provst J. L. Quisling
Sogneprest til Gjerpen

GAARDSHISTORIE
I

KRISTIANIA 1921
I kommission hos H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)


Innhold

GAMLE STORGAARDER I GJERPEN