Skien kirke - Fløtermonument - Skienselva

Skien Genealogical Page
index sitemap advanced
   Bli medlem / Become a member:            

Grenland Ættehistorielag 
Norsk Slektshistoriske Forening
Gjerpen Historielag


 
   

 
 
VELKOMMEN / WELCOME
Skien Genealogiske Side ble startet 1 november 1995 i den hensikt å presentere kildestoff fra Skien
til hjelp for slektsforskere. Stoffet har i stor grad blitt hentet fra lens- og amtsregnskaper på 16-1700-tallet.
I tillegg har jeg skrevet av diverse andre kilder på Riksarkiv og Statsarkiver. Etter hvert har mye av det
samme stoffet blitt gjort tilgjengelig i digital form i Digitalarkivet, men jeg håper allikevel at endel vil ha
nytte av det som presenteres her.
NB: Min nye hjemmeside "Gamle Skien" er nå tilgjengelig. Den tar for seg befolkningen i Skien på 1600-1700 tallet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skien Genealogical Page was started November 1, 1995 for the purpose of presenting source material from Skien to assist genealogists. The material has been largely taken from the "lens- og amtsregnskaper" of 16-1700s. I have also transcribed other sources at the National Archives and the State Archives. Eventually, much of the same material have been made ​​available in digital form in the Digital Archive, but I hope that some of you will see the value of what is presented here.
NB: My new website "Gamle Skien" is now available. It covers the population of Skien in 1600-1700.
 
 
Nyttige Grenlands-linker / Useful Grenland-links: Slektsforsking i Norge / Genealogy in Norway:

Slektsforsking i Danmark og Sverige / Genealogy in Denmark and Sweden:
Siste oppdatering / Latest update:

Skiens gamle aviser fra 1840-tallet
er fotografert og tilgjengelige som pdf-filer.

Skien's old newspapers from the 1840's
have been photographed and is available as pdf-files.

Link