SKIFTEREGISTER FOR SOLUM

Solum Bygdebok-kommitte laget i sin tid et kort-register over alle Solum-skifter, basert på
avskrifter av skifteprotokollene. denne listen er igjen basert på dette arbeidet. Jeg har med 
andre ord ikke selv gått gjennom skifteprotokollene, og kan derfor ikke garantere for eventuelle feil som måtte forekomme. BS = Bamble skifteprotokoll ÅR FORNAVN ETTERNAVN GÅRD ENKE/ENKEMANN KILDE 1667 Haral Gundersen Østre Klyffue Jøran Nielsdatter BS 1 – s.3 1668 Anbør Jensdatter Nordre Skilbred Olle Thorgiussen BS 1 – s.25 1671 Anbør Jensdatter Skilbred Olle Thorgiussen BS 1 – s.50 1672 Jørgen Welgiorsen Valen Aase gautesdatter BS 1 – s.57 1674 Jacob Sjursen Holdten i Solum Kirsti Sørensdatter BS 1 – s.69 1675 Povel Michelsen Solum Prestegård Sofia Isaksdatter BS 1 – s.75 Skonhaugen 1676 Olle Torjussen Skilbred Ingeborg Eriksdatter BS 1 – s.85 1679 Peder Taastensen Røraa BS 1 – s.104 1680 Søren Thollefsen Stafdahl Ester (Else?) Jonsdatter BS 1 – s.107 1683 Birte Anundsdatter Østre Klyffue Niels Haraldsen BS 1 – s.139 1683 Kari Kristensdatter Holdten Siuer Jacobsen BS 3 – s.136 1689 Arne Halfuorsen Siljen Børte Torbjørnsdatter BS 2 – s.14 1689 Erich Erichsen Hus u/ Søndre Erdydige Matrone Lisbeth BS 2 – s.12 Contreleur Bjørntvedt Jacobsdatter 1689 Helena Parretu V/ Porsgrunn Richard Wheeler BS 2 – s.13b 1690 Anders Solfvesen Tvedt Ingeborg Giestsdatter BS 3 – s.97 1690 Guri Gundersdatter Nr. Bjørntvedt BS 3 – s.94b 1690 Hans Thostensen Findahl Inger Pedersdatter BS 3 – s.64 1690 Mari Madsdatter Nr. Bjørntvedt BS 3 – s.66b Nenset 1690 Søren Hansen Søndre Hannes Gunnild Torjersdatter BS 3 – s.63b 1691 Hans Røraa Røraa Ingeborg Jonsdatter BS 3 – s.92 1691 Olle Svenkesen Tvedten Guroe Pedersdatter BS 3 – s.97b 1692 Børthe Torbiørnsdatter Siljen BS 3 – s.104 1693 Anne Johansdatter V/ Porsgrunn Jens Rasmussen BS 3 – s.125b Cathrine (tollbetjent) 1693 Søfren Solum Solum Berte Danieldatter BS 3 – s.111 1694 Even Olsen Rugtvedt Karen Michelsdatter BS 3 – s.150 1694 Gunnild Børresdatter V/ Porsgrunn BS 3 – s.133 1694 Niels Olsen Sø. Bjørntvedt-eie Maren Børgesdatter BS 3 – s.174 1694 Tobias Mortensen BS 3 – s.146 Hichmann 1694 Torbiørn Nielsen Findahl Ingeri Pedersdatter BS 3 – s.173b 1696 Hans Mortensen Gisholt Ingeborg Amundsdatter BS 4 – s.43 1697 Christen Haraldsen Østre Klyffue Aslou Kielsdatter BS 4 – s.65b 1697 Hans Christensen Aannerød Margrete Tollefsdatter BS 4 – s.54 1697 Laurs Christensen Klyffue Aslou Kielsdatter BS 4 – s.76 1697 Reyer Jestsen Wahlen Anne Jørgensdatter BS 4 – s.46 1698 Halvor Nielsen Houckelie Marte Gudmundsdatter BS 4 – s.113b 1698 Hans Hansen Meltvedt Mari Iversdatter BS 4 – s.104 1698 Olle Ballestad Rugtvedt Karen Olsdatter BS 4 – s.96 1699 Anne Jensdatter V/ Porsgrunn Morten Rasmussen BS 4 – s.245 1699 Ingeborg Svendsdatter Vestre Klyfue Tosten Clausen BS 4 – s.171b 1699 Joen Larsen Aspen Sønnøf Larsdatter BS 4 – s.174 1699 Lifve Olsdatter Schilbred Niels Christensen BS 4 – s.240b 1699 Maren Børgesdatter V/ Porsgrunn BS 4 – s.212 1699 Maren Kielsdatter Huustvedt Ole Sørensen BS 4 – s.145b 1699 Maren Rasmusdatter Sø. Bjørntvedt Kield Tomesen BS 4 – s.205 1699 Niels Guttormsen Dahl vestre og Aavet Hansdatter (død) BS 4 – s.221 Erikstad 1699 Niels Pedersen V/ Porsgrunn Else Jensdatter BS 4 – s.244 skredder 1700 Anders Simensen Steensrød Helje Olsdatter BS 4 – s.281 1700 Maren Hendriksdatter Gråten u/ Giemsøe Christen Andersen BS 4 - s.279 1700 Sifver Jacobsen Holten Kiersti Eriksdatter BS 4 – s.274b 1700 Sophie Cronborg V/ Porsgrunn Johan Jacob Neuspitzer BS 4 – s.261b 1700 Thomas Olsen Sti Anne Laursdatter BS 4 – s.272 1701 Anne Eriksdatter Sø. Schilbred Christen Andersen BS 4 – s.291 1701 Christen Joensen Melfald Børte Joensdatter BS 4 – s.289b 1701 Giertrud Andersdatter Lille Erichstad u/ Gaute Jørgensen BS 5 – s.19 Mælumgård 1701 Jens Joensen Gjærum Børte Gudmundsdatter BS 5 – s.5 1702 Niels Joensen Søndre Biørntvedt Kiersten Svensdatter BS 5 – s.42b styrmand 1703 Daniel Barth Fiere Pernille Barth BS 5 – s.86 1703 Gunild Torgersdatter Sø. Hanes BS 5 - s.91 1703 Hans Tolfsen V/ Porsgrunn og Vahl i Lisbeth Kieldsdatter BS 5 – s.77b Romnes 1704 Maren Christophers- Gråten u/Giemsøe Jens Jensen BS 6 – s.25 datter 1705 Asloug Halvorsdatter Hanes nedre BS 6 – s.84b 1705 Christen Eriksen Elset BS 6 – s.75b 1705 Kiel Tomesen Sø. Biørntvedt BS 6 – s.117b 1705 Maren Olsdatter Østre Klyfve Niels Haraldsen BS 6 – s.122b 1707 Anders Laursen Melfald Kari Toresdatter BS 6 – s.196b 1707 Karen Baadz V/ Porsgrunn Peder Weibye (død) BS 6 – s.222b 1707 Olle Aasmundsen Sønstvedt Inger Laursdatter BS 6 – s.200 1708 Anne Larsdatter No. Kierlingteigen Claus Clausen Lund BS 6 – s.285 1708 Claus Hansen Bergan Ingeborg Michelsdatter BS 6 – s.281b 1708 Johan Jacob Neuspitzer Biørntvedt-eye Margrethe Barnholt BS 6 – s.287b 1708 Karen Sørensdatter Næs BS 6 – s.256 (død 1702) 1708 Lars Rasmussen Bierchøen plass Inger Sørensdatter BS 6 – s.254 1708 Margrethe Tollefsdatter Aannerød BS 6 – s.250 1708 Morten Rasmussen V/ Porsgrunn Karen Nielsdatter BS 6 – s.247 1708 Morten Rasmussen Sø. Biørntvedt Karen Nielsdatter BS 6 – s.336 1708 Tosten Clausen Vestre Klyfve BS 6 – s.257b 1709 Anne Gudmundsdatter Stafdahl Christen Joensen BS 6 – s.339 1709 Anne Gundersdatter Leerodden u/ Hvalen Helje Hovelsen BS 7 – s.31b 1709 Aslaug Kieldsdatter Østre klyfve Christen Tostensen BS 6 – s.346b 1709 Erik Hansen Gråten Maren Nielsdatter BS 6 – s.358b 1709 Jacob Ludvigsen Gråten Tørel Pedersdatter BS 7 – s.254b 1710 Anne Tostensdatter Høiset Anders Laursen BS 7 – s.82 1710 Inger Pedersdatter Findal BS 7 – s.79b 1710 Lifue Kieldsdatter Elset Isaach Jonsen BS 7 – s.83b 1711 Anne Andersdatter Klyfve-eie Anders Andersen BS 7 – s.106 1711 Børte Folqvarsdatter Grødevig Hans Christensen BS 7 - s.123b 1711 Hanna Halfvorsdatter Aannerød Christen hansen BS 7 – s.107 1711 Ingeborg Amundsdatter Rendesund Jacob Reiersen BS 7 – s.108b 1711 Niels Christensen No. Skilbred Kirsti Torstensdatter BS 7 – s.136 1712 Anders Carlsen Møller Clostergrinden Anne Cathrine BS 7 – s.159b Phillipsdatter 1712 Giertrud Arnesdatter Moe plass u/ Biørbech Sten Danielsen BS 7 – s.141b 1712 Isak Gulliksen Gråten u/Giemsøe Anne Torgiersdatter BS 7 – s.187 1712 Jens Larsen Biørntvedt-eie Cathrine Hermansdatter BS 7 – s.173 1712 Jens Ovesen matros Tollnes Ragnild Jonsdatter BS 7 – s.146b 1712 Lars Amundsen Gråten u/Giemsøe BS 7 – s.162b 1712 Aasmund Jonsen Biørntvedt-eie Birthe Nielsdatter BS 7 – s.172 1713 Anders Hellichsen V/ Porsgrunn Anne Pedersdatter BS 7 – s.206 1714 Anne Ifversdatter Klyfve-eie Michel Ifversen BS 7 – s.257b kleinsmed 1714 Guttorm Michelsen Dahlen BS 7 – s.313b 1716 Abraham Hansen Østre Klyfve-eie Inger Andersdatter BS 7 – s.332 1716 Gunnild Mathiasdatter Vestre Klyfve Claus Torstensen BS 7 – s.333b 1720 Peder Isaksen Aafos Marrichen Tygesdatter BS 8 – s.6 lensmand 1720 Peder Löche V/ Porsgrunn Mad. Helene Löche BS 8 – s.214b 1721 Johanne Jonsdatter Gråten Peder Andersen BS 8 – s.241b 1721 Ole Nielsen No. Biørntvedt Maren Hansdatter BS 8 – s.121b 1721 Rasmus Svendsen Klyfveberget Margrethe Jespersdatter BS 8 – s.126b 1721 Thorgius Steensen V/ Porsgrunn Pernille Jacobsdatter BS 8 – s.185 1722 Helene Spar V/ Porsgrunn Søren Spar BS 8 – s.282 1723 Hans Swartz Vestre Porsgrunn Maren Madsdatter BS 8 – s.425b løytnant 1723 Isak Gregersen V/ Porsgrunn Marte Jacobsdatter BS 8 – s.306 1723 Niels Larsen V/ Porsgrunn Rebecha Hendrichsdatter BS 8 – s.307 1723 Søfren Olsen Omdahl Maren Andersdatter BS 8 – s.303 1724 Daarthe Olsdatter Eltvedt Lars Olsen BS 8 – s.360 1724 Maren Hansdatter No. Biørntvedt Christen Abrahamsen BS 8 – s.356 1726 Ole Michelsen No. Dolven Ingeborg Tostensdatter BS 8 – s.406b 1728 Giertrud Olsdatter Morch Gråten Lars Søfrensen BS 9 – s.3 1728 Gunder Nielsen Klyve Vestre Porsgrunn Marichen Hansdatter BS 9 – s.18b 1728 Inger Hansdatter Porsgrunn BS 9 – s.8 1728 Mathias Bech løytnant Gråten Kirsten Rasmusdatter BS 9 – s.13b 1728 SophieAmalie Danielsdatter Vestre Porsgrunn Iver Michelsen BS 9 – s.6b 1728 Svend Nielsen Helboe Vestre Porsgrunn Charlotta Amalie BS 9 – s.7 Neuspitzer 1729 Arve Nielsen Gråten Berte Olsdatter BS 9 – s.77 1729 Gunder Christensen Østre Klyve Karen Pedersdatter BS 10 – s.27b 1729 Lispet Svendsdatter Vestre Porsgrunn Jens Mortensen BS 9 – s.75b 1729 Tosten Christensen Sø. Schelbred Anne Reiersdatter BS 9 – s.70b 1730 Beskikkelse av ny sorenskriver – Søfren Kierulf, av dato 22 mai 1730 1731 Christen Christensen Nyhus Anne Olsdatter BS 9 – s.164 1731 Halvor Reyersen Vestre Dolven Marthe Tostensdatter BS 9 – s.162 1731 Jon Larsen U/ Gjemsø Kloster Anne Christine BS 9 – s.167 Hansdatter 1731 Peder Aafosses to Aafos BS 9 – s.165b sønner 1732 Anne Reiersdatter Sø. Schielbred BS 9 – s.242 1733 Maren Jensdatter Biørntvedt Christen Abrahamsen BS 9 – s.323b 1733 Marichen Tygesdatter Aafos Abraham Nielsen Aafos BS 9 – s.325 (lensmann) 1734 Margrethe Olsdatter Hella u/ No Hanes Ole Larsen BS 9 – s.443 1735 Anne Andersdatter Vestre Porsgrunn Halvor Christensen BS 9 – s.429b 1735 Lars Christensen Porsgrunn Anne Olsdatter BS 9 – s.432b 1735 Maren Tostensdatter Porsgrunn Niels Søfrensen Snedker BS 9 – s.431 1736 Inger Søfrensdatter No. Hanes Lars Torbjørnsen BS 9 – s.458 1736 Peder Pedersen Porsgrunn Margrete Larsdatter BS 11 – s.4b 1737 Anne Torgiersdatter Klyveberget Abraham Hansen Kaie BS 11 – s.38 1737 Jens Kielsen Porsgrunn Karen Madsdatter BS 11 – s.37 1737 Niels Søfrensen Porsgrunn BS 11 – s.35b Snedker 1738 Anne Hansdatter U/ Gjemsø Isak Gundersen BS 11 – s.170b Christine 1738 Carl Andersen U/ Gjemsø Kloster Christence Hansdatter BS 11 – s.156b 1738 Erich Tordsen Vestre Porsgrunn Maria Torjusdatter BS 11 – s.168 1738 Erich Torssen U/ Porsgrunn Maria Torgiusdatter BS 12 – s.31 1738 Hans Clausen Gråten Gunnild Knudsdatter BS 11 – s.104b 1738 Hans Jensen Gråten Marie Gundersdatter BS 11 – s.116 1738 Hans Jensen Ascher Vestre Porsgrunn Anne Olsdatter BS 11 – s.167 1738 Hans Jensen Ascher U/ Porsgrunn Anne Olsdatter BS 12 – s.28 1738 Haavor Siversen Gråten Kirsten Evensdatter BS 11 – s.117 1738 Karel Andersen U/ Gimsøy Kloster Christense Hansdatter BS 12 – s.3 1738 Kirsten Evensdatter Kjerringteigen-eie BS 11 – s.155b 1738 Kisten Evensdatter Gråten BS 12 – s.1 1738 Lars Torgiusen Store Sti Ingeborg Clausdatter BS 11 – s.110b 1738 Margrete Svensdatter U/ Porsgrunn Iver Michelsen Smed BS 12 – s.22 Heboe 1738 Margrethe Svendsdatter Vestre Porsgrunn Ifver Michelsen BS 11 – s.165 Heboe 1739 Jacob Hansen U/ Porgsrunn Maren Hansdatter BS 11 – s.195 1739 Jacob Hansen U/ Porsgrunn Maren Hansdatter BS 12 – s.140 1739 Jens Christophersen U/ Porsgrunn BS 11 – s.196b Traag 1739 Jens Christophersen U/ Porsgrunn BS 12 – s.148 Traag 1739 Joen Sivertsen Knardalstrand Kari Mattisdatter BS 11 – s.264b 1739 Jon Siwertsen Knardalstranden Kari Matisdatter BS 12 – s.369 1739 Maren Nielsdatter U/ Porsgrunn Hans Halvorsen BS 11 – s.265b 1739 Maren Nielsdatter U/ Porsgrunn Hans Halvorsen BS 12 – s.372 1739 Niels Madtsen U/ Porsgrunn Karen Pedersdatter BS 12 – s.295 1739 Niels Madtzen U/ Porsgrunn Karen Pedersdatter BS 11 – s.260 1739 Olle Helgesen Wold U/ Porsgrunn Pernille Mogensdatter BS 11 – s.267 1739 Svia Andersdatter Øen u/ Gimsøy Kloster Anders Stensen BS 12 – s.385 1740 Anne Dorthe Andersdatter Hengemølen u/ Gjemsø Niels Søfrensen BS 14 – s.659b Kloster 1740 Christian Nielsen U/ Porsgrunn Maren Michaelsdatter BS 11 – s.441 1740 Christian Nielsen Porsgrunn Maren Michelsdatter BS 14 - 1740 Guri Christensdatter U/ Gimsøy Kloster Hans Jørgensen BS 11 – s.442 1740 Guri Christensdatter Husm. Pl. v/ enden av Hans Jørgensen BS 14 - Klosterbroen 1740 Guru Johannesdatter Monchen u/ Langeland Jacob Gundersen BS 12 – s.582 1740 Isak Gregersen Porsgrunn V Rebecke Hendrichsdatter BS 17 – s.2779 1741 Elen Bottolsdatter U/ Porsgrunn Hendrich Hansen BS 13 – s.442b 1741 Ellen Bottolfsdatter Porsgrunn Henrik Hansen BS 16 – s.2181 1741 Niels Lyche Gråten Sopgie Jensdatter BS 17 – s.2730b 1742 Anne Olsdatter Porsgrunn V BS 17 – s.2732 1742 Gunlich Arnesen Tolnes u/ Bjørntvedt Anne Torbjørnsdatter BS 13 – s.376 1742 Gunlich Arnesen Tolnes u/ Søndre Anne Torbjørnsdatter BS 16 – s.2139 Bjørntvedt 1742 Halvor Johansen Oddegarden BS 16 – s.2266b 1742 Ifuer Pedersen Porsgrunn Mari Isachsdatter BS 14 - 1742 Ingebret Hansen U/ Porsgrunn Berte Anondsdatter BS 13 – s.254b 1742 Ingebreth Hansen Porsgrunn Berthe Aanonsdatter BS 15 – s.2028b 1742 Iver Pedersen og 1742 Lifw Iversdatter Porsgrunn Anders Clausen BS 15 – s.2023b 1742 Lifv Ifversdatter U/ Porsgrunn Anders Clausen BS 13 – s.294 1742 Lisbeth Pedersdatter Aanerød Christen Hansen BS 13 – s.226b 1742 Lisbeth Pedersdatter Aanerød Christen Hansen BS 15 – s.1033 1742 Maren Hansdatter U/ Porsgrunn Isak Jensen BS 13 – s.253 1742 Maren Hansdatter Porsgrunn Isak Jensen BS 15 – s.2027 1742 Mari Isaksdatter U/ Porsgrunn BS 13 – s.209 1742 Marthe Christensdatter U/ Porsgrunn Niels Mortensen BS 13 – s.255 1742 Marthe Christensdatter Porsgrunn Niels Mortensen BS 15 – s.2032 1742 Niels Mortensen U/ Porsgrunn BS 13 – s.375 1742 Niels Mortensen Porsgrunn BS 16 – s.2131b 1742 Peder Jensen U/ Porsgrunn Anne Arnesdatter BS 13 – s.253 1742 Peder Jensen Porsgrunn Anne Arnesdatter BS 15 – s.2025b 1742 Svend Isachsen Gråten Maren Nielsdatter BS 13 – s.374 1742 Svend Isaksen Porsgrunn Maren Nielsdatter BS 16 – s.2130b 1743 Anders Hansen Porsgrunn Marthe Clausdatter BS 13 – s.525 1743 Anders Hansen Porsgrunn Vest Marthe Clausdatter BS 16 – s.2341b 1743 Else Uldrichsdatter Gråten Madts Isaksen BS 13 – s.432 1743 Else Uldrichsdatter Gråten Mads Isachsen BS 16 – s.2172 1743 Gunlich Olsen Kaasen u/ Hustvet Mari Olsdatter BS 16 – s.2231 1743 Gutorm Michelsen Østre Dolven Gunild Andersdatter BS 13 – s.433b 1743 Guttorm Michelsen Østre Dolven Gunild Andersdatter BS 16 – s.2269b 1743 Hans Pettersen Porsgrunn V Annborg Nielsdatter BS 17 – s.2741 1743 Isach Iversen U/ Porsgrunn BS 13 – s.459 1743 Isach Iversen Porsgrunn Foreldre: Iver Pedersen BS 16 - s.2107b og Mari Isachsdatter 1743 Kari Pedersdatter Østre Klyve Jacob Hansen BS 13 – s.518 1743 Kari Pedersdatter Østre Klyve Jacob Hansen BS 16 – s.2371 1743 Maria Torgiusdatter Porsgrunn Abraham Jansen BS 13 – s.479b 1743 Maria Torgiusdatter Porsgrunn Abraham Jensen BS 16 – s.2364 1743 Marthe Dorte Jensdatter Porsgrunn Søren Nielsen BS 13 - s.460 1743 Marthe Dorthe Jensdatter Porsgrunn Søren Nielsen BS 16 – s.2238 Friis 1743 Mogens Olsen Porsgrunn Ingri Hansdatter BS 13 – s.461 1743 Mogens Olsen Porsgrunn Ingeri Hansdatter BS 16 – s.2237 1743 Svend Haagensen Porsgrunn V Anne Christophersdatter BS 17 – s.2798b 1743 Søfren Jeroniussen Knardal Maria Gundersdatter BS 13 – s.457 Sparre 1743 Søfren Jeroniussen Knardal Maria Gundersdatter BS 16 – s.2193 Sparre 1743 Thor Johansen Porsgrunn Karen Larsdatter BS 16 – s.2175 1743 Tor Johansen U/ Porsgrunn Karen Larsdatter BS 13 – s.435 1743 Tyge Steensrød Steensrød Berte Andersdatter BS 17 – s.2723 1744 Berte Andersdatter Tvet Lars Nielsen BS 17 – s.2743 1745 Abraham Nielsen Aafos BS 18 – s.3001 1745 Jacob Hansen Klyve Porsgrunn BS 17 – s.2544b 1745 Ole Findsen Huset u/ Værstad i Anne Andersdatter BS 17 – s.2575 Holla 1746 Matz Isachsen Gråten Lisbeth Chatrine BS 17 – s.2620 Abrahamsdatter 1746 Sara Tollefsdatter Tufte u/ Rugstad Tor Gundersen BS 18 – s.4093 1747 Ivar Michelsen Smed Porsgrunn BS 18 – s.4060 1747 Jens Larsen Almoen BS 18 – s.3064b 1747 Kirsti Hansdatter Gjemsø Kloster-eie Hans Jørgensen Møller BS 18 – s.3065b 1747 Niels Thorsen Porsgrunn Maren Jonsdatter BS 17 – s.2720 1748 Birthe Olsdatter Gråten Lars Sivertsen BS 19 – s.5088 1748 Mari Larsdatter Porsgrunn Ernst Meyer BS 18 – s.5006 1748 Marthe Simonsdatter Porsgrunn Søren Nielsen BS 18 – s.5003b 1749 Hans Andersen Kloster-eiet Gunild Pedersdatter BS 19 – s.7092 1749 Hans Nielsen Kloster-eiet Marie Andersdatter BS 19 – s.8001 1750 Jacob Von Deurs Porsgrunn Karen Pedersdatter Baadt BS 20 – s. (tolder) 1750 Margrethe Jacobsdatter Sø. Skilbred Isak Torstensen BS 21 – s.9278b 1751 Carl Pedersen Rydningen u/ Margrethe BS 21 – s.9227 Klostergrinden Christensdatter 1751 Gunder Svenchesen Porsgrunn Inger Sørensdatter BS 21 – s.9229 Sparre 1751 Hans Eriksen Porsgrunn Ingeborg Stephensdatter BS 21 – s.9220b 1753 Barbara Jacobsdatter Porsgrunn ”Salig” Berg (død) BS 20 – s.318 Catharina Thems 1753 Gunild Knudsdatter Gråten Hans Clausen (død) BS 20 – s. 1754 Ludvig Sørensen Porsgrunn Ingeborg Stephensdatter BS 20 – s.316b Sparre 1755 Karen Madsdatter Porsgrunn Jens Kjeldsen (død) BS 20 – s. 1755 Matthias Andersen Odden u/ Rennesund BS 20 – s.309 (ungkar) 1756 Anna Madsdatter Porsgrunn Simon Paulsen BS 20 – s. 1756 Gunild Prosdatter Porsgrunn Gullich Pedersen BS 20 – s.295 1756 Ingeborg Stephensdatter Porsgrunn BS 20 – s.320 1756 Inger Bentzdatter Stensrødbukten Jacob Hansen BS 20 – s. 1756 Inger Hansdatter Porsgrunn Anders Wetlesen BS 20 – s. 1756 Isaac Jacobsen Klosteret Marthe Iversdatter BS 20 – s.312 1756 Jan Usler Porsgrunn Karen Jensdatter BS 20 – s.299 1756 Peder Steensen Øen u/ Gjemsø Kloster Maren Halvorsdatter BS 20 – s. 1757 Anna Porsgrunn Claus Thems BS 22 – s.57b 1757 Anna Arnesdatter Porsgrunn BS 22 – s.14b 1757 Karen Larsdatter Porsgrunn Lars Halvorsen Næs BS 22a – s.69b 1757 Karen Nielsdatter Porsgrunn Jørgen Anunsen Fæhn BS 22 – s.51 1757 Niels Nielsen Tute i Solum Birthe Knudsdatter BS 22 – s.13b 1757 Peder Andersen Siljan Anna Halvorsdatter BS 20 – s.314 1758 Anna Svendsdatter Webachen u/ vestre Hans Davidsen BS 22a – s.133b Klyve 1758 Anna Torstensdatter Kloster-øen Lars Erichsen Lerche BS 22a – s.147 1758 Grethe Mognsdatter Porsgrunn Ernst Meyer BS 22a – s.112 Ørbech 1758 Isak Petersen Leth Porsgrunn Elisabeth Hylle BS 22a – s.278b 1758 Karen Jansdatter Kloster-øen Ole Andersen BS 22a – s.145 Kristine (Jan Faltin) 1758 Ole Heljesen Kaasen u/ Hanes BS 22a – s.86 1759 Abigael Clausdatter Porsgrunn Johan Voigt BS 22a – s.257 Heidechand 1759 Anna Jansdatter Porsgrunn Jens Torgiusen BS 22a – s.170b 1759 Kirsten Mortensdatter Kloster-øen Ole Andersen BS 22a – s.198b 1759 Kirstine Kolding Porsgrunn BS 22a – s.195b Maria 1759 Peder Christensen Gråten BS 22a – s.202 1760 Paul Christiansen Kaasen u/ Klyve Anne Johannesdatter BS 22a – s.313 1761 Knud Hansen Gråten Gurie Gullichsdatter BS 22b – s.376 1761 Maren Larsdatter Porsgrunn BS 22b – s.338 1762 Beate Pedersdatter Østre Kloster-Grinden Hans Jørgensen BS 22b – s.415b 1762 Birthe Jensdatter Porsgrunn Niels Amundsen BS 22b – s.422b 1762 Gunild Clausdatter Gråten Hans Torstensen BS 22b – s.468b 1762 Gurie Rasmusdatter Gjemsø Kloster-eie BS 22b – s.504 Bircke 1762 Ingeborg Olsdatter Hegna u/Veholt Niels Svendsen BS 22b – s.416b 1762 Kirstie Andersdatter Rugstad Ole Eriksen BS 22b – s.373 1762 Pernille Jensdatter Porsgrunn Christen Olsen BS 22b – s.401b 1763 Anne Tygesdatter Kloster-øen Gunne Eliæsen BS 22b – s.665b Elisabeth 1763 Jan Nielsen Porsgrunn Inger Henriksdatter BS 22b – s.537 1763 Marie Larsdatter Porsgrunn Christen Larsen BS 22b – s.577 1764 Amund Haraldsen No. Skjelbred BS 22b – s.672 1764 Jens og Mads Larssønner Porsgrunn BS 22b – s.658b 1764 Peder Gundersen Porsgrunn Kirsten Madsdatter BS 22b – s.657b 1773 Christen Torbjørnsen Porsgrunn Margrethe Larsdatter BS 23 – s.184 1773 Thomas Blehr Gråten Johanne Pedersdatter BS 23 – s.193 Aamoth 1774 Gullich Pedersen Porsgrunn Anne Berthelsdatter BS 23 – s.325 1774 Kari Olsdatter Porsgrunn Anders Olsen BS 23 – s.59 1774 Kirsti Torbjørnsdatter Gråten Amund Ellefsen BS 23 – s.168 1774 Paul Nicolaysen Gråten BS 23 – s.180 Berg 1774 Sven Willumsen Porsgrunn Mor: Sophie Svendsdatter BS 23 – s.166b 1774 Willum Albretsen Porsgrunn Sophie Svendsdatter BS 23 – s.160b 1775 Anders Gestsen Orekaasen u/ Knardal Mari Gundersdatter BS 23 – s.179 1775 Anne Kjeldsdatter Kaasen u/ Sti Amund Borgersen BS 23 – s.103 1775 Berthe Olsdatter U/ Bergan Christen Clausen BS 23 – s.167b 1775 Elen Fredriksdatter No. Skjelbred Harald Amundsen BS 23 – s.23b Skjelbred 1775 Ingeborg Torbjørnsdatter Kloster-tangen Abraham Ellefsen BS 23 – s.120b 1775 Johan Henrik Mau Porsgrunn BS 23 – s.89b 1776 Anne Olsdatter Knardahl Jacob Aasoldsen BS 23 – s.188 1776 Anund Olsen Solum u/ Solum Ingeborg Engelsdatter BS 23 – s.169 1776 Catharina Pous Gråten Anthon Jacob Couscheron BS 23 – s.316 Thedea Marie (løytnant) 1776 Gunild Tollefsdatter Kloster-eie Henrik Thomæsen BS 23 – s.235b 1776 Iver Larsen Bergan Ingeborg Clausdatter BS 23 – s.180b 1777 Anders Eriksen Hus u/ Wold jernverk Maren Olausdatter BS 23 – s.260b 1777 Inger Isaksdatter Porsgrunn Jacob Jensen BS 23 – s.252b 1777 Kari Dyersdatter (?) Porsgrunn Anders Ingebretsen BS 23 – s.324b 1777 Kittil Evensen Rødningen u/ Klyve Aase Tronsdatter BS 23 – s.260 1778 Anders Nicolaisen Hella u/ No. Hanes Margrethe Andersdatter BS 23 – s.368b Herst 1778 Berthe Tygesdatter Nedre Bergan BS 23 – s.356b 1778 Iver Førre Gjemsø Kloster BS 23 – s.326 1778 Nils Biltzing Gråten Karen Berg BS 23 – s.368b (gjestgiver) 1778 Ole Haraldsen Porsgrunn Marthe Jacobsdatter BS 23 – s.354 Eltvet 1779 Abigael Kieldsdatter Follestad u/ Gjemsø Hans Tommesen BS 23 – s.384b Kloster 1779 Anthoni Andreassen Porsgrunn BS 23 – s.352 1779 Hans Jacobsen Knardahl BS 23 – s.340 1779 Harald Haraldsen Porsgrunn Karen Nielsdatter BS 23 – s.470 1779 Inger Pedersdatter Porsgrunn Ole Johannesen Svatz BS 23 – s.417b 1779 Kirstine Ollevsdatter Porsgrunn Ole Arøen (død) BS 23 – s.433 Marie 1779 Niels Johannesen Porsgrunn BS 23 – s.333 Wadeu 1779 Peder Giønge Kloster-haugene BS 23 – s.395b 1779 Torjus Jacobsen Porsgrunn Ingeborg Christensdatter BS 23 – s.462 1780 Anne Andersdatter Lille Erikstad Rasmus Christensen BS 23 – s.429 Erikstad 1780 Anne Marie Halvorsdatter Morland u/ Østre Klyve Hendrich Engebrethsen BS 23 – s.488 1780 Christen Poust Porsgrunn Susana Marie Olsdatter BS 23 – s.540 Arøen 1780 Halvor Usler V/ Porsgrunn Trinia Isaksdatter BS 23 – s.548 1780 Hans Jensen Porsgrunn Kirsti Torkildsdatter BS 23 - s.413 Bugten 1780 Johannes Svatz Grøtevig BS 23 – s.499 1780 Lars Erichsen Kloster-Haugene Inger Larsdatter BS 23 – s.490 Lerche 1780 Margrethe Christensdatter Rødningen u/ Gjemsø BS 23 – s.486b Kloster 1780 Torsten Nielsen Porsgrunn Margrethe Jensdatter BS 23 – s.463b 1781 Chatrine Pedersdatter V/ Porsgrunn Ludvig Hermansen BS 23 – s.587b 1781 Daniel Elieson Plassen Lille Fjære U/ Helvig Jensdatter BS 23 – s.573 Fjære 1781 Gunder Jensen Porsgrunn Abelone Jacobsdatter BS 23 – s.519 (død) 1781 Maren Torstensdatter Warpet u/ Stensrød Gullik Christophersen BS 23 – s.553b 1781 Michel Olsen Dolven Ingeborg Svendsdatter BS 23 – s.578 1782 Christopher Olsen V/ Porsgrunn Ingeborg Tollefsdatter BS 23 – s.604b 1782 Jesse Willumsen Store Erichstad Taran Olsdatter BS 23 – s.613b 1782 Live Pedersdatter Molhaugen Lars Frantzen BS 23 – s.621 1782 Maren Rasmusdatter V/ Porsgrunn Knud Halvorsen BS 23 – s.660 1782 Marthe Pedersdatter V/ Porsgrunn Anders Wetlesen (død) BS 23 – s.661 1782 Tallach Arnesen V/ Porsgrunn Marthe Maria BS 23 – s.693 Sørensdatter 1783 Ester Jochumsdatter Kloster-haugene BS 23 – s.686 1783 Halvor Andersen Vestre Dolven Kirsti Tofsdatter BS 23 – s.685 1783 Johan Arøen V/ Porsgrunn BS 23 – s.717 1783 Lars Olsen Elset V/ Porsgrunn Mor: Enke Marthe BS 23 – s.351 (13 år) Jacobsdatter 1783 Morten Johnsen V/ Porsgrunn Ingeborg Halvorsdatter BS 23 – s.731b (død) 1783 Niels Gundersen Østre Klyve Anne Elisabeth BS 23 – s.750 1783 Solve Sørensen Spar V/ Porsgrunn Maren Bachensdatter BS 24 – s.364 1783 Søren Nielsen V/ Porsgrunn Kirsten Madsdatter BS 23 – s.694b Snekker 1783 Tarald Alfsen Tolnes BS 24 – s.1 1783 Tarjer Hansen Lien u/ Østre Klyve Asloug Tostensdatter BS 23 – s.761 1784 Controlleur Vestre Porsgrunn BS 23 – s.745 Holm 1784 Børthe Larsdatter Gråten Paul Nelsohn BS 24 – s.98 1784 Christen Larsen Klovholt Aavet Larsdatter BS 24 – s.17 1784 Hans Hansen Aanerød BS 27 – s.58 1784 Ingeborg Andersdatter Hus v/ Wold Knud Christensen BS 24 – s.99 1784 Inger Hansdatter Liene u/ Kongstvedt Hans Hansen BS 24 – s.99b 1784 Isak Johnsen Webakke u/ Vestre BS 24 – s.66 Klyve nr 13 1784 Johanne Knudsdatter Kloster-Haugene Jørgen Carlsen BS 23 – s.723 1784 Kari Abrahamsdatter Sø. Bjørntvedt BS 23 – s.723 1784 Peder Isaksen V/ Porsgrunn Mor: Johanne BS 24 – s.71b Pedersdatter 1784 Søren Isaksen V/ Porsgrunn Mor: Johanne BS 24 – s.71 (umyndig) Pedersdatter 1784 Thomas Nielsen matros Nedre Knardalstrand BS 23 – s.735 1785 Anders Kittilsen V/ Porsgrunn Mari Larsdatter (død) BS 24 – s.157 matros 1785 Anna Bolette Lange V/ Porsgrunn Folkmann Frik BS 24 – s.107b 1785 Anne-Thorna Michelsdatter Kloster-Haugene BS 24 – s.76b 1785 Giertrud Larsdatter Grødevig Halvor Torstensen BS 24 – s.149b 1785 Ingeborg Olsdatter Nordre Sjøtvedt Ole Tollefsen BS 24 – s.20 1785 Johannes Johannesen Gjemsø Kloster BS 24 – s.122 Gravdahl 1785 Johannes Paulsen V/ Porsgrunn Ragnild Gregersdatter BS 24 – s.162 1785 Jon Jensen Vebakke u/ Vestre Far: Jens Jonsen Mor: BS 24 – s.158 Klyve Aavet Larsdatter 1786 Aslaug Gundersdatter Østre Klyve Nils Aslaksen BS 24 – s.338b 1786 Jens Rasmussen Piil V/ Bjørntvedt Johane Catharine BS 24 – s.367b Hansdatter 1786 Nils Olsen Bjørntvedt Nordre Berte Clausdatter BS 24 – s.244b 1786 Nils Pedersen V/ Porsgrunn Kari Halvorsdatter BS 24 – s.166 Molhaugen 1786 Peder Nilsen V/ Porsgrunn Anne Catharine BS 24 – s.167 Bentsdatter 1787 Anders Olsen V/ Porsgrunn BS 24 – s.337b 1787 Karen Johannesdatter V/ Porsgrunn Isak Hansen BS 24 – s.389 1787 Mikkel Andersen V/ Porsgrunn Pernille Nilsdatter BS 24 – s.482 1787 Susana Maria Paus V/ Porsgrunn BS 24 – s.270 (født: Arøe) 1787 Søren Tallaksen V/ Porsgrunn Mor: Marthe Marie BS 24 – s.111b Lasenius Sørensdatter 1788 Marte Gregoriusdatter V/ Porsgrunn Peder Christensen BS 24 – s.595 1788 Thore Isaksdatter V/ Porsgrunn Johannes Larsen BS 24 – s.609 1789 ?? ?? Tollehaugen BS 24 – s.675 1789 Anne Marie Jacobsdatter V/ Porsgrunn Bent Bentsen Lasted BS 24 – s.507b Pihl (skredder) 1789 Anne Sophie Gjertsdatter V/ Porsgrunn Sveinung Gunnuldsen BS 24 – s.626b 1789 Frantz Cudrio Skien Amborg Winther i uskifta BS 29 – s.527b bo 1789 Inger Jacobsdatter Sønstvedt Gunder Jonsen BS 24 – s.629 1789 Ole Olsen Tangen u/ V. Klyve Aaste Olsdatter BS 24 – s.703 1790 Anne Sørensdatter V/ Porsgrunn BS 24 – s.786 Elisabeth 1790 Giert Lange V/ Porsgrunn Anna Susanne Kiil BS 24 – s.756b 1790 Jest Sørensen V/ Porsgrunn Kristie Gundersdatter BS 24 – s.720b 1790 Karie Tostensdatter V/ Porsgrunn Ole Gunnersen BS 24 – s.687b 1790 Kristen Olsen V/ Porsgrunn Mari Torjersdatter BS 24 – s.745 1790 Maren Andersdatter Gråten Amund Haagensen BS 24 – s.725 1790 Maren Arnesdatter Gråten Fredrik Winsensen Usler BS 24 – s.726 1790 Nils Paulsen Klyve Inger Andersdatter BS 24 – s.713b 1790 Peder Olsen Kloster-Haugene Maren Berthelsdatter BS 24 – s.695b Sorteland 1791 Jens Kiil Iversen V/ Porsgrunn Anne Marie BS 24 – s.828b (Tollbetj.) 1791 Knud Nirisen Gråten Anne Sørensdatter BS 24 – s.820b 1791 Maren Sørensdatter Wiig u/ Aanerød Gunder Mikkelsen BS 24 – s.768 1791 Nils Haraldsen V/ Porsgrunn Mor: Karen Nilsdatter BS 25 – s.39b 1792 Bachen Spahr V/ Porsgrunn Mor: Maren Bachensdatter BS 24 – s.854b Spahr 1792 Barbara Monrad V/ Porsgrunn Toller Lange (død) BS 25 – s.20 Abigael 1792 Carl Christensen Klovholt Mor: Aavet Carlsdatter BS 25 – s.9b 1792 Gjertrud Larsdatter Gråten Elias Bærulfsen BS 25 – s.79 Margrethe 1792 Halvor Abrahamsen V/ Porsgrunn Mor: Marthe Andersdatter BS 25 – s.38 1792 Halvor Mortensen V/ Porsgrunn Dorthe Marie Olsdatter BS 24 – s.832b 1792 Isak Nilsen Østre Klyve Karen Pedersdatter BS 25 – s.83 1792 Lars Arnesen Dahlen u/ Sillien Birthe Tollefsdatter BS 25 – s.19 1792 Nils Olsen Sø. Moen u/ Østre Anne Larsdatter BS 25 – s.170b Klyve 1793 Hans Isaksen V/ Porsgrunn Inger Andersdatter BS 25 – s.94b 1793 Kari Nilsdatter U/ Gjemsø Kloster Ole Andersen Bøhle BS 25 – s.93b 1793 Lisbeth Olsdatter Kloster-Haugene Hans Jacob Larsen Lerche BS 25 – s.96 1793 Lydvig Hermansen V/ Porsgrunn Sophie Hansdatter BS 25 – s.58 (Styrmann) 1794 Anders Halvorsen Vestre Dolven Kari Arvesdatter BS 25 – s.192 1794 Andreas Anthonisen V/ Porsgrunn Karen Rasmusdatter BS 25 – s.161 Smed 1794 Arne Nilsen Rugla Karlstangen u/ Omdahl Bergith Olsdatter BS 25 – s.186b 1794 Dorothea Isaksdatter Gråten Nils Arvesen BS 25 – s.206b 1794 Gunder Nilsen Østre Klyve BS 25 – s.140 1794 Halvor Isaksen Rennesund Dortie Larsdatter BS 25 – s.176b 1794 Isak Kjeldsen Rambech u/ Grøtevik Karie Eriksdatter BS 25 – s.211 1794 Jacob Jensen V/ Porsgrunn Anne Nilsdatter BS 25 – s.144 1794 Jens Willumsen V/ Porsgrunn Anne Nilsdatter BS 25 – s.214b 1794 Marie Bensdatter V/ Porsgrunn Peder Christensen BS 25 – s.210 1794 Peder Berghgren Gjemsø Kloster Karen Pedersdatter BS 26 – s.728 Nicolay (gartner) (Testamente) 1794 Rasmus Christophersen V/ Porsgrunn Margrethe Iversdatter BS 25 – s.184 1794 Wetle Gundersen V/ Porsgrunn Anne Jensdatter BS 25 – s.200b 1794 Zacharias Paulsen V/ Porsgrunn Karen Larsdatter BS 25 – s.267 1795 Anne Larsdatter Gråten Anun Ellefsen BS 25 – s.268 1795 Anne Olsdatter Kåsen u/ Bruseth Johannes Gundersen BS 25 – s.256b 1795 Anne Kirstine Røra Stefar: Torsten Mathisen BS 25 – s.208 1795 Bent Bentsen Kastet V/ Porsgrunn Berthe Kathrine BS 25 – s.275 (Skredder) Pedersdatter 1795 Cathrine Cornelisdatter V/ Porsgrunn Torjus Jensen BS 25 – s.273b 1795 Gjermund Halvorsen Moen i Moe sæterskog Aagot Helliesdatter BS 25 – s.254b 1795 Halvor Jensen Alminding Live Hansdatter BS 25 – s.265 1795 Ingeborg Amundsdatter Gråten Elias Bæruldsen BS 25 – s.281 Kirstine 1795 Isak Jacobsen V/ Porsgrunn Kirstine Johannesdatter BS 25 – s.285 1795 Jon Jacobsen Kloster-Haugene Marthe Gundersdatter BS 25 – s.249 1795 Kari Halvorsdatter V/ Porsgrunn Nils Pedersen Molhougen BS 25 – s.247b 1795 Kirsti Aasoldsdatter Hovland u/Klyve østre Hans Sørensen Schougen BS 25 – s.422b 1795 Peder Olsen Gjemsø Kloster Karen Larsdatter BS 25 – s.205 (Sagmester) 1796 Andreas Rasmussen V/ Porsgrunn Oline Olsdatter BS 25 – s.449 Schougen 1796 Inger Andersdatter V/ Porsgrunn BS 25 – s.420 1796 Johanne Hansdatter V/ Porsgrunn Hasle Olsen BS 25 – s.371 1796 Kirstine Pedersdatter V/ Porsgrunn Mathias Hansen Røra BS 25 – s.447 1796 Lars Eriksen Gjemsø Kloster Anne Thordsdatter BS 25 – s.374 1796 Maren Larsdatter Gråten Peder Olsen (død) BS 25 – s.298 1796 Mari Andersdatter Gråten BS 25 – s.299b 1796 Nils Hansen Kloster-Haugene Gunild Svendsdatter BS 25 – s.374b 1796 Winsens Usler (Matros) V/ Porsgrunn BS 25 – s.406b 1796 Aasold Jacobsen Knardahl Inger Margrethe BS 25 – s.380 Hansdatter 1797 Anne Jacobsdatter V/ Porsgrunn Helje Gundersen (død) BS 25 – s.507 1797 Anne Dorthea Svendsdatter V/ Porsgrunn Ole BS 25 – s.494b 1797 Anne Tomine Pedersdatter Kloster-Haugene Mor: Margrethe BS 25 – s.503b Knudsdatter 1797 Guri Hansdatter V/ Porsgrunn Lars Stephensen BS 25 – s.494 1797 Jon Olsen Gravli V/ Porsgrunn Birgith Anundsdatter BS 25 – s.698b 1797 Karen Christensdatter V/ Porsgrunn Lars Halvorsen BS 25 – s.499 1797 Kari Larsdatter Kåsa u/ No. Skjelbred Elias Asbjørnsen (død) BS 25 – s.506 1797 Marthe Aasoldsdatter Knardahl Mor: Inger Margrethe BS 25 – s.494 Hansdatter 1797 Nils Corneliussen Gjemsø Kloster Ingeborg Tordsdatter BS 25 – s.591 1797 Ole Hansen Aanerød Anne Isaksdatter BS 25 – s.514b 1797 Peder Jørgensen V/ Porsgrunn BS 25 – s.559 Svelvigen 1797 Peder Jacob Von Brügman Gråten BS 25 – s.519 (løytnant) 1797 Sara Arvesdatter V/ Porsgrunn Hans Halling (murmester) BS 25 – s.544 1798 Amund Haagensen Gråten Birgith Jacobsdatter BS 25 – s.603 1798 Anne Pedersdatter Fjærebrekke u/ Fjære Halvor Aslaksen BS 25 – s.607b Margrethe 1798 Hans Jacob Larsen Lerche Kloster-Haugene Hendricke BS 25 – s.596 Hendricksdatter Bruun 1798 Inger Larsdatter V/ Porsgrunn Ole Halvorsen BS 25 – s.702b 1798 Just Jensen Kloster-Haugene Beate Kathrine BS 25 – s.683 Anundsdatter 1798 Rasmus Halvorsen Myren Marthe Marie Isaksdatter BS 25 – s.600b 1799 Christen Andersen V/ Porsgrunn Henriche Gundersdatter BS 25 – s.841 1799 Christopher Nielsen V/ Porsgrunn Dorthe Marie Nielsdatter BS 25 – s.805 1799 Elisabeth Gutrow Gråten Simen Simensen BS 26 – s.170 1799 Halvor Jensen Hegna u/ V. Tveiten Kari Tollevsdatter BS 25 – s.807 1799 Hans Olsen Kloster-Haugene Far: Ole Olsen BS 25 – s.812 Bergsbygden 1799 Ingeborg Knudsdatter Kloster-Haugene Hans Nielsen Aaby BS 25 – s.610 Margrete 1799 Johan Henrik Andersen V/ Porsgrunn BS 25 – s.806b 1799 Kirstine Larsdatter Toldnæs eller Nd. Johannes Larsen BS 25 – s.684b Lergravsstrand 1799 Nils Pedersen V/ Porsgrunn Marie Sørensdatter (død) BS 25 – s.686 1799 Søren Michelsen Kåsa u/ Hustvedt Kari Tollefsdatter BS 25 – s.682 1799 Thore Nord Hus nær Gimsøy Kloster Lars Jacobsen BS 25 – s.678 Kristine 1799 Aasille Pedersdatter V/ Porsgrunn Ole Gundersen BS 25 – s.761b 1800 Anne Beate Nielsdatter Fantenberg u/ Sø. Gunnar Wetlesen (død) BS 25 – s.808 Kirstine Bjørntvedt 1800 Anne Rasmusdatter V/ Porsgrunn BS 26 – s.6b Margrethe Neuspitzer 1800 Dorthe Nielsdatter Fantenberg u/ Sø. Niels Hansen (død) BS 25 – s.807b Bjørntvedt 1800 Eva Rosine Rasmusdatter V/ Porsgrunn Torkild Hansen (urmaker) BS 26 – s.28 1800 Ingebret Gundersen V/ Porsgrunn Anne Dorothea BS 26 – s.6 Pedersdatter 1800 Kirstine Gundersdatter V/ Porsgrunn BS 26 – s.7 1800 Margareta Jensdatter V/ Porsgrunn Rasmus Christophersen BS 26 – s.95 (død) 1800 Niels Abrahamsen V/ Porsgrunn Anne Andersdatter BS 26 – s.10 1801 Albert Willumsen V/ Porsgrunn Berte Hansdatter BS 26 – s.518b 1801 Anders Jensen Kloster-Haugene Rebekke Eriksdatter BS 26 – s.27 Reinold 1801 Anne Nielsdatter V/ Porsgrunn BS 26 – s.26b 1801 Anne Sørensdatter Skjæret i Gråten Peder Andersen BS 26 – s.56 1801 Anne Marie Larsdatter Kloster-Haugene Jacob Isaksen BS 26 – s.25b 1801 Aslaug Christensdatter V/ Porsgrunn Temb Lorentsen BS 26 – s.40b Billenberg Billenberg 1801 Catarina Christophers- V/ Porsgrunn Anders Tollevsen BS 26 – s.355b datter 1801 Elias Bæruldsen Gråten Maren Olsdatter BS 26 – s.57 1801 Elisabeth Hansdatter V/ Porsgrunn Rasmus Andreasen BS 26 – s.340 Maria 1801 Gunnar Simensen Myra u/ Kjærringteigen Thone Halvorsdatter BS 26 – s.295 1801 Hans Larsen V/ Porsgrunn BS 26 – s.337 1801 Hartvik Larsen V/ Porsgrunn Anne Sophie Hansdatter BS 26 – s.294 1801 Jens Paulsen Gjærum Ingeborg Knudsdatter BS 26 – s.557b 1801 Karen Larsdatter V/ Porsgrunn Zacharias Paulsen (død) BS 26 – s.335b 1801 Kari Ougensdatter Gråten Lars Bæruldsen BS 26 – s.556b 1801 Kathrina Bye (f. Kloster-Haugene Ole Bye BS 26 – s.148b Elisabeth Bærensen) 1801 Manasse Torjussen Melfall Maren Eriksdatter BS 26 – s.200b (uskifta bo) 1801 Maria Eriksdatter Kamperhoug u/ Fjære Hans Davidsen (død) BS 26 – s.145 1801 Mathias Turvildsen Grimholt Mari Larsdatter BS 26 – s.47b 1801 Michael Kruse V/ Porsgrunn BS 26 – s.58 Wilhelm 1801 Ole Andersen Lots Malene Winzentzdatter BS 26 – s.201b Usler 1801 Ole Andersen Gråten Anne Margrethe BS 26 – s.240b Nilsdatter 1801 Ole Wetlesen V/ Porsgrunn Arving: Anne Elisabeth BS 26 – s.175 Christophersdatter 1801 Torgrim Rollefsen Berge i Neshered Mor: Ingeborg BS 26 - s.604– Anundsdatter Berge 1802 Abigael Tomasdatter Kloster-Haugene Mor: Aase Jakobsdatter BS 26 – s.382 1802 Anne Eriksdatter V/ Porsgrunn Fredrik Rasmussen Møller BS 26 – s.369 Elisabeth Svaneberg 1802 Hans Thomasen Kloster-Haugene Else Hnasdatter BS 26 – s.515 1802 Ingeborg Larsdatter Brattebakke u/ Bergan Mor: Kari Hansdatter BS 26 – s.516 Kirstine 1802 Isak Jensen V/ Porsgrunn BS 26 – s.499 1802 Jens Eriksen Solum Kari Engelsdatter BS 26 – s.297 1802 Johan Larsen V/ Porsgrunn Tore Isaksdatter (død) BS 26 – s.501 1802 Karen Nielsdatter Kloster-Haugene Torsten Larsen BS 26 – s.714b 1802 Oline Olsdatter V/ Porsgrunn BS 26 – s.338 1803 Arne Nilsen Hentia u/ Aafos Maren Arnesdatter BS 26 – s.506 1803 Catharine Helmer (sal. V/ Porsgrunn BS 26 – s.398b Leths) 1803 Hans Halle V/ Porsgrunn Bror: Anders Halle BS 26 – s.854b (kaptein) 1803 Hans Nielsen Aaby Kloster-Haugene Ingeborg Gurine BS 26 – s.635 Christophersdatter 1803 Lars Hansen V/ Porsgrunn Trine Olsdatter i BS 26 – s.730 uskiftet bo. 1803 Marthe Marie Sørensdatter V/ Porsgrunn Christen Jensen Molbæk BS 26 – s.716b (død) 1804 Abraham Dahl V/ Porsgrunn Ingeborg Jørgensdatter BS 27 – s.37b (fellesbo) 1804 Berthe Pedersdatter V/ Porsgrunn Bent Bentsen BS 26 – s.743 Kathrine 1804 Hans Rasmussen Hanes nr 58 Anne Abrahamsdatter BS 27 – s.5 1804 Hans Torstensen Knardalstrand Anne Gundersdatter BS 26 – s.736b 1804 Isak Torstensen V/ Porsgrunn Helge Olsdatter BS 26 – s.735b 1804 Kirsti Kjøstolsdatter Bjørntvedt nr 6 Christen Jonsen (død) BS 26 – s.595 1804 Mads Danielsen V/ Porsgrunn Berthe Marie Nielsdatter BS 26 – s.765b Dahle 1804 Maren Arnesdatter Hentien u/ Aafos Arne Christensen BS 26 – s.740 1804 Marthe Jacobsdatter V/ Porsgrunn Gunder Madsen BS 26 – s.757b 1804 Niels Larsen Dolva nr 61 Kirstie Andersdatter BS 26 – s.772b 1804 Rasmus Eriksen Vestre Gisholt Anne Johnsdatter BS 26 – s.777b 1805 Brynild Olsen Skaardal V/ Porsgrunn Helvig Margrethe BS 27 – s.246 Olsdatter 1805 Christen Johnsen Masteflet u/ Elset BS 26 – s.781 1805 Hans Eriksen Berg Gråten Sedsel Marie BS 27 – s.249 Sørensdatter 1805 Hans Hansen Aanerød Maria Welliksdatter BS 27 – s.57b (uskiftet bo) 1805 Inger Andersdatter V/ Porsgrunn Ole Thorsen BS 26 – s.784 1805 John Jensen Kloster-Haugene Karen Johannesdatter BS 26 – s.782b 1805 Kirsti Hansdatter Gråten Anders Jensen BS 27 – s.134 1805 Ledvor Torjersen Gråten Anne Andersdatter (død) BS 26 – s.811 1805 Peder Christensen V/ Porsgrunn Karen Reiersdatter BS 26 – s.770 1805 Rollef Halvorsen Østre Omdal Gunild Gundersdatter BS 26 – s.818b 1805 Torberg Halvorsdatter V/ Porsgrunn Ole Christensen Dahl BS 27 – s.224 1806 Anne Larsdatter Moen u/ Klyve BS 27 – s.276b 1806 Anne Wessel (f. Bjørndalen u/ Sorenskriver Wessel BS 27 – s.133b Margrethe Scheldrup) Bjørntvedt 1806 Christen Nielsen Østre Klyve nr 11 Aavet Gundersdatter BS 27 – s.396 1806 David Jensen V/ Porsgrunn Johanne Eriksdatter BS 27 – s.277 Svaneberg 1806 Hans Tollevsen Rustekås u/ Sø. Anne Pedersdatter BS 32 – s.3b Skilbred 1806 Peder Adtzlev Søndre Bjørntvedt BS 27 – s.104 1806 Peder Adtzlev Lahelle BS 27 – s.106 1806 Peder Hansen V/ Porsgrunn Helvig Wollersdatter BS 27 – s.135 1806 Thor Anundsen No. Hanes BS 27 – s.413b 1807 Anders Sørensen V/ Porsgrunn Anne Marie BS 27 – s.290b Christiansdatter 1807 Anne Sophie Hansdatter V/ Porsgrunn Hartvig Larsen BS 27 – s.390 1807 Christen Brynhildsen V/ Porsgrunn Amborg Tollefsdatter BS 27 – s.346 1807 Clara Hansen V/ Porsgrunn Adtzlew BS 27 – s.604b (f.Zachariassen) 1807 Dorthe Helene Andersdatter Hella u/ No. Hanes Christen Tordsen BS 27 – s.343 1807 Halvor Arnesen Gråten Anne Andersdatter i BS 27 – s.232 uskifta bo 1807 Johan Andreassen V/ Porsgrunn Børthe Gurine BS 27 – s.327 Wilhelm Thomasdatter 1807 Kari Evensdatter V/ Porsgrunn Ole Johnsen Gravli BS 27 – s.722b 1807 Kari Hansdatter V/ Porsgrunn Hans Pedersen Pillegard BS 27 – s.322 Bødker 1807 Marie Nielsdatter Omdal Thyge Andersen BS 27 – s.289 1807 Nils Paulsen V/ Porsgrunn Karen Rasmusdatter BS 27 – s.334b 1807 Ole Johannessen Rødningen u/ Klyve Anne Gundersdatter BS 27 – s.326b Svarts 1807 Thomas Christensen Sø. Bjørntvedt Ingeborg Margrethe BS 27 – s.333 Larsdatter 1807 Thomas Magnussen V/ Porsgrunn Anne Sophia (død) BS 27 – s.323 Ringer 1807 Thorkild Hansen V/ Porsgrunn Birthe Kristine BS 27 – s.335b Carlsdatter 1808 Anders Eriksen U/ Klyve Gunild Clausdatter BS 28 – s.69 1808 Anders Jensen Gråten Kirsti Hansdatter (død) BS 27 – s.547b 1808 Anne Andersdatter Lille Melfald Abraham Olsen BS 27 – s.400b 1808 Christian Clausen Sø. Kjerringteigen Anne Aasoldsdatter BS 27 – s.411b 1808 Gunder Madsen V/ Porsgrunn BS 27 – s.397 1808 Henrik Paulsen Gjærum nr 38 Kari Pedersdatter BS 27 – s.388b 1808 Lyder Gunvaldsen Follestad v/ Gjemsø Margrethe Andersdatter BS 27 – s.428 Kloster 1808 Mari Pedersdatter Hvalen i Mælum Thorbjørn Jensen BS 27 – s.515 1808 Ole Rasmussen Bugten u/ Stensrud Anne Haagensen BS 27 – s.596b 1808 Søren Andersen Aafos nr 2 BS 27 – s.573b 1809 Anne Thorsdatter Gråten Anund Ellefsen BS 28 – s.20 1809 Anund Ellefsen Gråten Anne Thorsdatter BS 28 – s.20 1809 Børthe Haagensdatter Gråten BS 27 – s.473b 1809 Christen Aasoldsen Knardal Mor: Inger Margrete BS 28 – s.299b Hansdatter 1809 Claus Christensen Huken / Suttebisk BS 27 – s.498 1809 Elisabeth Olsdatter Rønningen u/ Østre Peder Olsen BS 28 – s.56 Klyve 1809 Gullik Olsen Tollnes u/ Sø. Else Gundersdatter BS 28 – s.402 Bjørntvedt nr 6 1809 Halvor Thorstensen Knardalstrand Aslaug Svennungsdatter BS 28 – s.54 1809 Hans Halvorsen Omdal BS 28 – s.181b 1809 Hans Olsen Elseth nr 3 Dorthe Tygesdatter BS 27 – s.758b 1809 Isak Nielsen Gråten Anne Wetlesdatter BS 28 – s.27 1809 Jens Christophersen Gråten Sidsel Maria BS 28 – s.22 Melgaard Aleksandersdatter 1809 Kari Nilsdatter Kaasa u/ Østre Klyve BS 28 – s.485 1809 Lars Olsen Luus Knardalstrand Mari Arnesdatter BS 27 – s.690 1809 Simon Simonsen Gråten Dorthe Simonsdatter (f. BS 27 – s.764 Forbæk) 1809 Tollev Knudsen Søtvedt Thore Olsdatter i BS 27 – s.232b uskifta bo 1810 Abraham Thorstensen Gravklev Børte BS 28 – s.94b 1810 Anders Abrahamsen Nyerød u/ Sø. Karen Christensdatter BS 27 – s.809b Bjørntvedt nr 6 1810 Anne Andersdatter Klyveberget Halvor Olsen (død) BS 29 – s.65 1810 Anne Thorstensdatter Knardalstrand Peder Gulliksen BS 28 – s.280 1810 Birgitte Sigbjørnsdatter Sø. Bjørntvedt Peder Jacobsen BS 28 – s.286b 1810 Cathrine Halvorsdatter Ungersbroeodden u/ Christen Svendsen BS 28 – s.119 Moesæter 1810 Ellef Engelsen Frønes nr 47 Kari Michelsdatter BS 28 – s.309b 1810 Guri Gulliksdatter Gjemsø Kloster Amund Christensen Lunde BS 28 – s.297 (død) 1810 Nils Isaksen Østre Klyve nr 11 Mor: Karen Pedersdatter BS 28 – s.185b 1810 Peder Olsen Querndalen u/ Øen Rønnaug Olsdatter BS 28 – s.37 1810 Tor Torsen Kaasa un/ Haukelien Mor: Kari Clausdatter BS 28 – s.114 Kaasa 1811 Berthe Nilsdatter Aafos Peder Isaksen BS 28 – s.386b 1811 Gunder Olsen Windalen Anne Nielsdatter BS 28 – s.277b 1811 Isak Olsen Follaugstad u/ Gjemsø Anne Halvorsdatter BS 28 – s.429 Kloster (Hansdatter ??) 1811 Jacob Iversen Bergan Marthe Andersdatter BS 29 – s.114b 1811 Kari Andersdatter Rødningen u/ Sø. Gunder Kittilsen BS 28 – s.410b Bjørntvedt nr 6 1811 Kari Halvorsdatter Brække u/ Gjære Christen Jonsen (død) BS 28 – s.291 Holten 1811 Mari Engelsdatter Solum BS 28 – s.324 1811 Mari Larsdatter U/ Bjørntvedt nr 6 Ole Ledvordsen BS 28 - s.415b 1811 Ole Jonsen Hegna u/ Rugtvedt Mari Bendixdatter BS 28 – s.294 1812 Ingeborg Olsdatter Moen u/ Elset nr 3 Nils Olsen BS 28 – s.490b 1812 Kiersti Michelsdatter Hanes nr 54 Lars Thorsen BS 28 – s.486b 1812 Lars Christensen Klovholt Frivillig skifte BS 28 – s.470 1813 Anders Claus Andersen Bjørntvedt nr 7 BS 28 – s.788b 1813 Kirsti Gundersdatter Gråten Paul Nilsen (død) BS 28 – s.714b 1813 Ole Alfsen Søndre Bjørntvedt Karen Nilsdatter BS 28 – s.713 1813 Ole Aasoldsen Knardal Mor: Inger Margrethe BS 28 – s.816b Olsdatter 1814 Hans Thomas Toldnæs Søndre Bjørntvedt BS 28 – s.817b 1814 Marie Nilsdatter Bjørntvedt nr 6 Thomas Kjeldsen BS 28 – s.721 1814 Mariken Jonsdatter Tollnes u/ Søndre Ole Gulliksen BS 28 – s.837 Bjørntvedt 1814 Peder Jacobsen Moen Lahelle u/ Søndre Frederikka Nilsdatter BS 28 – s.718 Bjørntvedt 1814 Aasold Isaksen Rennesund Anne Andersdatter BS 29 – s.120 1815 Anne Zachariasdatter Ø. Klyve BS 29 – s.18b 1815 Anne Cecilia Johannesdatter Knardalstrand BS 29 – s.132 1815 Marie Larsdatter Grimholt u/ Skilbred (Frivillig skifte) BS 29 –s.175b nr 14 1815 Ole Johnsen V/ Porsgrunn BS 29 – s.135b Gravlie 1815 Tollev Jensen Wold Aaste Jørgensdatter BS 29 – s.134 1815 Torjer Olsen Tollnesmoen u/ Tollnes Kari Andersdatter BS 29 – s.20 1815 Aavet Aasoldsdatter Knardalstrand Ole Gundersen BS 29 – s.174b u/Skårdal nr 20 1816 Anne Halvorsdatter U/ Ø. Klyve BS 29 – s.191b 1816 Christopher Torjusen Klyveberget u/ Ø. Ingeborg Larsdatter BS 29 – s.335b Klyve 1816 Karen Pedersdatter Blekebakken Gunder Akselsen BS 18 – s.210 (*)Skien Skifteprot. Vasdalen 1816 Kari Eliasdatter V/ Porsgrunn BS 29 – s.255 1816 Kari Isaksdatter Elseth nr 3 Peder Pedersen BS 29 – s.286 1816 Ledvor Halvorsen Kongstvet BS 29 – s.208b 1816 Ole Thorsen Skien Karen Maria Andersdatter BS 18 – s.210 (*)Skien Skifteprot. 1816 Peder Henriksen Gjærum nr 38 Mor: Kari Pedersdatter BS 29 – s.250b 1817 Christopher Bomhoff Gråten Gurine Petronella (f. BS 29 – s.583 Holm) 1817 Gunhild Torjusdatter Kongerødkåsa u/ Klyve Hans Christensen BS 29 –s.309b nr 11 1817 Hans Hansen Kjærringteigen Elisabeth Kirstine BS 29 – s.593 Faltinsdatter 1817 Marthe Johnsdatter Gjærum nr 38 Halvor Paulsen BS 29 – s.459b 1817 Marthe Jonsdatter Gjærum Halvor Paulsen BS 29 – s.173 1817 Nils Hansen Gråten Maren Amundsdatter ( BS 29 – s.608 uskifta bo) 1818 Johannes Larsen Bolvik Dorthea Tollevsdatter BS 29 – s.602 1818 Lars Olsen Gråten Anne Helvig Paulsdatter BS 29 – s.589 1818 Marie Pedersdatter U/ Ø. Klyve Ellef Jensen BS 29 – s.579b 1818 Sten Gundersen Kloster-Haugene Susanne Ellefsdatter BS 29 – s.590 1819 Anders Haraldsen Skilbred Kirsten Maria Hansdatter BS 29 – s.704 1819 Anne Halvorsdatter Bjørntvedt Kjeld Thomassen i BS 29 – s.766b Kirstine uskifta bo 1819 Ellen Johnsdatter V/ Porsgrunn Far: John Halvorsen BS 29 – s.446 Brekkejordet 1819 Nils Johnsen Hegna u/ Veholt Inger Gundersdatter BS 29 – s.641 1819 Ole Christensen Haugene u/ Gjemsø BS 29 – s.642b Kloster 1819 Svend Knudsen Kloster-Haugene Frivillig skifte BS 29 – s.756b 1820 Anne Halvorsdatter Sø. Bjørntvedt Kjeld Thomassen BS 30 – s.130 Kirstine 1820 Hans Christensen Kongerødkåsa u/ Ø. Anne Johnsdatter BS 29 – s.843b Klyve nr 11 1820 Ole Ingebretsen U/ Bolvik Jernverk Ingeborg Jørgensdatter BS 29 – s.853 1821 Anders Christensen Vasdalen i Holla BS 30a – s.346b 1821 Anne Thomasdatter Nenset u/ Bjørntvedt Hans Olsen BS 30a – s.302b 1821 Ingeborg Svendsdatter Stupen u/ Bolvik Erik Gundersen BS 30a – s.306b 1821 Nils Larsen V/ Porsgrunn BS 30b – s.737b Zachariassen 1821 Severine Wessel (f. Bjørndalen u/ Sø. Sorenskriver Wessel BS 30 – s.120 Alette Huitfeldt) Bjørntvedt 1821 Aaste Jørgensdatter U/ Bolvik Jernverk Tollev Jensen (død) BS 30 – s.141 1821 Aaste Karine Hansdatter Stubberød u/ Sø. Tollev Olsen BS 30a – s.237 Bjørntvedt 1822 Gunild Reiersdatter Knardalstrand Christen Johnsen BS 30a – s.315 1822 Karen Susanne Hansdatter Kastet u/ Omdal Søren Hansen BS 30b –s.551b 1822 Nils Pedersen Meltvedt Anne Kittilsdatter i BS 31 – s.615 uskifta bo 1822 Petter Biering V/ Porsgrunn BS 30b – s.734 1823 Anne Turvildsdatter Nyhus u/ Skilbred Hans Christensen BS 30b – s.756 1823 Else Andrea Gulliksdatter Tollnes u/ Bjørntvedt BS 30b – s.487b 1824 Aase Nilsdatter Nyhusgrinden u/ Nyhus Christen Hansen BS 30b – s.770 1825 Anne Knudsdatter Kaasa u/ Ø. Klyve Nils Jensen BS 31 – s.402 1825 Birte Marie Larsdatter Rugstad u/ Skilbred BS 31 – s.181b 1826 Anders Clausen Holtenplassen u/ Johanne Christensdatter BS 31 – s.667b Bolvik 1826 Anne Isaksdatter Aanerød nr 9 Ole Hansen (død) BS 31 – s.796b 1826 Berthe Hansdatter Lergravstrand Christen Johnsen BS 31 – s.680 1826 Elen Nilsdatter Kleven u/ Bolvik Jacob Andersen BS 31 – s.622b 1826 Hans Andersen Elseth Marthe Kirstine BS 31 – s.615b Sørensdatter 1826 Hans Larsen Klovholt Anne Lisbeth Larsdatter BS 31 – s.616 1826 Johannes Christensen Gjemsø Kloster Margrethe Evensdatter BS 31 – s.468 1826 Kari Paulsdatter Dolva Isak Pedersen BS 31 – s.616b 1826 Kristen Wirik Gråten Anne Margrete Wirik BS 24 – s.276b 1826 Svend Jonassen V/ Vold BS 31 – s.626 Isberg 1826 Torjer Olsen Skjæret u/ Gråten Karen Olsdatter BS 31 – s.473 1826 Valborg Olsdatter Larønningen u/ No. Anders Johnsen BS 31 – s.631 Bjørntvedt 1827 Anne Hansdatter Nyhus u/ Skilbred Isak Olsen BS 30b – s.794b 1827 Torsten Hansen Gråten Kirstine Matiasdatter BS 24 – s.21b 1827 Aavet Pedersdatter Kåsa u/ Ø. Klyve Harald Haraldsen BS 24 – s.151 Kirstine 1828 ?? Nyhus u/ Skilbred BS 24 – s.516 1828 Anne Marie Halvorsdatter Kloster-Haugene Thov Gulliksen Waldrop BS 24 – s.427b (død) 1828 Johannes Johannesen Kåsa u/ Ø. Klyve Abigael Jensdatter BS 24 – s.396b 1828 Niels Pedersen Kåsa u/ S. Bjørntvedt Marthe Kirstine BS 24 – s.28b nr 6 Christensdatter 1829 Hans Jakob Gundersen Østre Klyve Karen sal. Gundersens BS 24 – s.401 1829 Karen Bakka Klyve-grund BS 24 – s.584b Petronella 1829 Ole Kittilsen Tollnes Gunild Taraldsdatter BS 24 – s.594 (død) 1829 Peder Mathiassen Vestre Klyve Anne Isaksdatter BS 24 – s.778 1830 Isak Olsen Kjerringteigen Kirsten Larsdatter BS 24 – s.593b 1830 Jøa Sørensdatter Haugland u/ Rennesund Jens Torjussen BS 24 – s.660b 1830 Kristen Nilsen Kåsa u/ Bjørntvedt Mor: Marte BS 24 – s.662b Christensdatter 1830 Nils Jensen Kåsa u/ Ø. Klyve Anna Knudsdatter (død) BS 24 – s.753b 1830 Thor Johan Jørgensen Knardalstrand BS 24 – s.591b Offenberg 1830 Tønnes Hansen Kongerødkåsa u/ Klyve Fosterfar: John Olsen BS 24 – s.663 Kristian Bjørntvedt 1831 Gjest Isaksen (skips- Sponsletta u/ Aanerød Inger Ingebretsdatter BS 25 – s.201 tømmermann 1833 Jens Paulsen Gjerrestad u/ Gjærum Ingeborg Knudsdatter BS 25 – s.546b (død) 1833 Kirsti Toresdatter Bjørbæk Reier Halvorsen BS 26 – s.49 1833 Mari Andersdatter Sillien nr 53 Isak Jacobsen BS 25 – s.618b 1834 Inger Hansdatter Kloster-Haugene Gunder Johnsen BS 25 - s.662b– Margrethe 1834 Ole Olsen Aanerød Knardalstrand Inger Margrethe BS 26 - s.47 Andersdatter 1835 Anne Halvorsdatter Gjærum Poul Hendriksen BS 26 – s.170 1835 Christopher Andersen Knardalstrand u/ Karen Halvorsdatter BS 26 – s.174 Knardal 1835 Dorthea Gundersdatter Gråten Halvor Larsen BS 26 – s.173 1835 Gunild Jacobsdatter Kåsene u/ Klovholt Anders Isaksen BS 26 – s.136b 1835 Harald Haraldsen Kåsa u/ Østre Klyve Gurine Olsdatter BS 26 – s.122 1835 Marthe Jensdatter Gjærum BS 34 – s.161 Gurine 1835 Peder Olsen Rødningen u/ Østre Else Maria Sivertsdatter BS 26 – s122b Klyve nr 11 1835 Søren Sørlie Gråten (Frivillig skifte) BS 26 – s.184 1835 Thomas Henriksen Kloster-haugene Anne Jørgensdatter (i BS 26 – s.114 uskifta bo) 1835 Wetle Andersen Dahlsæter u/ Vestre Anne Olsdatter BS 26 – s.183 Dahl 1836 Christen Hansen Klovholt Maren Ivarsdatter BS 26 – s.280 (testamente) 1836 Gunild Jakobsdatter Kåsene (Tilleggsskifte) BS 26 – s.204b 1836 Kittil Evensen Repleklev u/ Aanerød Ingeborg Arnesdatter BS 26 – s.213 1836 Kjeld Olausen Søndre Bjørntvedt Karen Olsdatter BS 26 – s.231 1836 Torsten Larsen Sjøtvedt Kirsten Tollevsdatter (i BS 26 – s.280 uskifta bo) 1837 Anlaug Johnsdatter Rødningen u/ Moesæter Gullik Gunnulsen BS 26 – s.285 i Mælum 1837 Hans Peter Pettersen Klyveberget Inger Nilsdatter BS 26 – s.283b 1837 Ingeborg Larsdatter Klyveberget BS 26 – s.330b 1837 Ingeborg Levorsdatter Brekka u/ Steinsrud BS 26 – s.306b 1837 Jakob Henriksen Skjæret i Gråten Anne Jørgensdatter BS 26 – s.628b Offenberg 1837 Marie Hendriksdatter Plassen u/ Klovholt Amund Isaksen (død) BS 26 – s.447b 1838 Else Marie Sivertsdatter Rødningen u/ Østre Peder Olsen Svads (død) BS 26 – s.358 Svads Klyve 1838 Halvor Olsen Duestien Tollnes-eie u/ Ingeborg Tollevsdatter BS 26 – s.462b Bjørntvedt 1838 Halvor Paulsen Gjærum nr 38 BS 34 – s.463 1838 Harald Jørgensen Wrigtekås u/ Anne Dorthea BS 26 – s.356b Bjørntvedt Ingebrethsdatter 1838 Johan Bugge Kloster-Haugene Henrikke Joachine Bugge BS 26 – s.383 Mathias 1838 Marthe Hansdatter Rogstad u/ Nordre Lars Abraham Larsen BS 26 – s.506 Kirstine Skilbred 1838 Ole Arnesen Nordre Skilbred Marthe Kirstine BS 26 – s.525b Myhreland Andersdatter 1838 Peder Andersen Plassen u/ Bjørntvedt BS 26 – s.384b 1839 Abraham Eriksen Bolvik Jernverk Ingeborg Malene BS 26 – s.528b Johnsdatter 1839 Anne Gurine Lund Lergravstrand Christen Johnsen Lund BS 27 – s.103b 1839 Gunild Olsdatter Herbjørnskås u/ Sø. Herbjørn Halvorsdatter BS 26 – s.528 Bjørntvedt (død) 1839 H.P. Isaksen Klyve nr 11 (Frivillig skifte) BS 26 – s.396b (kjøpmann) 1839 Karen Andrea Nilsdatter Spærudsbakken Mor: Anne Marie BS 26 – s.498 Pedersdatter 1839 Lars Abrahamsen Nordre Hanes Mor: Kiersti BS 26 – s.503 Andersdatter 1839 Ole Wetlesen Kastet u/ Bjørbek Anne Sørensdatter BS 26 – s.646 1839 Søren Johannesen Kloster-Haugene Anne Olsdatter Solie BS 26 – s.510 Solie 1840 Anders Gundersen Bakkane nr 46 BS 26 – s.622 1840 Christen Christensen Klyveberget Thore Pedersdatter BS 26 – s.570 smed 1840 Christen Pedersen Vasdalen i Holla Anne Karine Arnesdatter BS 26 – s.696b 1840 Gjert Andersen Bukta u/ Steinsrød Maren Larsdatter BS 26 – s.568b 1840 Hans Larsen Skauen u/Gjemsø Marie Evensdatter BS 26 – s.593 (skogfogd) Kloster 1840 Hans Jakob Roberg Gråten BS 26 – s.543 1840 Herlov Thorsen Moldhougen BS 26 – s.530 1840 Maren Andersdatter Kåsa u/ Bjørntvedt Anders Andersen BS 26 – s.546 1840 Mari Pedersdatter Bjerva i Holla Lars Larsen Gjærum BS 26 – s.556b 1840 Reier Andersen Kloster-Haugene Anne Olsdatter BS 26 – s.582 Findal 1841 Gregar Halvorsen Skaugen u/ Gjemsø BS 27 – s.17 Kloster 1841 Gunder Andersen Marie Elisabeth BS 26 – s.711 Andersdatter i uskiftet bo. 1841 Ingeborg Larsdatter Bakkane u/ Steinsrød John Sørensen BS 27 – s.45 1841 Inger Torkildsdatter Brækka u/ Steinsrød Ole Christensen BS 27 – s.16 1841 Ole Jensen Bukta u/ Steinsrød Maren Kirstine Olsdatter BS 27 – s.16b 1841 Ole Olsen Bybakken BS 26 – s.701 1841 Aase Halvorsdatter Bukta u/ Steinsrød Gunder Olsen BS 26 – s.711 Klovholtkåsa u/ Klovholt 1842 Anne Krogh Kristiansro v/ Gråten BS 27 – s.62 Margrethe 1842 Ingeborg Clausdatter Haugerød u/ Søndre Tollev Larsen BS 27 – s.43 Bjørntvedt nr 2 1842 Kirsten Mathiasdatter Gråten Thorsten Hansen (død) BS 27 – s.41 Hansen 1842 Søren Hansen Klovholt Karen Halvorsdatter BS 27 – s.65 1843 Ludvig Ludvigsen Gråten Inger Jørgine Offenberg BS 27 – s.106 1843 Ole Christensen Brekka u/ Steinsrød Anne Kristense BS 27 – s.66b Eliasdatter 1844 Gulliksen Sponsletta BS 27 – s.122 (fyrvokter) 1844 Hans Bentsen Kloster-Haugene Far: Skomaker Hans BS 27 – s.155 Bentsen i Skien 1844 Hans Pohlmann Klyve Sophie Christine BS 27 – s.190 Pohlmann 1844 Maren Christophersda Nenseth nr 21 Nils Hansen BS 27 – s.165 tter 1844 Maren Kjellsdatter Nedre Lergravstrand Isak Johnsen Lund BS 27 – s.130b 1845 Amborg Johnsdatter Rønningen u/ BS 27 – s.154 Bjørntvedt 1845 Anne Nielsdatter Skilbred nr 16 Hans Abrahamsen BS 27 – s.173b Margrethe 1845 Elisabeth Nysom (f. Solum BS 27 – s.172b Sophia Neumann) 1845 Kristie Christensdatter Frønes nr 44 Ellef Halvorsen BS 27 – s.173 1845 Ole Bjørgulfsen Molhaugen BS 27 – s.16 1846 Anne Helvig Isaksdatter Tollnes Nils Andersen Forh.pr.1 – s.61 1846 Anne Olea Hansdatter Knardalstrand Arne Isaksen BS 27 – s.203b 1846 Christian Gjertsen Molhaugen Anne Torstensdatter (død) Forh.pr.1 – s.64 1846 Wetle Christensen Nyhus nr 14 Gunild Halvorsdatter BS 27 – s.207 1847 Christen Hansen Klovholt Anne Halvorsdatter BS 27 – s.251 1847 Christen Johnsen Lergravstrand Utl.pr.1 – s.178b 1847 Peder Nilsen Sorgenfri u/ Klyve Inger Pedersen (f. Forh.pr.1 – s.68 Pedersen Folkmann) 1848 Inger Hansdatter Gravklev u/ Solum Peder Enersen BS 27 – s.164 Prestegård 1848 Inger Ingebretsdatter Tollnes Jakob Pedersen Forh.pr.1 – s.93 1848 Maren Simonsdatter Kåsa Forh.pr.1 – s.96 1848 Peder Jakobsen Siljan nr 63 Børthe Hansdatter BS 27 – s.309b 1848 Tollev Larsen Kongerød Utl.pr.1 – s.226 1848 Torsten Ingebretsen Knardalstrand Karen Halvorsdatter BS 27 – s.260b 1849 Anders Larsen Søndre Sjøtvedt Ingeborg Olsdatter BS 27 – s.314 1849 Anders Larsen Sjøtvedt (Skifte prot. 27 – Utl.pr.1 – s.263 s.314) 1849 Simon Simonsen Torjersrød Utl.pr.1 – s.234 1850 Kirsti Isaksdatter Sø. Skilbred Halvor Christensen Utl.pr.1 – s.296 1850 Petronelle Schjøller Utl.pr.1 – s.289b 1852 John Rasmussen Bjørbek nr 49 Kirsti Mathiasdatter BS 27 – s.380b 1854 Børthe Johnsdatter Kapelplassen u/ Ø. Thorsten Larsen Forh.pr.1 – s.69 Johanne Klyve nr 23 1854 Christopher Iversen Aarnes Ø. Klyve Forh.pr.1 – s.87 1854 Jens Eriksen Kleven Ø. Klyve (Utl.pr.1 – s.375) Forh.pr.1 – s.68 1855 Børthe Johnsdatter Capelplassen Torsten Larsen Utl.pr.1 – s.377 Johanne 1855 Karen Christensdatte Kloster-Haugene Peder Pedersen Aaby Forh.pr.1 – s.75 r Aabye (død) 1855 Maren Maria Jakobsdatter Gråten Peder Isaksen Forh.pr.1 – s.112 1855 Mari Isaksdatter Siljan Utl.pr.1 – s.375 1855 Mari Isaksdatter Siljan Forh.pr.1 – s.73 1855 Ole Thorstensen Klovholt Marte Olsdatter Utl.pr.1 – s.368 1855 Torjus Jensen Haugland Utl.pr.1 – s.379 1855 Torjus Jensen Haugland u/ Rennesund Forh.pr.1 – s.71 1856 Bertha Gulliksdatter Wrigtekås Isak Pedersen (død) Utl.pr.1 – s.387 Mathea Rambæk

Back