Map of Skien 1882

 

Dette kartet viser hvordan byen så ut like før bybrannen i 1886. En av de store begivenhetene på denne tiden var at jernbanen ble ført fram til Skien i 1882. Sporet ble ført inn til Mudringen, hvor Christopher Pays gård ble tatt til stasjonsbygning.

En del av det gule gatenettet er gater som ble prosjektert, men som ennå ikke var bygget.

This map shows what the town looked like just before the last big fire in 1886. One of the big occasions from these years, was when the railway reached Skien in 1882. The line was built down to Mudringen, where the house of Christopher Pay was taken as station-building.

Parts of the yellow street-system, are scheduled streets, not yet built.