Map of Skien 1868

 

Kartet fra 1868 var vel det første kartet som ble trykt med tanke på å nå et større publikum. På dette kartet kan for første gang matrikkelnummerne sees og også ledningsnettet for vann, samt brannkummer var inntegnet.

Vi legger også merke til at strømretningen i elva er inntegnet, samt virvelstrømmen ved utløpet av Damfossen.

The map from 1868 is probably the first map that was printed with the intention of reaching a larger public. On this map one can see the matricul-numbers and also the system for water-supply.

We also notice that the direction of the current in the river is shown, as is the whirlpool by Damfossen.