Map of Skien ca 1668-1775

 

Dette kartet er vanskelig å datere. Det ble skjenket til Fylkesmuseet for Telemark og Grenland av boktrykker Chr. M. Pedersen, Skien og er 54 x 44 cm, utført i vannfarger. Kartet er en kopi av en original i Deichmanske bibliotek, men originalen er forsvunnet. Kartet er meget naivt tegnet, og det er mange feil.

Klosterbroen er bygd, noe som hentyder på en datering etter 1688, og Skien kirke er tegnet med høyt spir. Da kirken brant i 1777 ble det kun bygd et lavt tårn, så kartet må sannsynligvis være fra før den tiden.

This map is hard to date. It was given to the County Museum of Telemark and Grenland by printer Chr. M. Pedersen, Skien and is 54 x 44 cms, done in watercolours. The map is a copy of an original in the Deichmann Library, but the original has disappeared. The map is very naively drawn, and there are many mistakes.

The bridge across Klosterfossen was built, which gives us a date after 1688, and the Skien church is drawn with a tall spire. When the church burnt down in 1777, the new church only had a very low spire, so the map must be from before 1777.