Bereigning over de ved Forordningen af 23de August 1743 Allernaadigst Paabudtne Formue, Kop-  Hæste og Carosse Skatter af Skien og underliggende District Porsgrund Brevig og Langesund for samptlige Terminer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Borgermester Christian Fredrich Bredahl

af sine havende accidentier 150 rd = 1 rd 48 sk.

Kopskatt. Selv, 1 Dreng, 1 Pige. Hæsteskatt 1 Hæst = 11 rd

Summa 12 rd 48 sk

2. Sogne Præsten Hr. Peder Bloch

af hands formue 260 rd = 5 rd 20 sk.

Af sin Løn og accidentier 400 rd = 16 rd.

Selv, 1 Dreng, 1 Pige, 1 Cariol = 28 rd

Summa 49 rd 20 sk

 

3. Cappelanen Hr. Jørgen Rose

af hands Løn og accidentier 300 rd = 9 rd

Selv, 1 Pige, 1 Amme og intet videre = 10 rd

Summa 19 rd

 

4. Byefogden Hans Kragh

af hands accidentier siden de iche renderer til 100 Rixd aarlig, er frie

Self, 1 Pige og ei videre = 9 rd

Summa 9 rd

 

5. Byeskriver Engelbret Hansøn

af hands Løn og accidentier 190 rdl = 1 rd 88 sk.

Selv, 1 skriver, 2de Pier = 11 rd

Summa 12 rd 88

6.
Major Christian von Barnholt

af hands Formue 700 rd = 14 rd

Kopskat efter Rangforordn’s 5te Classe = 60 rd
1 Pige, 2de Carioler = 12 rd

Summa 86 rd

 

7. Capitain Hans Adam Stochman

Haver ingen Formue og bliver ellers formodetlig ved Regimentet bereignet hvis hand bør svare siden hand nu er ved Armeen.

 

8. Peder Pedersen Baar. Kiøbmand som alleene negotierer med liden vexsel handling

af Hands Formue 4700 rd = 94 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige = 18 rd
Summa 112 rd

 

9. Hans Gregersen, Kiøbmand

af hands Formue 10.000 rd = 200 rd

Self, 1 Dreng, 2 Piger, 1 Cariol = 43 rd

Summa 243 rd

 

10. Jørgen og Zacharias Simonsønner, Kiøbmænd
af deris Formue 35.000 rd = 700 rd

Self, 2 Drenger, 9 Piger, 2 Hæster, 2 Carioler = 93 rd

Summa 793 rd

 

11. Peter Adtzleu, Kiøbmand

af hands Formue 8000 rd = 160 rd

Self, 1 Dreng,2 Piger, 1 Hæst, 1 Cariol = 44 rd

Summa 204 rd

 

12. Ole Pettersøn Cudrio, Kiøbmand

af hands Formue 2130 rd = 42 rd 58 sk

Self, 1 Dreng, 1 Pige, 1 Hæst, 1 Cariol = 29 rd

Summa 71 rd 58 sk

 

13. Peder Olsøn, Har nu ickun noget lidet Tømmerbrug og er i slet tilstand og kand af dette sit Nærings Brug ej andsettes for meere end = 3 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 7 rd 48 sk

 

14. Rasmus Nielsøn, Har været Kiøbmand, men nu har slet ingen Handling eller værf til Subsistence, hvorover hand ei Kand udrede noget.

15. Hans Smidt, Var Kiøbmand før branden, men ved det at hand da midste Huus og Hiem, og det beste af  hands Velfærd, saa har hand nu ickun gandske lidet Saugbrug og derover er i slet tilstand.

Af Hands Formue 200 rd = 4 rd
Self, 1 Pige og ej videre. = 4 rd 48 sk

Summa 8 rd 48 sk

 

16.  Niels Herculissøn Weyer, Haver ickun et Ringe Saug og Aufls Brug og Belever derfor Slette vilkaar hvorover hand for saadan sit Brugs Næring ej høyere Kand andsettes end = 3 rd

Self, 3de Piger, 1 Hæst, 1 Cariol = 16 rd 48 sk
Summa 19 rd 48 sk

 

17. Jens Elckier. haver nogen Ringe Kornhandling

af hands Formue 400 rd = 8 rd

Self, 1 Pige = 17 rd

Summa 25 rd

 

18. Diderich von Cappelen. Haver noget Saugbrug og et Tobackspinderie.

Af Hands Formue 500 rd = 10 rd

Self, 1 Tobakspindersvend, 2 Piger, 2 Drenge, 2 Hester, 1 Cariol = 33 rd

Summa 43 rd

 

19. Jens Gregersen, Priviligeret over Kiører,

og Kand af saadan Nærings brug andsettes for = 3 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige, 4 Slæbebæster som er fri = 5 rd

Summa 8 rd

 

20. Niels Andersen Weyer, Var Kiøbmand før Branden, men ved det at hand da midste huus og hiem med det beste af sin Vælfærd, Saa har hand nu ickun noget lidet Saugbrug, og er i Slet tilstand, og derfore ei høyere Kand andsettes for dette sit Nærings Brug end = 2 rd

Self, 1 Dreng, 2 Piger = 6 rd 48 sk

Summa 8 rd 48 sk

 

21. Casper Becher Hylle. Har været Kiøbmand, men nu har slet ingen slags værv, of derfor er saa fattig, at hand ei formaar at betale noget for sig og 1 Pige.

 

22. Christen Jenssøn Stær, Har det lige beskaffenhed med som nestforrige.

 

23. Christopher Ryg, Har ickun nogen Ringe Huusnæring af hvilcken hand Kand andsettes for = 3 rd

Self, 1 Dreng, 2 Piger, 1 Hæst, 1 Cariol = 16 rd 48 sk

Summa 19 rd 48 sk

 

24. Anders Pedersen, Har ganske lidet vin og øltapperie

og hvoraf hand ej høyere Kand andsettes end = 2 rd

Self, 1 Pige og ei videre = 4 rd 48 sk

Summa 6 rd 48 sk

 

25. Joseph Coljer. Har saa godt som slet ingen værv og derfor ickun andsettes for = 1 rd

Self, 1 Pige = 4 rd 48 sk

Summa 5 rd 48 sk

 

26. Jens Pyhl, Har nogen Ringe Kornhandling.

Af Hands Formue 600 rd = 12 rd

Self, 2 Piger = 18 rd

Summa 30 rd

 

27. Ole Jenssøn Stær, Er Guld-Smeed, og har tillige et lidet Tobackspinderie.

Af Hands Formue 150 rd = 3 rd

Self, 1 Pige = 4 rd 48 sk

Summa 6 rd 48 sk

 

28. Hans Richelsen, Har ickun en ringe Korn Handling og Huus Næring.

Af Hands Formue 400 rd = 8 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige, 1 Hæst, 1 Cariol = 29 rd

Summa 37 rd

 

29. Peder Juel, Har nogen Korn Handling og Huus Næring.

Af Hands Formue 1816 rd = 36 rd 32 sk

Self, 1 Pige = 17 rd

Summa 53 rd 32 sk

 

30. Elias Hanssøn Winter. Har noget lidet Saugbrug.

Af Hands Formue 1400 rd = 28 rd

Self, 1 Pige, 1 Amme = 18 rd

Summa 46 rd

 

31. Jon Arnesen Jonssøn. Har noget lidet Saugbrug og Vintapperie.

Af Hands Formue 1000 rd = 20 rd

Self, 1 Pige = 17 rd

Summa 37 rd

 

32. Lauritz Bindrup. Har et lidet Saugbrug

Af Hands Formue 400 rd = 8 rd

Self, 1 Dreng, 2 Pige, 1 Hæst = 20 rd

Summa 28 rd

 

33. Nicolay Kall. Har nogen Korn og anden Handling.

Af Hands Formue 1000 rd = 20 rd

Self, 1 Dreng, 2 Piger, 1 Hæst, 1 Cariol = 30 rd

Summa 50 rd

 

34. Peder Pedersøn, Har nogen dehle last og Kramboe handling.

Af hands Formue 1000 rd = 20 rd

Self, 2 Piger = 18 rd

Summa 38 rd

 

35. Realf Bøjesen. Har nogen Korn og Kramhandling.

Af Hands Formue 1400 rd = 28 rd

Self og ej videre = 16 rd

Summa 44 rd

 

36. Eilert Pedersøn. Har nogen liden smaalast Handling.

Af Hands Formue 300 rd = 6 rd

Self og ej videre = 16 rd

Summa 22 rd

 

37. Peter Mosgaard. Har tilforn haft nogen Huusnæring, men nu icke, og er i saa slet tilstand at hand icke har at betale med for Sig og 1 tienist Pige.

 

38. Iver Blæhr. Priviligeret over Kiører Boende i Graatten, Hvor hand under landet af Sogne Præsten Hr. Anders Baar er andteignet.

 

39. Povel Hanssøn, Har Nedre Tellemarchens Tiende i Forpagtning.

Af Hands Formue 1000 rd = 20 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige, 1 Hæst, 1 Cariol = 25 rd

Summa 45 rd

 

40. Børge Halvorsøn. Interesserer udj et lidet Tobackspinderie og har lidet Huushandling.

Af Hands Formue 400 rd = 8 rd

Self, 1 Tobackspindersvend, 1 Dreng, 2 Piger, 1 Hæst, 1 Cariol = 31 rd

Summa 39 rd

 

41. Gregers Jenssøn, Er Fuldmegtig her udj Staden for Auctions Directeur Brouman af hvilcke hands Indkomster Hand ej Kand settes Høyere end for = 1 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd

 

42. Hendrich Erboe. Er i Moderens Huus, og har ickun undertiden noget lidet og Ringe at Selge og er fattig. = 1 rd

 

43. Hans Jacob Bomhoff. Har Begyndt med nogen Ringe Smaa handling,

hvorfore hand andsettes for = 2 rd

Self, og ej videre = 4 rd

Summa 6 rd

 

44. Niels Halvorsøn. Har ingen Handling eller Næring og er saa fattig at hand hverken Kand betale for Sig og 1 Tieneste Pige.

 

45. Hendrich Hallein. Har en gandske liden Huus Næring, for hvilken hand Kand andsettes = 1 rd

Self, 1 Pige = 4 rd 48 sk

Summa 5 rd 48 sk

 

46. Daniel Tofte. Har nogen Huus Næring for hvilken hand Kand andsettes = 1 rd 48 sk

Self, 1 Dreng, 1 Pige, 1 Hæst = 6 rd

Summa 7 rd 48 sk

 

47. Jørgen Lollich. Nærer sig med Fiskerie og skytterie.

Af Hands Formue 150 rd = 3 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 7 rd

 

48. Lars Andersøn. Har Huus-Næring og liden Smaalasthandling,

for hvilken hand Kand andsettes = 2 rd

Self, 1 Pige = 4 rd 48 sk

Summa 6 rd 48 sk

 

49. True Pedersøn. Har Huus-Næring.

Af Hands Formue 250 rd = 5 rd

Self, 1 Pige = 4 rd 48 sk

Summa 9 rd 48 sk

 

50. Lars Hanssøn. Har Huus-Næring.

Af Hands Formue 200 rd = 4 rd

Self, 1 Pige = 4 rd 48 sk

Summa 8 rd 48 sk

 

51. Søren Mortensen. Har Huus-Næring.

Af Hands Formue 200 rd = 4 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 8 rd

 

52. Jens Povelsen Sandager.

Bor paa landet og af Hr Provste Monrath bliver anteignet.

 

53. Melchior Corsen. Har i Sommer faret for Skibstømmermand.

Af Hands Formue 30 rd = 58 sk

Til Kopskatts Svarelse Eier hand indtet.

Summa 1 rd 58 sk

 

54. Morten Bøe. Har lidet Huus Sahl og Brødbagning.

Af hvilken Ringe Næring ej Kand betale meere end = 48 sk

Til Kopskatts Svarelse Eier hand indtet. = 48 sk

Summa 1 rd

 

55. Halvor Moe. Har nogen liden gemeen Huus-Næring

for hvilken hand Kand Svare = 1 rd

Til Kopskatts Svarelse Ejer icke noget = 1 rd

Summa 2 rd

 

56. Ole Rasmussen. Har ingen Værv og derfor fattig.

 

57. Andreas Usgaard. Har lige skjæbne.

 

58. Peder Christensen. Procurator.

Af Hands Formue 100 rd = 2 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige, 1 Hæst, 1 Cariol = 16 rd

Summa 18 rd

 

59. Thomas Lange, Procurator

Af Hands Formue 400 rd = 8 rd

Self som Consumptions Forpagter = 12 rd

1 skriver-Karl, 1 Dreng, 3 Piger, 1 Hæst, 1 Cariol = 16 rd

Summa 36 rd

 

60. Caspar Kierulf, Procurator.

Er nyelig bleven Procurator og har endnu gandske liden fortienist,

Saa at hand ej Kand andsettes for meere and = 1 rd

Og til Kopskatts Svarelse er hand ej mentioneret i Forordningen = 2 rd

Summa 3 rd

 

61. Tobias Hichman. Er Fulfmegtig hos Hr. Amtmand Esseman,

og der under Landets Jurisdiction bliver anteignet.

1 Pige = 48 sk

Summa 48 sk

 

62. Peder Holst. Postmæster.

Kand efter sine meget Ringe indkomster ej andsettes for meere en = 1 rd

Og til Kopskatts Svarelse mentionerer Forordningen ham icke.

1 Pige = 48 sk

Summa 2 rd

 

63. Johan Wulff. Apotecher

Midste ved Sidste Jldebrand Huus og Hiem med fast alt hvad han Ejede,

hvorudover hand endnu er i saa decadent en Tilstand at hand ej Kand

andsettes for meere af sin Ringe havende Næring end = 4 rd

Til Kopskatts Svarelse mentionerer Forordningen ham icke,

med mindre hand var Formuende. = 4 rd

Men af en Svend = 1 rd

2 Piger og ej videre = 2 rd

Summa 11 rd

 

64. Hieronymus Baugmann. Chirurgus.

Er gandske fattig og have intet at betale med enten for Sig Self,

Dreng eller Pige = 4 rd

Summa 4 rd

 

65. Niels Winter. Chor-Degn.

Af Hands Løn og accidentier 150 rd = 3 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 7 rd 48 sk

 

66. Frantz Lewin. Musicant og Organist

Af Hands Løn og accidentier 130 rd = 2 rd 58 sk

Til Kopskatts Svarelse findes Hand ej udj Forordningen mentioneret.

Men for 1 Pige anføris = 48 sk

Summa 7 rd 18 sk

 

67. Peter Klouman, Veyer og Maaler.

Af Hands Formue 2000 rd                   )
Af Hands accidentier 200 rd               ) = 2200 rd = 42 rd

Til Kopskatts Svarelse mentionerer Forordningen ham icke

men for 1 Dreng, 1 Pige, 1 Hæst, 1 Cariol andført = 12 rd

Summa 67 rd

 

68. Joswa Schafner. Studiosus.

Har ingen Formue, men erbudet Sig at svare 1 procento som Kand

være convenable = 1 rd

Til Kopskatts Svarelse findes ej andført i Forordningen.

Summa 1 rd

 

69.  Uldrich Friderich Sommer. Lærer i Fattig-Skolen.

Har ickun aarlig indkomme 67 rd. Hvormed hand Self maa forsyne sig med

Kost og alting, hvorover det synes hand ej Kand svare noget i Formueskatt.

Og til Kopskatts Svarelse mentionerer Forordningen ham icke.

 

70. Christopher Lewin. Bedemand

Af hands aarlig indkomme 30 rd = 58 sk

Til Kopskatts Svarelse er hand icke andført i Forordningen.

Summa 58 sk

 

71. Jens Molbech. Dansk Reigne og Skrivemæster.

Af Hands aarlig indkomme 30 rd = 58 sk

Til Kopskatts Svarelse er hand icke andført i Forordningen.

Men for 1 Pige andsettes = 48 sk

Summa 3 rd 10 sk

 

72. Morten Møller. Klocker

Af Hands indkomme 100 rd = 2 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige = 5 rd

Summa 7 rd

 

73. Hans Bugslagheis. Underfoged.

Af Hands indkomme 60 rd = 1 rd 20 sk

Til Kopskatts Svarelse er hand icke andført i Forordningen.

 

74. Friderich Wesseltoft. Skipper

Af Hands Formue 300 rd = 6 rd

Self = 8 rd

1 Dreng som holdes til aufling paa landet fri

1 Pige = 1 rd

1 Hæst som holdes til forbemt aufling formeenes og at være fri

1 Cariol = 10 rd

Summa 27 rd

 

75. Magnus Bugge. Skipper

Af Hands Formue 200 rd = 4 rd

Self og ej videre = 8 rd

Summa 12 rd

 

76. Christen Morland. Skipper

For saadant hands lidet skipperskab Kand svare = 2 rd

Self og ej videre = 8 rd

Summa 10 rd

 

77. Kield Jensøn. Tømmermand og har tillige lidt handling

Af Hands Formue 400 rd = 8 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 9 rd

Summa 17 rd

 

78. Isach Jynge. Tømmerfoged.

Af denne sin Tieneste kand andsettes for = 2 rd

Self og ej videre = 8 rd

 

79. Johan Andreas Seesen. Bogbinder.

Af denne Hands Profession Kand andsettes for = 1 rd

Self, 1 Svend, 1 Pige og ej videre = 5 rd

Summa 6 rd

 

80. Dorthe Sillienbergs. Bog Binder Encke.

Er gandske fattig

 

81. Thor Nielsøn. Guldsmeed.

Af dette sit haandværk Kand ickun andsettes for = 1 rd

Self og ej videre. = 4 rd

Summa 5 rd

 

82. Ole Pedersen Bechman. Guldsmeed.
Kand for dette sit haandværk ej andsettes for meere end = 1 rd

Self, 1 Pige og ej videre. = 4 rd 48 sk

Summa 5 rd 48 sk

 

83. Hans Lollich. Uhrmager og guldsmeed.

Men Kand af disse hands Professioner ej andsettes for meere end = 1 rd

Self, 1 Svend og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 5 rd 48 sk

 

84. Hans Daniel Gladser. Guldsmeed.

Kand for dette Hands haandværk ej andsettes for meere end = 1 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd

 

85. Lars Powelsen. Guld- og messing-Smeed

Men er gandske Fattig.

 

86. Johan Michael Røsler. Urtegaardsmand.

Kand af denne Hands Profession ej andsettes for meere end = 1 rd

Self, 1 Pige og et Slæbe bæst = 4 rd 48 sk

Summa 5 rd 48 sk

 

87. Claus Knoph. Peruqvemager.

Kand af denne Næring ei andsettes for høyere end = 1 rd

Self og ej videre = 4 rd                                  

Summa 5 rd

 

88. Rasmus Smidth. Peruqvemager.

Kand af denne Næring ei andsettes for høyere end = 1 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 5 rd 48 sk

 

89. Gregers Bentzøn. Peruqvemager.

Af sin Formue 100 rd = 2 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 6 rd

 

90. Ole Andreas Sandland, Sadelmager

Andsettes af denne sin Profession = 1 rd 48 sk

Self, 1 Svend, 1 Pige og ej videre = 5 rd

Summa 6 rd 48 sk

 

91. Henning Claussøn. Glasmæster

Gandske fattig og Nøgen = 6 rd

Summa 6 rd

 

92. Jens Matzøn. Muurmæster

Af Hands Formue 150 rd = 3 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 7 rd

 

93. Jacob Wetzel. Felbereder

Af Hands Formue 200 rd = 4 rd

Self, 1 Svend, 1 Pige og ej videre = 5 rd

Summa 9 rd

 

94. Powel Andersen. Felbereder,

og er saa fattig at hand ej har noget at betale for Sig og en Pige med = 1 rd

Summa 1 rd

 

95. Truls Simonsen. Stolmager og gandske fattig = 1 rd

Summa 1 rd

 

96. Jacob Aalborg. Hattemager og gandske fattig.

 

97. Ramus Marchussen. Hiulmager.

Kand for dette hands haandværk endelig andsettes for = 1 rd

Men til Kopskatts Svarelse er gandske uformuende

Summa 2 rd

 

98. Nicolaj Petersen. Lin-Væver.

Gandske fattig.

 

 

Enker og ugifte

 

99. Giertine Sal Hr. Iwer Hesselbergs.

Af hendes Formue 350 rd = 7 rd

For hendes Pension af Enke Cassen og Schiens Kald de 60 rd, forstaaes ej bedre

end at bør være befriet, siden det ej beløber Sig til 100 rd.

Self forstaaes ej om noget og efter hvad art skal betale,

har ellers icke videre.

Summa 7 rd

 

100. Benedichte, Sal Hr. Christen Bødtkiers.

Ejer Slet indtet og har ickun 50 á 52 aarlig Pension af Enke Cassen og

Schiens Kald og derfor er fri efter Forordningen.

 

101. Maren, sal Albert Blæhrs,

Ejer Slet indtet og derfor er Gratificeret af Post-Cassen med 20 rd aarlig Pension.

 

102. Marte, sal Hr. Peder Parelie.

Ejer heller icke noget og har ej meere end 7.1/2 rd aarlig Pension af Kaldet

hvor hendes Mand var Præst.

1 Pige og ej videre = 48 sk

Summa 48 sk

 

103. Jomfrue Anna Bloch.

Er hos hendes Broder Hr. Peder Bloch i Huuset og Ejer ellers icke noget.

 

104. Anne, Sal. Raadmand Brantes,

Fattig og derfor Gratifieret af Post cassen med 30 Rixdalers aarlig Pension.

 

105. Jomfrue Anna Simons Datter

Af Hendes Formue 400 rd = 8 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 12 rd 48 sk

 

106. Kirsten, sal Peder Jørgensens.

Er Fattig.

 

107. Else, sal. Boye Petersens,

Af Hendes Formue 250 rd = 5 rd

Kopskatt Self, eftersom Hun Opgivet Handlingen for sin Søn,

som derfore Sub No 35 er andteignet = 2 rd

2 Piger og ej videre = 1 rd

Summa 8 rd

 

108. Isabelle, sal. Arne Jonsens, Haver lidet Huus Næring.

Af hendes Formue 800 rd = 16 rd

Self, 1 Dreng, som holdes til Auflsbrug og formeenis at være fri.

1 Pige, 1 Hæst som bruges til forbemt aufling og ej videre = 2 rd 48 sk

Summa 20 rd

 

109. Magdalene, Sal. Christen Jensen Hofgaards.

Haver gandske lidet gemeen Kramboed handling og er fattig,

og derfore af samme handling ej Kand ansettes for meere end = 1 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 48 sk

Summa 3 rd 48 sk

 

110. Maren, sal Claus Hylls,

Ejer intet og har ingen anden værv end Spinder paa en Rok

Og derfore ej Kand andføris for noget.

 

111. Karen, sal. Bertel Hagedorns,

Har det lige beskaffenhed med.

 

112. Anne, sal. Jørgen Erboes.

Er og gandske fattig.

 

113. Karen, sal. Christen Lunds,

Fattig og har ej andet ophold end sider og Syer for Folk.

 

114. Amborg, sal. Johan von Cappelens,

Hvis Boe er under skifte Administration, og har imidlertid ingen handel eller værv

Kand derfore ej høyere andsettes end for = 2 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige og ej videre. 3 rd

Summa 5 rd

 

115. Margrethe, sal. Frans Cudrios, Har nogen Krambod Handel.

Af Hendes Formue som er uskiftet endnu 900 rd = 18 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige, 1 Hæst, 1 Cariol = 21 rd

Summa 39 rd

 

116. Margretha, sal. Jørgen Holstes, Skipper Enke, og har lidet handling.

Af hendes Formue 2000 rd = 40 rd

Self, 1 Pige og ej videre. = 5 rd

Summa 45 rd

 

117. Anne Sophia Munch, ugift, har lidet Huus-Næring.

Af hendes Formue 100 rd = 2 rd

Self = 2 rd

Summa 4 rd

 

118. Pernille, sal. Jørgen Owenbergs er gandske Fattig.

                                      

119. Johanne, sal. Peder Simonsens er og gandske fattig Enke

 

120. Ellen, sal. Morten Kragheds, ligesaa gandske fattig og læser for nogle smaa børn.

 

121. Sophie, sal. Niels Schøttes. Er ogsaa ganske fattig.

 

122. Mette, sal. Clemmed Isachsens. Er ogsaa gandske fattig Enke.

 

123. Dorthe, sal. Søfren Halvorsens, Har en liden Huus Næring med brødbagning og deslige, af hvilken hun Kand andsettes for = 1 rd

Self, 1 Pige = 2 rd 48 sk

 

124. Gunild, sal. Claus Toftes, Har ingen værv og midste i sidste Jldebrand huus og hiem, hvorfore hun er gandske Fattig.

 

125. Mette, Hans Bingholtes. Har nogen gemeen Huus Næring.

Af Hendes Formue 60 rd = 1 rd 20 sk

Self, 1 Pige og ej videre = 2 rd 48 sk

Summa 3 rd 68 sk

 

126. Anne, sal. Pouel Brodahls, Er gandske fattig og har ej andet Ophold end en hendes Søn som

Fahrer Fournerer hende med.

 

127. Kirsten Niels Datter. Har lidet Huus Næring

Af Hendes Formue 50 rd = 1 rd

Self = 2 rd

Summa 3 rd

 

128. Børte, Tobias Christensens. Har ingen slags værv.

Af Hends Formue 40 rd = 78 sk.

Kopskatt at Svare formaaer hun icke.

 

129. Johanne, Thor Suchas. Er gandske fattig.

 

130. Margrethe, Hendriche Steenhoffs. Er gandske fattig.

 

131. Elen, Christen Peruqvemagers. Er gandske fattig.

 

132. Oven Olsen, Smeed.

Har mest Opgivet haandverket formedelst er gammel og gandske fattig.

 

133. Christen Olsen, Smeed.

Kand for dette sit haandverks brug andsettes for = 2 rd

Self, 2 Svenner og ej videre. = 5 rd          

Summa 7 rd

 

134. Tollev Tordsen, Smeed.

Af Hands Formue 100 rd = 2 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 6 rd 48 sk

 

135. Hans Thorsen, Smeed.

Af Hands Formue 50 rd = 1 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd

 

136. Ole Ovensøn, Smeed.

Kand for dette sit haandverks brug andsettes for = 1 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd.

 

137. Johanne, Christopher Aslachsens. Er Smeede-Enke, og holder ved haandverket,

men er saa Fattig at hun ej Kand andføres for meer end Svennen = 48 sk

Summa 1 rd 48 sk                                          

 

138. Karen, Jørgen Engvoldsens. Er og Smeede-Enke af lige Vilkaar som nest forrige,

og Kand ej andføres for meer end Svennen = 48 sk

Summa 1 rd

 

139. Tosten Iversen. Skoemager.

Af Hands Formue 300 rd = 6 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 10 rd 48 sk

 

140. Ole Andersen, Flicker sko og Roer.

Kand ej andsettes for meere end = 64 sk

Men til Kopskatts Svarelse har hand Slet ingen efne.

Summa 1 rd 16 sk

 

141. Anders Christensen, Skoemager.

Men saa Fattig at hand ej formaaer det Ringeste at udreede.

Summa 1 rd.

 

142. Gunder Heljesen. Skoemager.

Men saa Fattig at hand ej formaaer det Ringeste at udreede.

Summa 1 rd.

 

143. Lars Giertsen, Skoemager.

Og saa fattig at hand ej formaaer at udreede meere end = 1 rd

Og for 1 Svend = 48 sk

Summa 2 rd 48 sk

 

144. Lorentz Andersen. Skoemager.

Af Hands Formue 100 rd = 2 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 6 rd 48 sk

 

145. Christen Hansen. Skoemager.

Af Hands Formue 60 rd = 1 rd 20 sk

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd 20 sk

 

146. Lars Andersen Knap, Skoemager.

Af Hands Formue 60 rd = 1 rd 20 sk

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd 20 sk

 

147. Jens Powelsen Snell, Skoemager,

men er gandske fattig.

Summa 1 rd

 

148. Peder Hanssøn, Skoemager.

Af Hands Formue 50 rd = 1 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd

 

149. Ole Michelsen, Skoemager Svend.

Af Hands Formue 50 rd = 1 rd

Kopskatt = 48 sk

Summa 1 rd 48 sk

 

150. Christen Trane, Skoemager.

Gammel og gandske fattig.

 

151. Abelone, Matz Walebøes. Skoemager Enke.

Holder ved haandværket, men er saa fattig at hun ej formaaer

at udreede meere end for 1 Svend = 48 sk

Summa 1 rd

 

152. Anne, Ole Olsens, Skoemager Enke.

Er saa fattig at hun ej formaaer

at udreede meere end for 1 Svend = 48 sk

Summa 1 rd

 

153. Lars Hanssøn Fryd, Garver.

Af Hands Formue 60 rd = 1 rd 20 sk

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd 20 sk

 

154. Christian Olsen, Garver,

og i saa Slet tilstand at Hand ej Kand andsettes for meere i alt end = 1 rd

Summa 1 rd

 

155. David Christiansen, Garver

Af Hands Formue 50 rd = 1 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd

 

156. Thomas Rasch, Skrædder.

Er fattig o.s.v. = 64 sk

Summa 1 rd 16 sk

 

157. Stepen Green, Skrædder.

Af Hands Formue 100 rd = 2 rd

Kopskatt, da er hand I saa slet tilstand at Hand ej Kand andsettes for meere i alt end = 1 rd

Og for 1 Svend = 48 sk

Summa 3 rd 48 sk

 

158. Johan Rasch, Skrædder

Af Hands Formue 50 rd = 1 rd

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd

 

159. Johan Holt, Skrædder.

Bortreist, og desforuten er gandske fattig.

 

160. Nicolay Smidt, Skrædder,

og Kand derfore ej høyere andsettes end = 48 sk

Self, 1 Svend og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 5 rd.

 

161. Niels Hanssøn Rue, Skrædder.

Af Hands Formue 250 rd = 5 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige og ej videre = 5 rd

Summa 10 rd

 

162. Bent Bentsen Losted, Skrædder

Af Hands Formue 80 rd = 1 rd 60 sk

Self, 2 Piger og ej videre = 5 rd

Summa 6 rd 60 sk

 

163. Rasmus Helleman, Skrædder

Af Hands Formue 40 rd = 78 sk

Self og ej videre formaaer hand at udreede = 2 rd

Summa 2 rd 78 sk

 

164. Simon Brun, Skrædder.

Kand ej taale af dette sit haandverk at andsette for meere end = 2 rd

Summa 2 rd

 

165. Morten Kamboe, gandske fattig.

Summa 1 rd

 

166. Michel Kolstad, gandske fattig

 

167. Christen Jeppesen, Snedker.

Af hands Formue 80 rd = 1 rd 60 sk

Self, 1 Svend og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 6 rd 12 sk

 

168. Hertvig Larsen, Snedker.

Af Hands Formue 200 rd = 4 rd

Self, 2 Svenner, 1 Pige og ej videre = 5 rd 48 sk

Summa 9 rd 48 sk

 

169. Jon Jacobsen, Snedker.

Af Hands Formue 150 rd = 3 rd

Self, 1 Svend og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 7 rd 48 sk

 

170. Henning Tobiesen, Snedker.

Af Hands haandverk = 1 rd 48 sk

Self, og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd 48 sk

 

171. Aslach Mogensen, Snedker og Flaader,

er gandske fattig.

 

172. Jacob Christensen, Snedker.

Af Hands Formue 100 rd = 2 rd

Og for Resten har slet icke at betale noget.

Summa 4 rd.

 

173. Lars Krabbe, Snedker.

Men ejer slet intet at Kand betale med.

Summa 1 rd.

 

174. Niels Rasmussen, Snedker.

Men har slet intet at Kand betale med = 64 sk

Summa 1 rd

 

175. Ole Nielsen Torn, Snedker

Af Hands Formue 100 rd = 2 rd

Og for Resten formaaer hand icke at betale noget

Summa 2 rd

 

176. Anders Jacobsen, Snedker.

Af hands Formue 80 rd = 1 rd 60 sk

Self og ej videre = 4 rd

Summa 5 rd 60 sk

 

177. Maren, Johan Hendrich Maases.

Er fattig og formaaer ej at betale meere end for 1 Svend = 48 sk

Summa 48 sk.

 

178.  Niels Wetlesen, Saugmester, og har lidet gemeen Huus Næring,

for hvilken hand kand andsettes for = 1 rd 64 sk.

Kopskatt, Da skulle hand efter Forordningen svare 8 rd, men som hand det aldeelis icke formaaer,

saa kand hand derfore ej udføris.

Summa 2 rd 64 sk

 

179. Niels Torbiørnsen, Saugmester,

Og Kand derfore ej meer ansettes end for = 64 sk

Til Kopskatts Svarelse har hand aldeelis ingen efne til

Summa 1 rd

 

180. Abraham Hansen, Saugmester, Og har lidet gemeen Huus Næring

Af Hands Formue 50 rd = 1 rd

Kopskatt Kand hand Endelig denne gang udreede, men icke uden med

Største besvær, hvorfore samme indestilles under Commissionens høye skiøn.

Summa 9 rd

 

181. Hans Andersen, Saugmester.

Af Hands Formue 60 rd = 1 rd 20 sk

Kopskatt o.s.v. Har allene 2de Slæbebæster og ej videre

Summa 9 rd 20 sk

 

182. Anders Andersen, Saugmester.

Saa fattig at hand ej formaar det mindste at udreede.

 

183. Lars Hanssøn, Saugmester.

Og Kand derfor andsettes for = 64 rd

Men Kopskatts Svarelse har hand aldeelis ingen Leilighed.

Summa 1 rd

 

184. Hieronymus Swensøn, Saugmester.

Og Kand derfor andsettes for = 64 rd

Men til Kopskatts Svarelse har hand aldeelis ingen Leilighed.

Summa 1 rd.

                       

185. Simon Grini, Saugmester,

Og Kand derfor andsettes for = 64 rd

Men til Kopskatts Svarelse har hand aldeelis ingen Leilighed.

Summa 1 rd.

               

186. Lars Andersen, Saugmester,

Og Kand derfor andsettes for = 64 rd

Men til Kopskatts Svarelse har hand aldeelis ingen Leilighed.

Summa 1 rd.

               

187. Lars Erichsen, Saugmester,

Og Kand derfor andsettes for = 64 rd

Men til Kopskatts Svarelse har hand aldeelis ingen Leilighed.

Summa 1 rd.

               

188. Ole Finch, Saugmester,

Og Kand derfor andsettes for = 64 rd

Men til Kopskatts Svarelse har hand aldeelis ingen Leilighed.

Summa 1 rd.

               

189. Bent Swensen Stage, Saugmester

Og Kand derfor andsettes for = 64 rd

Men til Kopskatts Svarelse har hand aldeelis ingen Leilighed.

Summa 1 rd.

               

 

190. Lars Eenersen, Saugmester, og ganske fattig.

Summa 1 rd

 

 

Flaade-, Skotte- og Roers-Folk

 

Som i Almindelighed efter Forordningens 2den Moderations-Post allerunderdanigst

formeener for deris egne Persohner at være befriet for Kopskatts udreedelse.

 

191. Solve Olsen, Er enrolleret Matros og fahrer med hiemme Skibe.

Af hands Formue 50 rd = 1 rd

Summa 1 rd.

 

192. Frantz Nielsen, Roer med Baad.

Af hands Formue 36 rd = 68 sk.

Summa 68 rd.

 

193. Jens Powelsen, Flaademand, og har liden gemen Huus-Næring.

Af hands Formue 40 rd = 78 sk

Summa 78 sk

 

194. Niels Vigværing, Roer med Baad og er Fattig.

 

195. Ole Sørensen, Roer med Baad.

Af hands Formue 30 rd = 58 sk

Summa 58 sk

 

196. Halvor Aselsen, Roer med Baad, er gandske Sygelig og Fattig.

 

197. Børge Svendsche, Er Flaademand

og har lidet gemeen Huus Næring for hvilken hand kand andsettes = 72 sk.

Summa 72 sk

 

198. Chresten Krabbe, Er enrolleret Matros og Ejer slet indtet.

 

199. Ole Hansen Bingholt, Roer med Baad og har lidt gemeen Huus Næring.

Af hands Formue = 1 rd

Summa 2 rd

 

200. Jon Christensen, Roer med Baad, og er gandske fattig.

 

201. Thor Numme, Roer paa Bryggen og er gandske fattig.

 

202. Hans adjutant, Roer med Baad.

Af hans Formue 50 rd = 1 rd

Summa 1 rd

 

203. Ole Phillipsen, Flaademand og lidt Brød Sahl

og Kand for samme andsettes = 48 sk

Summa 48 sk

 

204. Anders Trælborg, Flaademand, og gandske fattig.

 

205. Giermun Olsen, Er vedhugger og gandske fattig.

 

206. Powel Jensen Snell, Er Flaademand i Landet, gammel og Fattig.

 

207. Christopher Nielsen, Er Flaademand, og har lidet Brød Bagning, ligget lenge Syg.

Kand dog istædet for af den andgifne Formue 10 rd andsettes for = 48 sk

1 dreng = 48 sk

Summa 1 rd

 

208. Giert Eliassen, Er Skotmand,

og Kand for denne hans værv andsettes for = 48 sk

Summa 48 sk.

 

209. Herman Ludvigsen, er Flaademand.

Af hands Formue 30 rd = 58 sk

Summa 58 sk

 

210. Somun Andersen, er Flaademand i Landet, Syg og Fattig.

 

211. Halvor Hanssøn, er Flaademand og yderlig Fattig.

 

212. Niels Clausen, er Flaademand

og kand andsettes for  = 48 sk

Summa 48 sk

 

213. Ole Isachsen, er Flaademand,

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

214. Christen Jacobsen Tysch, er Skottmand og gandske Fattig.

Summa 48 sk

 

215. Niels Andersen, er Skottmand.

Af hands Formue 40 rd = 78 sk

Summa 78 sk

 

216. Thomas Knudsen, er Skottmand

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

217. Christen Tobiesen, er Skottmand

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

218. Morten Olsen, er Skottmand

og Kand andsettes for = 64 sk

Summa 64 sk

 

219. Ole Tobiesen, er Skottmand

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk.

 

220. Jacob Tysch paa Lunde, er Skottmand og gandske Fattig

Summa 32 sk

 

221. Abraham Tysch paa Lunde,

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

222. Jørgen Svensen, er Flaademand og har lidet Brød Salgning.

Kand andsettes for = 64 sk

Summa 64 sk

 

223. Powel Andersen, er Skottmand, gandske Fattig.

Summa 32 sk

 

224. Giert Krabbe, er flaademand, men fattig.

 

225. Peder Tobiasen Bingholt, Er skotmand

og Kand andsettes for = 48 sk

Summa 48 sk

 

226. Jacob Tysch i gielden, Er Skotmand.

Af  hands Formue 16 rd = 32 sk

Summa 64 sk

 

227. Anders Mortensen, Er Skotmand,

og Kand andsettes for = 64 sk

Summa 64 sk

 

228. Anders Olsen Rusch, Er Skotmand,

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

229. Christian Aachesen Follestad, Er Flaademand, har lidt Brød Salgning,

og Kand andsettes for = 48 sk

Summa 48 sk

 

230. Lars Svensen paa Øen, Er Flaademand,

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

231. Søren Jensen er Skotmand,

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

232. Michal Jonsen, er Skotmand,

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

233. Claus Jørgensen, Roer med Baad, og Enrolleret.

Af hands Formue 25 rd = 48 sk

Summa 48 sk

 

234. Halvor Anundsen, Er Flaademand

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk.

 

235. Marthe Anders Kartes, har lidet gemeen Huus Næring,

og hvoraf kand andsettes = 32 sk

Summa 32 sk

 

236. Ole Christen Bestilt, Enrolleret og i Tienisten, Fattig.

 

237. Anne Ole Schielbreds, gandske Fattig.

 

238. Truls Krabbe, Flaademand, fattig.

 

239. Jøran Jørgen Jørgensens, Er En skotmands Enke, og har sin Søn til hielp,

og derfore Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk.

 

 

 Elve-Drivere, Tømmer-Mænd, Tømmer-Huggere,

Tømmer-Mærkere, Saug Drenge og Ved-Huggere.

 

240. Ole Jonsen, Elve driver, Fattig,

og Kand andsettes for = 64 sk.

Summa 64 sk            

 

241. Jesper Høst, Elve driver, Fattig,

og Kand andsettes for = 64 sk.

Summa 64 sk        

 

242. Biøn Ellevsen, Tømmerhugger,

og Kand andsettes for = 48 sk

Summa 48 sk.

 

243. Bent Hanssøn, ganske fattig.

 

244. Lars Pedersen, Er Bielche-Hugger,

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

245. Knud Heljesen, Er Fahr Dreng,

og kand andsettes for = 48 sk

1 Pige = 48 sk

Summa 1 rd

 

246. Peder Larsen, Er Bielchehugger,

og Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

247. Levor Mæla, Er en Kiører.

Af Hands Formue 50 rd = 1 rd

Og har ej videre end 2de Slæbebæster.

Summa 2 rd

 

248. Peter Nielsøn, Tømmerhugger, gandske fattig.

 

249. Niels Svensen, Kand med nogen gemeen mahling.

Og Kand andsettes = 32 sk

Summa 32 sk.

 

250. Halvor Haagensen, Betient ved Consumptionen,

gandske Fattig.

Summa 48 sk

 

251. Ole Olsen paa Bleegebakken, Tømmerhugger,

kand andsettes for = 32 sk.

Summa 32 sk

 

252. Anders Clausen, Er Saug Dreng,

Af hands Formue 40 rd = 78 sk

Summa 78 sk

 

253. Dyre Christensen, Er Saug Dreng, Ganske fattig.

 

254. Peder Heljesen, Er Saug Dreng, ganske Fattig.

 

255. Peder Michelsen, Murmestersvend,

hvorfore kand andsettes for = 48 sk

Summa 48 sk

 

256. Peder Claussen, Tømmermærker, Boer paa Landet.

 

257. Niels Hanssen, Snedker-Svend, gandske Syg og Fattig.

 

258. Isach Larsen, Er Saug Dreng,

og derfore kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

259. Hendrich Hanssen, Er Elvedriver i Landet,

og kand andsettes for = 48 sk

Summa 48 sk

 

260. Jon Larsen, Er Saugdreng, gandske fattig.

 

261.  Peder Svendske, Er Saugdreng, gandske Fattig.

 

262. Elef Pedersen, Flaademand,

og kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk.

 

263. Jochum Samuelsen Bleiel, Tømmermærker,

og kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

264. Peder Jensen, Betienter ved Consumptionen.

Af Hands Formue 25 rd = 24 sk

Summa 72 sk

 

265. Lars Thomassen, Muurmester Svend

Af hands Formue 50 rd = 1 rd

Summa 1 rd

 

266. Gulbrand Hanssøn, Betient ved Consumptionen,

kand andsettes for = 24 sk

Summa 48 sk

 

267. Jon Torjersen, Er ved-hugger, gandske fattig.

 

268. Ole Drammen, Tømmermand, gandske Fattig.

 

269. Jacob Pedersen, Er Tømmerhugger,

Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

270. Ole Gundersen, Er Skottmand,

Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

271. Ole Svingelen, Er Bærer paa bryggen,

Kand andsettes for = 24 sk

Summa 24 sk

 

272. Sivert Dahl (Döhl?), Tømmermand,

Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

273. Helje Hanssøn, Er Skotmand,

Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

274. Michel Gundersen, Tømmermand,

Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

275. Svend Pedersen, Er Tømmerhugger,

Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

276. Turvild Olsen, gandske Fattig.

 

277. Morten Tygesen, Elvedriver,

Kand andsettes for = 48 sk

Summa 48 sk

 

278. Kasten Knudsen, Tømmermærker,

Af hands Formue 35 rd = 68 sk

Summa 68 sk

 

279. Hans Larsen, Tobakspindersvend,

Kand andsettes for = 48 sk

Summa 48 sk

 

280. Jan Abrahamsen, ganske Fattig.

 

281. Christian Hansen, Er Saugdreng,

Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

282. Gunder Danielsen, Er ganske fattig.

 

283. Søren Paus, Enrolleret Matros og har lidet gemeen Huus-Næring,

hvorfore Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

284. Gunul Jespersen, Er vedhugger,

Kand andsettes for = 24 sk

Summa 24 sk

 

285. Søren Sørensen, Er vedhugger, ganske Fattig,

Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

286. Peder Andersen, er vedhugger, ganske Fattig.

 

287. Haagen Nielsen, Er Tømmerhugger, ganske Fattig.

 

288. Lars Svenske, Er Tømmerhugger, ganske Fattig,

Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

289. Arne Abrahamsen, Er Skotmand, gandske Fattig.

 

290. Søren Nielsen, Tobakspinder Svend,

Kand andsettes for = 48 sk

Summa 48 sk

 

291. Anders Levorsen, Tømmerhugger.

Kand andsettes for = 32 sk

Summa 32 sk

 

292. Karen Levor Turvildsens, gandske Fattig.

                              

293. Marichen Jacob Caspersens, gandske Fattig.

 

294. Inger Ole Levorsens, fattig.

 

 

PORSGRUND

295. Hr. Etatz Raad Løwenschiold, Boer i Sæland og ventelig der angiver sin Formue og videre.

 

296. Hr. Cancellie-Raad Løwenschiold. Boer paa Landet ved Porsgrund, og der lader Sig andteigne og Bereigne.

 

297. Hr. Cancellie-Raad Deichman og Broder Hr. Cammer-Raad Deichman, Boer og paa Landet ved Porsgrund og Der bliver anteignet og Bereignet.

 

298. Frue Cammer Raad Hans Kierulfs Ligesaa.

                                                          

299. Sr. Niels Aal, Ligeleedis.

 

300. Gunder Solvesen Buers Enke, Kiøbmansk.

Af hendes Formue 5600 rd

og 2de Børns arf 2450 rd = Summa 8050 rd = 161 rd

Self, 1 Dreng, 2 Piger, 3 Hæster, 1 Cariol = 31 rd

Summa 192 rd

 

301. Ole Nielsen Winholm, skipper

Af hands Formue 500 rd = 10 rd

Self, 1 Dreng, 2 Piger, 2 Hæster, 1 Cariol = 23 rd

Summa 33 rd

 

302. Job Christensen Arveschoug, Har nogen Ringe Huus Næring og Smaa Last handling,

hvorfore hand Kand andsettes i det Høyeste = 1 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige, 1 Hest, 1 Cariol = 16 rd

Summa 17 rd

 

303. Jacob Post, Har haft lidt Handling, men nu er Fattig,

og ej Kand udreede noget for Sig og 1 Pige

 

304. Thomas Bugge, Har lidt Korn og huushandling

Hvorfore Kand andsettes = 2 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 6 rd 48 sk

 

305. Ditlef Bucha, Er Borger, men driver nu ingen Handel.

Af Hands Formue 5800 rd = 116 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 120 rd 48 sk

 

306. Bertel Jobsen Arveschoug, Tømmer Foged

Af hands Formue 130 rd = 2 rd 58 sk

Self, 1 Dreng, 2 Piger, 1 Hest, 1 Cariol = 22 rd

Summa 24 rd 58 sk

 

307. Halvardus Borse, skipper

Af hands Formue 200 rd = 4 rd

Self, 2 Drenge, 2 Piger, 4 Hæster, 1 Cariol = 24 rd

Summa 28 rd

 

308. Anna Tem, En Borgers Enke. Har lidt Smaalast handling,

hvorfore hun Kand andsettes for = 1 rd
Self, 1 Pige = 2 rd 48 sk

Summa 3 rd 48 sk

 

309. Søfren Nielsen, skipper

Af hands Formue 1000 rd = 20 sk

Self, 1 Dreng, 1 Pige, 1 Hest, 1 Cariol = 21 rd

Summa 41 rd

 

310. Peter Lorensen, skipper

og derfore ickun Kand andsettes Kopskatt Self, 1 Pige = 9 rd

Summa 11 rd

 

311. Hans Christensen, Er Smed, Og haft lidet handling, men været nogen Tiid fra forstanden, og derover geraaden i en Slet tilstand, saa hand ej formaae at betale noget.

 

312. Lars Rolfsen Hansen (Hausen?), skipper paa et ganske lidet Fahrtøj.

Af hands Formue 250 rd = 5 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 9[1] rd

Summa 10 rd

 

313. Hans Mouritzen, Styrmand,

Hvorfore Kand andsettes = 1 rd

1 Pige = 48 sk

Summa 1 rd 48 sk

 

314. Hans Engelbretsen Bratsberg, Borger, Og har lidt Smaahandling.

Af hands Formue 450 rd = 9 rd

Self, 1 Pige, 1 Hest = 5 rd 48 sk

Summa 14 rd 48 sk

 

315. Peter Frisenberg, Har nogen Trælast og Kornhandling.

Af hands Formue 500 rd = 10 rd

Self og ej videre som en eenlig og Logerende Persohn = 16 rd

Summa 26 rd

 

316. Niels Halvorsen, Halvor Jobsen og Christian Jobsen, forskudt Sig under Landet hvor de Boer.

                                        

BREVIG.

 

317. Jacob Nielsen, Kiøbmand.

Af hands Formue 11000 rd.

Indehavende 2de umyndige midler 4446 rd 67 sk

Er 15446 rd 67 sk = 309 rd

Self, 1 Dreng, 2 Piger, 1 Hest = 34 rd

Summa 343 rd

 

318. David Chrysties Enke, Kiøbmansk.

Af hendes Formue 8500 rd = 170 rd

Self, 1 Dreng, 2 Piger, 1 Hest, 1 Cariol = 29 rd

Summa 199 rd

 

319. Simon Johansen, Borger, Og har lidt Huushandling.

Af hands Formue 200 rd = 4 rd

Self, 1 Pige og ej videre = 4 rd 48 sk

Summa 8 rd 48 sk

 

320. Christopher Manal, Kiøbmand.

Af hands Formue 1325 rd = 26 rd 48 sk

Self, 1 Dreng, 1 Pige = 18 rd

Summa 44 rd 48 sk

 

321. Lars Schvindt, Kiøbmand.

Af hands Formue 800 rd = 16 rd

Self, 1 Pige = 17 rd

Summa 33 rd

 

322. Jens Schaannings Enke, Har lidt Huus handling.

Af hendes Formue 300 rd = 6 rd

Self, 1 Pige = 4 rd 48 sk

Summa 10 rd 48 sk

 

323. Peder Rasmussen, Fahrer for Styrmand, og har lidt handling.

Af hands Formue 250 rd = 5 rd

Self, 1 amme = 4 rd 48 sk

Summa 9 rd 48 sk

 

324. Giert Bentsens Enke. Har lidt Huushandling.

Af hendes Formue 300 rd = 6 rd

Self, 1 Pige = 2 rd 48 sk

Summa 8 rd 48 sk

 

325. Iver Bentsen, skipper

Af hands Formue 150 rd = 3 rd

Self, 1 Pige = 9 rd

Summa 12 rd.

 

326. Hans Bentsen, Borger

Af hands Formue 400 rd = 8 rd

Self, 1 Pige = 4 rd 48 sk

Summa 12 rd 48 sk

 

327. Bent Iversen, skipper.

Af hands Formue 150 rd = 3 rd

Self, 1 Pige = 9 rd

Summa 12 rd

 

328. Niels Hanssen, Borger. Har lidt Huus Næring.

Af hands Formue 100 rd = 2 rd

Self, 1 Pige = 4 rd 48 sk

Summa 6 rd 48 sk

 

329. Niels Grubbe, skipper.

Af hands Formue 300 rd = 6 rd

Self, 1 Amme = 9 rd

Summa 15 rd

 

330. Gregers Bentsen, Borger.

Af hands Formue 300 rd = 6 rd

Self, 1 Pige = 4 rd 48 sk

Summa 10 rd 48 sk

 

331. Peder Jørgensen, Gammel og fattig.

 

332. Christen Hanssøn, En gammel Roersmand.

Af hands Formue 25 rd = 48 sk

Og videre formaaer ej at betale.

Summa 1 rd

 

333. Lars Lindberg, Haft lidt Smaalast handling,

men derover bleven saa fattig at ej troes noget Kand udreede.

Summa 1 rd

 

LANGESUND

334. Peder Christian Jørgensen, Borger

Af hands Formue 100 rd = 2 rd

Self, 1 Pige 4 rd 48 sk

Summa 6 rd 48 sk

 

335. Andreas Kirchetorp, Har nogen liden handling

Af hands Formue 400 rd = 8 rd

Kopskatt i henseende til hands Slette tilstand ickun = 4 rd

2 Piger og ej videre ende 3de Parten for 1 Preceptor = 1 rd 16 sk

Summa 13 rd 16 sk

 

336. Hans Linaae, Kiøbmand

Af hands Formue 1200 rd = 24 rd

Self, 1 Pige = 17 rd

Summa 41 rd

 

337. Jørgen Erboe, Er Styrmand

og i saa made andsettes for = 1 rd

Kopskatt, Da mentionerer Forordningen ham icke.

1 Pige = 48 sk

Summa 5 rd 48 sk

 

338. Herman Grubbe, skipper

og kand andsettes for = 1 rd 48 sk

Self, 2 Piger = 10 rd

Summa 13 rd

 

339. Ebbe Ebbesen, Har nogen Vin og Thee handling,

Hvorfore Kand andsettes for = 1 rd

Self, 1 Dreng, 1 Pige = 5 rd

Summa 8 rd

 

340. Niels Johansen Bie, Skipper

Og Kand for samme siden hand ickun nyelig er bleven skipper,

ej høyere andsettes end = 1 rd 48 sk

Self, 1 Pige = 9 rd

Summa 10 rd 48 sk

 

341. Lars Ulstrup, Henskutt Sig under Landet.

 

342. Arnold Sørensen Breche, Fisker og har lidt huus Næring

Af hands Formue 50 rd = 1 rd

Kopskatt, Som een gemeen mand, formeenis hand er frie for.

Summa 2 rd

 

343. Borgermester Mathias Lyche, som for nærværende tiid er i Kiøbenhafn, bliver efter Comissionens forlangende her andteignet Og da hans formue er ubekiendt, saa suspenderis samme, indtil hands egen anmeldning derom Kand blive indhentit, og anføris derfor alleene hands accidentier af Embedet, som aar om andet kand rendere til 300 rd = 9 rd

Self og ej videre = 16 rd

Summa 25 rd

 

Summa Summarum = 4422 rd 70 sk

 

N. Dorph,  A. Lachmann,   J. Glad

 

 

 

 

 

                               [1] Modereret paa Grund af Fattigdom fra 9 til 5 rd.