Landkommisjonen 1661- Skien Lagdømme, Bamble fougderie, Gierpen Sognn

Jordebog over odels-, adels-, kjøpe- og pantegods.

Gunnar Meen, Eyer J
Gaarden – 4.1/2 hdr 1.1/2 schind
Buer – 7.1/2 schind
Breuichn – 4.1/2 schind
Hørten ødeschouff – 8.1/2 schind
Foessjord – 4 schind
Aachren – 4 schind

Christen Borge eyer i
Gaarden – 9 huder
Vosserøe – 1 hud
Schielsuigen – 3.1/2 hdr
Aachre – 2.1/2 hdr 2 schind
Holte – 2 lisp smør
Klep – 4.1/2 schind
Meen – ½ hud

Marette Borge eyer J
Gaarden – 1.1/2 hud

Christen Simmonsen eyer J
Oustad – hand paaboer – 4 hdr
Fossiord – 1 hud 5 schind
N. Grinj – 7 huder

Olluff Bollestad eyer J
Gaarden – 4 huder

Rolff Aasse
Solberig och i hu......... – 8 lispd

Anders Langerøe eyer i
Jasengen – ½ hud

Jørgen Rising eyer i
Lij – 2 tønder

Gunar Løeberig eyer i
Langerøe – 3 huder

Holger Foss eyer i
N. Windstub –5 huder

Amund Søellen eyer i
Kindall – 2.1/2 schind

Jachob Lij eyer i
Gaarden – 2 tønder 2 huder

Lars Bøe eyer i
Gaarden – 6 huder

Hans Gundersen eyer i
Holmb Gaarden – 4 huder

Hans Larsen eyer i
Gaarden – 6 huder

Helge Herumb eyer i
Trolsaas – ½ hud

Olluff Engelsen eyer i
N. Aass – 2.1/2 hud 3 schind
Ttheien  (Mo ?) – 1 hud (?)

Thurj Fløtterøe eyer i
Gaarden – 2 huder
Kierlingaassen – ½ hud

Simon Meen eyer i
Gaarden – 4.1/2 hud 4.1/2 schind
N. Sannes – 3 tønder
Øffuer Sannes – 2.1/2 tønder
Vllewigen – 1 tønde
N. Lije – 1 tønde
Kierlingteijen – 1 hud
Breuig – 9 schind
Meenstad – 1.1/2 schind
Fossiord – 3 schind
Hørten ødeschouff – 3.1/2 schind

Daniel Fossen eyer i
Gaarden – 3 huder

Ingebret Høyset eyer i
Gaaden Røe – ½ hud

Nirij Fløtterøe eyer i
Gaarden med sin med-sødschinde oeg Moder – 1 hud
Ødesande – 9 schind

Thorwjus Simmonsen eyer i
Rødstad – 1 hud


© - 2000 Skien Genealogical Page - Jan Christensen