Landkommisjonen 1661 - Skien Lagdømme

Jordebok over kirkens og prestens
inntekter i Bratsberg Len.

Gierpen Kierches indkomst.

     

dr

m

sl

Bøxell

Syndre Lunde i Edanger

1 hud

1

1

0

Høysettere i Gierpen sogn

4 huder

5

0

0

Riis ibidem

4 huder

5

0

0

Skoffserud ibidem

½ hud

1

1

0

 

Hønne Nordre ibidem

1 hud

1

1

0

 

Fossen

1 hud

1

1

0

Bøxell

Winstub midgaarden

3 huder

3

3

0

Rossuold ibidem

3 huder

3

3

0

Giellen ibidem

1 hud

1

1

0

Quidzlen udj Slemdall

3 huder

3

3

0

 

Och aff ett Saustød

2 huder

2

0

0

Bøxell

Berig i Bamble

2 huder

2

2

0

 

Frøsttued i samme sogen

9 schind

0

3

18

Bøxell

Fronnes i Mellum sogn

1 hud

1

1

0

 

Bruset i Mellum sogn

1 hud

1

1

0

Bøxell

Holten i Sollumb herredt

5 huder

6

1

0

Wierstad i Hollen sogn

2 huder

2

2

0

Eyige i Hollen sogn

2 huder

2

2

0

Sikaden i Lunde herredt

3 huder

3

3

0

.......gstued i Bøe herredt

2 huder

2

2

0

 

Hemb i Souffherredt

1.1/2 hud

1

3

15

 

Effuenn i Ness herredt

1.1/2 hud

1

3

15

Bøxell

Moen i Souffherredt

1 hud

1

1

0

Bøxell

Smidtzhuallen i Souffherredt

3 huder

3

3

0

Bøxell

Heybye i Hitterdal

1.1/2 hud

1

3

15

 

Brende i Rømmenes Sogn

1 hud

1

1

0

 

Riising Nordre i Gierpensogn

4 huder

5

0

0

 

Kier i Gierpen sogn

5 huder

6

1

0

Noch følger Kierchens Aarlige tiende som effter 3 aars beregnelse bedrager Naar Kierche Wergerniss seduanlige beuilgede Offermaall med andre derwed betiente Affdrage ---- 35 tn á 6 Ã --- 52 dr 2 ort 0 s

 

huder – 58.1/2
schind – 9
penge – 2 dr

       
           
 

Summa Indbørsell

       
 

penge 129 Rdr – 18 sl

       
 

Och haffe hiid indtill i Beholdning penge –

 

88 rdr

2.1/2

1 s

 

Kirchens Brøstfeldighed derimod Kand hielpes med

- penge 87 rdr 1 mark

       

Summa

         

Gierpen Kierches Indkomst och Beholdning

218

 

7

derimod till Udgifft huids Brøstfeldighed

87

1

 

Saa haffe hun till Beste

130

3

7

 


© - 2000 Skien Genealogical Page - Jan Christensen